Nieuws en overdenkingen van onze reporter Deel 4 - Een half verhaal is.... 3 juni 2008
Sinds een tijdje zijn er 2 christelijke websites die de aanval geopend hebben tegen IHAO en met name tegen de persoon van Tim Strijker. Het gaat om de website van "Dossiers" en "Profetisch Netwerk Internationaal".
Omdat aan ieder verhaal twee kanten zitten en een oordeel pas gevormd kan worden na het horen van beide kanten en om het een en ander recht te zetten willen wij u de kant van IHAO geven want niet alles is wat het lijkt zoals het voorgesteld wordt op deze websites.
Onze reporter op pad brengt verslag uit van merkwaardige gebeurtenissen, personen en situaties. Kijkt u met hem mee ?


Allereerst de adressen van bovengenoemde sites:

"Dossiers"
http://www.dossiers.tk/aanklager-strijker.htm

"Profetisch Netwerk Internationaal"
http://groups.msn.com/profetischnetwerkinternationaal/profetie.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=1919 (adres niet langer geldig)


We beginnen met de website van Profetisch Netwerk Internationaal

http://groups.msn.com/profetischnetwerkinternationaal/profetie.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=1919

De lieden die hier achter zitten zijn Andre en Silvia Bakker. Nadat een lid van deze msn groep een profetie van Tim Strijker plaatst wordt hier fel op gereageerd door Silvia Bakker: Ze schrijven het volgende met grote koeienletters:

"waarschuwing tegen de lering van br.Tim strijker.

sorry peter maar ik haal de berichten van Tim strijker weg .

heb ooit zo met hem in gevecht gelegen deze man is een duivel vermomd in schaapklederen .

Levensgevaarlijk en is bezig om vele christenen van hun geloof met God af te halen door verkondiging van het valse evangelie .

Toen ik de geest achter hem ontdekte en openbaar tentoon hebt gesteld ontpopte hij als een ware duivel met vervloekingen en al van die sekte .

Pas op Peter en ga hier niet op in verbreek het als deze man probeert om vat te krijgen want hij is zo sluw dat hij eerst mensen paait met zogenaamde bijbelse waarheden en als je eenmaal binnen ben dan wordt je verscheurd .En mis je Gods volheid in je leven."

Hier wordt op gereageerd door het lid van de msn groep en verteld zijn slechte ervaringen met Kim Clements en heeft verder als strekking "toetst alles en behoud het goede". Op de slechte ervaringen met Kim Clements wordt wonderlijk genoeg inhoudelijk niet op gereageerd door de Bakkers maar het betoog tegen Tim Strijker gaat gelijk verder:

"Bedankt voor je eerlijke opinie .

Ja ik behoudt ook liever het goede , ben nog even na gaan lezen over deze tim , en kom tot de ontdekking dat hij tot 1994 zuiver woord neerzette alleen door dat toronto blessing gebeuren en de stroming van het charismatische is er helaas bij deze man ook verwonding ontstaan , maar dat geldt voor vele mensen . Maar dat is vaak de reden waarom men onzuiver gaat functioneren en niet meer te korigeren wil zijn . maar liever voortgaat uit en onder Gods naam .

Maar we zijn niet hier om te oordelen maar om de goede boodschap te delen en ik wilde je overigens niet kwetsen he! allesbehalve maar ik denk dat ik weer even van streek raakte door het lezen van deze naam van tim .

Dus ook ik moet nog ruimen en durven loslaten al dat oude zeer .Ben daar open in ben mens net zoals jullie .

Bedankt voor je artikelen . en ik zou het erg leuk vinden als je je eens voor zou kunnen stellen op de site .

Goed elkaar zo te bemoedigen en te leren kennen .

Gods zegen van mij Sylvia"

De vraag ten eerste is wat er al eerder van deze posts verwijderd is en of ze dus eerst uitgebreider waren. Zo is er dus geen adres naar IHAO te vinden bijvoorbeeld. We weten dit dus niet.

De tweede vraag is, wat is er nu werkelijk gebeurt en wie kwamen er werkelijk met vervloekingen ? En is er ooit persoonlijk contact met Tim Strijker geweest ?
Hebben wij van IHAO contact gehad met de Bakkers ? Ja, er is een briefwisseling tussen IHAO en de Bakkers geweest in 2005.

De Bakkers namen contact op met IHAO. Dit was de EERSTE brief die we van hun ontvingen:

"Dinsdag 12 april 2005
"GEACHTE HEER STRIJKER,

WAAROM VERACHT U VOORAANSTAANDE PREDIKERS DIE MACHTIG DOOR GOD GEBRUIKT WORDEN?

HEEFT U MISSCHIEN WAT NARE ERVARINGEN GEHAD OF AANVARINGEN MET DEZE MENSEN!

