Apocalyptisch - Wetenschappelijk Tijdschrift De Reddingsboei Deel 2 - De strijd tegen de geestelijke drugsverslaving 1996
De roltrap van vergelijking. Een zeer opmerkelijk artikel waarin diverse systemen in de geestelijke wereld nader belicht worden zoals het valse roltrapsysteem en de geestelijke drugssystemen.
De roltrap van vergelijking


In dit nummer :

* Het gevaar van vergelijking
* Soldaten van Lucifer
* Het vergelijkingssysteem
* Het roltrap-systeem
* De roltrap naar beneden
* De strijd tegen geestelijke drugs
* De Goddelijke Drugshandelaar


Het gevaar van vergelijking

Stop met vergelijken met anderen. Je bent uniek. Jij draagt iets bij aan het geheel, aan de samenleving, op jouw eigen speciale manier. Vergelijk jezelf niet met anderen, maar vergelijk jezelf met God en werk aan datgene wat tegen zijn wezen indruist !

Vergelijking is een groot gevaar. Het is uitzuigerij. Door vergelijking komen er mensen onder je en boven je. De mensen onder je bezorgen je hoogmoed, en de mensen boven je jaloersheid. De mensen onder je gebruik je als voetstuk : 'dit heb ik allemaal al bereikt.' en de mensen boven je vormen een donkere, bedrukkende wolk, een plafond waar je maar niet doorheen kunt breken. Zo komt er een strijd tussen voetstuk en plafond. Met dat voetstuk probeer je door het plafond heen te breken. Je zet dus eigenlijk de mensen onder je op tegen de mensen boven je. Zo veroorzaak je een oorlog ! Van beide kanten zuig je kracht uit. Je beschouwt het bezit van de onderste mensen als iets wat jij allang hebt. Je beschouwt het als jouw eigendom, waar jij over heerst. Je beschouwt het bezit van de bovenste mensen als iets wat je nog niet hebt, en probeert het op alle mogelijke manieren naar je toe te trekken.

Dus :

Vergelijken = uitzuigen = stelen

Vergelijken = twist veroorzaken = moorden

Vandaar dat deze geest van vergelijking moet worden aangepakt. Vergelijking is een stroom van verderf die tot ons stroomt, maar ook uit ons stroomt. Hiermee handhaven we onszelf, hiermee trachten we te overleven. Als je op de bovenste laag leeft, heb je dus het grootste voetstuk en daarmee de grootste en sterkste overlevingskans. We zien veel mensen die op de onderste lagen leven, verdwijnen op allerlei manieren, soms zelfs door zelfmoord. Ja, vergelijking is een groot kwaad, het kent z'n eigen wetten, z'n eigen normen en waarden. Het is een levensgevaarlijke wetenschap. De wetenschap van de dood. Ja, het is zelfs een persoon, een wetenschapper vanuit de hel, een dwaze professor, een dodelijke, gestoorde professor. Het is Lucifer, de macht waarvoor de new agers de weg bereiden. Lucifer de wetenschapper die een nieuwe wereld wil zijn, een nieuwe samenleving wil vormen. Hij is een pantser voor het superras, maar een doodskist voor de zwakkelingen. Het is tijd dat de echte wetenschapper, de Goddelijke wetenschapper gaat opstaan: God zelf ! Alleen Hij kan een tegengif bedenken. Alleen Hij is slim genoeg om Lucifer, de valse wetenschapper uit te schakelen. Het is nu wetenschap tegen wetenschap, kennis tegen kennis.

Soldaten van Lucifer

De laag die onder ons zit gebruiken wij als pantser, ja, zelfs als wapen. Vandaar dat wij zoveel mogelijk lagen, mensen-lagen, onder ons proberen te krijgen. Dat is de wetenschap van Lucifer. Hij heeft al vele soldaten gekweekt. Wij proberen op allerlei gebieden binnen te dringen in de bovenste lagen van de samenleving. Daar worden we bovennatuurlijk beschermd en geliefkoost door Lucifer, de valse verlosser, de valse zaligmaker. En geloof me: die zit al in de kerk, op de preekstoel.

Wat zijn die gebieden dan waarop de geest van vergelijking werkt ? Ik zal er een paar noemen: het uiterlijk, kleding, welbespraaktheid, populariteit op alle gebieden dus. Verder noem ik: humor, kennis, geleerdheid, vakbekwaamheid, creativiteit, overal, ja, overal is die smerige geest doorgedrongen.

