Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Deel 1 - De Territoriale Reis 2001
Deze reis is voor diegenen die bezig zijn met territoriale strijd. Dit verhaal is als een voertuig voor een reis in de geestelijke wereld voor hen die de heersende machten onder ogen willen komen en hen willen bestrijden.

Inter-Actieve Territoriale Oorlogsvoering Online

Stap Voor Stap

EEN HAND-LEIDING

Dit verhaal bevat vele geschenken. Sommigen zijn goed ingepakt en zul je pas in latere tijden ontdekken. Forceer niks. God doet alles op Zijn tijd. Geef openbaring de tijd, geniet gewoon van elke tussenstap, van de wetenschap dat het steeds dichterbij komt.


 

Het volgende verhaal is overgenomen van de inter-actieve tape-serie "Gebeds-Reizen" door broeder Tim Strijker, wat een paar jaar geleden verscheen.

U kunt deze reizen zien als verhalen waar u zelf in meespeelt. Spelenderwijs kunt u zo in aanraking komen met de dingen van God. Stap in het verhaal en ontmoet zo de werkelijkheid. Velen durven zich niet in de gaven van God te bewegen, daarom is deze serie opgesteld, om de drempel te verlagen, om de gelovigen een handvat te geven. De scheiding tussen verhaal en werkelijkheid zal steeds meer vervagen, maar u blijft in de mogelijkheid om dit puur als een verhaal te ondergaan, de keuze is aan u. Wij wensen u veel plezier op uw reis. Als het u heeft aangegrepen mag u het gerust copieeren om aan anderen door te geven.

De Territoriale Reis

| Fase A. | HET TERRITORIALE VERHAAL

 

De vorming van het decor ...

Hallo, welkom in de territoriale reis. Deze reis is voor diegenen die bezig zijn met territoriale strijd. Dit verhaal is als een voertuig voor een reis in de geestelijke wereld voor hen die de heersende machten onder ogen willen komen en hen willen bestrijden.

Onze reis gaat beginnen. De woorden die gesproken gaan worden zullen het decor gaan vormen waarin God ons dingen kan gaan tonen. Hoe meer we dit verhaal lezen, hoe uitgebreider dit decor en de invulling daarvan gaat worden. Uw gedachten en beelden bouwen daaraan mee.

Dit verhaal staat vol met basis-feiten en basis-tips die u in elke geestelijke strijd weer kunt gebruiken.

 

Even voorstellen : Uw persoonlijke beschermengel ...

God geeft u een voertuig, een wagen naar de hemel, een wolk. U kunt in de cockpit gaan zitten, naast uw beschermengel die God aan een ieder in de geestelijke strijd schenkt. Werp een blik op deze engel en begroet hem, hij zal u tijdens uw reis vergezellen.

Er wordt contact gemaakt met de engel van de stad of het land die jullie gaan bezoeken. Deze engel die door God over dat gebied is aangesteld, zal ons in dat gebied gaan binnenloodsen. Deze engel zal ons helpen de heersende macht, demoon, daar te ontmaskeren en te verslaan, zodat dat gebied voor God veroverd wordt en Hij dat gebied kan ordenen en herbouwen onder Zijn Geest.

 

Er is contact gemaakt ...

Er is contact gemaakt, de engel plus zijn gebied verschijnen nu op de monitor voor je. God heeft je een verlangen gegeven om voor een bepaald gebied te bidden. Stoort het nog teveel op de monitor en kun je het nog niet goed zien, dan zal dat tijdens de reis wel duidelijker worden.

De motor wordt door je engel gestart, hij zit aan het stuur, en hij gaat richting het gebied waar je voor moet bidden. Dat kan ook heel makkelijk een familie, een bepaalde groep of een persoon zijn. Zoek in je hart op welk gebeds-terrein je je moet richten en kijk maar door het raam van je voertuig in wat voor streken je terecht komt in de geestelijke wereld. Je zult stukje bij beetje aan het idee wennen.

 

Een belangrijke poort ...