IK WAARDEER TIM WOODSON EN ASHLEY MC QUIKEN ENZ IK KEN ZE EN IK WEET DAT HUN BEDOELINGEN ZUIVER ZIJN.

ZE WERKEN VANUIT DE VIJFVOUDIGE BEDIENING, DUS ZE ZIJN CORRIZEER BAAR . EN IK VRAAG ME AF OF U DAT OOK BENT WANT IK PROEF BEPAALD GEEN LIEFDE IN UW VERHALEN, DOCH EERDER BEMERK IK DAT U INFILTREERD VANUIT HET RIJK DER DUISTERNIS OM KOSTBARE ZIELEN VAN GODS PLAN AF TE TREKKEN.

MAAR IK VERZEKER U DAT U TOCH DE GROTE VERLIEZER BENT WANT JE SPEL IS UIT JIJ VUILE SLANG! EN IK VERWIJS JE BIJ DEZE NAAR DE AFGROND EN LAAT JE KLOUWEN LOS VAN DE KINDEREN VAN GOD!

EN IK VERBREEK BIJ DEZE DOOR DE NAAM VAN JEZUS IEDERE VLOEK DIE JIJ HEBT UITGESPROKEN OVER DE MENSENLEVENS JE SPEL IS UIT DUS IK ZOU MAAR KAPPEN MET HET SPUIEN VAN KRIETIEK.

AFZENDER : DE VADER DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST EN GODS LICHAAM DE WARE GELOVIGEN."

Een aantal punten:

Er wordt GEEN contact gezocht en er worden DIRECT vervloekingen over Tim Strijker uitgesproken in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Normaal gesproken als je iets leest, in dit geval dat strijker het heeft over Tim Woodsen en Ashley McQuicken, zou je contact kunnen opnemen en vragen naar de beweegredenen. Er wordt eerst nog gevraagd: "HEEFT U MISSCHIEN WAT NARE ERVARINGEN GEHAD OF AANVARINGEN MET DEZE MENSEN!" maar ipv het daar bij te laten en te wachten op een reactie van IHAO wordt er vervolgens in de aanval gegaan en zijn we dienaars van de duisternis en is het spel uit van Tim Strijker en is hij de grote verliezer en een vuile slang.

U zult begrijpen dat we hierna ook geen rede zagen om te reageren want er werd niks gevraagd en hebben het verder laten rusten.

Doch op 5 november 2005 ontvingen wij van Andre en Silvia Bakker de volgende brief:

"Hallo Lieve medestrijders.

Wij zijn Andre en Sylvia Bakker uit Nederland.

Sinds kort zijn wij ook op het internet te vinden onder www.profetischnetwerknederland.org

We wensen jullie Gods zegen en wijsheid toe

Groet en zegen Sylvia Bakker"

We waren toen even verward hier bij IHAO en vonden het toen tijd om maar is even terug te gaan schrijven en te vragen hoe het zit:

"6 november 2005
Wat wordt het nou ? Enige tijd geleden ontvingen wij de volgende mail van je. :
(brief 1 hierboven te lezen)

Zijn we nu opeens weer Lieve medestrijders ? Je mag het best fanatiek voor je mening opnemen dat is radicaal en goed maar dan moet je wel zeker zijn van je zaak. Heb je alles eerst objectief onderzocht voordat je zo'n scheldcanonade op iemand los laat. Weet je wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Dingen die NIET op roddels lopen maar op gebeurtenissen uit het verleden met deze personen ? Hoe lang draai je al mee. Kles niet zomaar wat, hou dan je mond, onderzoek eerst. Vooraanstaand zegt niks. Wij kennen deze mensen ook en hebben ook met hen gewandeld in het verleden. En weten ook dingen die gebeurt zijn.
 
Afz Meneer Nul"

Hierop reageerde Andere en Silvia Bakker als volgt:

6 november 2005
"Sorry hoor meneer nul (vreemde naam trouwens)

Ben ik even blij dat ik alles ben ! en mag zijn door Gods dierbare zoon Jezus Christus.

Ik had misschien niet het recht om zo uit te varen maar het was niet persoonlijk bedoeld maar naar de geest die er achter zit .

Ook al laat een man Gods een steekje vallen , dan nog hebben we onze handen daarvan af te houden .
En u staat algemeen bekend als een valse leraar bij velen , maar daar ging ik niet op af . ik lees ik ga er mee tot God en Hij openbaard.

Verder hoop ik dat u het pad der rechtvaardige zal bewandelen in plaats van eigen theologien in de mens te proppen die tot de dood leiden .

Waarheid vanuit Gods Geest geopenbaard!