Mensen die boven het gemiddelde zitten, en dus tegengewicht en tegengas kunnen geven, gebruiken de bovenste lagen als inspiratie en gaan over tot het verafgoden van die mensen. Waarom ? Zodat die mensen hen misschien naar boven trekken. Hoeveel mensen willen wel niet op de foto met die beroemde voetballer, een handtekening van die geweldige zanger, of een gesprek of liever een openbaar en blijvend contact met die aanzienlijke en weldoenende prediker ? Wie aan verafgoding doet, wil zelf verafgood worden. Ze solliciteren naar dezelfde baan, dezelfde positie. Door verafgoding vereenzelvig je jezelf met iets of iemand. Het is dus een echte afvalrace, een gehos en getrek om maar in leven te blijven, en dat over de ruggen van anderen heen.

Voor mensen onder het gemiddelde is verafgoding moeilijker. Het is voor hen vaak zo onbereikbaar dat ze bij voorbaat al de moed opgeven. Dezen zakken vaak in bitterheid, jaloersheid, haat en komen nog lager terecht. De geest van vergelijking komt, maar niet om hen te beschermen, maar om hen te vernietigen.

Hier gaat het dus om: wat is je relatie met de geest van vergelijking. Deze bepaalt wat er dagelijks op je bord terecht komt.

Lieve mensen, is het niet walgelijk allemaal ? Laten we onze relatie met de geest van vergelijking helemaal afzweren en afbreken. En een relatie aangaan met de Allerhoogste God, het allerhoogste goed. Vanuit Zijn Geest zullen we dan het hele vergelijkingssysteem in ons leven en in het leven van anderen vernietigen.

Het vergelijkingssysteem

Laten we dit systeem eens dichtbij bekijken:

Onafhankelijkheid aan God maakt ons afhankelijk aan mensen. Als we onze kracht niet uit God putten, dan moeten we het wel uit mensen putten om te kunnen overleven. Onafhankelijkheid aan God is het begin van alle ellende. Hieruit voort komt dus afhankelijkheid aan mensen en dus daardoor het vergelijken, jezelf vergelijken met anderen. Afhankelijkheid aan mensen maakt je bang om verworpen te worden, vandaar dat je gaat vergelijken en angstvallig 'de mode' blijft volgen.

Mensen die nog steeds denken dat ze ook zelf dingen kunnen doen buiten God om, kunnen dus niet loskomen van de afhankelijkheid aan mensen en dus niet loskomen van de geest van vergelijking !

Het kost ons iets om te kunnen vergelijken. Het is een duur produkt. Je moet je afhankelijkheid aan God inleveren. We zijn al ver heen.

Het roltrap-systeem

Er zijn mensen die op de bovenste laag van de vergelijkingstrap leven en die hele samenlevingen lam kunnen leggen. Dit is een nieuwe trend.

Ik wil u waarschuwen voor Rodney Howard Browne, die deze capaciteiten heeft. Hij is een predikant die een grote zg. opwekkingsgolf in de wereld heeft veroorzaakt. Massa's gemeentes in grote aantallen landen worden meegesleurd met deze nieuwe stroming. Over het algemeen wordt deze golf de toronto-blessing genoemd, maar een van de grote oprichters van deze gekte is Rodney Howard Browne.

Ik heb videobanden van hem gezien. Hij spreekt vaak eentonig, alsof hij ergens doorheen wil breken met een grote, lange balk. En dat doet hij ook. Zodra hij begint te spreken, beginnen bijna per definitie overal mensen af te zwakken en zich als beesten te gedragen: gillen, vallen, rollen, springen etc. Predikanten van grote gemeentes raken hun verstand kwijt en beginnen als kippen te lachen, of rare geluiden uit te kramen, en zijn vervolgens zichzelf niet meer, maar spreken in dezelfde geest als Rodney Howard Browne verder. Allemaal copietjes van een man, van een brok.

Rodney Howard Browne is een geestelijk meesterbrein, een gestoorde professor achter de schermen, die iets uit de mensen haalt en er weer iets instopt. Hij heeft een perfect vergelijkingssysteem in handen, waarin hij als eerst de mensen inzuigt om de aandacht op hem te richten, dan trekt hij ze naar boven, naar zijn paradijs waar ze zijn 'almachtige' kracht ontvangen, waardoor hij natuurlijk nog hoger komt. Z'n voetstuk wordt alsmaar groter. Hij trekt de mensen omhoog, zodat hij ze als een soort non-stop-rol-trap kan gebruiken, een roltrap die alsmaar hoger komt, als een raket. Hij kent het geheim de mensen te gebruiken als een raket om naar de hoogste, krachtigste planeten te verdwijnen.

