Terug naar de Basis Deel 3 - Wapens en Sleutels voor het onderzoeken van andere religies 22 februari 2008
Ook het onderwerp in dit deel is er weer een namelijk: andere religies. Ja, hoe moet je tegen andere religies aankijken en kan dat zonder niet ook gelijk de wortels van je eigen geloof onder de loep te moeten nemen. Wat is er al gezegd over andere religies in de verschillende verhalen op de IHAO Thema Sites, hoe moeten we tegen andere religies aankijken, welke aanvullende visies zijn er nog en welke wapens en sleutels worden u en mij aangerijkt ?
Welkom bij weer een nieuw deel van de serie Terug naar de Basis. Een serie geboren uit noodzaak waarin onderwerpen aangesneden zullen gaan worden die anderen liever laten liggen omdat ze ook niet weten hoe het zit of omdat het hun theologie of macht over de gelovigen ondermijnt.

In dit nummer:

- Introductie tot verschillende standpunten en zienswijzen
- In de IHAO verhalen
- In de IHAO artikels
- Wat wordt er over het Christendom gezegd
- Aanvullende visies
- Rechten, Wapens en Sleutels


Introductie

Er zijn meerdere redenen om je met andere religies bezig te gaan houden.

1. Als je de wortels van het christendom gaat bestuderen kom je al snel bij andere religies uit
2. Wat als....het christendom niet het ware geloof is...? Daar wel eens over nagedacht ?
3. Kunnen we het werk van de Heilige Geest terug vinden in andere religies ?
4. Verbreding van je algemene ontwikkeling voor het beter begrijpen van andere culturen en levenswijzen.

Enkele jaren geleden heb ik me al is verdiept in de verschillende wereld religies. De afgelopen jaren heb ik het allemaal even laten bezinken en nu wil ik er verslag van gaan uitbrengen. Zo ging ik me deze week opnieuw bezighouden met het Hindoeisme en merkte al snel dat voor m'n eigen veiligheid en houvast een aantal regels moest opstellen waar ik altijd weer op terug kon vallen als ik even door de bomen het bos niet meer zag. Het makkelijkste is natuurlijk om als christen je kop in het zand te steken en te zeggen dat alle andere religies van de duivel zijn en alleen het christendom van God maar dat is natuurlijk erg kortzichtig. Het is natuurlijk zwart wit en in een bepaald seizoen mag je dat zeker geloven maar bij nader onderzoek blijkt ook het christendom bij lange na geen zuivere koffie te zijn.

Er zijn dus meerdere standpunten en zienswijzen. Sommigen gaan misschien voor u te ver en kunt u zich voor nu niet in vinden ander denk u misschien eureka. We willen in ieder geval een overzicht geven van de verschillende zienswijzen in dit artikel en hier en daar al de parallellen tussen het christendom en andere religies laten zien zodat u zich kunt afvragen in hoeverre God daarachter zit. Probeer de zienswijze te vinden die voor u, voor nu, het beste bij u past.


In de IHAO verhalen

Allereert wilde ik eens gaan samenvatten wat er al over andere religies gezegd is in de diverse verhalen van Hotel Dagdroom en Rusthuis Visioen:

Het Rode Gordijn
“De dominee gaf het voorbeeld van de stierenvechter met de rode lap die daarmee de stier kwaad maakte en verwarde, zodat de stierenvechter macht over hem kon krijgen. Zo was Het Rode Gordijn ook in de kerk opgezet door machtslustigen om controle te krijgen over de christenen. Midden in de nacht krijgt Lisette een droom. Een rode vogel vliegt naar haar toe en begint haar uit te schelden. 'Ha,' zegt de vogel, 'je denkt toch zeker niet dat je kunt ontsnappen over het Rode Gordijn ? Ik heb dit opgezet om jullie christenen af te sluiten van de rest van de wereld, en zelfs van de dierenwereld. Een rode lap houd ik jullie voor de ogen, om jullie niet te laten vechten tegen de zonde, maar tegen andere geloofsrichtingen, tegen hen die iets anders denken dan jullie. Snappen jullie dan niet dat al die andere religies mooie verlengstukken van het christendom konden zijn, maar doordat jullie je afsneden van het vervolgverhaal van God door Zijn Woord als een vogeltje te canoniseren, te kooien dus, op te zetten, kwamen al die religies in al hun duisternis op jullie af. Het zijn nu losgeraakte stukken onheil, omdat jullie de Heilige Geest niet door lieten spreken. In een reformatorische kerk zit je toch ?'
Verward wordt Lisette wakker, en roept om Ronald. Ronald probeert haar te sussen, en zegt dat ze gewoon weer verder moet slapen. De volgende dag vertelt ze de droom aan de dominee. Die vertelt haar over de charismatische stroming in de reformatische kerk, waar ook hij toebehoort. Hij vind dat dit de eerste stap van de kerk moet zijn om de Geest door te laten spreken. Dan zal de Heilige Geest kunnen laten zien wat Hij oorspronkelijk wilde zeggen voordat Zijn uitgedoofde woorden in de meest gevaarlijke religies veranderden. Die religies waren niets anders dan losgeraakte stukken sneeuw die door hun val in de grootst mogelijke lawines veranderden. De dominee herinnerde eraan dat ook de dokter lid was van een organisatie die ook toevallig Het Rode Gordijn heette. Het Rode Gordijn heeft ons eerst beschermd tegen de verwilderde beesten, maar er komt een dag dat we over het Rode Gordijn moeten klimmen om - als we oud, wijs en sterk genoeg zijn - die beesten te temmen en hen
terug te brengen tot dat wat ze oorspronkelijk waren.”
Bron: Het Rode Gordijn (Rusthuis Visioen)