Groet en zegen Zijn Alles"

Het redactielid dat de Bakkers aanschreef besloot om zich een beetje in te dekken tegen de vervloekingen van de Bakkers na de eerste brief te reageren als Meneer Nul zodat ze niet een specifieke persoon zouden raken. Toch gaan de Bakkers en zonder rede vanuit dat het Tim Strijker is die hun schrijft of waar ze mee in contact staan terwijl daar geen rede voor is.
Verder willen we inhoudelijk hier op dit schrijven ingaan van de Bakkers want ineens wordt er teruggetrokken "ik had misschien niet het recht" en "het is niet persoonlijk bedoeld". Dit terwijl de brief toch in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest was en alle ware gelovigen ! Er wordt dus met profetie gespeeld door de Bakkers terwijl profetie bloedserieus en levensgevaarlijk is. Om nog maar niet te spreken over dat "algemeen bekend bij velen" want dat zinnetje hebben we al vaker gehoord uit charismatische hoek en wordt alleen maar gebruikt in ene hele specifieke hoek van de charismatische wereld waar telkens dezelfde websites en bedieningen naar elkaar linken en 1 netwerk vormen.

Omdat de medewerker van IHAO absoluut niet de Heer door het schrijven van de Bakkers ervaarde en zich verder in moest dekken heeft hij toen in een tweetal mails in de Naam van het Bloed van Jezus de geesten die door de Bakkers heenwerken bestraft (dus NIET de bakkers zelf aangevallen):

6 november 2005
"(..) Ik bestraf dan ook in de naam van het Bloed van Jezus Christus de volgende valse geesten die door u heenwerken. Ik bestraf de geesten van hoererij, ik bestraf de generationele geesten van vrijmetselarij, ik bestraf de geesten van het welvaartsevangelie. Bekeert u baa-al priesters. Ik breng oordeel over u spreekt de Heer. Verduisterd is uw verstand. Het ijs van de hel zal u wegbranden en afsnijden. Vervloekt zijn uw vruchten vanaf de moederschoot. Kinderloos zult ge zijn en valse vruchten dragen als een last. Kinderen van de duisternis als tentakels in uw binnenste."

De aanvallen van de Bakers begonnen toen een nog grimmiger karakter aan te nemen dan voorheen:

6 november 2005
"Al wat u spreekt over de kinderen van God zal op uw eigen hoofd neerkomen (...)
En mij nog mijn gezin zal enig vloek treffen want ik heb de wapenschild des Heren in mij met mij en rondom mij!

En voor u bid ik dat God met zijn genade over u mag komen en u zal sparen, want God zal komen om omver te halen dat wat niet is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten.
(...)
en de glorie van God zal opgaan over Zijn kinderen hier in Nederland en wereldwijd.

Moge God u behoeden ."

en

6 november 2005
"Geachte heer nul,

Ik kreeg de volgende tekst door voor u uit Jeremia 28 . vers 15- 16 vert het boek

Toen zei Jeremia tegen Hananja; ''luister'' , Hananja, , de Here heeft u niet gestuurd, maar het volk gelooft uw leugens . Daarom zegt de Here dat u gauw zult sterven . Nog dit jaar zal er een einde aan uw leven komen , omdat u het volk hebt opgeroepen in opstand te komen tegen de Here.

Ga serieus met dit woord om heer strijker want GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN!
Wie aan Gods kinderen komt om ze weg te roven komt aan Hem en Hij zal vergelden een ieder die de kinderen af laat dwalen en in de valstrikken van satan lokt!

God heeft u lief ondanks de dingen die u doet , het is nog niet te laat om uw leven opnieuw aan Hem toe te vertrouwen ."

en daarna weer zo vriendelijk:

6 november 2005
"Geachte broeder ,

om de wortels van de kerk uit te roeien zou u De Geest van God uit moeten roeien .

En dat wordt een onmogelijke taak denk ik zo!
De wortel van Gods kerk zijn de apostelen en de profeten en Jezus de hoeksteen van het fundament.

En die hoekzuilen kunnen nooit omvergeworpen worden .
Wij de gelovigen bouwen op het fundament van liefde van de Heilige Geest en door die liefde mogen wij velen tot inkeer brengen .

Ik wens u de liefde van God toe in uw leven en dat alle bitterheid en teleurstelling zal vervagen door de kracht van Zijn liefde.

Vriendelijke groeten Sylvia Bakker

profetisch netwerk nederland."

Na deze doodsbedreiging van de Bakkers is bij de eerstvolgende redactie vergadering nog is het een en ander nagelezen en er een gezamenlijke redactie brief opgesteld naar de Bakkers en namens geheel IHAO als oproep tot bekering en waarschuwing voor de Bakkers:

"9 november 2005
Meneer en mevrouw Bakker,

Het is tot onze aandacht gekomen dat u een briefwisseling heeft gehad met een lid van de Hermitatische Orders en dat u daarbij profetieeen uitgesproken heeft over de heer Strijker. Op onze website is te lezen in de Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact dat (...) Dhr. Strijker momenteel geen diensten houd en op het moment ook niet beschikbaar is voor persoonlijke bediening, het spreken op samenkomsten of het beantwoorden van brieven. Broeder Strijker heeft zich al enige jaren teruggetrokken van het sprekerstoneel voor een nog diepere ontmoeting met de Heer en het zoeken van oplossingen voor de hedendaagse problemen. Op dit moment is hij geheel niet beschikbaar voor contact. Dit kan in de toekomst uiteraard weer veranderen. (...)