Hij doet zich voor als nederig, als man zonder voetstuk, maar achter de schermen is dat juist zijn aantrekkingskracht, zijn magnetisme. Hiermee, met deze geestelijke elektriciteit, bouwt hij zijn raket, met de mensen als levende stenen. Denk niet zo makkelijk dat we deze man wel eventjes kunnen aanpakken. Velen kwamen naar zijn diensten om ervoor te waarschuwen, maar werden zelf meegesleurd met deze geest. Mensen die deze videobanden willen bekijken waarschuw ik ook. Velen worden ongewild meegenomen door de sterke kracht en zijn zichzelf niet meer.

Rodney Howard Browne is een van de grootste geestelijke roltrapbouwers aller tijden. Verdere gevaartes zijn: Morris Cerullo, Benny Binn. Reinhard Bonnke, Ashley Mc Guicken en Tim Woodson, die op dezelfde toer zijn, en waarvoor ik al eerder in de serie over de n.a.-beweging heb gewaarschuwd. Blijf uit hun buurt ! Later zal ik o.l.v. De Heilige Geest deze namenlijst moeten aanvullen. Maakt u zich daar maar alvast klaar voor. Niemand zal over het hoofd gezien worden. Niemand !

Natuurlijk is er ook een goed, gezond roltrappensysteem. We moeten met Gods roltrap omhoog. Wij moeten de gaven en vruchten van God, zijn karaktereigenschappen verhogen. Door onszelf en Het vlees van anderen te vernederen, zullen we op Gods roltrap verhoogd worden, of liever gezegd: God in ons ! Wij groeien en bloeien door God te verhogen ! Zijn persoonlijkheden zijn de traptreden van ons geloof. Zijn wezen vormt de roltrap van ons geloof. De treden bewegen ons naar boven. Gods trap moet in beweging komen, en Rodney Howard Browne en z'n trawanten moeten met de roltrap naar beneden, naar de kelders van Gods Toorn, waar de straffende hand van God hen al opwacht. Want: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden !

De roltrap naar beneden

Wij hebben nu eenmaal te maken met duivelse situaties in ons leven. Het puin van ons leven is er niet voor niets. Ons vlees is er om vernederd te worden. We maken er een roltrap naar beneden, naar de hel van. Het lijden in ons leven kan God gebruiken om het kwaad mee uit te schakelen en af te voeren.

De valse roltrapbouwers gebruiken de mensen die ze onder zich hebben geplaatst, op lagere gebieden, als roltrappen naar beneden, als ze van deze mensen echt last hebben. Elke persoon van hen maken ze dan tot een trede van de neergaande roltrap. Ze gebruiken deze 'lastige personen' als levende voetbanken. Ze zorgen dan dat die zg. 'lastposten' de grond in gaan, als wortels van hun voetstuk. De valse roltrapbouwers leven door het brengen van zulke 'offers'. Hun goden, demonen, hebben 'voer' nodig. De lastposten, vaak godvruchtige mensen, vormen dan het levende aas om de grote goden op te roepen. Grote goden komen nl. niet zomaar voor hun karretje staan.

In de geestelijke wereld, achter de schermen van het wereldgebeuren, is er dus een grote vervolging gaande. De godvruchtigen worden afgeslacht, vermoord en begraven. Ze vormen de neergaande roltrappen van de opgeblazenen en de trotsen van hart en worden een dumpplaats van vuil, oftewel de vuilnisbelt van Satan.

Als u eerlijk en oprecht leeft, weet dan dat u alreeds op de dodenlijst van Lucifer staat en dat ze van u een levende vuilniszak willen maken. Alle geestelijke belemmeringen die de new agers ervaren worden op hun neergaande roltrappen afgevoerd. Onze hoofden dienen in hun plannen tot de treden van die roltrappen. Wij moeten loskomen van dit verderfelijke systeem.

Ik pak nu één van de grootste en diepste geheime systemen van Lucifer aan. Laten we hier dus niet te luchtig over doen. Het is één van de grootste geestelijke realiteiten die bestaan, en die spoedig overal zichtbaar zullen worden. Het is een beest van een systeem. Hiermee heeft Lucifer z'n duizenden verslagen !

Wij bouwen onze systemen daar recht tegenin. Elke demonische activiteit in ons leven is een trede van de neergaande roltrap die wij bouwen, de roltrap naar de hel. En alle demonen en afvalligen gaan met die roltrap naar beneden.

