Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven Cursus Profetie Deel 1 - Het verstaan van de stem van God 2005
Er zijn veel mensen die maar wat graag de Stem van God zouden willen horen. Is profetie te leren ? Allereerst moeten we beseffen dat profetie op vele manieren kan komen. U wilt het contact met de hemel herstellen. Allereerst moeten we ons instellen op de lijdende God, en niet op de God die als superman heen en weer rent. God wil u terugleiden tot het verborgene om u de mysterieen te laten zien van de hemel. Waarom wilt u de Stem van God verstaan ? Voor uzelf, om uit een probleem te komen, om van uw onzekerheid af te komen, omdat u van God houdt, of omdat u patserig op een podium wil rondlopen om een publiek te verbazen ? Er kunnen zoveel redenen zijn om de Stem van God te willen verstaan, en niet alle redenen zijn even zuiver.
Korte introductie door ha-ell: Ter introductie wil ik hier zeggen dat we schrijven van fundament op fundament, hiermee wil ik zeggen dat we hiervoor al meer geschreven hebben over profetie en toetsen waarop we nu verder bouwen. Het onderwijs in dit artikel dient in dat verband gelezen te worden, als een uitbreiding, een nieuwe module op voorgaande onderwijs. - einde introductie

Het verstaan van de stem van God - door Br. T. Strijker

Er zijn veel mensen die maar wat graag de Stem van God zouden willen horen. Is profetie te leren ? Allereerst moeten we beseffen dat profetie op vele manieren kan komen. U wilt het contact met de hemel herstellen.

Allereerst moeten we ons instellen op de lijdende God, en niet op de God die als superman heen en weer rent. God wil u terugleiden tot het verborgene om u de mysterieen te laten zien van de hemel.

Waarom wilt u de Stem van God verstaan ? Voor uzelf, om uit een probleem te komen, om van uw onzekerheid af te komen, omdat u van God houdt, of omdat u patserig op een podium wil rondlopen om een publiek te verbazen ? Er kunnen zoveel redenen zijn om de Stem van God te willen verstaan, en niet alle redenen zijn even zuiver.

Profeten behoren geen lieverdjes te zijn. God is het helemaal niet eens met de kerk, dus profeten zijn meer rebellen, en worden over het algemeen afgewezen. Het gaat om 'de kleine club', want het merendeel van de mensheid gaat onder Gods oordeel komen. Beseffen wij dat ? Wij leven in een duistere, gevallen wereld van vleesgeworden demonen. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat dit de wereld van satan is, het terrein buiten het paradijs.

Op wat voor manier wij hier ook gekomen zijn, wij moeten weer terug en het contact met de hemel herstellen. Misschien gaat het u er alleen maar om om in uw persoonlijk contact met de Heere Zijn Stem te verstaan, en voor de rest wilt u gewoon strak door de Heere geleid worden. Dan is het goed, en dan zal de Heere u helpen en deze studie misschien u behulpzaam zijn.

Belangrijk is het om aangesloten te worden op de hemel, en dat vereist oefening in zelfverloochening, als een basis voor profetie. Wij dienen ons voor die grote God te vernederen, want zonder nederigheid zullen wij Zijn Stem niet verstaan. En dat is niet even een snel doekje waarmee we iets wegwassen. Neen, het is iets wat we moeten gaan beoefenen. Net zoals je de Gaven van de Geest kunt leren, kunnen we ook de Vruchten van de Geest leren.

God spreekt op vele verdiepingen, op vele levels, en we doen er goed aan bij het begin te beginnen. Ons hoofd is een ontvangst-station, maar omdat daar ook juist ons verstand zit kan het hoofd erg gevaarlijk zijn. Maar omdat velen er niet in geslaagd zijn via het hart met de Heere te communiceren, omdat dat toch wel erg moeilijk is, is er wel een bepaalde leidraad hoe we dan toch veilig door ons hoofd met God kunnen communiceren. En dat is wanneer het hoofd zich op het hart richt, als de bron van zelfverloochening, de bron van stilte, als de bron van het niets, en dat het hoofd dan kijkt wat voor gedachtes er binnenkomen. Dit is dan een veilige wisselwerking tussen het hoofd en het hart.