Het Ei van Mammon
“ In de nacht kreeg de dominee weer een droom : 'Materialistische boer,' zei een stemmetje. 'Wij zien alleen maar beelden van jouw eigen religie, alsof de onze er niet toe doet.' Waarop de dominee zei : 'Maar wie zijn jullie dan, en wat heb ik met andere religies te maken ?' Toen zei het stemmetje : 'Zie je nu wel dat je een taal-materialist bent. Religies van een andere taal met andere persoonlijke naamwoorden zijn niet welkom. Je hebt je kerktaaltje als een vogeltje opgezet. Ik brand nog steeds, alhoewel het iets beter gaat.'
'Maar wie ben je dan ?' vroeg de dominee. 'Ach,' zei het stemmetje, 'dat wil je toch niet weten. Het gaat jouw alleen maar om jouw oude vertrouwde persoonlijke naamwoorden. Je hebt maar een eng wereldje.' En hoe de dominee ook probeerde, het stemmetje wilde niet zeggen waar het vandaan kwam. 'Ach,' zei de dominee, 'misschien ben je wel een duiveltje, maar misschien wil je mij eens vertellen hoe ik kan maken dat je niet meer brandt.'
'DAAR WAAR DE HEILIGE GEEST IN DE KERK NIET KAN SPREKEN DAAR SPREEKT DE HEILIGE GEEST DOOR ANDERE RELIGIES !' bulderde het stemmetje. 'Snap dat dan eens.' De dominee rolde bijna uit zijn bed. 'Dove kwartel,' ging het stemmetje verder. 'En denk je dat het in een andere taal nog steeds hetzelfde heet ? De Heilige Geest kan door elke god werken als het moet, als Hij maar tot zijn doel komt. Daarom heeft elke god of godin een goed deel en een slecht deel. Weer gaat het erom : aanbidt je ze in Geest of vlees, in Heiligheid of onreinheid, in Waarheid of leugen.' De dominee begint hardop te lachen. 'Dus denk je dat ik vanaf nu ook Ganesha, de olifantengod uit India moet aanbidden, omdat de Heilige Geest Zich ook daardoor manifesteert ?'
'Toe nou,' zegt het stemmetje, 'probeer het eens te nuanceren. Het is allemaal erg gevaarlijk, maar probeer alsjeblieft te beseffen dat afgoderij niet zozeer met namen of culturen heeft te maken, maar met zonden zoals superieuriteit, racisme, het offeren van dieren, etcetera.' De dominee begint nog harder te lachen, en bestraft de geest van afgoderij. 'Eerlijk, ik heb dit nog nooit gedaan als dominee, maar ik denk nu toch dat ik door zo'n geest wordt lastiggevallen, en ik denk dat ... jij die geest bent,' zegt de dominee kalm.

'Dus al die mensen die zeggen dat Jezus de enige weg is zijn misleid ? Nu is ook Boeddha ineens de weg, de Khrishna, en misschien wel Ah Puch van de Maya's ? Ga toch weg !' zegt de dominee, steeds kalmer wordend. Hij
is er nu zeker van dat hij bezoek heeft van een ware vorst der duisternis, misschien wel één van satans generaals.

'Nuanceer het nou eens,' zegt het stemmetje, 'natuurlijk is Jezus de enige weg, omdat de taal op zichzelf natuurlijk niet liegt. Het heeft een diepe betekenis. Maar als je dan een andere taal tegenkomt, zul je die
betekenis ergens terugvinden met natuurlijk weer andere woorden. De Bijbel is een symbolisch boek, een boek van diepe betekenis, en geen taalboek. De Bijbel is meer een vertaling dan een taal. Maar ook die vertaling zal weer vertaald moeten worden. Zo zul je dus op je geestelijke pelgrimsreis door het boek moeten komen tot de DIEPSTE VERTALING, de vertaling van de vertaling van de vertaling, enzovoorts. Daar waar pelgrims blijven steken op het pad der vertaling, daar ontstaan de oorlogen, de koppige kerken, enzo. Natuurlijk begin je met één taal, en die taal mag je ook spreken. Het is maar net vanuit welke kant je het allemaal bekijkt, welke taal je spreekt, en hoe je de dingen vertaalt. Zuivere vertaling komt voort uit de diepste vertaling. Dit is de reis van de apostel die als eerste bruggen slaat tussen gemeentes, en daarna tussen religies. Hij heeft de paden van de Heilige Geest ook gevolgd in andere religies, daar waar de Geest Gods in de kerk en de traditie niet kon spreken. Dit proces noemen we : 'parelduiken'. Dit is heel gevaarlijk, want als je dit niet doet vanuit een goede basis en met duidelijke regels, dan kun je door een gevaarlijke vis gegrepen worden.'

