Online Bevrijding De Digitale Exorcist Deel 2 - Innerlijke Genezing voor het slapen gaan 2005
De vorige exorcist heeft al een basis gelegd, en hierop zal gewoon verder worden gebouwd. Ook deze exorcist zal met u bidden, en met u in de bediening van innerlijke genezing gaan. Sommige mensen vinden het erg fijn om wat gebeden voor innerlijke genezing te bidden voor het slapen gaan. De digitale exorcist zal ook in de nacht de wacht houden, en als u erg eenzaam bent, dan kunt u elke avond voor het slapen gaan hier even naar terug keren. Ook voor hen die erg angstig zijn voor de nacht kunnen hier tot rust komen.
Innerlijke Genezing voor het slapen gaan


De digitale exorcist zal ook in de nacht de wacht houden, en als u erg eenzaam bent, dan kunt u elke avond voor het slapen gaan hier even naar terug keren. Ook voor hen die erg angstig zijn voor de nacht kunnen hier tot rust komen.


Inleiding

Welkom bij de digitale exorcist nummer twee, voor hen die naar bevrijding en innerlijke genezing zoeken, en niet zo snel iemand kunnen vinden die hen daarbij zou kunnen helpen. Deze online behandeling kan ook behulpzaam zijn in dringende situaties. De digitale exorcist is altijd thuis, en u hoeft niet in de rij te gaan staan.

De vorige exorcist heeft al een basis gelegd, en hierop zal gewoon verder worden gebouwd. Ook deze exorcist zal met u bidden, en met u in de bediening van innerlijke genezing gaan. Sommige mensen vinden het erg fijn om wat gebeden voor innerlijke genezing te bidden voor het slapen gaan. De digitale exorcist zal ook in de nacht de wacht houden, en als u erg eenzaam bent, dan kunt u elke avond voor het slapen gaan hier even naar terug keren. Ook voor hen die erg angstig zijn voor de nacht kunnen hier tot rust komen.

Innerlijke Genezing voor het slapen gaan

Heere, raak dit kind aan voordat het slapen gaat. Wij vragen u om uw rust en vrede en of u met uw heilige golven het hoofd van dit kind wil spoelen, om alle gedachten en gevoelens tot rust te brengen. Al die woorden die over het kind gekomen zijn vandaag en andere dagen, wij leggen ze tot rust, en als het erg negatieve, kwetsende woorden waren, dan gebieden wij die woorden nu te vertrekken. Ga uit het huis nu. De Heere omhult het huis nu met waakvlammen, en ook de kamer van het kind. Ja, kind, engelen zullen over jou waken, want de Heere stelt ze aan. Een engel bij de deur en een engel bij het raam of de verwarming. Ook zullen er engelen om het huis gaan staan.

Kom tot rust, lief kind, en maak je geen zorgen. God zal je nooit teveel te dragen geven, en nu je de nacht ingaat, mag je alles in Zijn handen leggen. Hij helpt je daarbij en neemt de zware lasten van je af. Hij zorgt voor je en voor degenen waarvoor jij zorgt. Hij legt Zijn handen op de pijnlijke plekken, en op de zweren van je hart en ziel.

Kind van God, je hemelse vader heeft je lief, en al zijn engelen. Zij zijn om je heen om de wacht te houden. Wij gaan nu de nacht zegenen, en je kamer, je bed, als een schip tot Gods veilige haven. Als God je een droom wil geven, dan zal deze door de handen van engelen tot je komen, maar als de Heere je gewoon wil laten rusten in een diepe slaap, dan zal de Heilige Geest over je komen en een dikke muur om je hart en ziel heenbouwen, zo zacht en zoet, dat je geheel kunt wegzakken in Hem.

God zal nu de deuren van je innerlijk huis sluiten, en ook bij elke wond die er nog is zal een engel komen te staan. God zal je een helm geven, opdat je alleen nog maar Hem kunt verstaan. Alle andere stemmen zijn niet belangrijk meer, en de Heere doet ze wegvagen. De Heere geeft je een zacht pantser voor in de nacht, en op je wonden komen nu schilden. Adem diep in, kind van God. Boze dromen worden nu weggestuurd. De deuren worden voor hen gesloten. Mocht er toch nog een boze droom komen, dan wil God daarmee iets zeggen. Alle dromen komen eerst door Gods Hand. Pak nu Gods Hand aan, en vertrouw Hem. Hij waakt over je, en brengt zoete rust. Hij doet kleine lampjes aan van Zijn Geest, en laat dan de nacht langzaam komen, en brengt je tot slaap. Rust in Hem, en nestel jezelf. Als er nog personen in je gedachten zijn met hun gezichten, zegen ze dan, en vergeef ze als ze je verkeerd hebben behandeld. Vergeven betekent ook : Ze in Gods handen leggen. Voor sommige van die personen ben je misschien bang, of voel je echt heel veel pijn. Misschien dat je wel met de gedachte aan hen opstaat en ermee naar bed gaat. Er zijn verschillende vormen van vergeving. Vergeving is niet altijd dat je ze weer toelaat in je hart of leven. Je moet jezelf beschermen. Maar vergeving is in dit opzicht ze in Gods Handen leggen. Hij weet wat het beste voor hen is, en Hij zal jouw hart tegen hen beschermen. Vergeven betekent in dit opzicht loslaten. Laat hen los. Niemand is zoveel waard dat ze jou mogen kwellen. Zij die dat doen hebben geen waarde, en je vergeeft hen als leggende in Gods Hand. En God laat niemand die zulke dingen doet wat zij jou hebben aangedaan ongestraft. God snijdt nu je ziel en geest van hen die jou gekwetst hebben los. En Hij plaatst zeven engelen tussen jou en hen.

