Inhoud:Nieuws en overdenkingen van onze reporter
Onze reporter op pad brengt verslag uit van merkwaardige gebeurtenissen, personen en situaties. Kijkt u met hem mee ?
Deel 1 - Een zeer merkwaardige brief
Weer die christelijke geldmarkt. De wereld in de kerk, de kerk in de wereld, het is toch allemaal te gek voor woorden. Onze reporter verbaast zich nergens meer over. Behalve dan misschien over een wel heel vreemde brief.
Deel 2 - Occulte machten aan het werk
Boeken, films en televisie series die boordenvol bovennatuurlijke zaken zitten. Waar komt dit vandaan en waar gaat het heen ? Een van de weinige artikels waar eens goed tussen de regels doorgelezen mag worden !
Deel 3 - Frinsel door de bocht
In november 2003 hebben wij tot onze spijt het artikel Jeremia en de tirannie van het 'positieve' moeten verwijderen op verzoek van de heer Hans Frinsel (de schrijver van dit artikel) van maandblad de Oogst. Over het hoe en waarom meer in deze nieuwe Nieuws en overdenkingen van onze reporter.
Deel 4 - Een half verhaal is....
Sinds een tijdje zijn er 2 christelijke websites die de aanval geopend hebben tegen IHAO en met name tegen de persoon van Tim Strijker. Het gaat om de website van "Dossiers" en "Profetisch Netwerk Internationaal".
Omdat aan ieder verhaal twee kanten zitten en een oordeel pas gevormd kan worden na het horen van beide kanten en om het een en ander recht te zetten willen wij u de kant van IHAO geven want niet alles is wat het lijkt zoals het voorgesteld wordt op deze websites.