Geestelijke Wetten en Principes Anti-stoffen tegen onreinheid Deel 1 1 januari 2001
Voor al die jongens en meisjes en mannen en vrouwen die strijden met onreinheid, onreine gedachten en zelfbevrediging, in hun leven, en die bemerken dat dit een sta-in-de-weg is in hun relatie met God en er dus serieus aan willen gaan werken. Ontdek een van de overkoepelende organen van de hel die mogelijk ook zijn wortels nog in u heeft vanuit uw oude leven.

Inleiding

Weet, dat als we het over seksuele onreinheid hebben, we het dan hebben over een van de overkoepelende organen van de hel. Alle zonden worden door de Bijbel vertaald in overspel ( Jak. 4 ). De hele zonde-fabriek van de mensheid kun je dus zien als een hoerenhuis. Bij elke zonde die je van je weet af te snijden, breek je ook een gedeelte van die hoerentent in je leven af. Deze macht is daarom alleen stapsgewijs te overwinnen. Denk dus niet dat je zomaar even uit dit ingewikkelde demonische systeem kunt ontsnappen.

Toch zal ik je alvast een bepaald anti-stof aanreiken, een medicijn tegen deze ziekte.

Deel A. Kinderlijk denken !

Onreinheid wordt vaak geboren in een gebrek aan liefde. Voor een deel is onreinheid dus te wijten aan onze omgeving die ons heeft verwaarloosd. Het is een gebrek aan relaties, en die leegte probeer je op te vullen door op te zuigen wat je om je heenziet.
Je ( geestelijke ) ouders hebben de taak jou met liefde te omhullen, zodat er geen onreinheids-virus kan binnenglippen. Je ouders hebben de taak van BEWAPENING, en in je huwelijk treed je het STRIJDVELD binnen. Sexualiteit is namelijk een OORLOGSWAPEN. Je kunt het ook zo zien: de opvoeding is je SCHOOL, en de sexualiteit is de WERKPLAATS, je DIPLOMA.
Een onreine geest zal bij zijn aanval eerst opbotsen tegen de muren van BESCHERMING die je ( geestelijke ) ouders hebben gelegd. Zij maken je klaar om later een rein sexueel leven te hebben. De onreine geest zal naar gaten in die muren zoeken.

Vandaar dat het belangrijk is, om eerst de relaties met je ( geestelijke ) ouders te herstellen. Er zijn trouwens ook genoeg geestelijke ouders die die gaten in die muur willen vullen, maar dat kan alleen maar als je hen gaat herkennen, erkennen en eren.
Onreine geesten proberen eerst deze ouder-kind-banden door te snijden om je vandaaruit naar hun werkplaatsen te zenden, noem het maar concentratie-kampen. Zo word je een slaaf van de duivel. ( Ze schakelen eerst je levensbronnen uit)

Spreuken waarschuwt hiervoor : LUISTER NAAR JE OUDERS, opdat je de grote hoer ( de onreinheid ) weet te ontwijken, want je weet wel waar haar paden naartoe leiden: naar de binnenkamers van de dood. Ik raad je aan, om Spreuken dicht bij je hart en hoofd te houden.

Huwelijks-relaties worden ook altijd alleen waarlijk gered en hersteld door dit gebod. Als je geen respect hebt voor je ouders, dan zul je dat ook nooit voor je partner kunnen hebben. WANT IEMAND DIE NIET NAAR SCHOOL GAAT, ZAL NOOIT EEN GOEDE WERKER KUNNEN ZIJN ! EN IEMAND DIE NIET NAAR DE KAZERNE GAAT. ZAL NOOIT EEN GOED SOLDAAT ZIJN !

Okay, ik hoop dat je nu inziet dat SEXUELE ONREINHEID volgende inhoudt :

je bent een werkend kind, een slaaf, d.w.z. KINDERARBEID !
je bent een overmoedige strijder, zonder goede bewapening, dus een makkelijke prooi voor de vijand

GA DUS TERUG NAAR SCHOOL, TERUG NAAR DE KAZERNE, TERUG NAAR PAPA EN MAMA !

In onreinheid voeren veelal vrouwenborsten de hoofdtoon. Vrouwenborsten bezitten magneten die zich met een enorme kracht richten op de menselijke zintuigen. Als we het dualisme, de scheiding tussen stof en geest, overbruggen, dan komen we terecht op de oorsprong van dat magnetisme:

De vrouwenborst staat voor: geestelijke voedings-bron

In de opvoeding mag je alleen uit deze voedings-bron putten, de moederborst. In het huwelijk mag je deze voedings-bron bezitten. de vrouwenborst ( 1 Korint. 7 :4: het lichaam van de vrouw is van de man. en andersom ). Mensen die voortijdig de borsten van een vrouw koppelen aan sexualiteit zijn in wezen belust op macht !
Als je de borsten van een vrouw beschouwt als zogende borsten, als moeder-borsten, kom je weer terug in kinderlijke afhankelijkheid, reinheid en onschuld.