Wij als redactie van de Int Hermitatische Orders hebben vergaderd over de woorden die door u zijn uitgesproken over de heer Strijker. De briefwisseling die u heeft gehad was met een van onze redactie leden die soms gaat onder de naam van Meneer Nul om zich te weren tegen krachten van de new age die op ons afkomen in dit profetische uur. Dit was dus niet de heer Strijker.

U richt zich in de naam van de Heer tot deze persoon als zijnde de heer Strijker en spreekt vervolgens in de naam van de Heer een woord uit wat dus al helemaal niet kan omdat u niet in contact stond met de heer Strijker. Dit laat al zien dat de door u gegeven profetie uit een ongetoetste hoek komt en daarmee vals is. Profetieën van oordeel uitgesproken uit het vlees komen voort uit overmoed. In uw allereerste brief aan ons sprak u direct in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilig Geest een bestraffing uit. Wanneer ons redactielid u daarop aansprak van de week reageerde u als volgt: u zei dat u misschien niet het recht had om zo uit te varen maar het was niet persoonlijk bedoeld maar naar de geest die erachter zit. Hiermee verklaarde u dus dat u destijds niet sprak uit God maar uit overmoed ! Uw eerste profetie was dus ook vals.
Tijdens onze vergadering kwamen wij unaniem tot de conclusie dat onze medewerker goed gehandeld heeft door direct deze geesten van valse profetie bij u af te kappen want u haalt een vals oordeel over mensen. U had op het moment dat u toe gaf niet te spreken destijds uit de Heer gelijk in zak en as tot bekering moeten komen in berouw en boetedoening u terugtrekkende om de Heer te zoeken en een les in nederigheid te leren want zulke spelletjes kunt u bij God niet spelen. Dit deed u niet maar walsde in de stoomtrein gelijk verder in overmoed en sprak nog een valse profetie uit omdat u dacht wel even op te mogen treden als rechtertje voor uw ook al jaren overmoedige achterban op snelle paarden die maar een klein deel uitmaken van gelovig Nederland.

Dat meningen en theologieen kunnen verschillen okay maar woorden in de Naam van de Heer uitspreken is een Heilige Zaak en woorden valse woorden van vervloeking en zelfs van dood uitspreken en eigen rechtertje gaan spelen dan speel je met krachten die God alleen aan harde doorgewinterde profeten geeft en niet zomaar een gelovige.

Wij van de redactie roepen u en de uwen dan ook op uw ernstig te bezinnen over uw eigen hart en uw te bekeren van overmoed en snellen paarden. Verder staan wij volledig achter de uitspraken van onze medewerker die al een jarenlange weg bewandeld van oordeels profetie en oordeelsprofetenschap over zondig charismatisch Nederland.

De Redactie"

Hierop kregen we nog een vervloeking na van de Bakkers:

9 november 2005
"Geachte Redactie van de hermatatische orders

De boodschap die gesproken werdt kwam van de troon van God! Ik ontving dit Woord voor de heer strijker die aanvoerder is van de orde en dood uitspreken is niet letterlijk bedoeld doch de werken te stoppen zodat de kracht ontnomen is voor het werk wat jullie doen om mensen op een verkeerd pad te zetten .wat tot de dood leidt.

God is veel machtiger dan iedere orde !
En God heeft mij persoonlijk geroepen als Profeet voor de natie en ik kom op voor het volk van God! want Gods volk is mijn volk.

Ik loop niet te pronken met mijn roep maar, maar ik ben gerespecteerd en geordeneerd om het woord vrij te zetten in mensenlevens . Net zoals Jeremia en Ezechiel deden .

We spreken hier over het herstellen van de muur en de tempel . En wanneer er stenen iedere keer gestolen worden en vernietigt dan houden we met elkaar de herbouw tegen .

misschien dat anderen in Nederland de moeite nooit genomen hebben om u te benaderen met uw valse leer .
Als zij dat wel zouden doen dan zouden de Zonen en Dochters zichtbaar worden .

Als u genoegen neemt met eeuwigdurend ijs te verkondigen het is aan u maar wanneer de liefde van Gods Geest niet zichtbaar is in uw werken dan is het inderdaad ijs koud zoals satan ijskoud is in zijn denken . en je oogst wat je zaait .

En juist dat willen we stoppen en is reeds gestopt voor jullie ! aL WAT JE ONDERNEEMT ZAL NIET MEER GELUKKEN TENZIJ VANUIT DE LIEFDE VAN CHRISTUS .

