Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine Deel 2 - Bij Klaas Vaak op de Koffie 1 mei 2001
In dit nummer o.a.:
 • Een Tweede Uitverkiezings-Leer ?
 • Wat is Planetarisch Exorcisme ?
 • Fundamenten van de Christelijke Casino.
 • De Papier-Dictatuur van de kerk.
Ga er maar voor zitten want dit is weer een mind-blowing artikel. Kunt u mensen redden ? En hebben de planeten ook een engel en een veel grotere rol in het geheel, dan dat wij tot nu toe altijd dachten ! Weer zullen er hedendaagse geesten aan de kaak gesteld worden, zullen de fundamenten van het christelijke casino worden blootgelegd, en wordt er een nieuwe vorm van territoriale oorlogsvoering besproken.
Wij hebben er vaak een handje van om bijbelteksten te plukken en ermee weg te lopen. We stoppen de Bijbeltekst in onze kooitjes en fokken het tot een levensgevaarlijk iets. Dit heeft niks meer met de Heilige Geest te maken maar met pure demonie.


Planetarisch Exorcisme

Ja, hoe vreemd dit ook misschien mag klinken, dit komen we ook in de Bijbel tegen. God vroeg al aan Job of hij de banden van Orion kon breken. Oh, wat gaat er een wereld open in Territoriaal Exorcisme als we van God de genade ontvangen ons in dit gebied te begeven. Het boek Openbaring laat ons al duidelijk doorschemeren dat God over de verschillende planeten engelen heeft aangesteld, en dat satan deze manier van werken ook bezit (merk op dat engelen en demonen zelfs "sterren" worden genoemd). Alle tegenwoordige bindingen en problemen zijn te herleiden tot deze planetarische invloeden. Willen wij tot ware doorbraken in het hele gebied van Territoriaal Exorcisme komen, dan hebben wij deze sleutels nodig om verder te kunnen komen. Voor mijzelf was dit een ware openbaring, en de gaven op dit gebied kunnen rijkelijk over ons uitgestort worden, iets wat de engelen "planetarische gaven" noemen.

Heel leuk, denkt u misschien, maar waar staat dit allemaal in de Bijbel ? Staan de planetarische gaven letterlijk in de bijbel ? Ik heb geeneens zin om dit geijkt paadje weer te bewandelen. Misschien dat sommigen onder u uw kooien alweer hebt opgesteld om dit nieuwe vogeltje erin te vangen. Da's dan heel jammer, voor die kooi, want dit vogeltje is niet zomaar een vogeltje. Om het hele verhaal kort te maken : Doordenken, trouwens een heel Bijbels begrip, is iets wat van belang is, want de Bijbel is nooit een simpel voorkauwerdje geweest.

De Bijbel is een Kookboek

Lieve mensen, de Bijbel is een interactief boek, geschikt voor wiskunde en scheikunde. Het is als optellen en aftrekken, verdelen en vermenigvuldigen. Als u Bijbelteksten blijft isoleren, dan zult u nooit begrijpen wat ik bedoel, maar ik houd ervan om Bijbelteksten te mixen, en dan toe te kijken wat eruit voortkomt. De Bijbel als kookboek dus, jawel. Wij hebben er vaak een handje van om bijbelteksten te plukken en ermee weg te lopen. We stoppen de Bijbeltekst in onze kooitjes en fokken het tot een levensgevaarlijk iets. Dit heeft niks meer met de Heilige Geest te maken maar met pure demonie. Oh, hoe houdt de duivel ervan om met de Bijbel meppen uit te delen. Er wordt zoveel gewaarschuwd tegen de pokemon-rage, waar kinderen worden opgeroepen om magische figuurtjes te voeden en te trainen, maar ik zeg u : Bijbeltekstjes kweken tot Allesverslindende beesten is veel gevaarlijker. Nou wie is hier niet schuldig aan ? Ik wil mezelf hier verre van houden. Test me maar, gooi mijn verhaal maar in het diepe, mix het maar met de Bijbel en kijk naar het effect. Stemt het overeen of ontploft het hele zaakje ? Bijt er maar eens goed in.

