Index A-ZRijk van de Duisternis > Demonologie
Tegen iedere demon anti-stoffen opbouwen
Zo had ik bijvoorbeeld bitterheid tegenover een bepaald persoon maar later was die weg. Heb daar anti-stoffen tegen ontwikkeld. Je geestelijk lichaam ontwikkeld anti-stoffen tegen al deze verschillende geesten en bij een volgende aanval heb je hier al anti-stoffen tegen in je geestelijk lichaam. En zo moeten we tegen/ voor iedere geest/ demon, de juist anti-stoffen ontwikkelen. De duivel stuurt een scala aan boze geesten op je af van vele verschillende soorten in de hoop dat er een ergens binnen kan komen, waar je dan nog geen anti-stoffen tegen ontwikkeld hebt. Kijken of er nog een zwakke plek is. (Zie ook toetsen)
Het kwade door het goede overwinnen

Titels wezens
Titels die wezens zicht allemaal aanmeten. Soms waar, en soms om indruk te maken
Dark Lord Of The Underworld / donkere heer van de onderwereld
Evil/ lower entities/ kwade/Lagere Entiteiten 
Forces of Evil / machten van het kwaad
The Greater Evil / het grotere kwaad
Forces of Darkness / machten der duisternis
A dark Power / een duistere macht
An ancient evil / een eeuwenoud kwaad
Demonic races / demonische rassen
A dark creature/ een donker wezen
An evil spirit / een kwade geest
The king of demons / de koning van de demonen
The Prince of Darkness / De pins, vorst van de duisternis
The (dark) Creator / de donkere schepper
The Destroyer (of worlds) / de vernietiger van werelden
The absolute evil / het Absolute Kwaad
The First of The First Evil / het eerste kwaad "higher or older than demons. You can,t emagine who I am. I am 
above everything that,s called a demon (...).I am above sin, above de (...). I am the thing that evil fears. Every fear, every thought.
Before al other evil, he was there. The First!" (Episode van Buffy))
A Grandmaster / een Grootmeester
An Evil TimeLord / een kwade tijdheer
The Drifters / de Zwervers
The dream thief/ de dromendief
A demonic judge / een demonische rechter
The grandmother of the devil / de grootmoeder van de duivel

Neutraal
The Custodian / de Beeherder
The gatekeeper / de poortwachter

Plaatsen
Demonic training academie / trainingsschool voor demonen

Zie ook
Terug naar de Basis Deel 4 - De Satan, gevallen engelen en Demonen - een basisstudie over demonologie ook door de kerkgeschiedenis heen.