Zoals u ziet heeft

- Tim Strijker zich dus NOOIT ontpopt als een wolf in schaapsklederen zoals wordt beweerd.
- Er ook nooit contact is geweest met Tim Strijker zoals wel beweerd wordt op de website van Profetisch Netwerk Internationaal. Er wordt dus foutieve informatie vermeld waarop ik bij deze reageer. Dit is toen in de briefwisseling al aangegeven maar toch blijft men dit volhouden.
- Zijn het de Bakkers die vanaf het begin met vervloekingen komen.
- Zijn het de Bakkers die valse profetieën uitspreken.
- Er nooit een normale conversatie heeft plaatsgevonden en de Bakkers nooit inhoudelijk op de "leringen" van Tim Strijker hebben gereageerd waar mogelijke knelpunten liggen.
- En nu op de website van Profetisch Netwerk internationaal doen alsof wij de boosdoeners zijn.

Gaan we zo met elkaar om en wie gedragen zich hier als wolven ? Is dit niet juist de manifestatie van Toronto en van het vlees ! Schrikt u hier ook van ! Echt vreemd keken we hier van IHAO natuurlijk niet van op want vroeg of laat was er natuurlijk wel een manifestatie te verwachten vanuit de demonisch charismatische hoek van Nederland.


Dan de website van "Dossiers"

http://www.dossiers.tk/aanklager-strijker.htm

Op de website van Dossiers is bij het onderdeel Benny Hinn een zogenaamd "dossier" over de heer Strijker aangelegd. Tim Strijker schreef in een viertal artikels over de bediening en de geesten achter de bediening van Benny Hinn in de serie: Visioenen en Reportages over Benny Hinn. Die artikels zijn inmiddels achter slot en grendel alleen toegankelijk voor leden van het IHAO forum want het hoeven natuurlijk niet alles door alles en iedereen dingen belachelijk te laten maken en door het slijk te laten halen. Sommige dingen zijn daar te heilig voor.

De mensen achter de website van Dossiers met als subtitel "onderzocht en getoetst" hebben NOOIT maar dan ook NOOIT enig contact gezocht met Tim Strijker of IHAO. Er is NOOIT correspondentie geweest. De schrijfstijl van deze meneer is eigenlijk een en al spot en belachelijkmaking door middel van verdraaiingen en uit z'n verband halen van dingen die op de website van IHAO te lezen zijn. Aangezien ze de kans gehad hebben om contact op te nemen maar dit niet gedaan hebben ligt de bal nu zogezegd aan onze kant van het veld.

Allereerst willen we opmerken dat deze serie artikels van de heer Strijker zeer diepgaand zijn en dat er zeer veel informatie in zeer korte tijd wordt gegeven. Je kunt er eigenlijk maar twee dingen mee, of grondig bestuderen en eventueel laten voor wat het is en overgeven aan de Heer of bespotten. De meneer of heren van Dossiers kozen voor het laatste.
Ten eerste wordt er door de lieden van Dossiers spot gedreven met de manier waarop Strijker visioenen ontvangt. Daarmee spot drijven is spot drijven met de profetische bediening in zijn algemeenheid, het is spot drijven met profetische gaven, het is spot drijven met God die mensen visioenen geeft over allerlei geestelijke en ja soms gruwelijke taferelen. Ja het is zelfs spot drijven met Benny Hinn ! Laten we er vooralsnog van uitgaan dat deze spot voortkomt uit onkunde en gebrek aan kennis van de zijde van Dossiers, maar dat betwijfel ik. Of is het een gerichte spot aanval om de scherpte van het profetische woord aan te vallen.

Dossiers zegt vervolgens: "En steeds weer zijn zijn visioenen concreet gericht tegen de persoon van Benny Hinn. In de titel van het verhaal wordt hij een slang genoemd." Ook dit is niet zo want er wordt telkens gesproken over "de bediening van" Benny Hinn en "de geesten achter" Benny Hinn. Het gaat daarmee dus om hetgeen Benny Hinn PREDIKT en DOET maar de vraag ten diepste of Benny Hinn daar bewust en ten volle vanuit zijn hart aan meewerkt OF alleen maar ontzettend demonisch bezeten en misleid is en gebruikt wordt door deze geesten wordt in het midden gelaten.

Vervolgens stelt Dossiers: "En tegelijk moeten ook alle pinksterleiders het ontgelden. Maar het gaat tegen Benny Hinn en vreemd genoeg lijkt John Wimber de enige pinksterleider te zijn die nog wel eens goed doet,(..)" Als iets een leugen is dan is dit het wel want naast John Wimber komen we in diverse artikels op voor vele andere personen o.a. W.J. Ouweneel, T.B. Joshua. Otto de Bruijne, Paul Cain, Bob Jones en Bobby Conner, Zr Basilea Schlink, om nog maar niet te spreken van Ken Thorberg, Harold Eberle, Roger Teale, Rick Joyner enz. Verder zijn er nog links naar diverse websites met bedieningen waarvan de de namen niet kennen maar die ook een goed werk verrichten ! Vreemd genoeg konden de mensen van Dossiers bovengenoemde namen niet vinden, waarschijnlijk omdat ze zich niet echt wilde verdiepen in alles wat we te zeggen hebben.

