Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 7 - De waarheid over zelfmoord 1996
Geen hoop meer voor zelfmoordenaars ? God ziet wat er achter de schermen van een zelfmoord-actie gebeurt ! Een kijkje achter de schermen.
Een kijkje achter de schermen


Hebr. 10:32-34:
Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.

Als het lijden je overvalt, dan weet je dat het Geslachte Lam, Jezus Christus, aan je deur klopt, aan de deur van je hart (1 Petr.4:12-14 ; Matt.25:31-46). Maar bekijk dit ook in de diepte, opdat deze gebeurtenissen ook de Volle Zegen tot je brengen: als je lijdt, dan is dat de medemens die aan de deur van je hart klopt, je verwonde medemens, die troost en hulp zoekt bij jou, in je hart. Wat doe je ? Sluit je je binnenste voor hen ? (1 Johan.3:16-17) of doe je open ? Nu gaat het erom spannen. Kies je voor de liefde of kies je voor de haat.

God ziet wat er achter de schermen van een zelfmoord-actie gebeurt !

Aanvaard je je geslachte medemens, je verworpen naaste, laat je ze binnen, of laat je ze doodvriezen in de kou van jouw haat. Als zij dan zelfmoord plegen of in een inrichting terecht komen, dan is dat jouw schuld, dan is het dus moord. Jij hebt hen vermoord. Een hater is een moordenaar. (1 Joh.3:15-17)
God ziet wat er achter de schermen van een zelfmoord-actie gebeurt. Vaak is het juist een moord-actie opgesteld door de mensen om die persoon heen. Ze hebben hem gehaat, ze hebben hun binnenste voor hem gesloten. Ik huil nu ik dit schrijf, want het is waar.

De mensen zeggen dan: 'oh, hij heeft zelfmoord gepleegd', maar God zegt: ...'hij is vermoord' ! Als u niet naar deze boodschap luistert, en ik zeg dit recht vanuit Gods hart, dan zult u bloed aan uw handen gaan krijgen, dan zult u schuldig worden en blijven aan de moord op uw naaste.

? ? ? Geen hoop meer voor zelfmoordenaars ? ? ?

U heeft het misschien wel eens gezegd 'och, die jongen heeft zelfmoord gepleegd'. Sommige waterhoofden durven dan zelfs te zeggen: 'nu is hij verloren, nu is er geen hoop meer voor hem, hij gaat voor eeuwig naar de hel'. Ik heb zelfs voorgangers dit horen zeggen.

Moordenaars zijn het ! Het is allemaal hun schuld ! Zij hebben hun binnenste toegesloten voor die mensen ! Hun dood ligt op de gewetens van de mensen die het lef hebben om zo te praten !

Ik zeg, ook tot de vele ouders van de zg. Zelfmoordslachtoffers, en tot verdere familieleden. vrienden etc.:

Er is een grote kans dat het kind geen zelfmoord heeft gepleegd, maar is vermoord door de haat van anderen.
Er is een grote kans dat het kind niet verloren is gegaan, maar juist liefdevol is opgevangen door God en Zijn tedere engelen.

Mensen die zichzelf om het leven hebben gebracht zijn verbroken mensen, armen van geest, waarvan Jezus zegt dat juist voor hen het Koninkrijk der Hemelen is. Zalig zijn zij (Matteus 5:3).

Het kind is niet verloren gegaan, vader, moeder, opa of oma: God spreekt tot uw hart: uw kind of uw kleinkind is niet verloren gegaan. God is dichtbij de verbrijzelden van hart (Jesaja 57: 14-16). God is dichtbij, vriend of vriendin, degene van wie je zo hield is niet verloren gegaan. God ziet verder, lieve mensen, hij ziet wat er allemaal in een mensenhart is gebeurd. Hij kijkt achter de schermen.

! ! Het kind is niet verloren gegaan ! ! ! !

En dit zeg ik recht vanuit het Hart van God. God is woest op de voorgangers en andere kerkmensen, die zo hebben gesproken, die zulke leugens vanuit de hel hebben verkondigd. God is woest. Zijn Toorn rust op die mensen.

Laten die mensen die zulke uitspraken op hun geweten hebben, deze zonden snel aan God belijden. Het is de zonde van moord. Een zonde tegen het gebod: 'gij zult niet doodslaan'.

Niet de verwonden zijn in levensgevaar, maar de kouden, de trotsen !

U bent een moordenaar en er rust een grote vloek op uw leven. Als u hierdoor in zware gewetensnood terecht komt, dan is dat een goed teken, een teken dat de Heilige Geest nog niet van u geweken is, maar mensen die hier niets bij voelen, zijn in levensgevaar, laten die alsjeblieft snel contact opnemen met mij, opdat we samen het berouw kunnen zoeken. Niet de verwonden zijn in levensgevaar, maar de kouden, de trotsen.

Ik zie iets anders opkomen. God sprak tot me:

Het leger van zelfmoordenaars

Het leger van zelfmoordenaars, het leger van tranen. Komende van boven, vanuit de pijn van Gods hart.

Het leger van zelfmoordenaars, komende van boven. Mensen schudden het hoofd. Weer zo'n groep extremelingen. Mensen lachen erom en leven verder.

Het leger van zelfmoordenaars, nog weinig vruchten, maar onder de grond sterk geworteld en daarom voorbeschikt om eeuwige vruchten te dragen.

Het leger van zelfmoordenaars, met Jezus, de moordenaar als hun leider. Wat doen ze ? Waar zijn ze mee bezig ? Ze verliezen zichzelf, tellen zichzelf niet. Ze haten zichzelf, ze worden moordenaars.

