Rechterlijk Journaal De Zondvloed Deel 2 - Het anti-strijd-complex 1999
De vrucht van Toronto en Anti-Profetie uit zich in Anti-Strijd, want valse rust dempt alle onderscheiding uit. Hiermee bedoel ik dat men eigenlijk niet meer over demonen en geestelijke oorlogsvoering wil praten. Men vindt dat negatief. Je moet het over de Heer hebben en je dan vooral richten op het volbrachte verlossingswerk: satan is verslagen.

Een derde zegen ?

Welkom bij het 2e nummer van deze serie. De hedendaagse Pinkster- en Charismatische beweging legt de nadruk op wedergeboorte en bekering als 1e zegen en als 2e zegen de doop in de Heilige Geest. Hier zijn vele goede boeken over geschreven. Helaas blijft het daar vaak bij. Wij hebben een 3e zegen ontdekt als zijnde kostbaar en noodzakelijk: de gebondenheid in de Heilige Geest, een zegen die we tegenkwamen bij o.a. Paulus, Jeremia en Jezus. Ook lezen wij in het Woord dat al deze 3 noodzakelijke zegeningen herhaald moeten worden voor groei en volmaking.
De traditionele leer over de twee zegeningen stelt dat de wedergeboorte een werk verricht in de geest, de geestesdoop laat dit werk doorbreken tot de ziel. Maar je zou zo kunnen stellen dat, wanneer je het verschijnsel van de geestesgebondenheid in de Schriften en de kerkgeschiedenis bestudeert , de derde zegen het gehele lichaam op het oog heeft. Tongen worden gebonden aan de Heilige Wet, spieren worden onderworpen aan Gods Verfijningen en Opdrachten, ogen worden gesigneerd met dromen en visioenen, met bewaking erbij.


Profetie versus anti-profetie

Het woord ‘profetie’ helpt ons daarbij, hetgeen betekent: ingegeven door God. Daar waar men niet openstaat voor profetie staat het vlees aan de top. Een kerk zonder profetie krijgt ingevingen vanuit het vlees.
Profetie betekent niet zoete broodjes bakken. Neen. God geeft ons een plaats die we moeten beschermen en bewaken, wat tevens inhoudt dat we moeten ZUIVEREN. Willen er goede vruchten komen, dan moeten slechte vruchten, het onkruid en de wilde beesten uitgebannen worden. Schepping kan niet zonder Vernietiging. Scheppingskracht is Vernietigingskracht. Het oude moet eerst weg.

Wij strijden nog steeds tegen de Toronto-Zegen, de Evangelische Markt, het verkopen van Gods Woord en Geest, en het Voorspoeds-Evangelie, het hoe-word-je-zo-snel-mogelijk-rijk-evangelie. Deze 3 punten vormen een hechte eenheid.

Alleen via PROFETIE, Gods Ingrijpen, kunnen we dit onheilige bolwerk vernietigen. Alleen via profetie.

De duivel weet dit en heeft daarom een anti-profetische golf in de wereld gebracht. Een geest die strijdt tegen Toronto en Voorspoed, maar op een anti-profetische manier, d.w.z. op een vleselijke manier. En we weten allemaal wel dat als we met ons vlees ergens tegen strijden het alleen maar erger wordt.

Er is een valse Anti-Toronto- en Anti-Welvaarts-Evangelie-Beweging binnengekomen die in wezen ‘een’ is met Toronto en Welvaart, en waardoor velen misleid worden. Dit is het verklede vlees. Toronto is het brullende vlees ... het is beiden vlees.

De Evangelische Markt-Beweging functioneert als BRUG tussen die twee bewegingen. Of u het wilt geloven of niet : Deze twee bewegingen houden elkaar in stand.

Profetie betekent het contact tossen God en mens. De Evangelische Markt aan beide kanten laat duidelijk zien wat hun krachtbron is: Niet God, maar de mens, niet het geloof, maar de organisatie, niet het geven, maar het nemen.


Het derde kamp

Babylon, de valse kerk, heeft twee kampen, maar ze komen op dezelfde markt, ze eten uit dezelfde pot. De hoer zit op het beest, en ze brengen een vrucht voort. Ik heb het duidelijk gezien : De hoer baarde een zoon : valse bescherming, valse rust, valse vrede. Ze houden elkaar in stand. Hier komt een nieuwe schaal over.

Het derde kamp is de generatie die nu opstaat, die hier helemaal niet op reageert. Zij hebben rust ontvangen vanwege de zonden van hun wereld, hun geboorteplaats, hun voorgeslacht, valse rust. Zij zijn die vruchten. Het is de weet-niet-generatie, de wil-niet-generatie. De grote Hoer heeft een kind gebaard, want daar draait alles op uit. Uiteindelijk wil men God niet, kan het men allemaal niks schelen. ONGEÏNTERESSEERDHEID is de geest van deze tijd. En deze lusten-fabriek maalt maar door, maar het heeft de Heere Heere behaagd hierover een nieuwe schaal van verderf over uit te gieten, want in deze driehoek van Toronto, Anti-Profetie en Onverschilligheid zit Zijn Ware Volk opgesloten. Maar God zal stapsgewijs Zijn dienaren zenden tot deze Farao, om hem door PLAGEN te DWINGEN Gods Volk te laten gaan. Laat Mijn Volk Gaan, luidt het Woords Des Heeren. Let My People Go !

God zal Zijn volk uitleiden vanuit alle windrichtingen.

Het anti-strijd-complex

De vrucht van Toronto en Anti-Profetie uit zich in Anti-Strijd, want valse rust dempt alle onderscheiding uit. Hiermee bedoel ik dat men eigenlijk niet meer over demonen en geestelijke oorlogsvoering wil praten. Men vindt dat negatief. Je moet het over de Heer hebben en je dan vooral richten op het volbrachte verlossingswerk: satan is verslagen. Wel, zo komen we dat niet tegen in de Bijbel. De strijd is er nog wel degelijk. Er wordt bedoeld dat de winnende wapens voor ons ter beschikking liggen. Er is een uitgang, er is een doeltreffend wapen, in die zin is satan verslagen. Maar niet zo van: Kom jongens, hij is er niet meer, lang leve de lol. Het is geen tijd voor feest nu. Het is oorlog. Maar die anti-strijd-geest verblindt ons met valse rust, vrede en allerlei leugens.

Toronto is anti-lijden, anti-kruis en dat geeft weer geboorte anti-strijd. Zo kan satan zijn werk doen. Het is nu strijden of uitglijden.

Maar voor degenen die uit de anti-geest trachten te ontsnappen is er valse strijd, valse profetie en vals lijden Die bewegingen zitten er ook nog tussen verfrommeld , voor elk wat wils.


Gods reddings-brug

Wat bieden wij, u als anti-stoffen: er zijn thema’s die telkens weer terugkomen, omdat die belangrijke arsenalen bevatten waarin we volkomen toegerust kunnen worden en een vaste schuilplaats kunnen ontdekken:

  • De boodschap van het kruisdragen/ tucht/ plaatsvervangend lijden etc.
  • Het toetsen/ toetsmethodes
  • Geestelijke klokken/ seizoenen-indelingen
  • Balansen
  • De ijs-principes
  • Territoriale strijd
  • Profetie
  • Geestelijk reizen
  • Grenzen/ zalvings-gebieden
Met Groet,

T. Strijker

Klik hier voor deel 3
De opkomst van de valse rechters