Nieuws en overdenkingen van onze reporter Deel 2 - Occulte machten aan het werk 2001
Boeken, films en televisie series die boordenvol bovennatuurlijke zaken zitten. Waar komt dit vandaan en waar gaat het heen ? Een van de weinige artikels waar eens goed tussen de regels doorgelezen mag worden !
Onze reporter op pad brengt verslag uit van merkwaardige gebeurtenissen, personen en situaties. Kijkt u met hem mee ?

De christelijke wereld is bezeten door een macht die het occulte promoot door er tegen te waarschuwen !


Occulte machten aan het werk

Is u dat al opgevallen? Ik volg deze tendens al enkele jaren. Er zijn zelfs bedieningen uit voortgekomen die zich hieraan hebben toegewijd. Eén van de personen die actief aan dit verschijnsel meewerkt is de heer Matzken van de stichting Bijbel en Onderwijs. Hij heeft z,n hele leven hieraan toegewijd tot in het extreme en wordt door de rest van de christelijke wereld beschouwd als een van de experts en leidinggevende figuren op dit gebied.

Verontruste ouders of een verontrustende Matzken ?

Matzken heeft een heel informatiecentrum opgericht waar wekelijks honderden telefoontjes binnenkomen van verontruste ouders, want ooh hun kinderen moesten zich op school iets "voorstellen" of "inbeelden", natuurlijk is dit volgens meneer Matzken gelijk geleide fantasie die naar de Nieuwe tijd lijdt. Telkens als er een nieuwe rage is, bijvoorbeeld Pokemon of Harry Potters boeken dan springt meneer Matzken er bovenop en stuurt direct verontrustende persberichten de deur uit. Ja, zelf bij gewone kinderboeken wordt er direct alarm geslagen want het boek gaat over een sprookjes wereld en dan maken we de kinderen natuurlijk vertrouwd met demonische werelden en krachten. Alsof de duivel al dat moois zelf heeft verzonnen.

Iemand schreef hierover in het gastenboek van de heer Matzken het volgende:

"Als jullie nu een lijst maken met de boeken die wel mogen. Scheelt een hoop ruimte, alle overgebleven kinderboeken op één A4tje. Ik ben een christen, maar over deze lijst 'rijp en gifgroen' schaam ik me toch behoorlijk.
Als ik het goed lees, is fantasie verboden, je iets voorstellen ook, en aan geschiedschrijving (heksen) doen ook. Aangezien de fantasie en verbeelding verboden zijn, kun je misschien simpeler 'het kinderboek' verbieden. Jullie lijken op een negatieve zoekmachine: komt in een boek een bepaald woord voor(droom, heks, spook, kus) voor, dan komt het op de zwarte lijst. Maar voor mensen die zelf niet kunnen nadenken is deze lijst een uitkomst. In Jezus' tijd was er ook zo'n groep, de farizeeërs, die zei: niet nadenken,luister maar naar ons, dan komt alles goed, wij weten wat God wil. Jezus heeft het geweten."

Hier enkele activiteiten van de heer Matzken op een rijtje:
  • Geeft onderwijs over de New Age op de Evangelische Hogeschool.
  • Spreekt daar ook op cursussen over dit onderwerp.
  • Organiseert lezingen en spreekt op congressen door het hele land tegen de New Age en het occultisme.
  • Speurt als een bezetene de kranten en tijdschriften en de media af naar nieuwe occulte ontwikkelingen en rapporteert hierover en waarschuwt ertegen.
  • Zijn persoonlijke hobby's zijn het lezen van occulte boeken (volgens hem onder de eindeloze bescherming van het bloed van Jezus).
  • Is druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe cursussen.
  • Publiceert artikels en waarschuwingen in dagbladen om occulte samenkomsten in het land te voorkomen.
  • Krijgt naar eigen zeggen vanwege zijn reputatie van door het hele land en daarbuiten artikels en telefoontjes binnen over allerlei hieraan gerelateerde zaken en haakt hier op in door zelfs en secretaresse aan te stellen die alles verzameld en verwerkt. Een soort crisis centrum dus.
  • En alsof dit alles nog niet genoeg is moet hij z,n frustraties en innerlijke drang naar het occulte natuurlijk ook kunnen delen met de rest van de wereld wat hij doet door middel van de vele boeken die hij schrijft over de New Age en alles wat daar mee te maken heeft.
Opvallend is dat juist één van de kenmerken van occulte belasting volgens meneer Matzken zelf, een ongezonde drang naar en belangstelling voor het occulte is.

Het occulte zakwoordenboek

Eén van z,n laatste uitgaven is het occulte zakwoordenboek. Klik hier om er meer over te lezen. Heel handig om mee te nemen dus in je broekzak zodat wanneer je twijfelt of iets occult is je het direct in het occulte zakwoordenboek op kan zoeken waar het dan ook ongetwijfeld in zal staan. Of het zakwoordenboek nu zelf occult is of schrijft over occulte zaken is ons niet geheel duidelijk geworden.