'Ja, ja,' zegt de dominee, 'je denkt toch zeker niet dat ik m'n tijd hiermee verdoe ?' 'Oh, dus ik moet maar branden ?' vraagt het stemmetje. 'Weet je dan niet dat de Heilige Geest inderdaad weggestuurd kan worden, uitgedoofd kan worden, en bedroefd kan worden ? Waar denk je dat de Heilige Geest dan naartoe gaat ? De Heilige Geest kijkt niet naar de taal van wezens, maar naar hun hart. Kan Hem het wat schelen hoe je het allemaal noemt. Het gaat erom waar je het over hebt. Dus kerel, ik zou me maar eens open stellen als ik jou was. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest uit meerdere delen bestaat, meerdere Geesten, en zij worden aangesteld boven de talen en de godsdiensten om daar doorheen te werken zoveel als ze kunnen. Ik ben daar Eén van, beste kerel.' 'Je moet niet zo zwart, wit zijn,' zegt het stemmetje vervolgens, 'niet zomaar direkt met de botte bijl alles platwalzen wat 'anders' is.'
Hoofdstuk 4. Ontmoeting met Jezus
De dominee is er niet erg van onder de indruk, maar op een dag komt de dominee thuis terwijl hij het gevoel heeft alsof hij van binnen brandt. Plotseling hoort hij een stem. 'Je kunt niet anders. Ik ben in je. Ik ben de Heilige Geest die jij verkondigt, die jij beschouwt als de jouwe. Ik ben de brandende, verbrand door de kerk, de koppige kerk. Je neemt me helemaal, of helemaal niet. Je voelt mijn verbrandingen.' De dominee gaat op zijn stoel zitten en begint te bidden. Het vuur blijft branden, en de dominee voelt zich niet goed, en besluit naar bed te gaan. Maar het branden wordt erger en erger, en ten slotte roept de dominee het uit tot God. 'Integreer je nu met de Geest van God boven de andere volken, want anders zal Ik je wegnemen,' zegt een stem. Maar de dominee denkt dat hij door een geest van de dood wordt aangevallen. Dan raakt de dominee bewusteloos, en ziet in de verte Jezus staan. Zijn ene arm is beschreven met de letters INDIA, en op zijn andere arm staat met grote letters EGYPTE. Ook op andere lichaamsdelen staan grote namen geschreven, zoals AFRIKA, en AMERIKA. En Jezus spreekt : 'Ik zal vleesworden op aarde. Kies dan heden wie gij dienen zult.' En de dominee begon tot Jezus te roepen, terwijl Jezus andere gezichten en andere kleuren begon te krijgen. De dominee schrok en deed een stap achteruit. 'Aanbidt je nog steeds de materie, dominee ? De huidskleur, de taal ? Is dat allemaal dan zo belangrijk ? Ben Ik niet belangrijker ?' sprak Jezus. 'Ik zal je naar aarde terugzenden, en jij zult de taal, de huidskleur, de oorlog gaan verklaren.' Plotseling wordt de dominee wakker, en merkt dat het branden verdwenen is. Direkt gaat hij aan de slag en al snel staat de kerk vol met beelden van verschillende religies die Gods Plan en Identiteit uitbeelden. Natuurlijk kiest de dominee ze zorgvuldig uit, zodat ze de heilige betekenissen in zuiverheid uitbeelden. In de Bijbel zijn er ook hier en daar wat legale verbindingen met andere culturen en hun opperwezens, om de betekenissen van God te ondersteunen en te versterken. De gemeenteleden krijgen duidelijke uitleg, opdat ze niet aan hun lot worden overgelaten. De puzzel moet zorgvuldig gelegd worden, en de puzzelstukjes moeten goed passen. ”
Bron: Het Ei van Mammon (Rusthuis Visioen)

Het Geheim van Aladin
“ Toen ze een slot op de Bijbel hebben gezet, heeft God gezegd : 'Nou goed, dan maak ik er wel andere boeken bij. Mij kun je de mond niet snoeren.' ”
Bron: Het Geheim van Aladin (Thema Site Hotel Dagdroom)

In de IHAO artikels

Vervolgens geef ik u een overzicht van wat er al over andere religies gezegd is op diverse plaatsen op de website van IHAO World:

Bij Klaas Vaak op de Koffie
“ De geest van Monopolie (alleenrecht)
Wie een beetje de achtergronden van de Bijbel kent, en de context van het hele historische gebeuren bestudeert heeft ziet dat de Bijbel met gemak leerstellingen en uitspraken van andere religies overnam. Degene die denkt dat de Bijbel uitsluitend uniek, origineel materiaal brengt, vergist zich zeer en heeft of zijn huiswerk niet goed gedaan, of wil gewoon niet geloven dat de kip uit het ei is gekomen. Zij denken nog steeds dat God alleen spreekt binnen de muren van hun eigen kerk. Maar God stoort zich hieraan niet, Hij sprak door alle tijden heen, door alle culturen en religies. Mannen zoals Mozes en Daniel waren goed door God te gebruiken vanwege hun kennis en wijsheid van andere geschriften en culturen. De schatten van de drie wijzen uit het Oosten die ze tot Jezus brachten waren hier een teken van. De papier-dictatuur die vandaag de dag in vele kerken de lakens uitdeelt is een griezelige geest die ons op een akelig rantsoen heeft gesteld.
Oh, gij die bouwt op taal, op wachtwoorden, en formulieren, u bent een moderne farizeeer, een religieuze kapitalist.
Weer is het een streek van de duivel geweest om de aandacht te verleggen. De kerk is minstens zo gevaarlijk als andere religies, en het New Age gevaar ligt niet zozeer in welk etiket we dragen, maar ligt in zonde en leugen. Dit is waar we ons vanaf moeten scheiden. Heidense wetteloosheid is iets wat we niet nodig hebben, maar we kunnen ook gaan schatgraven in andere culturen en religies, in plaats ons blind te staren op wachtwoorden zoals "Roep de Naam van Jezus aan en u zult behouden worden." Helemaal waar, maar wat wordt ermee bedoeld ? In Israel wordt Hij Yeshua genoemd, en in andere landen weer anders, maar dat is helemaal niet belangrijk. God kijkt niet naar onze benoemingen, maar naar onze hartsgesteldheid. ”
Bron: Bijbelstudie Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine - Deel 2 - Bij Klaas Vaak op de Koffie (Thema Site IHAO Europe)

