De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 2 - De Territoriale wapenrusting en territoriale genezing 1998
In dit nummer:
  • De ijswapenrusting
  • Territoriale genezing


In dit nummer :

* De ijswapenrusting

* Territoriale genezing


De ijswapenuitrusting

Als we tegen de regerende machten willen gaan strijden, dan zullen we daar een speciale wapenrusting voor nodig hebben. In Gods woord heb ik gespeurd naar een plaats waar we die wapenrusting vandaan moeten halen. De Heer leidde mij naar Openb. 22 :

" En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God zal daarin zijn. "

Ik geloof heel sterk dat we hier te maken hebben met een ijsrivier. Het kristal duidt op ijs kristal, vloeibaar ijskristal, wat we ook tegenkomen in Ezechiel 1 en Openbaring als er gesproken wordt over de troon van God. De troon van God komt voort uit glas (ijs). Het kenmerk van de overwinnaars van het beest (symbool van de territoriale machten ) is dat ze staan aan de glazen zee. De glazen zee geeft hun autoriteit over de heersende demonische vorsten." En niets vervloekt zal er meer zijn." De glazen rivier, de ijsrivier, verbreekt de territoriale vervloekingen

Nadat de heiligen de glazen zee hebben bereikt worden er zeven schalen van de gramschap Gods uitgegoten over de aarde. Deze schalen zijn uit de ijszee opgerezen, het zijn schalen vol ijs. Dat wordt ook extra duidelijk als we zien dat de 4e schaal over de zon wordt uigegoten. Alleen ijs is opgewassen tegen de kracht van de zon.

Als eerste zullen wijzelf in de ijsschalen gedoopt moeten worden, het oordeel begint bij Gods huis, bij jezelf (1 petr. 4:17 ). Deze zeven schalen brengen ons de volledige wapenrusting voor de eindtijd.

Paulus beschrijft deze wapenrusting in 7 delen (efez. 6 )
  1. gordel der waarheid
  2. het pantser der gerechtigheid
  3. het schoeisel van het evangelie des vredes
  4. het schild der geloofs
  5. de helm des heils
  6. het zwaard des geestes
  7. het gebed des geestes (de bazuin )
Ik heb in Gods woord gezocht naar de zeven delen van Gods eindtijdwapenrusting, het we moeten strijden en standhouden tegen de territoriale gedrochten. Het zijn 7 ijskrachten:

1. Dwaasheid

IJs wijst op afzondering, want nodig is voor reiniging en het behoud van overzicht.

Dit verklaart waarom we zoveel vreemde dingen over Gods profeten lezen in de bijbel. ze waren soms compleet gek, en als wij ook niet compleet gek worden in de ogen van de wereld, dan komen we nooit los. Alleen de clowns van God zullen de krachten van de eindtijd kunnen overleven. Er wordt gespuwd op Gods dwazen profeten, maar in wezen zijn deze mensen wanhopig bezig om te vechten voor hun behoud, vechten om los te komen van het aardse geplak. Wij trekken elkaar naar beneden door onze mensenbehagenis, eerzucht en eergave. We houden elkaar tegen om binnen te komen in Gods paleizen van ijs, waar complete redding mogelijk is.

2. Spot

Bekijk de spotlieden in de bijbel die alle machten van die tijd, die door de oppermensen heersten, aanspraken en afbrokkelden.

Spot maakt gebruik van decoders/vertalers die de vijand laten zien zoals die is . Het is een grote ontmaskering. Je kleedt hen helemaal uit. Vandaag de dag dienen er weer zulke spot prenten gemaakt worden om de regeerders van deze tijd op hun plaats te zetten. Het is 1 van de ijskrachten die God vandaag de dag weer wil oprichten. Heilige spotters zullen opstaan om verwarring te brengen bij de tegenstander. Wee het gebeente van degenen die hen hierin willen tegenhouden. Dit zijn dingen die moeten gebeuren.