Een belangrijke poort tot het terrein, tot het gebied, is gevormd door de gebeden van anderen.

God heeft meerdere invallen in de stad, het land gedaan, zoek die tunnel op. Nu kom jij achter het stuur. De engel naast je zal je bijsturen waar het nodig is. Dring door tot de gebeden van anderen, daar is het veilig, daar liggen instructies, informatie. je komt daar anderen tegen die ook voor die stad, dat land, bidden, die ook strijden tegen de geestelijke oppermachten. Je ziet en voelt dat je niet alleen staat. Je maakt contact met de anderen.

Je merkt de goede lijn van het voorgeslacht van het gebied, de zegen die God door de tijd heen heeft gegeven, en Zijn bouwwerk daar gesettled.

Je merkt het en je bent er blij om.

Op dat werk ga je voortbouwen. Je wordt door dit alles gesterkt met nieuwe wapens, nieuwe anti-stoffen die een krachtige beveiliging bieden tegen de heersende boze krachten. Je wordt geheel opgeladen en voorbereid op de strijd.

Kun je nog steeds niet onderscheiden om welk gebied het gaat, raak dan niet in paniek. Je betrokkenheid bij de geestelijke strijd is voor God al een reden om trots op je te zijn. Kijk gewoon goed om je heen en wees actief bij de strijd, dan zal vroeg of laat de ontdekking komen.

Je bent nu aangekomen bij het stadhuis van het gebied. Nu zul je de goede burgemeester in het echt gaan ontmoeten. In de voorhal zet je je voertuig neer en je loopt verder in het gebouw. De burgemeester is blij je te zien en omhelst je. Hij laat je de zwarte, slechte lijn van het voorgeslacht zien, de vervloekingen en hun gevolgen. Hij laat zien wat er allemaal met de stad, het land, is gebeurd, en je bent er naar van. Je kan er wel om huilen.

Dan gebeurt er iets verschrikkelijks -en dit is een algemene realiteit in geestelijke oorlogsvoering- :

Door de ruiten zweeft een geest naar binnen met een enorm kwaad gezicht. Hij is woedend en wil dat je vertrekt. Hij scheldt je uit, spot met je en bedreigt je. Het is de slechte burgemeester. Hij komt de stad opeisen.

De goede burgemeester grijpt je bij de arm en trekt je mee, dieper in het gebouw en jullie rennen een trap af, de schuilkelder in.

Hier bevinden zich geheime wapens en de deuren worden goed vergrendeld.

Maar je kunt de geest nog horen bulderen. De burgemeester zet de monitor aan en je krijgt de geest op het scherm. Ook worden al zijn strategieen zichtbaar en zijn naam. Weer geldt : Als er storingen zijn en de beelden zijn warrig, dan zal er tijdens de volgende handelingen meer duidelijkheid komen.

De goede burgemeester geeft goede strategieen door, en misschien zelfs zijn eigen naam. Luister goed naar hem.

Hoor je niks, geniet dan gewoon van zijn aanwezigheid en laat je door hem opladen. Hij geeft je geschenken. Sommigen zijn goed ingepakt en zul je pas in latere tijden ontdekken. Forceer niks. God doet alles op Zijn tijd. Geef openbaring de tijd, geniet gewoon van elke tussenstap, van de wetenschap dat het steeds dichterbij komt.

 

Toetsen - Een belangrijke tussenstap ...

Tijdens deze reis heeft u rondgekeken in de geestelijke wereld waar u zich bevindt. U hebt daar veel of weinig indrukken gekregen. Voordat u verder gaat met deze indrukken, zult u alles in Gods Handen leggen om deze indrukken te toetsen. Iets wat we moeten leren is dat de vijand ons ook indrukken kan geven die ons misleiden. Over al die indrukken roepen we Gods Zuivere Geest aan. Kijk naar al die indrukken apart. Wat gebeurt er nu met hen ? Blijven ze staan of vallen ze om. Ervaar je er vrede over of onrust ? Wat gebeurt er nu met je herinneringen over de reis ? Laat God het wenden en ziften tot Zijn Wil. We moeten zuiver leren ervaren.

