Rechterlijk Journaal De Zondvloed Deel 3 - De wraak van Pinokkio, de opkomst van de valse rechters 1999
Velen gaan vandaag ten onder zonder enige hulp, terwijl wij ons bezig houden met de nieuwste aanwinsten van de opwekkingsbundel. Ja, die noot zit er nog niet helemaal in, hoe lang zal ik m’n handen in de lucht houden. Zal ik erbij juichen. Hoe kunnen we de Heer het beste prijzen. STOP ! We zingen elkaar het graf in.

Wees vrolijk over haar, gij hemel, en gij

heiligen, en gij apostelen en profeten, want

God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

Openbaring 18 vers 20.


Benny Hinn, profeet of Pinokkio

Ik heb de laatste tijd gigantisch veel gelachen in de Geest en wel vanwege Benny Hinn. En als God u gunst verleent, zult u dat misschien zo ook wel doen. Hij is een van de populairste knapen in christelijk Amerika, maar nader onderzoek laat zien dat hij eerder een uit sprookjesland ontsnapte Pinokkio dan een betrouwbare profeet van God.

Pinokkio,s pretpark

Dat het Benny Hinn alleen maar om de attracties te doen is begint steeds duidelijker te worden. En, mensen, laten we eerlijk zijn, als we zien hoe BH optreedt dan zijn er nog maar twee mogelijkheden : of je lacht door hem, of om hem. Een neutrale tussenweg is er bijna niet meer.

Maar hij is niet de enige. God laat stuk voor stuk al die mannetjes door de mand vallen.

Zo blijkt het dat Benny Hinn z’n staf slapeloze nachten bezorgd met z’n leugenachtige uitspraken:
  • valse claims van genezingen
  • valse getuigenissen
  • valse profetieen
  • valse informatie over zijn verleden
Vreemd voor een man wiens stopwoord is :"Man, I’m telling you the truth".

Hoe kan dit allemaal ?

De Bijbel is daar duidelijk over : Er komen drie beesten met 7 koppen uit de aardbol opzetten die velen zullen misleiden. Nou, ik kan u een ding vertellen : Benny Hinn is daar een van.

Benny Hinn kan niets anders dan toegeven dat hij goed verkeerd zit, dat doet hij dan ook wel eens zo nu en dan, maar z’n shows gaan gewoon door.

Pensacola door de mand

John Kilpatrick, de voorman van Pensacola, zorgt voor opschudding. Hij heeft een valse profetie uitgesproken over CRI’s Hank Hanegraaff, een anti-Toronto-strijder, dat hij binnen 90 dagen zou vallen, wat niet gebeurde. Hij heeft z’n excuses aangeboden en geeft nu zelfs toe dat er veel demonische manifestaties in Pensacola zijn. Zelfs Benny Hinn keurt Pensacola ( en Toronto ) nu af als zijnde demonisch.

Rodney Howard-Browne door de mand

RHB, de vader van Toronto, laat nu zelf zien waar zijn ‘opwekking’ vandaan komt. "Ik ben liever in een een kerk waar demonen en vlees manifesteren, dan waar niets gebeurt," zegt hij. D.w.z. dit is de gouden-kalf-theologie : Mozes is de berg op, laten wij onszelf een god maken.

Verder mixt hij zijn tongentaal met satans-aanbidding, iets wat Kenneth Copeland ook doet.

Misschien dat u hiervan schrikt. De Heer gaf mij jarengeleden al openbaringen over satanisten, vrijmetselaars en andere New-Agers in de kerk. Heel voorzichtig heb ik dit gedeeltelijk gepubliceerd in onze uitgaves. Ik heb al lang geleden gewaarschuwd dat RHB met duistere New Age-praktijken bezig is. En ik heb gezegd dat ze stuk voor stuk aangepakt zullen worden. Er zullen meerdere ontmaskeringen plaatsvinden, maar er is wat dat betreft al heel veel documentatie-materiaal beschikbaar.

Toch blijft de show verder gaan, en volgen vele lieden hen op de voet. Pinocchio wordt aanbeden. Wat zullen we nog meer moeten meemaken. Lieve mensen, het zal allemaal nog wel gekker worden.

Het zwaard van Pinokkio

Wat we ook steeds meer merken is dat er vanuit de besproken hoeken eigengebreide rechters (oordeels-profeten) worden gekweekt :

WOORDEN VAN BENNY HINN

Don’t touch the man of God. You are in danger.

Wie tegen mij is, diens kinderen zullen ervoor boeten, diens kinderen zullen lijden.

Lord Jesus, give them sin, holy laughter to the people I pray

Sometimes I wish God will give me a Holy Ghost machine gun : I’ll blow your head off.

If you don’t like them, kill them, I wish I could find such a bible-verse.