Bouw ook de roltrap naar de hel met alle ellendige dingen van je leven, het puin van Lucifer wat je zo belemmert ! Maak er maar tredes van voor Lucifer en z'n trawanten, waarop ze kunnen wegvlieden naar de hel. Opgeruimd staat netjes ! Wees bezig met die beide roltrappen. Je moet niet alleen het goede aandoen, maar ook: het kwade afleggen. Je bouwt dus twee soorten roltrappen ! In de roltraphal van God !

Kom uit de roltraphal van Lucifer, want het is daar levensgevaarlijk ! De roltraphal van Lucifer is een groot kwaad in ons leven. Het is een groot lijden. Het is puin. En daarom goed om in mootjes gehakt te worden, opdat het kan dienen tot roltrap naar de hel voor al het verdere kwaad. Het wordt geheel omgebouwd tot ons afvoersysteem, tot een w.c, tot een vuilnisbelt ! Tot een stortplaats !

Deze roltrap naar de hel, bestaande uit alle puinstukken van ons leven, zal steeds dieper wegzakken, tot diep onder de grond. De roltraphal van Lucifer, het wereldwijde vlees, gaat de dood in. Dat moet wel, want wij zitten hierin opgesloten, Lucifers roltraphal is onze gevangenis, ons kruis, daaraan hebben ze God gehangen. De zaadkorrel moet sterven. Het nieuwe leven zal zo vrijkomen en opgroeien.

De strijd tegen geestelijke drugs

De mensen van de bovenste lagen zijn drugshandelaren, drugsbazen, van de drugsmafia. Ze hebben allemaal hun eigen specialiteiten en weten die drugs overal in te smokkelen. Elke soort drugs heeft z'n eigen functie. Zo is er ook drugs met een dodelijke afloop, oftewel het vergif, wat men gebruikt voor de 'lastposten'. Men strooit het heel subtiel in hun eten. Let wel: dit gebeurt allemaal in de geestelijke wereld. We zullen ons in de geestelijke strijd moeten begeven. Onder 'drugs' verstaan wij ook : doping, alcohol, koffie, thee, genotsmiddelen als sigaretten, sigaren, pijpen etc. Ook wij zijn er geestelijk door besmet in de loop der tijden. Men heeft ons er mee belaagd, hetzij openlijk, hetzij subtiel. Wij zijn drugs-, alcohol- en rookverslaafden, en daarvan moeten we afkicken in gods afkickcentrum ! We moeten loskomen van de valse drugsbaronnen ! Ze hebben ons geestelijk aan allerlei drugsinfusen gelegd en drugsnaalden, injectienaalden overal in onze aders gespoten.

Als eerste zullen we dat moeten opmerken en moeten afzweren. Het kan zijn dat u nu op bepaalde plaatsen in uw lichaam pijn voelt, of steek. Weet dan dat dit geestelijke pijn is, de pijn van uw ziel en geest. Doe bewust afstand van de drugsspuiten van Lucifer die hij in uw vlees heeft gestoken.

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: 'ja, maar bij God word je toch dronken van de Heilige Geest. Je mag toch de extase van de hemel proeven.'

Natuurlijk is dat waar, maar deze extase van God waar wij zo naar verlangen is een extase van, over en door de Wet & het Recht ! Bij deze extase vind je structuur & fundament ! God laat zien wie Hij werkelijk is, het gaat altijd gepaard met, of liever gezegd: het komt voort uit: WIJSHEID, KENNIS EN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN ! De leugen wordt ontmaskerd en de zonde wordt uitgebannen. De rechtszitting wordt geopend. Er komt een scheiding tussen schapen en bokken. Sommigen worden overgeslagen. Sommigen worden weggenomen. Er kunnen zelfs doden vallen.

Waarom zijn wij tegen alcoholisme, waarom zijn wij tegen het gebruik van drugs ? Omdat het geen fundament heeft, geen structuur. Het wordt er juist door afgebroken. Het heeft geen diepte, het is oppervlakkig, het komt nergens uit voort en het gaat nergens naartoe. Kortom: het is zinloos. Het heeft geen nut.

'Maar', zult u misschien zeggen, 'je kan toch een aanraking van God krijgen'. Weer zeg ik dat dit kan gebeuren, maar God is geen loos begrip. Alcoholisten en drugsverslaafden zeggen vaak ook dat ze door God zijn aangeraakt, zelfs verlicht, maar je moet ergens op terug kunnen wijzen, je moet het nut ervan kunnen inzien. God is geen holle kreet ! God is een stroom van verstand, Goddelijk verstand. Je gaat iets leren van het hemels leven en vandaaruit raak je in Goddelijke extase, zoals Daniel, toen God hem geestelijke kennis en wijsheid over zijn wezen en handelen had gegeven. Door gehoorzaamheid kreeg hij hier deel aan. Vandaag de dag is ongehoorzaamheid heer en meester. Men leeft helemaal niet meer in Gods wegen, men luistert niet naar Gods Woord. Men kent het niet eens.

