Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 5 - De dieren van het Paradijs 1995
In dit artikel onderzoeken we waarom God ondanks dat Hij de gehele aarde onder een vloed deed komen, toch de dieren mee deed gaan in de ark. Welke rol vervullen de dieren in het hart van God en in deze schepping. Ontdek dat de Ark en de Dieren en Gods Wet en Gehoorzaamheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het geheim van de gehoorzaamheid


Vandaag de dag gaan er allerlei dierentuinen open. Ook in de mens zelf lijkt het alsof er allerlei deurtjes losgaan en de dieren naar buiten komen. Het beest in de mens raakt los.

Toen ik op de bijbelschool zat, gingen we met onze klas een keer naar de dierentuin. Stom van me dat ik met hen meeging. Allerlei dieren achter slot en grendel. Dat wat vrij behoorde te zijn was geketend. Om te huilen. Nooit zal ik meer voor m'n amusement in een dierentuin komen. Nooit meer.

Laatst zag ik in de eo-gids een reportage over een natuurfilm, waarin dieren elkaar doodmaken en opeten. Indrukwekkend vonden ze dat. Ik weet nog goed dat ik als klein kind naar een natuurfilm keek waarin hetzelfde gebeurde. Moeders kindje werd gegrepen en koelbloedig vermoord. Mensen die ook keken zeiden: zo is de natuur. Ik weet nog dat ik toen riep: Neen. Zo is de duivel.

Ook weet ik nog goed dat ik eens een dierengevecht op de t.v. zag, georganiseerd door mensen. Ik schreeuwde in intense woede en intens verdriet: Het zijn moordenaars, die mensen zijn duivels. Maar de mensen om me heen lachten me uit en schudden met hun hoofd. Ik kon het me niet voorstellen. Zelfs mensen om me heen zijn zombies, zonder hart. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen.

En dan volgt de discussie: God wil dat we vlees eten, het mag van hem. Ja, dat is waar. Het is soms zelfs noodzakelijk. Maar het was oorspronkelijk nooit zo bedoeld door hem. Hij heeft de moord en de dood niet uitgevonden. Nu is er een noodplan. God zegt: Jullie wilden toch bloed zien: Hier hebben jullie bloed. Jullie wilden toch elkaars vlees eten. Hier is vlees. Hier is de dood. Maar dit mag voor ons de weg zijn om er van te gaan walgen. Willen we blijven leven met de dood ? willen we afhankelijk blijven aan de dood, omdat er niets beters te vinden is? God zegt: jullie hebben zelf voor deze weg gekozen. jullie zullen vlees eten totdat het jullie neus uitkomt ( Num. 11 ).

Aangekomen in het paradijs heersen er allerlei andere wetten. Daar lopen de dieren vrij rond. En het komt. Gods vrederijk komt. De slang bij de baby. De leeuw bij het lam. Er is dus iets beters:

Spr. 15:17 beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij.


Een vegetarisch uitzicht dus ? ja, uiteindelijk wel, en wie een been heeft, die lope er naar toe.

God heeft het wel met dieren, ja. de bijbel staat er vol van. Dieren zijn de uitdrukking van zijn wezen. De manifestaties van zijn karakter. Let daar maar eens op. Ook toen God de zonde wilde opruimen door de zondvloed, bracht hij het belang aan van de dierenwereld. De ark was ook bestemd voor de vele dierensoorten die God had gemaakt.

De tweede brief van Petrus vertelt ons over de komende tweede zondvloed. Deze is niet van water, maar van vuur. De nieuwe ark wordt gebouwd. Deze is groter en steviger dan z'n voorganger. Er komt nu veel meer bij kijken. God wil ons nu naar de Volle Waarheid leiden, in een Ark waar we voor Eeuwig veilig zijn. Er zal een Eeuwige Ark komen. We zijn op weg naar de Eeuwigheid ( Joh. 16: 12-15 ; Openb. 14:6-7 ).

De Ark die God voor deze tijd bereidt is geen ark met mensenhanden gemaakt, maar hij wordt bereid in het hart en het denken van de mens ( Hebr. 8-10 ). God wil dat je een keuze maakt in het diepste van je wezen, voor Hem of tegen Hem. Ga je leven vanuit het zwarte deel van je hart of stap je over tot het witte deel van je hart waar Hij het voor het zeggen heeft. Daar zullen Zijn wetten ingeprint worden.

Hebr. 8:10: Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn.

Wie durft er nu nog te zeggen dat de wet vandaag niet meer geldt ? Mensen die dat zeggen zijn zo verblind door hun zondige en vrome hartstochten dat ze de bijbel niet meer kunnen lezen. Ze worden geleid door de geest van wetsverachting, waarvan Jezus profeteerde dat die zou komen in de eindtijd. Wetsverachting, ook in de kerk, is één van de tekenen der tijden.

Matt. 24:12-14: En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Dan kunnen de mensen nu wel allemaal zo schijnheilig wonderen en tekenen bereiden, maar Jezus kent ze niet, omdat ze de wet ongeldig hebben verklaard, de karakter-eigenschappen van God hebben ze geschrapt, Gods dierbare paradijsschepselen - die zijn aard vertegenwoordigen ( Gen. 1: 25 ) - vermoord.

Matt. 7:21-23: Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil (=wet) mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan ? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Deze tekst wordt nogal eens uit zijn verband gerukt door lauwe mensen die het Zonlicht van God niet kunnen verdragen. Ze gebruiken het tegen mensen die in Jezus' Naam werken met de gaven van de Geest en wonderen en tekenen verrichten. Maar er is niets mis met het profeteren en het werken met krachten op zich. Het is de Wetsverachting die alles zo gevaarlijk maakt, want zo kan de satan zich ermee bemoeien. Val de mensen nooit lastig met het feit dat ze wonderen en tekenen doen, maar wijs hen op hun wetteloosheid !

In de ark van de tabernakel bevond zich de wet, de geboden van God. Bent u op weg naar de ark, maar niet naar de gehoorzaamheid, dan bent u dus op weg naar een pseudo-ark, een valse ark. Een ark zonder wet is nl. geen ark.

1 Johan. 2:3-6: En hieraan onderkennen wij, dat wij hem kennen ; indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. (. .) Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft. behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

In de ark van Noach bevonden zich alle diersoorten die God had toebereid. Bent u op zoek naar de ark, naar de schuilplaats van God, maar niet naar de dieren van het paradijs die Gods karakter-eigenschappen in u willen uitbeelden, dan komt u terecht in een schijnheilige, leugenachtige ark, oftewel de veerboot naar de hel. Een ark zonder dierenwereld is nl. geen ark.

We komen God in Zijn Woord vaak tegen als een dier. De ene keer komt Hij als een duif, dan weer als een lam, en ergens anders als een leeuw. Ons wordt verteld dat we als hem moeten gaan leven: dierlijk en toch heilig en rein:

Matt. 10:16: Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven ; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos (=onschuldig) als duiven.

Jesaja 40:31: Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht ; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Zoek en ontdek Gods dierenwereld in je hart, want daarin ligt het geheim van de gehoorzaamheid. Geef een kind een dieren-prentenboek en het fleurt helemaal op. De bijbel is een dieren-prentenboek, een boek over dieren. Breng het woord tot leven en geef het aan de mensen. Laat hen Gods dierenwereld zien, sla het plaatjesboek open voor hen en ze worden weer als kinderen, ze worden weer gezond.

Met Liefdevolle Groeten

T. Strijker, herder/ predikant