De Bijbel is ook een groeiend geheel. U gaat verbanden leggen, u ziet de diepere fundamenten, de lijnen en de hoeken. De Bijbel is als een boom, en vraagt u, ja, gebiedt u, om het in vaste aarde te laten staan. Want oh wat wordt de Bijbel vaak ontworteld, en in stukken gehouwen om te dienen als meubiliair in de huizen van kapitalistische christenen. Afgelopen met de groei, gedoemd tot het zijn van een zitplaats, een kast of een tafel. De Bijbel als blok hout, geschapen door de mens om elkaar de hersens mee in te slaan, of om te dienen als brandhout. Wat zal hiervan overblijven ? In den beginne schiep de mens zijn eigen Bijbel, en zag dat het goed was. De mens schiep zijn eigen dieren, zijn eigen hof van Eden, waarin de mens zelf de baas is, waar de mens zelf de rollen uitdeelt, zoals het geschreven staat in zijn eigen gecreeerde bijbel. Degene die het niet met hem eens is, die niet luistert naar het door hemzelf geschreven woord, die is de misleidende slang, de verleidende Eva, of de zondigende Adam.

Oh, hoe houden wij van ons eigen gecreeerde bijbeltje. Het brengt ons overal naartoe en gaat altijd met ons mee. Het voelt zich nooit om woorden verlegen, staat altijd z'n mannetje.

De Planetarische Gaven

Bekijken we het allemaal van dichtbij dan zien we dat God in het begin van de Bijbel al heel hoog over de planeten spreekt :

En God zeide : Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren ; en dat zei tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde ; en het was also. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. (Gen. 1)

Wij zien hier drie opdrachten van de sterren :
 • scheiding maken - gaven van onderscheiding, bevrijding, redding
 • aanwijzing geven - gaven van geloof, profetie, kennis en wijsheid
 • heersen - gaven van krachten, genezing (wonderen en tekenen)
Kort gezegd zijn dit de planetarische gaven. Ja ja, denken sommigen nu misschien, maar wie zegt hier dat deze gaven voor ons mensen bestemd zijn. Kort antwoord : De mens is door God als heer over de schepping aangesteld, God werkt door mensen. Einde, punt.

Natuurlijk willen wij wel met u van gedachten wisselen over dit gedachtengoed, als u vragen heeft of wanneer er onduidelijkheden zijn. Nogmaals : Een waar profeet laat zich altijd toetsen, en vraagt nooit van de mensen alles maar klakkeloos over te nemen. Blijft u vooral toetsen, lieve mensen, en neem een ieder voor mogelijke dwaalleraar en mogelijke godsgezondene. Je weet het maar nooit.

Het boek Openbaring staat vol met sterrenverhalen, wat ons laat zien dat de sterren blijkbaar een belangrijke opmars zullen hebben aan het einde der tijden. Ook wij, als christenen, zullen hieraan moeten geloven. Wordt er in territoriale oorlogsvoering nu veel over de geesten der continenten, landen en steden gesproken, er zal balans moeten komen met de bespreking der planetarische geesten.

De Bijbel, de Levensboom, vraagt u, ja, gebiedt u niet alleen om hem in de grond te laten staan, maar ook om hem water te geven. De farizeeers hadden door hun tradities het woord van God van kracht beroofd, zegt de Bijbel. Kan dat ? Ja, dat kan. Als het plantje geen water krijgt, als u het talent begraaft. God geeft u het woord niet om te begraven, maar om ermee te werken. Zie het verhaal van de talenten. Verdien er talenten bij, door met de talenten te werken. Laat het niet renteloos liggen. Weer het vermenigvuldigings-verhaal. Mensen die niet met de Bijbel "werken" zullen straks het teleurgestelde gezicht van hun Maker moeten aanzien. Stop jezelf in die Bijbel, ga ermee aan de slag, geef het water, denk erover na, werk het uit. Het Woord op zich is alleen een zaadje. Zaai het, en voed het. Eet het als Brood, laat het niet in de kast verdorren. Sommigen hebben de arend in een klein kistje gestopt, en halen hem elk jaar er eens even uit. Kun je je voorstellen wat voor tafereel dit gaat geven ? Even een denkbeeldige analyse : Door het lange opsluiten kan de arend agressief worden, aftakelen, of zelfs ten onder gaan zodat het de ratten der aarde aantrekt. Geen smakelijk verhaal, maar is het niet tijd dat er een christelijke, spirituele vorm van GreenPeace en Amnesty International gaat optreden ? Kunnen we dit allemaal toelaten. Oh, gij die de roep van de heilige Geest kunt verstaan. Hoe lang moet Hij nog bedroefd en gedoofd worden ? Hoe ver moet alles gaan voordat wij wakker worden ? Waar zijn wij mee bezig vandaag de dag, in het slachthuis wat "wereld" wordt genoemd ? Is het niet tijd dat we man en paard gaan benoemen ?

