Inhoud:De Aramese Kerk en de Aramese Grondtekst
Kent u de Aramese Kerk ? De Aramese kerk heeft haar geheel eigen geschiedenis die aan de oorsprong van het christendom ligt en met haar Aramese grondtekst in de vorm van de Peshitta zuiverder zou zijn dan de griekse grondtekst die daar een vertaling van zou zijn om de westerse wereld te berijken. Hier bevind zich een onzichbare muur tussen Oost en West waar de christenen in het westen veelal blind voor worden gehouden. Uw interesse gewekt ?
Deel 1 - De Aramese Gereformeerde Kerk
Wat is de bedoeling van deze kerk ? Er was altijd al de geschiedenis tussen Oost en West. Wij in het westen hebben altijd geleefd onder de scepter van de paus, terwijl het Oosten daar vrij van is gebleven. Het Oosten heeft haar patriarchen en het Westen haar pauzen. Al heel snel in de eerste paar eeuwen ontstond er een scheuring tussen de meest Oostelijke Kerk die helemaal tot India reikte en de rest. Het overgebleven Oostelijke deel en het Westen werden door een onzichtbare muur geisoleerd. Een paar eeuwen later kwam er ook een scheuring tussen het andere Oostelijke deel en het Westen, en zo kwam het Westen in een gevaarlijke Roomse cocon.
Deel 2 - De Aramese Gereformeerde Kerk II
Komen tot Jezus : Jezus was Aramees, geen Griek. Dat de Griekse grondtekst dichter bij het originele Aramees ligt dan de huidige engelse en latijnse vertalingen is duidelijk, maar het Grieks is niet meer dan een poort. Door het Aramees komen wij waarlijk tot Jezus, en hebben wij waarlijk intimiteit met Hem. Nooit zullen wij Hem ten diepste begrijpen en nooit zullen wij ten diepste voelen hoe Hij is dan door Zijn persoonlijk leven, Zijn persoonlijke taal, en de daarbij horende eigennamen.
Deel 3 - De Aramese Gereformeerde Kerk III
Het Aramees kent vele dialecten als een familie van talen die de oorsprong van de Semitische en Oud-Syrische wereld bewaakt. Je zou het Aramees de grondtaal van de Bijbel kunnen noemen, omdat zelfs het Hebreeuws hieruit voortgekomen is. Het Aramees en het Hebreeuws zijn dan ook nauwe zusters van elkaar. De grondtaal van Jezus was ook Aramees en is daarom zo belangrijk, als een heilige Messiaanse taal die ver boven het Grieks en het Hebreeuws uitstijgt. Veel misverstanden in het Hebreeuws worden met het Aramees weer duidelijk gemaakt, omdat zij toch de moeder is van alle Mid-Oostelijke talen.