Weblink op Thema Site Eclasta
“ Overeenkomsten in religies "De overeenkomsten zullen je nooit opvallen als je maar kennis neemt van
één heilig geschrift, religie, mythe, of desnoods kleitablet. Als je de verschillende verhalen met elkaar vergelijkt zijn er, mijns inziens, opvallende overeenkomsten. Het verhaal, de overlevering of mythe komen in
een heleboel gevallen ongeveer overeen, er zit eigenlijk alleen verschil in taal en/of de herkomst. Is de basis van alle culturen en geloven een en dezelfde? Hieronder een hele kleine greep uit de doos der heilige
schriften en hun opvallende onderlinge overeenkomsten." ”
Bron: Aanbevolen websites in categorie: Level 3 - Overeenkomsten tussen de verschillende religies (IHAO Thema Site Eclasta)

Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (5) - over Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven
“ Boven deze wereld hangen grote demonische structuren. Deze bepalen religies, politieke situaties, maatschappelijke ideeen en denkstructuren. Wat hier op aarde afspeeld is wat dat betreft een manifestatie van wat er zich in de geestelijke wereld aan oorlogen afspeeld. Dit alles kan op haar beurt ook weer per land bekeken worden en heeft uiteindelijk via opvoeding (of geen opvoeding), onderwijs, de media, subcultuur, geschiedenis en omgeving haar impact op het individu en maakt in ieder geval voor een deel het individu tot wat het is. Ook voorgeslachtelijke vervloekingen, de geestelijke erfenis (er is dus meer dan alleen de genetische erfenis) speelt hier een rol in om nog maar een extra faset erbij te noemen. ”
Bron: Lezers schrijven met diverse vragen(5) - Territoriale structuren en hun macht over een mensenleven (Thema Site IHAO Europe)

Wat wordt er over het Christendom gezegd

De Wond en het Litteken
“ Hij begon steeds meer te geloven dat Christus meerdere delen had, over de gehele aardbodem verspreid, afgehakt door een koppig volk ... Zo koppig dat ze het volk van Christus geografisch en biologisch bepaalden. En dit terwijl Abraham een Babylonier was .... Yahweh was in de religies aldaar een berggod, naast goden zoals El, Anu, Enlil en Enki. Ook het paradijs lag volgens sommige geleerden in Babylon. Weer anderen zeiden dat het in Egypte lag. Volgens een legende zou het paradijs na de zondeval door de Rode Zee zijn opgeslokt. Elohim was een meervoudig woord dat goden betekende. De oorspronkelijke Bijbel in de grondtekst was minder monotheistisch dan de kerk liet doorschemeren. Laat 'Ons' mensen maken ... Allerlei gedachten spookten door Jans hoofd. De geschiedenis zou per definitie korte metten maken met het huidige christelijke geloof. De geschiedenis zou daar de satanskerk niet voor nodig hebben, maar Jan begon wel steeds meer in te zien dat niet elke satanskerk satanisch was. Sommige satanisten hadden goede redenen, en hadden gewoon geschiedenis gestudeerd. Dit soort niet-satanische satanisten zouden de Ware Christus aanbidden. Jan ging de kerk steeds meer zien als satanisch christelijk, de duivel die zich middels dit instituut als god neerzette, een gekapt christusbeeld. ”
Bron: De Wond en het Litteken (Thema Site Rusthuis Visioen)

Introductie Level 3 Thema Site Eclasta
“ Er zijn de afgelopen jaren nogal wat interessante boeken over de kerkgeschiedenis verschenen, die gaan
over het ontstaan van de bijbel, het christendom en Jezus. Zo zou het christendom al bestaan voor Jezus, zo zouden er ook verlossers zijn in andere religies en het christendom een mix zijn van diverse religies. We gaan kijken wat hier van waar is. ”
Bron: Introductie Level 3 (Thema Site IHAO Eclasta)

