Index A-ZWetten en Principes > Al eens over nagedacht
Daar al eens over nagedacht ?
Hersenkrakers om uw geloof te schudden !
Wat gebeurt er toch met de ziel van dat doodgeboren kind ? Gaat dat kind voor eeuwig verloren ?

Wie zegt dat Michael God nog steeds trouw is ? Vallen er ook vandaag nog engelen uit de hemel ?

God staat buiten de tijd, Hij weet dus ook jouw toekomstige keuzes.

Dat er in het Rijk der Duisternis meerdere groepen zijn die oorlog voeren tegen elkaar ?

Hoe groot is de bovennatuurlijke wereld als ons heelal al bijna oneindig is ?