Vervolgens maakt Dossiers er wel een rommeltje van:
"Tegenstanders
Degenen die het niet met Strijker eens zijn, zijn: "onze tegenstanders, al hebben ze de naam dat ze broeders en zusters zijn... zij staan naast demonen". Benny Hinn moet bestreden worden, schrijft hij, want: "hij (Strijker) bewaakt de canon". Dat schijnen ons nog onbekende boeken van God te zijn, die God niet aan Strijker kan doorgeven zolang Benny Hinn ze 'bewaakt'. Strijker meent dat we nu slechts "een papieren bijbeltje hebben, waarmee je niet ver komt"."

Wat er werkelijk staat is: "Zonder de geesten van Hinn te onderzoeken en te bestrijden kunnen we bevrijding uit de canon wel vergeten. Dat is wat de Heer tegen me zei (...) De Heer zei dus tegen mij : Hinn's geesten zijn de bewakers van de canon, en als je ze niet bestrijdt vergeet dan de bevrijding uit de canon maar. Blijkbaar is Hinn op zo'n plaats in de hemelse gewesten gekomen dat hij de sleutels draagt van de canon. Niet zo moeilijk om voor te stellen als je beseft dat Hinn en het Vaticaan onder één hoedje spelen. (...) Hoeveel boeken hebben we nodig om de canon geheel te doorbreken ? Ik weet het niet. Een boek waarover ik droomde heette 'Erina' of 'de Erina' (...)
Wij zijn door de hele kerkgeschiedenis al met z'n allen in de handen van zulke geesten terechtgekomen. Onze weg is : eruit ! Anders zullen we er nog dieper inzakken met z'n allen. Woest word ik van die types die meelopen, met de massa meeglijden, want zij worden dan onze tegenstanders, al hebben ze de naam dat ze broeders en zusters zijn. Medelijden heb ik en rust, wanneer ze niet anders kunnen ... dat komt dan allemaal later wel. In onze harten zijn we aan elkaar verbonden. Zij staan dan wel naast demonen met hun opgeheven zwaardjes, maar van hen hebben we niks te vrezen. (...)
Daar gaat het over in dit artikel. Met de canon bewaken zijn geesten ook natuurlijk de nieuwe boeken van God. Want oh wee als die zomaar eens vrij zouden komen. De canon heeft God monddood verklaart. Wat een rijkdom zullen we tegenkomen als de poorten opengaan. (...)
God heeft wel betere dingen in petto. Wanneer laten wij de vogel uit zijn kooi om ons in vrijheid voort te leiden ? God is een prachtige vogel die ons over de woeste zeeen die de canon bewaken en omgeven wil brengen. Met ons papieren bijbeltje komen we daar echt niet overheen. Het Woord moet gaan leven en baren. Het Woord wil vruchtbaar zijn.

Dat is dus iets heel anders !

En Dossiers gaat verder: "Eigenaardig is het dat Strijker zegt 'vroeger veel aan Hinn gehad te hebben'. Hinn predikt volgens hem ook Goddelijke Genezing en Profetie. En Strijker vindt dat goed, maar... "een kromme stok" heet het vervolgens"
Wat er werkelijk staat: "Ik heb vroeger veel aan Hinn gehad, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Hij is een machtige brug van de Reformatorische Hoek naar de Pinkstergemeente, als een soort overgang van radio naar telefoon, of van boek naar persoonlijk gesprek. Natuurlijk preekt hij over Goddelijke Genezing, en dat mag. Hij preekt over Profetie, ook een goed punt. Maar hoe ? Als je dat gaat ontdekken dan weet je dat deze kromme stok een tussenstation is waar je als de wieder weerga weer van moet vertrekken. De tijdbom tikt namelijk zachtjes door .... Zolang het tikt is er niks aan de hand, maar zorg maar dat je een eind uit de buurt bent als het in je mogelijkheid ligt."
Dit is in zijn geheel niet eigenaardig want hoeveel van ons komen er niet uit de hoek van misleiding bijvoorbeeld uit de reformatorische hoek en hebben daar toch goede dingen opgestoken. Hetzelfde geldt voor de charismatische wereld. We zijn op doorreis.