De buik, ook wel het binnenste genoemd, is door de Heere gegeven als de toetser en de transformator, om alles zuiver te houden. Het hoofd mag zich dus verborgen weten in twee lagen, twee cirkels, namelijk het hart en de buik :


In dit opzicht is het hoofd veilig en afgesloten van de boze wereld en haar impulsen. Elk materiaal is op deze manier bruikbaar. Dit werkt natuurlijk op basis van je geloof, en geloof werkt door oefening. Je kunt op dit plaatje natuurlijk simpel mediteren. Het hoofd dekt zich op die manier in, en leert zich ook zo in te dekken, totdat het een automatisme wordt. Nu moet het hoofd niet direkt verwachten de hoorbare stem van God waar te nemen, maar open staan voor de meer subtielere vormen van hemelse communicatie. Dit gaat door je geloof creatief te gebruiken, want God werkt door geloof. Je kunt voorstellen dat je hoofd omringd is door de laag van toets-vlammen, en net om het hoofd heen zit een laag van ijs, die drie dingen voortstelt : het niets, de isolatie en het verborgene, als drie lagen van ijs. Hoe zintuigelijker jij je geloof opstelt, des te meer de Heere daar zintuigelijk op kan reageren, en richt je daarbij op het subtiele, de lichtste vorm van een gedachte. Dit kan een flits zijn, dus oefen in je alertheid. Grijp de flits van God. Het is alsof God een foto maakt, en jij direkt de foto in handen krijgt, maar het is alleen een wit velletje. Nu komt het op wachten aan zodat het in de vaagste vorm zichtbaar wordt. Dat kan een herinnering zijn, of gewoon iets wat in je opkomt. We moeten nu leren God te gaan 'herkennen'. We worden dagelijks door miljoenen en miljoenen subtiele impulsen gedreven, dus ontvangst is in principe geen probleem. Het probleem is hoe die impulsen te onderscheiden. Zoals ik al zei : alles is bruikbaar materiaal wanneer we geloven in het transformerende toets-vuur van God.

En hoe simpel dit allemaal mag klinken. Voor velen is dit gewoon een moeilijk proces. Ze kunnen het misschien in theorie kennen, maar hoe werkt het nu echt ?

Daarvoor is deze cursus profetie opgezet, want profeteren oftewel Gods Stem verstaan is niet makkelijk. We gaan het stap voor stap doen.

Alles komt neer op herkenning. God spreekt al, maar wij denken dat wij dat zelf zijn. We geloven nog veel te veel in onszelf, en hebben vaak nog een heel verkeerd beeld van God, als zijnde afstandelijk en niet betrokken bij mensen. Daarom is het zo belangrijk zelf-verloochening te oefenen, en geloof. God spreekt door alledaagse dingen, en eigenlijk zijn de alledaagse dingen die in ons hoofd opkomen gewoon raadsels die naar de hemelse goederen wijzen. Bedenk dat in dat opzicht alles om je heen geheiligd is en heilig, omdat het van een hogere realiteit spreekt. God is op die manier al dichterbij dan je denkt.

Alles wat er om je heen gebeurt is al de raadselachtige taal van God, en daarom : veracht de simpele dingen waardoor God spreekt niet. Denk je aan een sinaasappel bijvoorbeeld als je je voor God openstelt, denk dan niet : 'Dat kan God nooit wezen. Die zou het niet over zulke dingen hebben.' God spreekt op een kinderlijke manier, met de middelen die om ons heen zijn gezet. Ook heeft God veel meer gevoel voor humor dan er over het algemeen gedacht wordt. God spreekt door simpele dingen, en tegelijkertijd wijzen die dingen op hogere realiteiten. God spreekt dus door symbolen, door gelijkenissen. Er is niet alleen profetie, de ontvangst, maar ook apostolie, oftewel de vertolking. Men denkt dat dit alleen op tongentaal slaat, maar vertolking is juist zo belangrijk in profetie, omdat men zo meer waarde gaat hechten aan de simpele en kleine dingen, als belangrijk materiaal.

Leer daarom over te schakelen van profetie naar apostolie, van ontvangst naar vertolking, van symbool naar uitleg, om zo gevoeliger te worden tot het herkennen van God. U bent zelf niets, een leeg vat, en God is alles, die door de symbolen van het leven spreekt. Hoe kunt u dan nog denken dat u het zelf bent ?