Dit is waar het hele territoriaal exorcistische gebeuren om draait. Lopen naar de groten van deze tijd, de farao's, en voet bij stuk houden : "Laat mijn volk gaan !" "Let my people go !" God heeft ons de sterren gegeven als hulp, niet als horoscoop, maar als vertegenwoordigers van Zijn macht.

"De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten." Openb. 1 :20

Planetarische engelen zijn aan ons gegeven om ons te leiden in de eindtijd. En een opdracht die zij ons geven is de planetarische demonen te verslaan. God vroeg aan Job : Kunt gij de banden der Pleiaden binden ? Job 38 :31

In vers 32-33 vraagt God aan Job of hij de tekens van de Dierenriem op de juiste tijd kan laten oprijzen, en of hij de Beer met zijn jongen kan besturen (dit is ook een sterrenbeeld). God laat dan zien dat de sterrenhemel over de aarde heerst, en dat hij deze inzettingen dient te kennen.

God wil Job dus naar twee kanten toesturen :
 • het binden van de planetarische krachten - strijd tegen planetarische demonie
 • het aanwakkeren van de planetarische krachten - samenwerking met planetarische engelen
Dit met als basis planetarische kennis, waar de Bijbel ons een uitvoerig fundament voor geeft. Als Job God vraagt om Zijn Stem te verstaan verwijst God hem naar de natuur. De natuur is de vertegenwoordiger van God, Zijn spreekbuis. De natuur-wetenschap, ook de astronomie (niet te verwarren met astrologie !!), kan ons hierin van grote dienst zijn. Deze natuurlijke kennis moet tezamen functioneren met geestelijke kennis, en natuurlijk het streven naar dergelijke gaven. Het aloude verhaal van 1 Korintiers 12-14, 1 Timoteus 4 :14-16 etcetera, om de gaven aan te wakkeren, te beoefenen, te verfijnen, etcetera.

Vragen hierin zijn bijvoorbeeld :
 1. Welke planetarische demonen vallen mijn leven lastig ? Hoe heten ze ? Wat doen ze ? Over welke planeet heersen ze, met wat voor soort krachten werken ze ?


 2. Welke planetarische engelen zijn over mij aangesteld ? Hoe heten ze ? Wat doen ze ? Over welke planeet heersen ze, met wat voor soort krachten werken ze ?


 3. Hoe zit het met de steden, landen, continenten, kerken ? Welke planeten beinvloeden hen, en hoe ?
De wetenschap komt er steeds meer achter hoe de planeten op verschillende manieren het aardrijk beinvloeden. Wat weten we af van de invloed van verschillende planetarische energieen/ frequenties op onze hersenen, de voortplanting, het zenuwgestel, de organen etcetera ? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Zowel Bijbel als Wetenschap zegt : "Er is maar een klein percentage van onze hersenen bruikbaar op het moment. Het verstand is verduisterd/ bezeten." De sleutels liggen in de sterren, volgens Openbaring. Er liggen daar Goddelijke krachten tot onze beschikking om het verstand weer te openen. Volgt u met ons deze weg ?

Dan stuiten we weer op de aloude kooi waar satan ons in gevangen hield. In deel 1 van deze serie bespraken we de geest van canonisatie en de geest van masochisme. Oh kerkelijk Nederland, houdt u vast, want uw fundamenten worden blootgelegd. God houdt Zijn schijnwerpers op u gericht.