De site van Dossiers gaat verder: "Verder vinden we op de site een 'Onderwijs-menu', waar "Br. T. Strijker, predikant" vele vage en ondoorzichtige leringen ontvouwt, meestal over de eindtijd, bijna allemaal net zo'n warboel als het bovenstaande verhaal. Let wel, over de Heer Jezus gaat het niet. Hooguit wordt Hij genoemd als toevallig bijbelteksten aangehaald moeten worden en als Hij in visioenen en in de vreemde fantasieverhalen van Strijker voorkomt."
Dossiers spreekt hier over de website van IHAO Europe waarop u zich nu ook bevind nu u dit artikel leest waarop vele studies zijn te lezen over onderwerpen als demonie en bevrijding, innerlijke genezing, de profetische bediening, charismatische geschiedenis, kerkgeschiedenis, het lijden enz. Allemaal studies met zeer duidelijke taal waarvan mensen lovend spreken en God danken dat ze de site gevonden hebben:
Veel Gestelde Vragen - Diverse vragen (3) Dus zeker geen vage of ondoorzichtige leringen of warboel. Het lijkt er eerder op dat dit gezegd wordt om de lezer er vanaf te houden eens goed te gaan lezen wat er allemaal gezegd wordt en in ieder geval is het duidelijk de de mensen van Dossiers er niets van begrepen hebben, maar ja vragen om verduidelijking als ze iets niet begrijpen doen ze ook niet. Erg jammer dus.

Dossiers gaat verder: "Wat is de bron van Strijker? Op de pagina 'Bronnen' schrijft Leeuwenburgh over hem: niet "uit de Bijbel", nee, "uit ontvangen inzicht in de Bijbel" én... "door Openbaring" én... "de Bijbel is niet afgesloten..." én... "studie van verschillende bronnen"... én... "vooral New Age boeken, omdat die vaak zeer interessante informatie bevatten". Let op: niet de Bijbel, maar New Age boeken. "
Fouter dan dit kan het eigenlijk niet worden, maar goed we zullen het maar weer even rechtzetten. Het gaat om het artikel De Bronnen van ons onderwijs. Noot: dit artikel is in maart 2009 met de komst van de nieuwe website opgeslitst en verdeeld over de Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact van Introductie tm Waar halen jullie je informatie vandaan ?.

Het eerste zinnetje al: "Wat is de bron van Strijker? Op de pagina 'Bronnen' schrijft Leeuwenburgh over hem" Wat staat er echt:
"In 5 stappen leggen we hier uit waar we onze informatie vandaag halen, wat de bronnen van ons onderwijs zijn. (...) Ons netwerk bestaat uit verschillende profetische, apostolische en rechterlijke (richter) bedieningen. Deze personen kennen elkaar door en door en zijn goed op elkaar afgestemd qua samenwerking. Wat een ieder doet wordt bepaald door die persoon zijn of haar verschillende gaven en zalvingen. " Er wordt dus met geen woord gerept over Strijker of "Leeuwenburgh schrijft over hem" ! En ik kan het weten want ik heb het zelf geschreven !

Dossiers zegt: "niet "uit de Bijbel", nee, "uit ontvangen inzicht in de Bijbel" Maar wat staat er werkelijk ? "A. Ik kan nu zeggen "uit de Bijbel", maar dat doe ik niet, nee, ik zeg "uit ontvangen inzicht in de Bijbel". Gods Geest moet het Woord levend maken, zonder dat is het woord dood en ontstaan er alleen maar allerlei vreemde leerstellingen. Als Gods Geest de Bijbel geïnspireerd heeft laat Hem dan ook de juiste uitleg geven en laten we daarmee niet zelf mee aan de slag gaan.
Er zijn vele niveau,s te onderscheiden in de Bijbel en in bijbelteksten. God kan de ene persoon dingen laten zien in de bijbel die een ander pas over drie of over tien jaar zal ontdekken. Dit komt omdat we allemaal op een bepaald geestelijk groei niveau zitten en de een nu eenmaal verder is dan de ander en al meer inzichten ontvangen heeft. We kunnen verblind zijn en gesloten ogen hebben of we kunnen door God geopende ogen hebben en licht ontvangen hebben op bepaalde zaken."

Goed, laat de woorden maar spreken voor zicht !

Dossiers gaat spottend verder: "door Openbaring" én... "de Bijbel is niet afgesloten..." Wat staat er echt: "Punt B is vervolgens: door Openbaring. Dit brengt ons bij de gaven van de Heilige Geest beschreven in 1 Korinte 12 en ook in vele andere bijbelgedeelten. God is niet veranderd en wil nog net zo met ons omgaan zoals hij omging met zijn profeten en apostelen. Dat wil zeggen dat Hij tot je spreekt (soms letterlijk) door middel van dromen, beelden, visioenen, profetische woorden, woorden van kennis of je ergens mee naar toe neemt in de geest. De omgang met engelen en de gaven van het toetsen/van het onderscheiden van geesten zijn hier ook nauw mee verbonden. We willen graag de valse openbaringen buiten de deur houden." (...)
Accepteer je de werking van de gaven van de Geest dan houd dit automatisch in dat je gelooft in voortgaande openbaring, wat wil zeggen dat de Bijbel niet afgesloten is, maar dat God nog steeds doorgaat om met zijn kinderen te communiceren. Bij velen berust de veronderstelling dat de Bijbel, de canon afgesloten is, maar dat heeft te maken met een stukje kerkgeschiedenis."