1 Tess. 2 :7-8 vertoont het feit dat geestelijke ouders ZOGENDE MOEDERS zijn. ( Volgens deze tekst kunnen dit dus ook mannen zijn, want Paulus schaart zich hier ook onder ).
Let op : Blijf dit geestelijk zien, kom niet aan hun natuurlijke borsten, want het blijven je geestelijke ouders:

Jesaja 66 :10-14
Verheugt u met Jeruzalem ( de gemeente, de geestelijke ouders ) , verblijdt u met haar, gij allen die haar liefhebt (. .) , omdat gij zult ZUIGEN en stellig VERZADIGD zult worden van de BORST DER VOLLEDIGE VERTROOSTING door haar ; omdat gij met kleine teugjes zult drinken en heerlijke verrukking zult ondervinden van DE TEPEL VAN HAAR HEERLIJKHEID.
Want dit heeft Jahweh gezegd: "Ziet, Ik doe haar vrede toestromen net als een rivier en de heerlijkheid der natiën net als een OVERSTROMENDE STORTBEEK, en gij zult stellig ZUIGEN. Op de zijde zult gij gedragen worden en op de knieën zult gij vertroeteld worden. Zoals een man die DOOR ZIJN EIGEN MOEDER VOORTDUREND GETROOST wordt, zo zal Ikzelf ulieden VOORTDUREND TROOSTEN (..)."

Verbind jezelf met de geestelijke borsten van je geestelijke ouders, en besef niet alleen dat dan de stekker in het stopcontact gekomen is, maar dat je ook de stekkers uit de verkeerde stopcontacten moet halen. Er zijn vele valse moederborsten in de omloop namelijk. Probeer die in je eigen leven te ontmaskeren.
Word verzadigd van de reine moederborsten, dan kan de geest van onreinheid geen kans hebben om je aandacht te richten op de wemelende, krioelende vrouwenborsten van de wereld. Dan is het valse magnetisme buiten werking gesteld.

Zodra je nog getrokken wordt door sexuele borst-krachten, dan is dat tegelijkertijd een alarm in je leven, een impuls die jou naar de reine moederborst duwt.

Sexuele onreinheid = geestelijke honger = je lege maag die om geestelijk voedsel roept

Word dus dan niet boos op jezelf, raak ook niet in paniek, maar doe de deur van je binnenste open voor je geestelijke ouders. De melkboer staat voor de deur.

Sexuele onreinheid = de toeter van de melkboer = de deurbel gaat: je (op)voeders zijn gekomen

De voortijdige sexuele driften moeten we dus gaan herzien, herwaarderen. Ze passen in Gods plan met ons. God gebruikt hen ook ( Rom. 8 :28 ). Ze zijn honger-signalen, de beschermers van onze geestelijke voedsel-voorziening.

Deel B. Bemiddelend denken !

Onreinheid is een vorm van relatie-gestoordheid. Er is een strijd gaande in de relatie-gewesten De bedradingen lopen verkeerd.

Je wil gezonde relaties. maar hoe doe Je dat ? Er is een principe wat we op al onze levensgebieden moeten toepassen : GEEFT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN ! Hoe passen we dat toe op het relatie-vlak ?
Heel eenvoudig: dit principe spreekt van zelf-verloochening. Houd je niet meer bezig met jouw relaties, maar met relaties van anderen. Geef jouw relaties weg. Relaties zijn bruggen. Geef je bruggen aan anderen. Wees een brug tussen de een en de ander. Wees een MIDDELAAR, een VERZOENER.

Alle relaties die jij zult hebben, zullen voortvloeien vanuit een bemiddelend hart. Denk niet meer van jou naar de ander toe, maar denk van de ander naar de ander. Elke lijn die jij nog legt tussen jou en de ander zal anders een snelweg zijn voor de duivel om jou te vervuilen. In dit Goddelijk systeem van zelfverloochening zal nl. alles moeten voortkomen vanuit BEMIDDELING.

Alleen in de Zalving van BEMIDDELING kom je je ware vrienden tegen.

Ik stel voor dat u / je deze 2 principes tot gestalte laat komen, als een begin-aanval op het onreinheids-virus. Deze 2 principes zullen de weg bereiden voor meerdere deeltjes van de anti-stof

Gods Liefde Zal Over U / Jou Heersen !

Met Groet,

J. Strijker