Onze volgende patient is :

Religieuze, Papieren Trots/ De bodem van de kooi

De geest van Monopolie (alleenrecht)

Wie een beetje de achtergronden van de Bijbel kent, en de context van het hele historische gebeuren bestudeert heeft ziet dat de Bijbel met gemak leerstellingen en uitspraken van andere religies overnam. Degene die denkt dat de Bijbel uitsluitend uniek, origineel materiaal brengt, vergist zich zeer en heeft of zijn huiswerk niet goed gedaan, of wil gewoon niet geloven dat de kip uit het ei is gekomen. Zij denken nog steeds dat God alleen spreekt binnen de muren van hun eigen kerk. Maar God stoort zich hieraan niet, Hij sprak door alle tijden heen, door alle culturen en religies. Mannen zoals Mozes en Daniel waren goed door God te gebruiken vanwege hun kennis en wijsheid van andere geschriften en culturen. De schatten van de drie wijzen uit het Oosten die ze tot Jezus brachten waren hier een teken van. De papier-dictatuur die vandaag de dag in vele kerken de lakens uitdeelt is een griezelige geest die ons op een akelig rantsoen heeft gesteld.

Oh, gij die bouwt op taal, op wachtwoorden, en formulieren, u bent een moderne farizeeer, een religieuze kapitalist.

Weer is het een streek van de duivel geweest om de aandacht te verleggen. De kerk is minstens zo gevaarlijk als andere religies, en het New Age gevaar ligt niet zozeer in welk etiket we dragen, maar ligt in zonde en leugen. Dit is waar we ons vanaf moeten scheiden. Heidense wetteloosheid is iets wat we niet nodig hebben, maar we kunnen ook gaan schatgraven in andere culturen en religies, in plaats ons blind te staren op wachtwoorden zoals "Roep de Naam van Jezus aan en u zult behouden worden." Helemaal waar, maar wat wordt ermee bedoeld ? In Israel wordt Hij Yeshua genoemd, en in andere landen weer anders, maar dat is helemaal niet belangrijk. God kijkt niet naar onze benoemingen, maar naar onze hartsgesteldheid. We hebben niks aan onze papiertjes en etiketjes als we voor Gods Heilige Vuur moeten verschijnen. Het zal allemaal branden tot as, en dan zal alleen het hart blootliggen. Oh, gij die bouwt op taal, op wachtwoorden, en formulieren, u bent een moderne farizeeer, een religieuze kapitalist. Deze geest is een nauw vriendje van de geest van canonisatie, en ook de geest van de altijddurende marteling in de hel komt ook zo nu en dan om het hoekje kijken. Het kan God niet zoveel schelen welke taal je spreekt of met welk boekje je komt aanzetten als je voor de hemelpoorten moet verschijnen. Velen zullen zeggen "Heere Heere", maar God kent hen niet, want zij waren wetteloos, zegt de Bijbel. "Waarom noemt gij Mij Heere, en doet niet wat Ik zeg ?"

Papier-farizeeers en Taal-agenten, gij die wachtwoorden uitdenkt waarmee gij over de mensheid heerst, dit was nooit Gods bedoeling. Ja, God moest een Naam hebben, maar aanbidden wij een stuk papier ? Oh gij papier-dictators, het kado zit in het papier. Het papier is een weg voor de wijzen en een strik voor de dwazen. Het papier was slechts een aanwijzing voor datgeen wat komen gaat : De wetten zullen gegraveerd worden in de tafelen van ons hart. God gaf Zijn kleuters een boek over de hemel, maar nu ze zijn opgegroeid geeft Hij ze een huis van de hemel. Hierin mogen ze voor altijd wonen. Het boek is de weg, niet de bestemming.

Het woord "papier" zegt het al : gemaakt van gekapte bomen, gestopt met groeien. Dit is wat ook met ons gebeurt als we vasthouden aan papier. Het Woord als stuk papier gebracht, terwijl God in Zijn Woord juist zegt : Mijn Koninkrijk bestaat niet in woorden maar in kracht. Het kan Hem niet schelen hoe je het allemaal noemt, maar wat je aanhangt, daar gaat het om. "Het Woord is van kracht berooft door tradities", is wat de Bijbel ons leert. Die tradities zeggen ons helemaal niks.