Als u duidelijkheid heeft, kunt u nu verder gaan met de reis. Ook als het u nog niet allemaal duidelijk is kunt u verder gaan voor meer duidelijkheid. Maar er is ook een mogelijkheid om weer naar het begin van dit verhaal te gaan, om alles weer opnieuw te doorzoeken voor verheldering en ordening. U zult zo leren aan de hand van het toetsen uw bouwwerk gedurende uw reis te doorzuiveren en te volmaken voor meer kwaliteit.

U bevindt zich nu in de schuilkelder en kunt NU raketten afvuren op de slechte oppermacht. Bestrijd hem, en let tijdens het bestrijden goed op de informatie die binnenkomt, want door bestrijding wordt de vijand ontmaskerd en moet hij informatie prijsgeven.

Bombardeer het slechte deel van de stad. Bevrijd de goede gevangenen, roof het gestolene terug, zet de slechten in gevangenschap, en bouw het goede deel op, breid het uit, maak nieuwe vrienden.

Zie het als een plaats waar je zo nu en dan op bezoek kunt gaan om tot rust te komen, of om te helpen. Misschien dat je later nog eens de opdracht krijgt om daar naar terug te gaan om een nog hogere macht te verslaan. Wie weet.

Houd contact met dit gebied. Kijk zo nu en dan eens even hoe het met ze gaat, hoe alles erbij staat, of er nog dingen veranderd zijn.

Bedank de burgemeester en ga terug naar je voertuig. Vergeet je geschenken niet mee te nemen.

 

Een nieuwe chauffeur ...

De burgemeester heeft een chauffeur meegegeven die de geestelijke gebieden goed kent. Jullie gaan een lange reis maken. Op naar een nieuw gebied en een nieuwe opdracht. Maar ondertussen kunnen jij en je beschermengel flink uitrusten in een van de slaapkamers achter in het voertuig. Ga maar lekker liggen en rust maar goed uit. Laat alles maar goed inwerken.

Overdenk de reis en laat de Heilige Geest aanpassingen maken. Dingen die absoluut verkeerd zijn gegaan zal Hij blijven aanstippen. dingen die goed waren zal Hij voortbouwen. Zo kom je in een diepere rust en dieper tot verzadiging. Krijg je over sommige dingen geen duidelijkheid, laat ze dan los en laat het aan God over. Forceer niks. Het is beter te twijfelen dan een fout antwoord te hebben. Rust in je twijfel, want daarin heeft God de ruimte je tegemoet te komen. Misschien moet je nu zaaien en wachten ; Straks zul je oogsten En dan heb je rijpe vruchten in plaats van onrijpe.

Laat je weer opladen. En als je merkt dat je geheel opgeladen bent, dan kun je dit verhaal voor een volgende reis gebruiken.

 

>| FASE B. | HET TERRITORIALE KRUIS ALS BASIS VOOR TERRITORIALE GAVEN

 

Het gebied waar je voor wilt gaan bidden is misschien nog niet helemaal duidelijk in gedachten. Vaak bemerken we in ons gebed dat we geen grip erop kunnen krijgen. Weet dan dat de vijanden je alreeds hebben aangevallen. De boze geesten van het gebied hebben hun zwaard al in je zijde geprikt, maar deze aanval verraadt de plaats waarmee je te maken gaat hebben. Wij worden altijd aangevallen door de demonen die heersen over het gebied waarin we een belangrijke gebeds-opdracht hebben.

Wij speuren de lijnen van deze aanval af en komen zo in dat gebied terecht. De duivel is zo dom dat hij zichzelf verraadt. Zijn aanval op ons wordt gevormd tot een tunnel waardoor we op onze bestemming kunnen komen.

Volg het pad van het kruis, het lijden, en ontdek zo je opdracht. Het lijden wat je nu en van de afgelopen tijd hebt, kan een belangrijke aanwijzing geven. Volg die lijnen. Kom in de tunnel van het kruis. Het kruis geeft aanwijzingen in de territoriale strijd.

