Index A-ZChristendom > Kerkmisstanden
"Grote Godsmannen"
hum.. moet van dat verkeerde beeld af, van bekendheid, naamsbekendheid, "zit al 20 jaar in het vak, nee die, nee dat geloof ik niet. Wie zijn wij om die grote Godsmannen aan te raken, die zoveel zielen gered hebben". "Oh die is zover, dan moet je nog wel even groeien wil je daar komen". Een van de grootste Godsmannen in de charismatische wereld zo denkt men, blijkt een van de grote satansmannen te zijn.
Moet af van het beeld van de grote leider, met die goede preken, dat die dus wel goed moeten zitten, want dan komt juist het verhaal van de grote vruchten.

Altijd maar moeten vergeven
sommige mensen mag je geeneens vergeven, als zij zich echt verharden en zich niet willen bekeren, maar dat is ander seizoen, met profetisch inzicht.

Het boekje aflopen
Nou daar gaan we weer, even wat liedjes zingen en dan behandelen we even het woord (van afgelopen zondag) en we doen nog even wat voorbede en dan hebben we het weer gehad !

Het is allemaal genade
Fout, het is tweeledig -> balans eigen keus - genade : het is allemaal genade, ja ho ho, wacht eens eventjes, als je weet wat die lui er allemaal voor gedaan hebben. Het is allemaal genade, maar aan ons de keus of wij in de genade wandelen, gehoorzamen. Is correct gezien, maar moet balans in zijn. Als de ene kant te veel benadrukt wordt, moet er over die andere kant gesproken worden en andersom. Hangt van persoon en situatie af wat of je er wat van zegt. Wij mensen doen het allemaal -> de balans naar de genade brengen.

Niet mogen oordelen

Uitstorting/Opwekking
Men wil zo graag dat God Zijn Geest uitstort. Wat beelden ze zich daar dan wel niet bij in. Die Geest is de Geest van overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat houd die grote opwekking dan wel niet in. Ware opwekking is scheiding tussen goed en kwaad, tussen schapen en bokken.
Opmerking van een voorganger: "Vlissingen voor Jezus", of Amsterdam voor Jezus", of "Alkmaar voor Jezus" wat al alle wetten van de (goddelijke) logica slaat. Is manipulatie. Zijn al zat/zoveel mensen in demonenvlees/ demonen in mensenvlees die niet in de hemel zullen komen. Helemaal omsingeld met demonische machten. Opwekking, wat is opwekking, wat versta je onder opwekking. Oordeel, vuur op aarde, bloed op aarde.
De goddelijke dwaas ziet alle wegen en kiest de beste. Er moet scheiding komen, oordelen. Juist het tegenovergestelde aan de traditionele weg. Wordt niet gezonden om die paadjes te volgen. Beker van gramschap, beker van wraak. Om verkeerde eruit te trekken, te ontwortelen.