3. Woede

Woede is de derde ijsschaal die over de gehele wereld wordt uitgegoten. De bijbel zegt : Haat het kwade en heb het goede lief. Door de woede tegen het kwaad zuiver je het goede en bescherm je haar. Ontwikkel deze ijskristal in je hart om los te komen van het kwaad.

4. Wraak

Je betaalt terug. Wraak is woede in actie. De geslachte heiligen roepen in Openb.6:10 om wraak. Het is de roep om rechtvaardigheid, de roep om orde. Het goede kan alleen oprijzen als het kwaad wordt vernietigd. Dit is de ware liefde.

5. Vreze

Vreze kan heel genezend zijn, als we bang voor de zonde worden door de verschrikkelijke gevolgen ervan onder ogen te komen, kunnen we er beter afstand van nemen. Laat deze ijskristal in je hoofd binnendringen, tot zaligmaking van je ziel. Nu hebben we direct het antwoord op de vraag waarom ze weinig mensen de duisternis onderzoeken. Ze zijn te bang om bang te worden voor de zonde vanwege die kennis, men wil de zonde niet kwijt.

Tegelijkertijd kweekt dit ijskristal een angstaanjagendheid in ons. De zonde moet bang van ons worden. De grote rechters die strakst gaan opstaan zullen voor heel wat taferelen gaan zorgen. Mensen zullen gillend van hem weglopen. Mensen zullen flauwvallen van angst. Deze rechters zullen de ijskrachten zo aangekweekt hebben dat ze bij zijn van mensenbehagenis, eerzucht en eergave. Ze zullen vreselijk zijn als de engelen (richt 13:6).

6. Onherkenbaarheid

Je hebt je leven losgelaten en hebt een totaal nieuwe gestalte gekregen. Je zit niet meer vast aan je verleden, je schuld is weg. De mensen kunnen je vanuit hen denklijnen niet meer vastzetten, want ze herkennen je niet meer, ze vinden geen verbinding meer tussen jou en het verleden. Jij bent in God geschapen en komt vanuit de toekomst.

7. Onbegrijpbaarheid

Je moet dingen doen die mensen niet begrijpen, anders plakken ze teveel aan je, je moet raadselachtig worden, om afstand te scheppen, waarin je je reinheid bewaart.

Territoriale genezing

Openb. 22. " En hij toonde mij een rivier van water des levens , helder als kristal (..) midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens (...) tot genezing der volkeren."

Het ijskristal brengt genezing aan de volkeren, oftewel territoriale genezing. Als er gesproken wordt over territoriale strijd, dan hoor ik nauwelijks speken over territoriale genezing. Als de territoriale verwondingen blijven rondhangen, dan blijven de territoriale machten grip houden. Wij moeten genezing brengen in de gebedsterreinen, om het gebied te kunnen beschermen. Men is zoveel bezig met eigen verwondingen, men vergeet dat deze wonden blijven leven door territoriale verwondingen. Ware en diepe individuele innerlijke genezing kan pas plaatsvinden via territoriale genezing

Wij zullen getraind moeten worden in de territoriale genezingsgaven.

De genezing geschiedt door ijs. De wonden blijven doordat ze via allerlei contacten gevoed worden: via zonden, via herinneringen, via verkeerde mensen .Het ijs maakt kortemetten met deze verbindingen, zodat de wond rust krijgt en tot genezing kan komen.

Elk gebedsterrein kent een ijstroon en een ijskroon die moeten zien te bereiken voor autoriteit in dat gebied.

Bescherming vinden wij in de ark 2 petr. 3 zegt dat de toenmalige wereld is verzwolgen door water, de ark was daar als schuilplaats de tegenwoordige wereld zal verzwolgen worden door vuur. Er zal dus een nieuwe ark moeten komen , een ijsark, want die is opgewassen tegen het vuur (Open 11:19). Deze ark veroorzaakt zware hagel. Dit zien we ook als 7 schalen zijn uitgestort. Hoe heter het vuur wordt, hoe kouder ons ijs moet worden. Ook in ijs zijn er verschillende gradaties.


Tim Strijker, predikant