Put van de Kerkgeschiedenis Deel I
“ Ook zit er een gat van zo,n vierhonderd jaar tussen de gebeurtenissen beschreven in het laatste boek van het oude testament en het eerste boek van het nieuwe testament. HIER ONTSTOND HET 'CHRISTENDOM' UIT !!! KEN DE WORTELS VAN UW GELOOF !!! Men zegt wel eens: 'het christendom bestond al voor de tijd van Jezus, alle elementen waren al aanwezig' !! Veel van Jezus uitspraken waren dan ook niet nieuw, maar waren al gedaan door wijsheid leraars uit andere religies en zijn te vinden in de geschriften van die religies daterend van vóór het jaar nul.
Kort gezegd kwam het er op neer dat ze vele leerstelsels en ideeën namen uit heidense religies en die vermengden met het toenmalige oorspronkelijke christelijke geloof: het zuivere christelijke geloof. Dit bleek een succesformule te zijn waardoor ze besloten hier maar mee door te gaan tijdens hun verovering van het heidendom. Het bleek veel makkelijker te zijn de heidense gebruiken, rituelen, feesten en geloofsstelsels over te nemen en ze in een christelijk jasje te stoppen, dan de heidense volkeren ertoe te dwingen volledig afstand te laten doen van hun oorspronkelijke geloof en gebruiken. ”
Bron: De Put van de Kerkgeschiedenis Deel I (Thema Site IHAO Europe)

Algemene Faq over IHAO Eclasta
“ De ware God is uitermate geinteresseerd in een religie die beweerd de ultieme waarheid te zijn en de vertegenwoordiger van Hem te zijn. Hij heeft zich dan ook helemaal daarin gemeng en probeert de gelovigen wiens hart volkomen naar Hem uitgaat ook met Hem in een diepere relatie te brengen. Zolang dat niet lukt werkt hij door de kinderlokker god heen om toch Zijn kinderen te berijken. Het zelfde geldt voor theologie. Er is een hoop buikbaar materiaal in het christendom en in de bijbel omdat de bijbel opgezet is door slimme mannetjes. Het is wel degelijk zo dat er telkens nieuwe golven van waarheid over de kerk komen die op hun beurt weer overschaduwd worden door pseudo golven. Voor iedere valse Michael is een ware Michael, voor iedere valse Mozes is een ware Mozes, voor iedere valse Abraham is een ware Abraham voor iedere valse Jezus is een ware Jezus. Als het valse een leugen blijkt te zijn vanuit de kerkgeschiedenis dan toch heeft God daarvoor een engel opgesteld in de geestelijke wereld die die rol op zich neemt zodat alles toch in goede banen wordt geleid. Dat heet het simulator christendom. Als iets kerkgeschiedkundig onjuist blijkt te zijn dan toch kun je die zaken tegen komen in de geestelijke wereld.

Ook is er een hoop waarheid in de bijbel te vinden maar eigenlijk zijn het zoethoudertjes waar we helemaal lekker mee worden gemaakt door die bijbel demonen dat we denken dat we heel wat in handen hebben en niet verder zullen graven. Je kunt mensen ook niet helemaal voor de gek houden dus je moet ze toch wat geven. Ondertussen zijn het maar kleine deeltjes en afspiegelingen van veel grotere realiteiten. Als de bijbel er niet was had God je wel op een andere manier weten te bereiken.
God werkt er door de profetische beweging. Mensen komen toch vanuit de zonde en de wereld tot bekering en gaan heiliger leven. Dat is het goede eraan. Jammer genoeg worden ze ook beladen gelijk met valse theologieen.
Steeds meer mensen gaan inzien dat God in stappen werk, zo ook met de wederkomst. Sommige theologische leringen zijn gewoonweg fout ook onder de schulp vanuit de grondtekst van de bijbel. Boven de schulp kun je dan ook echt aantonen waar ze echt vandaan komen en met welk doel we er in zouden moeten geloven.
Van wie er in zouden moeten geloven ?
Van de geesten die het christendom besturen. Er staan grote territoriale kerkdemonen boven het christendom. Het christendom is een van de religies om mensen te vangen. Bepaalde facties in het demonische rijk willen dit zo houden. Uiteindelijk is het maar schijn en zitten daar geesten achter die achter de opzet van andere religies zitten. Dit is ingewikkelde materie. Je kunt zeggen dat het christendom en de andere religies ieder opgezet zijn door gevallen engelen die een deelwaarheid met zich meegenomen hebben uit de hemel. Maar die gedachte is eigenlijk veel te christelijk. Het zit anders en dieper maar als tussenstap kun je het zo bekijken. Alles werkt met tussenstappen ook als je boven de schulp gaat werken anders verdwaal je hopeloos. Ga altijd terug naar datgene wat je al weet. Wordt het je boven de schelp te veel ga dan terug naar onder de schelp. ”
Bron: Lezers schrijven met Algemene Faq over IHAO Eclasta (Thema Site IHAO Eclasta)

