Index A-ZRijk van de Duisternis > Territoriale Oorlogsvoering
Opzet Territoriale Database

Als je openbaring krijg over territoriale geesten kun je deze opzet gebruiken om de geesten te classificeren:
Naam (naam van de geest)
Betekenis naam (openbaring over de betekenis)
Ras/Soort (het geestelijke/demonische ras van deze geest)
Extra Classificatie (eventuele subindeling)
Uiterlijke verschijning (uiterlijke kenmerken)
Afkomst (vroegere status aan God kant indien die er was)
Waar te vinden (planetair systeem / dimensie etc)
Tegenhanger (eventueel engelenras aan Gods kant)
Wapens en Tactieken (werkt met... werkt door.. maakt gebruik van.... richt zich specifiek op...)
Tegenwapens (hoe te verslaan/anti-stoffen)
Aanvullende informatie/Bijzonderheden (ervaringen met deze geest)