Inhoud:Profetisch Info-blad De Charismatische Oorlog
VOORHEEN ONDERDEEL VAN PROFETISCH INFO-BLAD "DE VLOEDGOLF"

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' (Matt. 10:7-8)
Deel 1 - Hocus Pocus toestanden

Kort geleden kreeg ik een droom van de Heer, over een christelijke conferentie, maar waar ik Yomanda aan het werk zag.

Deel 3 - Goddelijke omgang met ziekte en genezing

Belangrijke genezings-voorschriften. Niet langer hoeven we in het duister te tasten over dit onderwerp.