Het blad Uitdaging rapporteerde hierover dat enkele christelijke organisaties de handen bundelen om tot een bredere aanpak van deze duivelse infiltratie te komen. De situatie is hoogst ernstig volgens hen en weer worden de Harry Potter boeken en occulte Pokemon spelletjes aangehaald alsof dat de bedreigingen voor het christendom zijn. Meerdere malen wordt het woord infiltratie van duivels denken in christelijke gezinnen, kerken en scholen aangehaald, toch naar het schijnt verstaat de Int Hermitatic Orders daar iets heel anders onder dan dat zij er onder verstaan. Volgens het blad heeft de heer Matzken zich diepgaand in het occultisme verdiept. Tijdens de studiedag presenteerde hij met trots zijn occulte zakwoordenboek waarin warempel op alfabetische volgorde occulte praktijken uitgelegd worden met daarnaast een bijbels antwoord. (vaak in de zin van niet goed, duivels !)

De situatie is hoogst ernstig volgens hen en weer worden de Harry Potter boeken en occulte Pokemon spelletjes aangehaald alsof dat de bedreigingen voor het christendom zijn...

Wat is er nu werkelijk aan de hand !

Andere christelijke schrijvers en sprekers die zichzelf ook ingelaten hebben met deze waarschuwingsmacht tegen het occulte vertonen allemaal de volgende verschijnselen van occulte belasting en bezetenheid/ gebondenheid : verstandsverduistering/ verdwazing, doordraaien (geen (tijdelijke) afstand er van kunnen doen om los te komen van de verkeerde krachten en de Heer te zoeken, verstrooidheid, wazige taal spreken, wargeesten, geen recht onderscheid meer en werkelijk geestelijk inzicht, alles op de duivel afschuiven en als occult bestempelen.

De gevolgen hiervan zijn overduidelijk. Mensen raken in de war en uiteindelijk wordt het tegenovergestelde bereikt namelijk dat mensen juist geïnteresseerd raken in het occultisme en op deze manier via een legale manier er toch zoveel mogelijk over kunnen lezen. De boeken van de heer Matzken en ook van de heer Ouweneel (het domein van de slang) bevatten namelijk zeer uitgebreide uitweidingen over allerlei onderwerpen die met het paranormale en het occulte te maken hebben, maar er wordt opvallend weinig aandacht besteed aan hoe je moet omgaan met occulte boeken en paranormale geschriften, waarschijnlijk omdat ze het zelf ook niet weten. De macht die achter deze mensen werkzaam is bereikt dus zijn doel met als gevolg dat de aandacht weggeschoven wordt van de echte occulte machten die aan het werk zijn in de christelijke kerk en in het christelijke denken.

Schijnbaar is er een onderscheid tussen erover lezen (in een christelijk boek) en je ermee bezighouden. Helaas liggen de wetten van de geestelijke wereld anders. Lees je erover dan kom je in je gedachtenwereld in de geestelijke wereld in contact met zowel goede als kwade geestelijke machten en krachten en open je nieuwe gebieden. Je kunt dus niet ongeschonden het occulte zakwoordenboek van meneer Matzken in je broekzak hebben !

Helaas zullen we deze wijsheid niet in zijn occulte zakwoordenboek terugvinden want dit is natuurlijk occult wat wij hierboven schrijven en dan zou hij z,n boek niet meer kunnen publiceren. Doe er uw voordeel mee.

The Charmed Ones

Waar komt deze tendens nu toch vandaan, die toenemende aandacht voor het occultisme ook in de christelijke wereld ? Is het slechts een christelijke modegril of zijn er machten aan het werk vanuit de geestelijke wereld die ons geleidelijk aan en heel subtiel vertrouwt willen maken met alle verschijnselen die zich voordoen in het occultisme. Als het het laatste is, waarom zou dat zijn ? Wist u dat occultisten en mensen in de New Age, zich ook met demonen bezighouden, en niet dus alleen met engeltjes en lichtwezens en geleidegeesten. In de bijbel lezen we over de komst van satan in het vlees en we zien ook in de bijbel dat als er profetieën gedaan worden dat die meestal ook eerst een vóórvervulling krijgen. Als satan dus uiteindelijk in het vlees zal wandelen hier op aarde wie zullen hem dan voorgaan ? Zijn mede engelen/ demonen om voor hem de weg te banen. Net als dat Jezus vele voorlopers/ wegbereiders had, tot aan Johannes de Doper toe zo heeft satan die ook. En op zich is het helemaal geen vreemd verschijnsel want het gebeurde ook al aan het begin der tijden in Genesis 6 en aan het einde der tijden zal het weer gebeuren.

