Inhoud:Profetisch Info-blad De Vloedgolf
De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10:7-8 )
Deel 1 - De noodzaak van profetische gemeentes & De vernietiging van de evangelische markt

Profetisch of demonisch, aan u de keuze ! En: Wat zou Jezus vandaag doen met de Evangelische Handeldrijvers ?

Deel 2 - De komst van de Vierde Golf

U heeft misschien wel eens gehoord van de drie golven van de Heilige Geest, waar de laatste tijd veel over gesproken en geschreven wordt. Deze drie golven zijn deze eeuw over de wereld gegoten om vernieuwing te brengen. Het is nl. Gods bedoeling dat wij veranderen 'van heerlijkheid tot heerlijkheid' (2 Korint. 3: 18). Satan heeft deze eeuw getracht om niets anders te doen dan deze golven te kruisen en af te breken. Vele pseudo-golven heeft hij uitgezonden om de mensen te misleiden, zodat ze aan Gods Paradijs voorbijgaan.

Deel 3 - Profetieen en getuigenissen over Toronto

Citaat: (..) de gave van de onderscheiding van de geesten. Ieder die deze genadegave mist of niet tot een gemeente behoort waar van de voorgangers deze gave hebben, loopt het gevaar in dwaalleer verstrikt te raken. (..) Tegenover demonische machten der verzoeking schiet de normale geestelijke ervaring van de christenen menigmaal tekort om verleiders, dwaalgeesten en huichelaars te onderscheiden van de ware leiders van de Gemeente van Jezus Christus. En zeker is dat niet meer voldoende voor de laatste tijd, waarvan geprofeteerd is dat er onherkenbare gecamoufleerde verleiders zullen zijn, waarvan wij in onze dagen al de tekenen zien.

Deel 4 - Joshua, Ouweneel, en een Kritische Noot bij de Evangelisch-Pinksterlijke Beleving

Al meerdere malen vroegen mensen ons hoe wij denken over T.B. Joshua. Wij hebben ons lange tijd van een antwoord onthouden maar zowel hij als W.J. Ouweneel kwamen ondertussen steeds meer onder vuur te liggen. Bij deze ervaren we dat het onze profetische opdracht is het voor hen op te nemen en hen de nodige verkoeling te geven. Ook willen we u het een en ander uitleggen van wat er gaande is. Wij borduren hierbij verder op eerdere delen van de Vloedgolf-serie. Gods Zegen bij het lezen van dit nieuwe deel van de Vloedgolf serie en ook het hieropvolgende deel wat hier nog verder over doorgaat.

Deel 5 - Het Bloed van Christus-De Grieks-Romeinse Kerk en de Leer van de Onfeilbaarheid

Het is ongelooflijk maar waar : er zijn pinksterleiders die tegen de gebondenheid in de Geest zijn. Er wordt in de onfeilbaarheid van de letterlijke bijbel geloofd, en ook in de onfeilbaarheid van Christus, maar als wij ons uitstrekken als gelovigen en volgelingen van Christus naar onfeilbaarheid dan wordt dat gehekeld. In dit vervolg van de Vloedgolf deel 4 kijken we in de kerkgeschiedenis naar de Griek-Romeinse fundamenten van de hedendaagse kerk, kijken we verder naar T.B. Joshua en de gebondenheid in de Geest, en kijken we naar het bloed van Mars, het surrogaat van het Bloed van Christus, welke priesterlijke banden en altaren de kerk heeft bij deze oorlogsgod en wat we hier als gelovigen tegen kunnen doen.