De Weg van de Vlinder - Deel 2
“ Mozes was mijn dienstknecht, maar ook hij werd door twee geesten geleid. De voorschriften voor bloedoffers komen niet voort uit Mijn Verlangen. De dood van onschuldigen is Mij geen welbehagen, spreekt de Heilige God van Israel. Het is Mij geen lieflijke reuk in Mijn neus als onschuldige dieren worden vermoord in de tempel. Ja, deze altaren zijn een schande. Het is Mij een afschuw. Ik zal u de wortels van deze afgoderij laten zien. Mozes werd ook geleid door de geest van de bloedoffer-religies, waar de afgoden bloed eisen. Dit was niet om de zonden van de mens te bedekken, maar om hen machtiger te maken. Ik geef u de tijd dit te overdenken, maar deze afgoden, deze valse god van Israel staat schuldig aan moord ! Mozes droeg deze geest door zijn achtergrond en zijn verblindingen met zich mee. De valse goden hebben de mensheid misleid en bang gemaakt door te zeggen dat er een erfschuld bestaat die betaald moet worden. Dit hebben ze gebruikt als een middel om kostbaar onschuldig bloed te laten vergieten op de altaren, zodat zij hun zielen daarmee konden verrijken. Dit geloof is gestoeld op afgoderij van duistere oerreligies, waar de mens in zijn dwalingen nog niet mee had afgerekend. Dit geloof is gestoeld en is bewaard gebleven door vele oerleugens, en verricht nog steeds enorme geestelijke slachtingen. Ieder mens wordt alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor zijn eigen schuld, en kan deze schuld alleen zelf goedmaken, door de voetstappen van Mijn Zoon Christus Jezus te bewandelen. Er is dus geen sprake van erf-schuld en al helemaal niet van plaatsvervangende schuld. (...)
En het Woord des Heeren kwam wederom tot mij in kracht : "Ja, luistert Mijn volk, erf-schuld en plaatsvervangende schuld bracht onschuldige dieren aan het spit tot een afgodische barbecue. Oh, hoe kunt gij van de dood leven, terwijl Ik u heb voorgehouden : gij zult niet doodslaan. Hoe kunt gij denken dat gij kunt leven door andermans dood ? Dit, Mijn kinderen, was de duivel komende in godsgewaad. Dit waren de duivelsverzen. Als u denkt dat een ander voor u moet sterven, dan is het kwaad reeds geschiedt en dit is hoe de oerdemonen parasiteerden op bloed. Het is een vampiristische leugen, een vals fundament van de bijbel, klaar om weggesneden te worden. In deze cirkel van erf-schuld en plaatsvervangende schuld houdt de duivel de mensheid gevangen in een voortwoekerende kanker, en blijft de ware reden van Christus' komst, van Zijn lijden en sterven op de achtergrond. Zo kan hij de leugen dieper laten doordringen in het hart van de nietsvermoedende gelovige of pasbekeerde, en waar de kwaadbedoelende predikanten dan ook gretig gebruik van maken. Kies dan nu heden wie gij dienen zult. De erfschuld en plaatsvervangende schuld, gekleed in lange gewaden, met valse onfeilbaarheid in de hand, zijn de advocaten van een lange geschiedenis van bloedoffers en landroof, waar alle valse bloed-religies zich achter verstoppen. Oh, de onheiligste geesten worden zo als goden aanbeden. Dit is het satanisme in priestergewaad."

We moeten het bij de wortels aanpakken. Dat dieren en volkeren geofferd moesten worden voor een volk is een vreemd soort kaste-systeem. Is het uniek zoals sommigen denken ? Nee, durf eens de geschiedenis van godsdiensten en religies te bestuderen en zie dat er altijd al verhalen van erfschuld, en plaatsvervangende schuld in de vorm van christus-verhalen in de omloop waren. Geschiedkundig is het christendom dus helemaal niet uniek. De mensen die dat zeggen hebben niet goed op de wereld en in de geschiedenis rondgekeken, maar nemen allerlei slappe praatjes van een trotse oppervlakkige kerk aan, die het vaak zelfs verbieden om andere religies te bestuderen. "Ik houd het bij de bijbel," zeggen ze dan. Kijk daar ga je al, want je moet altijd de context in de gaten blijven houden, en dingen op waarheid onderzoeken. ”
Bron: Bijbelstudie De Weg van de Vlinder - Deel 2 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part II (Thema Site IHAO Europe)

Overkoepelende Visie IHAO World
“Wij geloven dat om werkelijk de Bijbel, God, de scheping, de mensheid, engelen, demonen, en andere religies te kunnen begrijpen we zelf de kerkgeschiedenis moeten gaan bestuderen en onze geestelijke zintuigen moeten openen door middel van het profetische om op die manier het grotere plaatje te zien van de realiteiten die ons omringen. Alleen dan zullen we leren zien wat er werkelijk aan de hand is. We gaan hier dan ook dieper op in in de verschillende studies, verhalen en verslagen. ”
Bron: Overkoepelende Visie IHAO World

Aanvullende visies

David Icke - prison religions
David Icke stelt niet alleen dat de meeste religies een gezamelijke oorsprong hebben in het land van Sumer dat op haar beurt haar wortels heeft in het (pre-adamitische) Atlantis/Lemuria maar ook dat ze opgezet zijn om de ware kennis uit te doven of in ieder geval te vangen in een systeem zodat het onder controle is. Deze esotherische kennis wordt op haar beurt als verkeert en van de duivel bestempeld. David Icke spreekt over The Prison Religions wanneer hij spreekt over de grote wereldreligies.
"The Anunnaki priesthood in Babylon began to invent a whole new history and religious "truth", through which they could control the people mentaly, emotionally, and, as a consequence, physically. In doing so they
replaced spiritual truths with fairy tales about mythical people, wich the masses were told to take literally."
Children of the Matrix - Blz 197
(...)
"The priesthood took the ancient Sumer Sun religion, esoteric, astrological and astronomical knowledge, and the stories of their reptilian gods, and buried them in symbolic fables. This hid their real meaning, exept to initiates, while introducing the rigid beliefd of the prison religions. Every major religion, Judaism, Christianity, Hinduism, Islam, and Buddhism all had the same basic origin: the knowledge and beliefs of Sumer, wich inherited the knowledge and beliefs of Atlantis and Lemuria. (...) They may have emphasised differant elements of the Sumer beliefs but that was the mould from whish they all came."
Children of the Matrix - Blz 198