Doe daarom deze oefening. U pakt een papier en trekt in het midden een vertikale lijn. Aan de ene kant schrijft u alle losse woorden op die in u opkomen. Het maakt niet uit wat die woorden zijn : hout, spiegel, pop, wat er dan ook in u opkomt, maar het moeten wel losse woorden zijn, en wel voortkomen vanuit het luisteren van het hoofd naar het hart, omringd door de buik, het binnenste. Heeft u de lijst af, neem dan woord voor woord, en ga na welk woord er in u opkomt bij elk van deze woorden, zodat u daarna dus setjes heeft van elk twee woorden die met elkaar te maken hebben. Besef nu dat u hele waardevolle informatie in handen heeft, en dat u de komende tijd over die setjes mag gaan mediteren, en uzelf afvragen : Wat hebben die setjes persoonlijk met mij te maken. Wat wil de Heere hier persoonlijk mee duidelijk maken ? En dan begint de echte communicatie, wanneer u in geestelijk overleg de boodschap leert te ontcijferen en toe te passen op uzelf. U houdt daarbij vast aan de zelfverloochening, en u blijft daarin geloven, zodat u niet denkt : oh, maar deze overleggingen zijn van mijzelf. Hoe noemen wij die overleggingen ? Dit is hermitatie, het verpersoonlijken van de boodschap, en het verder uitwerken en toepassen. Dit is het werk van Gods Geest. Daarom is het zo belangrijk om naast profetie ook te geloven in apostolie en hermitatie, anders komt er een kink in de kabel.


Om goed te kunnen profeteren moeten we dus ook leren apostoleren en hermitateren. Het is belangrijk op die drie kanalen te mediteren, en in geloof voor te stellen, zodat God er iets mee kan doen. God werkt door ons creatief geloof. We mogen hierin helemaal opgaan om onszelf te verliezen, zodat God ons vervult. Belangrijk is het dus in eerste instantie Gods talen te leren, voordat we Hem kunnen verstaan.

De hermitatie is dus de verlichtende, illuminerende factor in het verstaan van Gods Stem. Hier moet tijd voor vrijgemaakt worden, en dit is iets wat we moeten leren. En we moeten leren deze drie factoren, deze drie kanalen, in balans te brengen, voor een nog betere uitwerking van het geheel en een voorspoedige wisselwerking. Het doel is zo dat God veel directer tot ons kan spreken, en ons veel directer kan gaan leiden. Maar zij die zo verlangen naar het directere communiceren met God, moeten beseffen dat hieraan veel gevaren verbonden zijn. Het letterlijke kan erg misleidend zijn en zelfs de Geest uitdoven. Door de Geest worden wij tot de Waarheid geleid, en dit gaat van stap tot stap, als een progressief proces, van versluiering tot versluiering. En dit is zo belangrijk omdat we in dit stappenproces en in die omleidingen juist bewapend worden tegen al die gevaarlijke krachten die los komen wanneer we dieper in Gods heiligdom komen. We worden door het profetische stappenplan dus als het ware toegerust, zodat we in veiligheid en waarheid tot God kunnen naderen. Dit is de zachtmoedigheid van God.

Zij die voor de snelle paarden kiezen komen in de tempel van Babylon terecht, en worden door gevaarlijke misleidende geesten overgenomen. Ze kunnen je misschien van alles vertellen, maar ze werken door de krachten van de wereld, en gaan van materie tot materie. Zelfs het geestelijke hebben ze tot materie gemaakt, en zo als het ware bevroren. En dat terwijl God ons wil leiden van het geestelijke tot het geestelijke.

Grote wonderen en tekenen kunnen ons afhouden meer van God te leren. Daarom moeten we geen sensatie-zoekers zijn, maar de zoekers van stilte, van het hart, waar we tot diepere zelfverloochening kunnen komen, om God te leren herkennen in onszelf.

Door geloof mogen wij allereerst Gods Koninkrijk bouwen in onszelf, als een hermitatische toren van de aarde naar de hemel, om zo Gods Taal te spreken, en zo Hem te verstaan. De bouwers van Babylon bouwden een toren om collectief de hemel te raken, en zo zichzelf een naam te maken, en God verwarde hun taal. God wil dat wij ons als Mozes afzonderen, om zo persoonlijk de berg op te gaan om God te ontmoeten. God is als een toetsend vuur, een transformerend vuur, en door geloof mogen wij tot Hem naderen. Wij mogen geloven in zelfverloochening, opdat God door dit geloof verheerlijkt wordt, en wij Hem gaan herkennen en erkennen in ons leven.

In Liefde en Zorg geschreven,

Br. T. Strijker

In het volgende nummer ........

Deze cursus zal vast nog wel een vervolg krijgen. We zijn nog niet uitgeschreven over profetie en alles wat daar mee te maken heeft.

Voor nu, Gods rijke Zegen toegebeden
ha-ell, Apostel / Apostolisch Leraar