Inhoud:Brieven aan gemeenten-leden

Zoals de profeten en apostelen in de bijbel brieven aan gemeenten moesten schrijven in opdracht van de Heer om zonden aan de kaak te stellen zo krijgen ook wij bij tijd en wijlen deze opdracht. Wanneer de leiders niet willen luisteren dan moeten wij ons richten tot de schaapjes.

Deel 1 - Folder Revelation 23
Deze folder is in 1997 verspreid onder gemeenten-leden behorende tot gemeenten waarvan het leiderschap verder niks met Gods herhaalde profetische waarschuwingen en oproepen tot bekering te maken wilde hebben. Weerkomt het bejaarden-evangelie ter sprake, de profeten kermis en andere wanpraktijken in de kerk die niet van God zijn. Destijds uitgegeven door Profetischge Gemeente "Het Komende Oordeel" inmiddels uitgegroeid tot een van de Hermitatische Orders. Iemand schreef het ons pas ook nog, ook de zonde moet volgroeien tot het de volheid heeft bereikt dat het klaar is voor het oordeel. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Maar waar staat u in het geheel ?