You touch us one more time and, DROP DEAD BROTHER

Lord, DON’T FORGIVE THEM, LET ‘EM HAVE IT

That got me so angry ... if I could have killed him, I would have

If you pray, get’em, nothing can prevent that from happening. God has given you the choice whether He should judge them or not; IT"S IN YOUR HANDS.


WOORDEN VAN RODNEY HOWARD BROWNE

Wie tegen ons is loopt kans te zondigen tegen de Heilige Geest

Predikanten die tegen mij zijn kunnen dood neerzakken in hun preekstoelen


WOORDEN VAN JOHN ARNOTT

Als je dit niet omhelst loop je de komende opwekking mis

Als je dit niet neemt, bedroef je de Heilige Geest


Wat een koekebakkers. Dit is de wraak van Pinokkio, niet van God. Toch moeten wij voorzichtig zijn, we hebben met gevaarlijke machten te maken. We hebben Ware Rechters nodig.

Luister niet naar Pinokkio, maar negeer het ook niet, want Pinokkio heeft een zwaard. Ga de strijd aan, overwin het beest. Kom uit z’n pretpark, want iedereen die het verhaal van Pinokkio kent weet dat degenen die blijven staan veranderen in EZELS. Zit u daar op te wachten ? Benny Hinn is al een ezel, Rodney Howard-Browne en John Arnott ook, en er is zat van dat spul. Denk maar aan Morris Cerullo en Kenneth Copeland etc.

Kom tot de schoolbanken, al gij pinokkio,s.

Kortjakje in de kerk:

De lofprijs-beweging aangeklaagd !!!!

Spreuken 25 vers 20: Als iemand die een kleed uittrekt op een koude dag, als azijn op loog, is wie liedjes zingt bij een treurig hart.

Ik wil er niet meer bijhoren. Gods volk is dat van de armen, de vertrapten. Dat zijn mijn broeders en zusters. In de kerk zingen ze zo hard dat ze het in Afrika kunnen horen ......maar dat stilt hun honger niet.

Al dat zingen dooft de Geest uit, heeft Charles Finney gezegd. Deze man bracht mensen op de knieen, bracht de pinocchio’s weer in de schoolbanken, bracht de Vreze des Heeren terug in de kerk, een paar eeuwen terug ...

Ik wil er niet meer bijhoren. Gehoorzaamheid is beter dan offerande. Ware godsdienst is omzien naar de wezen en de weduwen.

Al dat gelofprijs is een vals excuus, een smoesje om niet te hoeven helpen, om niet te hoeven huilen om de zonde.

‘Jan’, roept moeder, ‘kun je me even helpen met die zware tas boodschappen die ik net heb gehaald.’

‘Oh, moeder,’ roept Jan, ‘wat fijn dat u er bent. Geweldig gewoon. Fantastisch ! Moeder, u bent het helemaal.’

‘Maar, Jan,’ roept moeder, ‘kun je me even snel helpen met die tas, hij is zo zwaar.’

‘Moedertje, lief moedertje, wat bent u toch een lief moedertje,’ zingt Jan.

‘Jan, kom nou helpen, jongen, ik krijg die tas niet binnen,’ roept moeder wanhopig.

‘Ma, kom eens hier, dan krijgt u een dikke kus,’ schreeuwt Jan.

PLOF !

Voelt u ‘em ?

Ron Kenoly is in Nederland. Hoera. Jongens, we zingen ons rechtstreeks de problemen in. Ronnie, Ronnie, Ronnie, Ronnie, wordt er gezongen, en als hij z’n buikje vol heeft gegeten met deze Ron-Kenoly-Superster-Aanbidding, zegt hij als vlag op de modderschuit : Nee Nee, het gaat niet om Ronnie (en dan is het even een paar seconden stil ), het gaat om Jezus ...

Steve Camp zei eens : We geven God de glorie, maar we nemen zelf de hoofdprijs.

Ja, en het is toch ook wel net Kortjakje : Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar ‘s zondags niet. Schoolziek dus. WERKZIEK !

Maar laat ik u dit zeggen: Velen gaan vandaag ten onder zonder enige hulp, terwijl wij ons bezig houden met de nieuwste aanwinsten van de opwekkingsbundel. Ja, die noot zit er nog niet helemaal in, hoe lang zal ik m’n handen in de lucht houden. Zal ik erbij juichen. Hoe kunnen we de Heer het beste prijzen. STOP ! We zingen elkaar het graf in.

Al die praise-avonden zijn niets anders dan zielse manifestaties van het vlees wat te lui is om het echte werk te doen, wat te lui is om door God te worden onderwezen. Het pretpark van Pinocchio.

