Inhoud:De Weg van de Vlinder
Dit is definitief een van de meest schokkende en opmerkelijke boeken die ik ooit heb gelezen. Woorden van een van de top-exorcisten van de wereld die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan. H.T.J. Strijker die niet alleen de fundamenten van de kerk blootlegt, maar nu ook de fundamenten van de Bijbel, en wel op een uiterst schokkende en indringende wijze. Is er dan zoveel misgegaan ? We leven in een duistere wereld, een duistere kerk, en met een duistere Bijbel, zoals hij dat zegt. Hij is en blijft een controversieel schrijver en strijder voor het hoogste goed, en dit boek is daar onmiskenbaar een van de beste voorbeelden hiervan. In het begin is het boek nog in tamelijk rustig vaarwater, maar in het tweede deel barst de apocalypse los, die schokkend genoeg al bij de grondlegging der wereld begon.
De schrijver ontwijkt het gebed niet. Van kinds af aan werd hij door de Heere afgezonderd in een leven vol met vizioenen, en afschrikwekkende beelden, over dat wat komen gaat en dat wat is geweest. Als kind zijnde wist hij zich hier geen raad mee, en wist hij ook niet wat het allemaal betekende. Later begon de Heilige Geest hem hierover uitleg te geven, en werd het hem duidelijk dat het om een taak ging. Vele malen zag hij de hemel en de hel van de binnenkant, en ook het bedrog tussen deze werelden.

Moge de Heere u rijkelijk zegenen tijdens het lezen van dit nieuwe boek.

A. Moolenburgh

Schokkend, opmerkelijk, verbazingwekkend, diepgaand en gefundamenteerd !

In PART I God en Techniek en meer...
In PART II De Duivelsversen en meer...
Deel 1 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part I

Hoofdstuk 1. Innerlijke Genezing : Wat en Hoe ?
 • Inleidend Gebed
 • Voorwaarden voor Innerlijke Genezing
 • Innerlijke Genezing in Het Geweten - Het Probleem van Valse Schuld
 • 2 delen van het geweten
 • Gebed voor Innerlijke Genezing
 • Over Broeder Kraan - Belangrijke Steunpunten Bij Het Gebed voor Innerlijke Genezing
Hoofdstuk 2. Innerlijke Genezing voor De Bedieningen
 • Apostolische Gaven en de Gaven van Innerlijke Genezing
 • Geneesheer van de Vervolgde Profeet
 • De Richter
 • De Richter en de uil
 • Verschillende uil-soorten
 • De Predictaat
 • De Hermitaat
 • De Bedieningen van Deze Tijd
Hoofdstuk 3. Technologie en Techniek in Innerlijke Genezing
 • Geestelijke Technologie - De Gebondenheid in de Heilige Geest
 • Diepere Wortels van Toronto buiten de Pinkster-gemeente
 • De Noodzaak van Diepte-Toetsen
 • Toetsen - Tot hoever ga je ?
Hoofdstuk 4. Meer Gebeds-Technieken
 • De Doos in de Doos
 • De Weg van de Vlinder
 • De Verschillende Israel-Theologieen

Belangrijk
Ter inleiding op Part II raden wij u aan, wanneer u dat nog niet gedaan hebt, eerst de eerste drie delen van de serie De Lawine te lezen !
Deel 2 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part II


Hoofdstuk 5. Een Ernstige en Schokkende Profetie voor Deze Tijd

 • De Duivelsverzen
 • Pilaren van de Valse Bijbel
 • Lijst van Gevaarlijke Demoon-soorten