Misschien ben je wel zo wanhopig in een bepaalde situatie dat je niet kunt slapen. Alles is in Gods Handen, ook dit, en voor alles is er een oplossing op Gods Tijd. Haal diep adem, kind van God. God zendt nu Zijn engelen uit om voor je te doen wat ze mogen en kunnen doen. God staat aan jouw kant en strijdt voor je. Hij en Zijn engelen. Zij zijn als het vuur in de nacht, en zij zullen de hele nacht doorwerken. De Heere zal voor jou doen wat het beste voor je is.

Heb je heel veel pijn, kun je moeilijk ademen of ben je heel erg eenzaam : Gods Geest is voor jou een moeder, een vader, een vrouw of een man. Hij is bij je. Je bent niet alleen. Heb je een omhelzing nodig. Laat je omhelzen door Hem. Wacht in stilte op Hem. Kun je moeilijk ademen, adem dan heel langzaam en heel diep in, en dan weer heel langzaam en heel diep uit. Als dit wordt veroorzaakt door een boze macht die dat recht niet heeft, dan zal God nu je longen aanraken, en verschillende onderdrukkende krachtvelden laten verdwijnen. Adem weer diep in en niet te ver uit, en adem dan weer diep in en niet te ver uit. Strek dan je armen en rek je goed uit als je dat kan, en adem weer in, en niet te ver uit. Zo kun je je adem opbouwen. Merk je naar een tijdje dat je weer in ademnood komt, doe deze oefening dan weer. Maak verschillende bewegingen en uitrekkingen met je lichaam om de adem te verankeren en vast te houden. Trek je buikspieren in, terwijl je borst uitgerekt is, en houdt het even zo, terwijl je je rug recht. Trek dan je schouders naar achteren, terwijl je je buikspieren ingetrokken hebt. Trek je buik diep naar binnen, zodat je je rug voelt. Doe dan je schouders naar voren en adem diep uit, zodat je het in je buik voelt, en buig een beetje naar voren. Adem dan weer diep in, schouders naar achteren en strek je armen uit, wijd naar achteren en maak vliegbewegingen in die stand. Zo stimuleer je je bloedsomloop en je ademhaling. Maak daarna cirkelbewegingen met je schouders en adem weer goed in en uit. Adem dan in terwijl je je adem een tijdje inhoudt. Adem dan heel langzaam uit, zodat je het in je buik voelt. Gods Geest gaat nu wat kanalen openen voor adem of gewoon voor een dieper kontakt met Hem. Richt jezelf op het kruis van Christus, wetende dat Hij het daar ook heel benauwd heeft gehad. Adem dan in, wetende dat die adem is vermengd met Zijn adem. Rust nu in Hem. Het is volbracht. Alles is goed. Alles is een kwestie van tijd, maar alles staat al vast. Voor God bestaat er geen tijd, maar wij als mens beleven nog tijd, en alles komt vanzelf goed.

Wil het slapen nog niet, dan moet je nu alle mensen waarover je nog een oordeel hebt loslaten. Schenk hen genade, zodat je zelf onder Gods genade bent. En die genade betekent puur dat jij je handen van hen aftrekt en ze aan God geeft. Beschuldig hen niet meer. Laat alles aan God over. Laat je verstand en gedachtes, ook je gevoelens en emoties, zuiveren, en laat God ze in de rust brengen. Leg je geweten in Gods Hand, en zie jezelf als een vogel die heel langzaam zijn vleugels op en neer beweegt. Je komt geheel los van alle dingen, en ook van jezelf. Dank God voor het vrijzetten, en blijf danken totdat je vrede krijgt. Dat betekent niet dat je de mensen weer in je hart toelaat, maar dat je ze aan God hebt gegeven, en jij niet meer hun rechter bent. Leg je taken af voor God, want rechter zijn geeft ook veel druk. Misschien dat je nog erg boos bent over bepaalde dingen, maar weet dan dat boosheid werk is, en dat je niet goed kan slapen als je werkt. Schenk hen genade, door het telkens over die persoon uit te spreken : 'Ik schenk je genade. Ik vergeef je, en geef je over aan God. Ik trek mijn handen van je terug en oordeel je niet meer. Ik trek mijn oordeel terug, en laat het verder over aan God. Ik trek mijn oordeel terug, ik trek mijn oordeel terug. etc.' Zegen dan je vijanden. Dat wil niet zeggen dat je ze goedkeurt, maar dat je ze aan God geeft. God plaatst nu Zijn vuur tussen jou en hen. En God plaatst een koepel van vuur over hen om hen te zuiveren en af te zonderen van jou. Gods Geest neemt je nu mee. Zegen hen nu met slaap, en dat ze je vergeten, als je dat wil. Als je ze zegent met rust dan kan God ze beter van je los snijden. Blijf ze zegenen met rust en vrede totdat je verlichting merkt.

Vaak hebben dit soort dingen zoveel grip vanwege trauma's. God legt zijn Hand nu op deze trauma's en bedekt hen met warme vochtige doeken. Dank God voor Zijn werk en geloof in Hem. Zeg dat je in Hem gelooft, dat Hij de dingen goed maakt. Geloof in de muren van bescherming die om je heen zijn gezet. Geloof in de rust die God geeft, etc. en spreek het uit. Met het geloof bevestig je God en geef je Hem toestemming.