De Goddelijke Drugshandelaar

De Goddelijke Drugshandelaar komt niet zomaar ! Het huis van extase moet op de rots worden gebouwd, niet op drijfzand ! Er gaan heel wat processen aan vooraf voordat de Goddelijke Drugsbaas komt ! Er is voorbereiding nodig, fundament, zodat er geen inmenging van de vijand meer mogelijk is.

Stel jezelf de vraag: 'ben ik wel door alle nodige processen heengegaan, of doe ik maar wat ?'

We kunnen de kerk indelen in verschillende verslavingsgroepen :

Katholieken
- geestelijke eetverslaving :

Allerlei uitbundige rituelen, met allerlei frutseltjes en prutseltjes. Ze houden van lekker eten, figuurlijk gezien. Het zijn een stelletje opgeblazenen.

Reformatorischen
- geestelijke rookslaving :

Drukken zo hun zenuwen ten onder. Zo blijven ze vol zelfvertrouwen. Zo hebben ze een houding, een persoonlijkheid. Zo mogen ze er wezen. Zo blijven ze zg. met de beide benen op de grond staan. Hierom willen ze ook bekend staan. De echte reformatorische kerkganger wil niets met drugs te maken hebben. Ze willen hun verstand, hun beschermde leventje, niet verliezen, en houden het dus bij hun sigaretje of sigaartje. Dat is hun succesformule.

Evangelischen
- geestelijke snoepverslaving :

Willen het geloof aantrekkelijk maken, ook voor de kinderen, zonder de grond onder de voeten van de mensen weg te trappen. Je hoeft dus niet je verstand en je basis in te leveren. Je blijft er je beschermd leventje behouden, en je gaat gewoon lekkerder geloven en leven, volgens ingewijden.

Pinkstermensen
- geestelijke dopingverslaving :

Om je geestelijke prestaties te verhogen. Ik heb een tijd 'in pinksteren' gezeten, en ik zeg u : de concurrentie-geest is daar heer en meester. Iedereen wil haantje de voorste zijn. Héél gevaarlijk !

Charismatischen
- geestelijke alcoholverslaving :

Hier begint het al gevaarlijker te worden. Je wordt er al snel dronken door al die gemengde drankjes. Ook hier ben ik terecht gekomen. 'K heb er veel geleerd. Gods weg gaat hier zeker doorheen, maar we moeten verder, en niet vast blijven plakken aan allerlei charismatische cafe's !

Torontomensen
- geestelijke drugsverslaving :

Hier vind je de climax van alle voorafgaande groeperingen. Massa's kerkgangers van bovengenoemde genootschappen worden in dit gat gezogen, want uiteindelijk waren ze al op weg in het drugsproces. Overal worden deze torontozuigers neergezet, alsof er een grote stofzuigerdraak aan de oppervlakte komt. Reformatorischen, evangelischen, en andere richtingen worden er naartoe gezogen, omdat ze in wezen al een stap in de geestelijke genotshandel hadden gezet. Massa's worden meegesleurd.

Uiterlijk verschilden ze, maar innerlijk werden ze misleid door dezelfde geest, Lucifer. Dit is de tijd dat hij z'n oogst binnenhaalt. Hij heeft gezaaid en nu zal hij ook oogsten. Heeft u zich laten zaaien op een van zijn akkers. En begint u al een plant of boom in zijn rijk te worden, dan is er maar een manier :

Laat uzelf er door God uitrukken, ruk uzelf los van die vervloekte akker en laat uzelf zaaien op de akker van God ! Wees bereid weer te sterven als een graankorrel onder de grond, in de akker van God ! Zaai uzelf daar ! Dat is het afkickcentrum van God ! Vanuit alle verslavingsrichtingen zullen ze komen, naar het afkickcentrum van God, waar ze voorbereid worden om verslaafd te worden aan God, aan zijn Wet, aan zijn Recht, kortom: aan de waarheid ! De waarheid is onze drugs ! De waarheid is onze drugshandelaar, onze drugsbaas hij leidt ons naar het afkickcentrum en vandaaruit naar het drugscentrum van God !


Br. T. Strijker, leraar/ predikant