De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 3 - Territoriale gebieden en principes 1998
In dit nummer:
  • De bouw van de territoriale muren
  • Territoriale kerkers
  • Territoriale sleutels
  • Territoriale tranen
  • Territoriale vlaggen
  • Territoriale kloostersIn dit nummer :

* De bouw van de territoriale muren

* Territoriale kerkers

* Territoriale sleutels

* Territoriale tranen

* Territoriale vlaggen

* Territoriale kloosters


De bouw van de territoriale muren

Ik zie boven de steden, boven de landen ijsarken verschijnen. Het vertegenwoordigt het goede deel van de stad. De muren zullen herbouwd moeten worden en dit goede deel zal gevoed moeten worden om zich los te kunnen schudden van het slechte deel. In het goede deel vn de steden en landen zullen de goede zielen en landen zullen de goede kunnen schuilen. Door de ijsark zullen ze gered worden.

Tegelijkertijd moeten we beseffen dat er een valse ijsark in de omloop is. Ik geef hier een beeld van een valse drietand die satan op de mensheid richt.

Om in het ware ijs te komen, zullen we eerst deze ijsgeesten moeten verslaan :Onverschilligheid, Machtsverheffing, Vooroordelen

Wij moeten bouwen in de geest van Noach, er zullen in de eindtijd nieuwe Noachs op gaan staan om de ark te bouwen. Daarna zal er een nieuwe reeks zondvloeden over de aarde worden gestort.

Territoriale kerkers

In de grondtekst van het nieuwe testament komen we twee gevangenissen tegen waar de demonen naartoe gezonden moeten worden. Tartarus, die bekend staat als de plaats van de vernedering en Gehenna, die duidt op de plaats vernietiging. In openbaring staat dat de geesten naar de put van de afgrond gedreven moeten worden. Drijf nooit zo maar geesten uit zonder ze naar de gevangenissen te sturen, zanders komen ze gewoon weer terug. Jezus stuurde de geesten in de zwijnen, dat is het beeld van de hel.

Wij moeten weer op de hoogte komen van deze gevangenissen en hun sleutels ontvangen (openb 20) Wij moeten weer hemelse gevangenisbewakers worden, dit behoort ook tot de rechtelijke opdrachten.

Laten we echter ook beseffen dat wij nog in de territoriale kerkers leven. Op sommige punten heeft de duivel nog grip op ons, wij zullen uit deze gevangenissen moeten ontsnappen.

Territoriale sleutels

Als wij gaan strijden in het territoriale moeten we beseffen dat het allemaal met sleutels te maken heeft. Wij kunnen alleen in een bepaald gebied komen als God ons daarvoor de sleutels heeft gegeven. De geestelijke wereld wordt bestuurd door strakke wetten. Elk stad heeft een bepaalde taak, heeft een bepaalde zalving. Pas als wij ons op die zalving hebben afgestemd en beantwoord aan het doel van de desbetreffende stad, hebben we de sleutel om binnen te komen in het goddelijke stadhuis van die stad. Het is een identificatie-systeem. Er wordt in de bijbel gesproken over merktekens van het beest en merktekens van de Geest. Er gaat een identificatie systeem opkomen voor orde in de geestelijke wereld, dit gebeurt zowel in de kwade regionen als in de goede regionen. Elk stukje van de aarde vertegenwoordigt en deel van de geestelijke wereld. We moeten weten waar de verschillen de voorraadschuren van God zich bevinden, zodat we ons er gericht voor open kunnen stellen. God werkt via het natuurlijke, via mensen, maar ook via landen en wereld delen. Zo leren we inzien dat territoriale strijd van levens belang is.

Territoriale tranen

Mensen denken soms dat ze in hun gebedslijst zomaar voor allerlei landen en werelddelen kunnen bidden, maar als wij geen geestelijke band met zo’n gebied hebben kunnen we er beter niet aan beginnen. Alleen als wij het leed van zo’n land of stad willen dragen en echt tot tranens toe bezorgd worden over zo’n gebied hebben onze gebeden vat erop, anders niet. God werkt niet door onverschilligheid. De territoriale tranen vormen de olie waardoor onze gebeden soepel en gesmeerd kunnen doorbreken.

Territoriale vlaggen

Soms verbaas ik er over hoe naïef sommige mensen zijn in de territoriale strijd. Ze hebben een naam ontdekt van een leidinggevende demon van een gebied en denken dat daarmee de kous af is. Elke dag spreken hij die naam uit en leggen er weer een vervloeking op en daarmee denken ze dat ze er zijn. Wel houd jezelf niet voor de gek onze inzichten rijken maar tot bepaalde lagen, bepaalde graden in de geestelijke wereld. We moeten doorgroeien en dan zullen we de veel hogere mannetjes gaan tegenkomen. Niet alleen zullen we de namen en taken van de regeerders moeten ontdekken, maar ook hun vlaggen, hun symbolen. Ik zie in de Geest dat er in de eindtijd territoriale vlaggen boeken zullen verschijnen, waarin er overzichten komen te staan van de regeerders en hun strategieën als een handboek voor de territoriale strijders. Deze territoriale handboeken behoren door de komende rechters geschreven te worden.

Territoriale kloosters

Naarmate de eindtijd vordert zullen er kloosters uit ons gemeente - zijn moeten opkomen. Plaatsen die afzondering en reiniging aanduiden, plaatsen waar de ijskrachten tot ontwikkeling kunnen komen. Dit hoeven echt geen plaatsen buiten de samenleving te zijn. Je kunt je eigen huis ook om dopen tot klooster. Het gaat om de geestelijke waarden. Jezus zei dat we zullen moeten vluchten naar de bergen naar mate de eindtijd vordert. De apocalyptiek laat ons in de openbaring zien dat de gemeente onder de grond zal moeten vluchten (openb 12) dit wijst op een geestelijke houding: afzondering, zelfonderzoek, zelftucht en discipline. Van uit deze kloosters zullen we de autoriteit over de territoriale machten terugwinnen. In openbaring zien we duidelijk strakke monnikenordes opkomen die geleerd hebben de verderfelijke krachten van het vlees te weerstaan. Een monnik heeft zijn hele leven aan God gewijd, Hij woont zelfs in Gods huis.

Rechter T. Strijker