Als het Woord met je hart in aanraking komt gaat het leven, gaat het spreken. Dit is Goddelijke Scheikunde. Dit Woord kun je overal tegenkomen : In de kerk, buiten de kerk, in Azie, in China, in de natuur, op de televisie. God gaat dwars door alle grenzen heen, en kan zelfs met kromme stokken recht slaan.

Maar de kerk bouwt een beeld, het beeld van het beest wat aanbeden zal worden. Aan dit beeld zal een geest geschonken worden. De Bijbel als Standbeeld van een Superster, als papieren paus. Hoeveel leven werd er al aan dit afgodsbeeld geofferd ? Moslims, Boeddhisten, hindoeisten, mensen van de Hare Krishna, Jehova's Getuigen (Die zitten er helaas ook helemaal naast volgens de kerkelijke deskundologen). Maar wordt er gekeken naar hun hart wat jarenlang zwoegend naar God op zoek is, door verdrukking, pijn en verdriet ? Word er gekeken naar hun dorstig zoeken naar de Waarheid ? Ware godsdienst is omzien naar wezen en weduwen zegt de Bijbel, en Liefde staat boven geloof en hoop, volgens I Korintiers 13. Dit is waarmede God ons meet, lieve mensen. Wie kent de zaden van God, die mensen wederom geboren laat worden. Houden wij Gods Boekhouding bij ? Is het dan weer het papiertje, de formule die wordt opgepreveld ? Is het zoals de evangelist spreekt : Vandaag bent u gered, want u heeft Jezus aangenomen ? God prikt dwars door al deze circus-tenten heen, en schijnt rechtstreeks zijn lamp in ons diepste wezen. Wie bepaalt het tijdstip van wedergeboorte ? Is dit eenmalig, of een process, een ervaring die herhaald dient te worden ?

Deze geest van monopolie, het beeld van het beest, is genaamd "AAM". Jarenterug kreeg ik en droom over dit gedrocht. Een reusachtige Sphinx (Egyptisch Piramide-Standbeeld) kwam opzetten, waar de mensen bang voor waren en van wegrenden, maar het nam controle, en werd door de mensen aanbeden. Deze geest heeft z'n wortels in een andere geest :

De Mens-Afhankelijkheids-Leer/ De Tweede (menselijke) Uitverkiezings-Leer / De sleutel van de kooi

De geest van Democratie

Als kind heb ik het vaak moeten horen : Iedereen die niet van Jezus heeft gehoord gaat voor eeuwig verloren. Nu dan, als je niet zo snel mogelijk de zending in zou gaan, zou je toch echt een duivel wezen. Ik wilde met spoed naar de Bijbelschool om mezelf vol te schieten met het sap om anderen voor eeuwig van de hel af te schermen. Ja, dit lag allemaal in mijn handen.

Kom nou toch, niemand is voor zijn of haar persoonlijk zieleheil afhankelijk van onze evangelisatie-toeters.

Kunt u het zich voorstellen ? Jan komt voor de hemelpoort, heeft nog nooit van Jezus gehoord. "Ja, beste kerel, luister eens even. Je hebt nooit van Jezus gehoord, en ik heb Piet nog geprobeerd op je af te sturen, maar die had geen zin om je nog even snel over Mij en Mijn zoon te vertellen. Dus helaas voor jou, moet ik je voor altijd en eeuwig naar de hel sturen."

Als ik eerlijk moet zijn, zou ik tegen zo'n God zeggen : "Zeg kerel, ga jij eerst maar eens een tijdje achter de kassa bij Albert Hein werken, in plaats van mensen met dit soort verhaaltjes de stuipen op het lijf jagen." Dit soort gedachtengoed komt van de duivel zelf, die mensen laat denken dat anderen op deze manier afhankelijk van hen zijn. Onder deze last ging ik bijna ten onder, maar de Waarheid zet vrij.

Dit is eigenlijk weer een nieuwe vorm van de uitverkiezing. Maar nu is het niet meer God die even uitkiest wie Hij wel en niet in de hemel laat komen, maar nu mogen mensen het even voor elkaar uitkiezen. Leuk, leuk, leuk, dit is nog erger dan het oude zwaar gereformeerde hakwerk.