Het leger van zelfmoordenaars, omdat het zondige 'ik' uitgeroeid moet worden. Ze laten geen splinter van de oude natuur heel, ze zijn genadeloos voor het vlees. Ze worden opgeleid tot moordenaars, door de grote moordenaar, Jezus, door de grote vleesmoordenaar, de slager van het paradijs, door de Grote Vader.

Het leger van zelfmoordenaars, omdat er bescherming moet zijn, omdat er veiligheid moet zijn. De duisternis wordt vermoord, vermoord door het licht.

We kunnen er niets aan doen. Als het licht aangaat, is er geen duisternis meer. Het licht grijpt de dood en brengt hem naar het kerkhof. Het licht grijpt het kerkhof en laat het verdwijnen. Zo is het licht, zo is het leven. Zo is het paradijs van God.
De dieren staan op en omsingelen de slang, bedreigen de boom der kennis van goed en kwaad, de valse vruchten worden bespuwd en vertrapt.

Weg met de slang, weg met de valse vrucht. Weg met de valse zelfmoord, weg met de valse moord. We richten de moordlust op het kwaad, niet meer op het licht. We richten onze woede op de valse dierenwereld, niet meer op de dieren van God.
We slachten het lam niet meer, maar we slachten het beest. We slachten de duif niet meer, we slachten de draak. Het beest en de draak in onszelf, we vermoorden het, het ik-beest en de ik-draak. We worden zelfmoordenaars, we doen het licht aan en de duisternis uit.

Het leger van zelfmoordenaars, op weg naar het kruis, waar het beest en de draak hun nederlaag lijden, waar het licht is aangegaan.

Een staatsgreep vindt plaats, een kroonwisseling.

Het licht heeft overwonnen, heeft de duisternis van zich afgeschud.

De graankorrel heeft de donkere grond opgezocht, is de dood binnengetreden.

Nu staat er een boom. Een boom van het licht. De dieren nestelen zich erin, eten van z'n vruchten en worden genezen door z'n bladeren. Ja, voelen zich er veilig en weten zich geborgen en geliefd.

De boom des levens, omdat de graankorrel een zelfmoordenaar wilde zijn, omdat het zaadje z,n leven weggaf.

Het licht heeft de duisternis gehaat, anders zou er geen licht meer zijn.

Kijken we nu naar de kerk, komen we daar binnen, wie staat er vooraan ? Een moordenaar, ja, maar wat voor een moordenaar, hij heeft het licht vermoord, de Duif vertrapt, ja gekruisigd.
Een andere duif vliegt er nu, dus het valt niet echt op. Voor de één een ander.

Ik hoor gesnik, m'n voeten worden nat. Ik hoor gehuil. Sommigen hebben in de ogen van die nieuwe duif gekeken, en zagen zichzelf, zagen de draak. De draak verkleed als duif.

Nu huilen ze, smeken ze, schreuwen ze om hulp.

Het leger van zelfmoordenaars. Er wordt veel gesolliciteerd. Er wordt veel geklopt op de deuren van hun kazerne.
Nieuwe kandidaten melden zich aan, vol tranen en pijn. Vol zelfmoordlust en zelfhaat. Woedend op de draak, woedend op het ik-beest.

Er wordt een deur geopend. Ze worden aangenomen en krijgen hun soldij: een schapehart en duivevleugels. Het lam en de duif tezamen.

Het leger van zelfmoordenaars, op weg naar het paradijs, op weg naar het Eeuwig Leven. Laten hun oude leven achter en worden een lam, worden een duif.

Het leger van zelfmoordenaars, het leger van christenen, van Godvruchtigen. Nu een bezienswaardigheid voor de wereld. Nu in een kooi, nu in ketenen, achter tralies, achter tranen en verdriet. Opgesloten in satans dierentuin, voor het vermaak van de wereld.

De tralies, de fototoestellen, een weerspiegeling van het eigen-ik. Er groeit iets in je hart, je haat het eigen-ik, de zonde-macht waarvoor je hebt gekozen.

Je ziet jezelf in de drinkbak van je hok, het is als een spiegel, je walgt ervan. Er groeit iets in je, woede, zelfmoordlust, moordlust. Je richt het op de tralies, op de fototoestellen, ja, op alles wat je benauwd. Je wil weer vrij zijn. Vrij als een vogel, vrij als een duif.

Jezus zei: kruisig jezelf.

Jezus zei: kruisig je hartstochten en begeertes, je zondige natuur.

Jezus zei: pleeg zelfmoord, verlies je leven en haat het. Begin opnieuw. Doe het licht aan. Laat de woede maar ontploffen ! Geef er uiting aan, maar blijf het richten op het kwaad, niet op het goede,

Want:

Het leger van zelfmoordenaars is ook te vinden in het domein van de duisternis.
Ze komen op van onderen en doven elk licht, elk lampje.
Ze komen op uit de afgrond, ze komen vanuit de zwarte zee.
Ze haten het licht, ze haten Mij, ze haten de Duif.
Hun aanvoerder is het beest, hun koning de draak.
Ze zijn verkleed als lammetjes en spreken als duiven.

Er zijn twee legers van moordenaars, elkaars tegenpolen en nu is het oorlog.

Wie gaat het winnen. Het goede of het kwaad ?

Er is maar één manier om dat vast te stellen:

Ga naar een donkere kamer en doe daar het licht aan en je zult zien wie de sterkste is.

Overal waar het duisternis is, kan het licht binnenkomen en is er geen duisternis meer, maar overal waar het licht is, kan de duisternis niet binnenkomen.

T. Strijker, predikant/ apostel