Pieter Bos - aangestelde goden/zonen Gods tot gevallen engelen boven iedere religie
Weer een andere zienswijze is dat ieder volk zijn eigen God had (van boven af gezien) en dat JHWH dus met recht "de god van Israël" was en een andere god weer "de god van de egyptenaren was en een ander weer "de god van"... De allerhoogste God wees iedere god een eigen volk toe en JHWH werd toegewezen aan het volk Israël. Hier wordt wel een bijbelse basis voor gevonden in Deuteronomium 32 vers 8 en 9: 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld
naar het aantal der zonen van Israël. 9 Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Deut+32&id18=1&id36=1&id16=1&pos=0&set=10&lang=nl De allerhoogste God
(wat al wijst op lagere Goden)/ The most hight ('el/elyown /el-yone') is in de grondtekst een ander wezen dan de Heer (JHWH). Dit was ook de rede dat ik de studie van Pieter Bos zo goed vond omdat hij dit helemaal verder uitwerkte.
Wel vind ik het jammer dat hij gelijk weer met een zekere inlegkunde komt om Jaweh gelijk weer te verheffen tot de god der goden in plaats van gewoon even bij zijn concept te blijven waar hij mee begint. En (zonder dat ik het gedrag van andere (territoriale) goden van andere volkeren goed wil praten) draagt hij geen argumenten aan waarom alle goden van de andere volkeren gevallen zouden zijn en waarom dan de god aangesteld over Israël als enige niet gevallen zou zijn. Dit terwijl die nu ook niet bepaald als een lieverdje naar voren komt. Zie http://www.servingthenations.org/article.asp?ArticleID=141

Het is een kleine stap van daaruit dat deze goden ieder hun eigen religie, wetten en gebruiken instelden om op die manier de macht te hebben met aanbidding in ruil voor bescherming. Opmerkelijk is dat deze visie ook aansluit bij het boek Oahspe.

Apologetiek - het christendom is uniek
De christelijke apologetiek, de leer van de verdediging van het christelijk geloof stelt dat alle andere religies misleidingen van satan zijn en dat het christendom uniek is. Als iedereen elkaar maar lang genoeg napraat (op allerlei websites en in boeken) ga je dat vanzelf geloven maar kerkgeschiedkundig is het onhoudbaar !
Ook zijn vanuit de canon, vanuit de gesloten bijbel en de daaraan mainstream gevestigde leer en daarom waar voor de meeste christenen een viertal toetsstenen of pilaren opgesteld waar altijd iedere nieuwe leer hetzij afwijkend van het mainstream christendom hetzij een volledige andere religie, altijd weer aan getoetst wordt.
Deze vier pilaren zijn:
- verlossing
- reincarnatie
- omgang met de doden
- drieeenheid

Bloedoffers en aanbidding - energie voor demonen
Een zienwijze die telkens weer opduikt de afgelopen jaren is die dat iedere vorm van aanbidding of verering per definitie energie geeft aan de godheid (hetzij alien/hetzij demon) die aanbeden wordt. Vanuit deze visie is de enige ware vorm van aanbidding die van navolging en niet dus in de zin van slaafse gehoorzaamheid maar doen, ook zo gaan leven als die persoon doet, m.a.w. wat hij vertegenwoordigd, waar hij voor staat. Werken we dit concept verder uit dan geldt dit dus ook voor ieder vorm van aanbiding die plaats vindt in pinkster en charismatische gemeenten. Iets waar de valse god van het christendom gretig gebruik van maakt. Ik moet daar wel bij opmerken dat aanbiding vaak voorkomt vanuit de mens en niet persee door die godheid geboden wordt. Aan de andere kant zijn het natuurlijk de leider, de priester die in samenwerking met deze goden deze aanbidding in stand moeten houden in ruil voor aanzien en macht.
De aanbidding is dan een verlengstuk van de bloedoffers. Het komt er op neer dat de goden levensenergie nodig hebben dan wel door bloedige offerande dan wel door aanbidding of oorlog, haat en alles wat negatieve energie voortbrengt. Maar ook popconserten en sociale structuren focussen deze energie.


