Inhoud:Diverse Artikels van Gastschrijvers
De naam zegt het al. Diverse Artikels van gastschrijvers of met toestemming overgenomen van andere websites.
De 'goden der volken' in de Bijbel en in onze tijd

De Bijbel toont ons aan, dat satan en z'n demonische legermachten zich vaak verschuilen achter de volkeren die op aarde wonen. Ze besturen deze volkeren door de leiders ervan te inspireren en te bekrachtigen en nemen de naam van het land en van de desbetreffende leider als hun eigen naam. Demonen dragen dus niet alleen hun eigen naam, maar ook de namen van de gebieden die zij hebben veroverd. Territoriale oorlogsvoering, een afgeleide van geestelijke oorlogsvoering houd zich bezig met het strijden tegen deze territoriale machten de heersers over kerken, steden, landen, werelddelen, religies enz. Hierover wordt uitgebreid geschreven op de website van IHAO Europe. Kwam u een studie tegen over dit onderwerp of heeft u er zelf een studie van gemaakt plaats hem dan hier als u daar toestemming voor heeft..

We kwamen dit bijzondere artikel tegen van Pieter Bos wat een nieuw licht werpt op het concept van De Zonen Gods. Zeer interessant ! We kregen van Pieter Bos toestemming gekregen om het hier te mogen plaatsen.

De betekenis van 666
Wat betekent aarde? Wat betekent, dat God Heer is over "hemel, zee en aard"? Zij symboliseren niet firmament, oceaan of land. Zij symboliseren geestelijke toestanden, waarin men kan verkeren.
(door gastschrijver Br. C. Noordzij)
Gehoorzamen

Ton Kerssens schreef deze studie voor de IHAO Community.

"Dit onderwerp wil ik verder uitdiepen omdat er vandaag de dag steeds meer sprake is ongehoorzaamheid door eigenwijsheid en eigenzinnig gedrag dat duidt op een anarchisme, een vorm van muiterij tegen overheid en het geldende huidige gezag."

Gods huidige en volgende reformaties Deel 1 - De reformatie van de Kerk
Een aantal mensen vroegen ons om een geloofsbelijdenis op deze site. De aard van deze gehele website is juist het laten zien vanuit historische kennis, getoetste waarheid, getoetste ervaring en getoetste logica, hoe diep de kerk/ het christendom de afgelopen eeuwen gevallen is in duisternis en een weg daaruit te wijzen naar de Volle waarheid. Dit houdt per definitie in GEEN tien punten op een rij alhoewel we hier best toe in staat zouden zijn. We zullen hen het plezier niet gunnen ons te kunnen veroordelen op een punt. Daarvoor zullen ze eerst de gehele site goed door moeten lezen en alles op haar waarheid moeten bestuderen, toetsen en verifieren ! Maar om toch wat meer duidelijkheid te geven deze driedelige serie.

In deel 1:
Van kerk terug naar Lichaam van Christus - Hedendaagse apostelen en profeten - Mensen die uit de gevestigde kerkstructuren stappen - Een proces wat enkele tientallen jaren geleden begon.
Gods huidige en volgende reformaties Deel 2 - De wedergeboorte van de kerk
Een korte terugblik in de kerkgeschiedenis. - Nog maar het begin - Harold Eberle sprak hier tientallen jaren geleden al over. - Er zijn dus ook kerken die al in de stroom van Gods volgende reformaties zitten.
Gods huidige en volgende reformaties Deel 3 - De Hermitatische Orders verder aan het woord
Hier geven we onderwijs over op deze site en we ontmaskeren de demonische krachten die dit proces proberen tegen te gaan en te overschaduwen.
Het Lam leert te dragen
In de leerschool van het Lam.
(door gastschrijver Br. C. Noordzij)
Hoe kan ik vrij zijn van boze geesten ? - Een inleiding tot de bevrijdingsbediening
Dit artikel is bedoeld als korte en praktische handleiding voor bevrijding van boze geesten. Geesten die de mensen kwellen met negatieve gedachten, angsten, stemmen, verslavingen, aanzet tot zonden, vloeken, enzovoort, enzovoort. Dit is geschreven voor hen die met deze strijd te kampen hebben, en daar vrij van willen zijn. (Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Beréa en geschreven door Stevan de Boer.)
Trouwen - Scheiding - Hertrouwen

Ton Kerssens schreef deze studie voor de IHAO Community.

"Omdat ik het wel belangrijk vind hoe iemand over het huwelijk denkt en ook weet welke consequenties eraan verbonden zijn."

Wandelen met God
(door gastschrijver Br. B. Hoogewoning)