Profetie door H.T. Strijker :

De drie koorden

Lieve mensen, lofprijs is er voor het oog. Waar zijn we mee bezig. De lofprijs zoals het vandaag gaat roept Gods Toorn onherroepelijk op. Luistert u naar de volgende profetie :

En het Woord des Heeren kwam wederom tot mij met kracht. De Heer hief mij in de geest op en sprak:

‘Zie je de Evangelische Markt daar beneden in Mijn kerk. Er wordt handel gedreven in Mijn Heiligdom. En dit koord bindt vele afvalligen en hoereerders tezamen.

Maar de Engel des Heeren heb Ik gezonden om deze hoerentent aan te klagen. Aldus spreekt Mijn Stem tot hun geweten, maar hun geweten is hard. En velen zullen niet naar je luisteren, want Ik heb hen verhard, het oordeel rust alreeds op hen. Ze zullen zich niet bekeren. Het oordeel van verharding rust op hen.’

En ik zag dat de geest van de Evangelische Markt zich omhulde met een purperen gewaad.

En de Heer sprak:

‘Zie je dat purperen gewaad, Mijn zoon, het is de Lofprijs-Beweging heden ten dage. Ze loven en eren Mij niet met hun hart, maar wel met hun mond en hun gestamp. Dit is Mij een gruwel. Ik heb het gezien, en ben er ontzet over. De Lofprijs-Beweging is het valse schild wat is opgericht tegen Mijn Geest. Ik wil spreken, maar men dooft Mijn Stem uit met hun geschreeuw, hun geklap. Ik wil in het verborgene gediend worden. Ik wil gehoorzaamheid zien.

DE LOFPRIJSBEWEGING IS ER VOOR HET OOG, MAAR IK ZAL HET BOZE OOG SLAAN,’ SPREEKT DE HEER. ‘MEN ZOEKT ELKANDERS EER,’ SPREEKT GOD, ‘EN DAARIN HEB IK GEEN BEHAGEN. HET IS HET TWEEDE KOORD, DE TWEEDE BRUG, DIE ALLE VALSE BEWEGINGEN BINNEN MIJN KERK TEZAMEN BINDT. HET IS EEN ONHEILIG VERBOND TEGEN DE WERKINGEN VAN MIJN GEEST.

IK,’ SPREEKT DE HEER, ’ZAL MIJN SCHAAL VAN OORDEEL EN VERDERF OVER DE LOFPRIJS-BEWEGING GIETEN. NU GAAT MIJN ROEP NOG UIT TOT MIJN VOLK, TOT MIJN KINDEREN, OM ZICH DAARVAN TE BEKEREN, MAAR BINNEN ENKELE MAANDEN ZAL MIJN SCHAAL ONHERROEPELIJK KOMEN.

IK ZAL VERWARRING STICHTEN ENDE EEN LEUGENGEEST ZENDEN TOT HEN DIE IN DE LOFPRIJS-BEWEGING BLIJVEN VOLHARDEN. MAAR HEN DIE VAST ZITTEN EN LOS WILLEN KOMEN ZAL IK VINDEN EN HEN ZAL IK HELPEN.

HOORT HET WOORD DES HEEREN. IK ZAL DE LOFPRIJS-BEWEGING TOT AAN DE WORTELS KOMEN BEZOEKEN EN HEN ALDUS SLAAN.

Weent,’ zegt de Heere, ‘alle gij volken, want uw gewaad is bezoedeld. Uw uitgangen zijn verwoest. Ik zie ernaar uit om Mijn ware volk te herstellen, maar zal Ik het geloof nog vinden als Ik tot hen kom om hen te testen. Zal Ik nog Liefde en Nederigheid onder hen vinden als Ik hen ontmoet.

Ik zal het pronkgewaad van de Evangelische Markt vernietigen. Ik zal het verscheuren en zenden naar de uithoeken van de aarde. Ik zal het besmeuren ende bespotten. Ik zal de Lofprijs-Beweging, de valse schuilplaats, opzoeken en verbrijzelen met de staf van Elia.

En Ik beroer Mijn dienstknechten tot dezelfde werken. Er zullen meer valse bewegingen komen, maar Ik zal Mijn dienstknechten en dienstmaagden zenden tot dezen, met het verzoek van de Allerhoogste om hiermede te stoppen. Ik geef hen de schalen in handen, ja, ook de dienstmaagden, want velen wiens harten vertrapt zijn in Mijn Huis zal Ik in Ere herstellen, want ook de Mannen-Alleen-Beweging zal Ik slaan. Ik eis dat de bediening der vrouwen in Ere wordt hersteld. Ik ben het zat dat heilige vrouwen onderdrukt worden door mannen. Ik zal Mijn Woord openen en de monden slaan van de verdrukkers der vrouwen. Ik duld dit grove geweld niet meer, de vernedering. Dit is het derde koord dat de valse kerk tezamen bindt. Ik heb het gezien en ben er ontdaan over,’ spreekt God, ‘en zal deze gruwel aan de kaak stellen.’

Met groet, H.T. Strijker, predictaat