Rechten, Wapens en Sleutels

Rechten

 1. Recht op voortgaande openbaring
  Is het mijn verlangen te zoeken waar God verder heeft gesproken, zo ja, dan heb ik daar recht op.
 2. Recht op teruggaande openbaring
  Is het mijn verlangen te zoeken naar de fundamenten van mijn geloof, en zijn er misschien dingen verdraaid en achtergehouden, dan heb ik recht dit te weten.
Wapens

 1. Algemeen heil
  Is het mijn verlangen de waarheid aan het licht te brengen, zodat ook anderen verlost kunnen worden, dan heb ik recht op bescherming.
 2. Ontmaskering van leidende demonen
  Is het mijn verlangen de geest van God vrij te zetten, om zo zelf vrij te komen van de leugen, dan heb ik recht dat eventuele leidinggevende demonen in mijn geloof en het geloof dat ik onderzoek worden ontmaskerd, zodat ik doorgang krijg.
 3. Profetisch recht
  Is het mijn verlangen de dingen van God te doen en niet die van de tegenstander, dan heb ik recht om door God geleid te worden.
Sleutels

 1. Bekijk het is vanuit Gods kant
  Bedenk dat God altijd door een andere religie probeert heen te werken. Hij moet roeien met de riemen die die heeft. Vaak lukt het nog niet om de kinderen rechtsstreekt te berijken omdat ze nog te veel onder de banden van de kinderlokker god zijn.
 2. Laat je niet meeslepen
  Houd jezelf in de gaten tijdens het onderzoek van een bepaalde religie. Bedenkt dat hoe meer mensen in iets geloven hoe sterker dit wordt. Als miljoenen mensen in een bepaald iets geloven dan vormen dit hele sterke gedachtestromen in de geestelijke wereld. Laat je niet meeslepen door zo'n gedachtestroom. Zorg dat je goede ankers hebt door op tijd weer uit te stappen en het zaakje weer van bovenaf te bekijken in vergelijking met andere stromen en ideeen. Wees je hier van bewust.
 3. Zoek naar de overeenkomstige noemers en elementen, wat is waarheid
  In bijna iedere religie komen we het geloof in een god of goden, scheppingsverhalen, geesten, engelen, demonen, exorsisme, genezingen, wonderen en tekenen, profeten, hemel, hel, hiernamaals en concepten van goed en kwaad tegen. Elementen die dus zeker niet uniek zijn voor het christendom en handig om is op een rij te zetten.
 4. Probeer de afgodische demonische elementen te isoleren
  Ga er nu niet vanuit dat alle religies goed zijn of dat er geen valse religies zijn. De kerk is minstens zo gevaarlijk als andere religies, en het New Age gevaar ligt niet zozeer in welk etiket we dragen, maar ligt in zonde en leugen. Dit is waar we ons vanaf moeten scheiden. Heidense wetteloosheid is iets wat we niet nodig hebben, maar we kunnen ook gaan schatgraven in andere culturen en religies, in plaats ons blind te staren op wachtwoorden.
 5. Denk logisch
  Maak geen cirkelredernaties of kromme gedachten
 6. Maak onderscheid tussen primaire kennis en secundaire kennis.
  Iedere religies heeft altijd een bepaalde openbaringsgeschiedenis. Als er een heilige boek is dan is dat vaak een samenstelling van boeken die over een bepaalde tijdsperiode ontstaan zijn. Vaak zijn er op zo'n boek weer allerlei commentaren geschreven die als secundaire heilige boeken worden beschouwd of zelfs zorgen voor afsplitsingen van het hoofdgeloof en ook een bepaalde invloed hebben. Vaak is in ieder religie in het groot wel weer het rijtje: Persoon -> Boek < rest, terug te vinden en ook in het klein weer als het gaat om de boeken in een boek of de boeken er omheen. Het wil niet altijd zeggen dat een nieuw boek slechter is dan een oud boek want het kan een nieuw licht werpen op ondergesneeuwde of verdraaide zaken.
Praktische tips

 1. Maak aantekingen. Noteer de datum van je onderzoek, wat las je en waar, waar bracht je het mee in verband, welke conclusies nam je.
Een zienswijze is dus dat zelfs het christendom met dezelfde sleutels en wapens bezien moet worden. Je komt dan in het simulator christendom terecht waarover we ook schreven in de Faq. De plek waar het christendom gezuiverd is van al haar afgodische elementen en waar je dus ook in God en Christus mag geloven op een geheiligde manier.

Al dit onderzoek naar de diepe kerkgeschiedenis of in andere religies kan altijd leiden tot verwaring natuurlijk omdat de dingen die je weet opnieuw gerangschikt moeten worden. Dat heeft tijd nodig ! Soms ontdek je dingen die je mindblowing vindt maar tegerlijkertijd ook als spannend en bevrijdend aanvoelen omdat je weet dat je je op de goede weg bevindt. Andere keren zie je door de bomen het bos niet meer en wordt het je allemaal te veel. Dit zijn allemaal vormen van strategische geestelijke oorlogsvoering. Soms moet je in de aanval, soms moet je vluchten. Sommige delen van je ziel zijn meer klaar voor sommige waarheden dan andere en moeten nog gevoed worden en verder opgroeien met de kindermelk. Wordt het werken boven de schelp je te veel keer dan tijdelijk terug naar onder de schelp. Je kunt altijd naar dit en andere artikels terugkeren natuurlijk om na te lezen waarom je hier ook al weer aan begonnen was. Vergeet niet om ook gewoon genoeg frisse lucht te krijgen en is lekker in het bos of op het strand te gaan wandelen of iets totaal anders te gaan doen. Voor nu veel zegen op deze spannende reis naar de waarheid.

Vriendelijke Goet,

Namens IHAO

ha-ell

Het onderzoek gaat verder op:

De Thema site IHAO Eclasta