De laatste tientallen jaren is de markt geleidelijk aan overspoeld met demonische poppetjes en films en boeken waar demonen uitgebreid hun rol in vervullen. Kent u de series Charmed, en Buffy the Vampire Slayer, en Angel ? Ook in deze series komen de demonen af en aan en wandelen rond in de natuurlijke wereld. Ook doen er zich de meest bizarre bovennatuurlijke verschijnselen voor. Dit alles om ons vertrouwt te maken met de gedachte dat demonen ook gewoon hier op aarde in levende lijve kunnen rondlopen.
Een tijdje geleden werd er de dag van te voren de serie Charmed aangekondigd en de presentatrice zei dood leuk "dat de Charmed Ones er achter komen dat een mens geprogrammeerd kan worden tot demon". Ik kon m,n oren haast niet geloven, niet dat ik niet wist dat dit kon, maar het feit dat dit zomaar even op de nationale televisie gezegd werd, en de mensen merken het geen eens !

Het geestelijke manifesteert zich in het natuurlijke

Ook deze boeken en films zijn weer voorbereiders voor het echte werk. Alles in de geestelijke wereld probeert handen en voeten te krijgen hier op aarde om op die manier meer controle over het geheel te krijgen en dat doen ze allereerst door middel van films, en boeken en uiteindelijk zal het dan ook echt gebeuren. Besef dus goed dat deze films dus een afspiegeling zijn, een manifestatie van processen en territoriale oorlogen die zich afspelen in de hemelse gewesten. In de eindtijd zal alles tot in z,n extremen doorgevoerd worden zowel aan de goede als de slechte zijde, de kennis zal toenemen, er zal steeds meer scheiding komen tussen de goeden en de slechten, maar er zal ook een toename komen van bovennatuurlijke verschijnselen hier op aarde.

Besef wel dat we het hier dus ook hebben over de krachten die werkzaam zijn in het Koninkrijk van God. We hebben hier nu de nadruk gelegd op de negatieve kant van de zaak, maar reken maar dat God dit gehele proces ook gebruikt inclusief die films om Zijn plannen verder te volvoeren.

Help, ik ben para-normaal, duivels ?

Gelukkig beginnen ook steeds meer christenen een gezond onderscheid te maken tussen paranormaal en occult en ook meneer Matzken begint dit in te zien dat dit niet twee dezelfde dingen zijn. Waar denkt u aan bij het woordje paranormaal ? Wij denken dan aan het volgende :

"Paranormaal is een naam die we voor mensen gebruiken die bovennatuurlijke gaven hebben, die misschien best wel van God zouden kunnen zijn, maar niet tot onze club behoren."

Herkent u hem ? Natuurlijk zullen we hier later nog op terugkomen, maar voor nu wijzen wij u door naar een heel interessant artikeltje van de site van meneer Matzken. Ja, we gaan nu even een rechte slag met een kromme stok slaan ! Maar het is niet door hem zelf geschreven en dat is ook wel te merken aan de helderheid en duidelijkheid van het artikel. Klik hier om het betreffende artikel te lezen. (link is veranderd. Zodra nieuwe adres bekend is wordt het hier geplaatst)

Met Groet, Onze Reporter (deze keer was dat Br. ha-ell, apostel)

Toevoeging november 2004:
Op 31 januari 2004 heeft de heer Matzken een ernstig auto ongeluk gehad en is enkele dagen later overleden. Of het allemaal van de Heer was wat hij deed is vraag twee, maar ijverig was hij zeker en toegewijd aan zijn zaak. We betuigen onze oprechte deelneming aan de nabestaanden.
Ik moet hier opmerken dat de persoonlijke opmerkingen die ik hier maakte in dit artikel over de heer Matzken NIET bedoeld zijn als spot maar als gezonde satire. De heer Matzken was zo overdreven toegewijd aan zijn zaak en door geen enkele discussie of argument er vanaf te brengen waardoor hij zichzelf verhief tot symbool voor alles waaar hij zich mee bezig hield. Ik moest hem dus wel als voorbeeld gebruiken. Ik heb hem persoonlijk gekend en les van hem gekregen en hem gevolgd door de loop der jaren. Iedereen die hem gekend heeft moet toegeven dat hij een mannetjes appart was. Jammer genoeg wordt zijn werk wel doorgezet wat tot gevolg heeft dat de argumenten in dit artikel wel van kracht blijven.
Nadat ik dit artikel geschreven had heb ik de heer Matzken zelf ook om een reactie gevraagd en hij schreef toen het volgende:

"Ik denk dat we het over een heleboel dingen wel eens zijn. Badineren mag van mij ook best, tot op zekere hoogte.
Goed lezen is overigens ook een kunst. De redactie van ons magazine is beslist niet voor het paranormale, dat zal in een volgend nummer verduidelijkt worden. Het lijkt wel alsof de Bijbel nog meer te zeggen heeft voor de 21e eeuw dan voor de 20e eeuw. Tegenwoordig is er veel 'spiritueels' dat komt uit een andere bron dan de Bron van Licht en Leven.
Wij maken erop attent in ons occult zakwoordenboek (vanaf volg. week verkrijgbaar).

RH Matzken"

Badineren betekent: schertsen, gekscheren, iets zeggen of doen voor de grap, lichte spot, de draak mee steken, schertfiguur: lachwekkend persoon. Hij vond het dus zelf helemaal niet zo erg en we hadden dan ook een normale briefwisseling verder over het een en ander.