De kerkelijke verkiezingen, de schema's van evangelisatie en zending bepalen nu wie er wel en niet in de hemel komen. Dit is erger dan de eerste uitverkiezings-leer die zoveel mensen aan de rand van het graf heeft gebracht. De tweede uitverkiezings-leer was het uiteindelijke doel van de duivel : 666, het nummer van het beest, het getal van de mens. Religieuze Democratie ! Lijkt mooi, omdat we allen bang zijn voor dictatuur, maar dit is verpopte dictatuur, een heel volk van dictators is opgestaan. Democratie is de samenzwering van dictators. Theocratie is nog steeds de enige weg. En God zegt : Een ieder heeft een vrije wil. Alleen onder Theocratie kunnen we werkelijk vrij zijn. God houdt niemand gebonden. De menselijke uitverkiezing is het merk van het beest, zonder dat kun je niks. Je bent geheel afhankelijk van het zegel dat men je opdrukt. Je bent een nummer voor de kerk, en bent geheel afhankelijk van de rekensommetjes die de ijzeren predikanten en profeten daar maken. De christelijke casino in z'n fundamenten. Zo kon de mens zichzelf tot god maken, de duivel als god opgesteld in de kerk, wat de brieven van Paulus al aangaven.

Dit getal 666 is een geest, genaamd "Delfio".

Aam en Delfio zijn beiden demonische regeerders in het sterrenstelsel "Orion", wat een paar van de helderste sterren van ons heelal bezit. Deze twee heren hebben een flinke klauw in het hedendaagse kerkelijke geloofsgoed.

Het beeld (Aam) van het beest heeft een geest (Delfio) gekregen, om te spreken.

Het papier heeft gesproken over een tweede uitverkiezings-leer, een farizeeistische democratie. Het papier zal nog wel even door blijven waffelen, want de Bijbel zegt dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. (Openb. 13)

De Draak, twee beesten, een hoer, een beeld, en een geest, een getal, die achter het hele zaakje aanhuppelt, met een gokkast op z'n rug. Wat een vertoning, wat een optocht der zotten. Ze houden polonaise in de kerk. Het volgen van deze lui is gevaarlijk. Als je met hun gokkast speelt, speel je met je leven. Als je hun wijn drinkt, wordt je dronken. Let op hun grote pistolen die ze onder hun pantjes-jassen verborgen houden.

Gegroet in De Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest,

H.T.J Strijker, Hermitaat in de Wil en Autoriteit van De Allerhoogste
H.T.J. Strijker wordt beschouwd als Neerlands leidinggevende autoriteit op het gebied van Territoriaal Exorcisme en Kerk-Reformatie. Zijn leven is een aaneenschakeling van wonderen en tekenen, een aaneenschakeling van engelen-verschijningen die hem voortdurend onderwijzen over datgeen wat moet gebeuren, datgene wat verloren is gegaan gedurende de kerkgeschiedenis en terug moet worden gebracht in het kerkelijk wezen.

Zelf is hij hier nogal nuchter onder, steeds de aandacht richtende op datgene wat God vraagt en verlangt, steeds blijvende waarschuwen tegen het egoistisch kerkelijk bestaan. Hij is een aanhanger van de stromen van Heiliging die ons land en de gehele wereld nodig hebben en mogen ervaren.

Wij bevelen zijn geschriften dan ook van harte bij u aan.

Wij zijn blij te vermelden dat sinds 1999 de hermitaat/ profeet Ruud van Zijl (1933) definitief is aangesloten aan ons netwerk na een lange tijd van intensieve samenwerking. De samenwerking is wat dat betreft uniek omdat zij beiden hermitaten zijn, en Ruud ook een achtergrond met een extra-bovennatuurlijke profetische bediening heeft. Hij heeft wat zo genoemd wordt : "de mantel van Daniel", het op een bovennatuurlijke wijze weten welke dromen mensen zullen dromen of hebben gedroomd, en op een bovennatuurlijke manier mensen bij name kennen. Het is niet voor niets dat hij daarom ook vergeleken wordt met de bekende Amerikaanse profeet Bob Jones.

Met groet in Christus,

Br. A. Moolenburgh

Namens De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice".

Klik hier voor deel 3
Toronto-Zegen of Kwallebeest