Dossiers gaat spottend verder: "studie van verschillende bronnen" Wat staat er werkelijk: "Uit gedegen studie en onderzoek van verschillende bronnen. Vergelijken is hierbij heel belangrijk, want de een zegt dit, en de ander zegt weer dat. Wij lezen vele verschillende boeken zowel christelijk als niet christelijk en vergelijken al het beschikbare materiaal met elkaar." Kan iemand mij vertellen wat er mis is aan het lezen van veel verschillende boeken over een bepaald onderwerp ? Sorry hoor maar dit reflecteert wel ongelofelijk de stupiditeit van de mensen van Dossiers en zulke woorden gebruik ik normaal gesproken geeneens.

En dan om het nog even af te maken lijkt het wel of Dossiers punt een van de bronnen van ons onderwijs helemaal niet gelezen heeft over de bijbel want wat staat er dan: "én... "vooral New Age boeken, omdat die vaak zeer interessante informatie bevatten". Let op: niet de Bijbel, maar New Age boeken. " Wat staat er werkelijk: "De rede dat we ook niet christelijke boeken lezen en dus ook bijvoorbeeld New Age boeken is omdat zij vaak zeer interessante informatie verschaffen die niet te vinden is in christelijke boeken, en de rede hiervoor is omdat de christelijke boeken altijd geschreven zijn vanuit een bepaald straatje, vanuit een bepaalde richting waardoor er automatisch informatie ontbreekt omdat die simpelweg niet past in het straatje van waaruit het geschreven is. De meeste christelijke boeken zijn geschreven met oogkleppen op, en vanuit een te krappe denkwereld.
In sommige christelijke boeken staan zelfs regelrechte leugens en vaak ook nog is geschreven vanuit voorbedachte rade. Vervolgens kom je erachter tijdens het lezen van een niet christelijk boek dat de zaken heel anders in elkaar blijken te steken dan je altijd had gedacht. "
Het gaat hier dus ABSOLUUT NIET om een tegenstelling Bijbel <-> New Age boeken zoals de mensen van Dossiers beweren: Let op: niet de Bijbel, maar New Age boeken. " maar om christelijke boeken die vaak halve waarheden bevatten of regelrecht onwaarheden versus niet christelijke boeken en eventueel new age boeken. Dit is dus wel de ergste vorm van zwartmakerij en leugens in iemands anders mond leggen terwijl de schrijver, ik in dit geval het voorbeeld van New Age boeken simpel weg aanhaalt om iets duidelijk te maken. En dan zijn het in de praktijk vaak nog niet eens echt new age boeken maar boeken die door christelijke hoek aangeduid worden als new age.

Dossiers sluit af met: "Het weerleggen van al deze extreme waandenkbeelden en de meest onzinnige uitspraken is eigenlijk onbegonnen werk, maar het is ook niet nodig, want het spreekt allemaal wel voor zichzelf hoe dwaas het is. Je wordt eigenlijk ziek van alles wat er in die visioenen beschreven wordt, en lees het maar, het is ook echt ziek wat er allemaal uitgekraamd wordt. " Wat we van IHAO nou niet begrijpen is dat iemand die het opneemt voor Benny Hinn de dingen van Tim Strijker vervolgens classificeert als waandenkbeelden. Dit is per definie al vreemd want het woord waandenkbeeld is een term uit de psychiatrie die altijd zal zeggen dat stemmen horen, visioenen of bezetenheid allemaal zaken zijn die ziektes van de menselijke geest zijn, hallucinaties en aandoeningen die allemaal te genezen zijn ipv werkelijke verschijnselen. Dit terwijl de site van Dossiers het juist op opneemt tegen deze tendens: http://www.dossiers.tk/bevrijdingspastoraat-in-gkv-glas.htm
Wat dat betreft kunnen we beter Benny Hinn in het gesticht stoppen voor z'n eigen bestwil en die van anderen, of ja misschien wel alle christenen die geloven in het bovennatuurlijke en in de gaven van de Geest.

Eigenlijk zit ik hier mijn tijd te verdoen met het weerleggen van zoveel nonsense op 1 pagina, maar goed, we wilden het toch even rechtzetten allemaal. En ook wij zeggen: Lees het maar, en als u vragen heeft stel ze dan ! Als laatste wil ik hier opmerken dat als dit de manier is waarop Dossiers bedieningen en websites onderzoekt ik grote vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid en juistheid van alle andere dossiers en verslagen op de site van Dossiers..

Vriendelijke Groet,

Juni 2008

Namens het voltallige Team van IHAO World
ha-ell