Als je door de desbetreffende demonen wordt aangevallen, dan werken ze volgens dezelfde strategieen die ze hebben toegepast op de vorige strijders die hun gebied wilden beroven. Je hebt dus dezelfde wonden als hen en daardoor kom je met hen in contact. Zo kun je dus door het kruis tezamen strijden. Je vecht niet alleen. Op dit moment zijn er bidders over de hele wereld die dezelfde opdracht als jou hebben. Jullie worden op dezelfde manier aangevallen door dezelfde boze geesten die dat terrein beheersen. Het kruis bindt tezamen en dat geeft een grotere autoriteit. Verwerp een ieder die die wonden niet heeft, laat die personen niet met je meestrijden. Hecht je alleen aan degenen die het kruis dragen. Er zijn namelijk ook mensen die bidden voor hun eigen begeertes. Zij zullen niet door de vijand worden aangevallen, maar worden gebruikt om ons tegen te werken. Pas op voor de valse strijders, die strijden om macht en eer.

Ware strijders worden bekleed met dezelfde wapenrusting, die hen gegeven wordt door de door God aangestelde engel van het desbetreffende gebied. Neem geen verkeerde wapenrusting aan, want dan strijdt je mee in het leger van de duivel.

 

| FASE C. | DE TERRITORIALE OPERATIE

 

God vertelt je dat als je de hogere machten wil bestrijden, je eerst beter voorbereid moet worden. God laat Zichzelf zien als de chirurg. Er gaan operaties plaatsvinden. Gods leger moet toegerust worden.

Er zullen nu verschillende therapieen plaatsvinden :

Voorgeslachts-Therapie, waarin je losgesneden wordt van de vloeken van het voorgeslacht en aangesloten wordt op de zegeningen van het voorgeslacht. Dit gebeurt naarmate je in heiliging voor de Heer leeft. God kent je persoonlijk en heeft voor jou een persoonlijke therapie.

Dan hebben we Verleden-therapie, waar je wordt losgesneden van de vloeken van je eigen verleden en waar je teruggebracht wordt tot de zegeningen van het verleden. De fijne herinneringen, ook naarmate je in contact staat met de Heer.

Dan hebben we de Relatie-Therapie. We komen soms onder de vloek vanwege verkeerde relaties. God wil ons zegenen door ons aan de goede personen en zaken te binden.

Toekomst-Therapie is er om onze toekomst voor te bereiden en te zuiveren van vervloeking.

In deze vier gebieden gaan Gods engelen, Gods chirurgen NU werken met vijf krachten :

 

1. Bevrijding van Demonie

2. Opvulling door Gods Glorie

3. Innerlijke Genezing van de wonden

4. Opbouw van de Bescherming

5. Lichamelijke Genezing

 

Stel je open voor deze vijf krachten en laat God Zijn werk doen. Hoe meer je dit verhaal gebruikt, des te dieper kan God hieraan werken. Geef God de kans meer te doen. We bouwen stap voor stap en elke keer komen er weer nieuwe dingen bij. Door zelf te groeien, groeien ook de mogelijkheden van deze reis. Benut ze, grijp ze aan. Je zult elke keer dat je deze reis begaat weer nieuwe dingen ontdekken. Jij groeit en de reis groeit. ...En het brengt je naar onbekende oorden.

 

| FASE D. | HET TERRITORIALE KRUIS TEKENT HET DOEL-GEBIED

 

We gaan verder met de territoriale reis. het is hiervan de bedoeling om een nog dieper fundament te leggen voor territoriale strijd. We zullen dieper moeten wortelen. Het gebied waarvoor we willen strijden draagt een bepaalde last, een bepaald lijden.

Weer kunnen we terugkijken naar de laatste dagen en weken, naar ons lijden, om vandaaruit te ervaren hoe we ons al ten diepste aan het instellen waren op het lijden van ons doel-gebied.

Elkanders lasten dragen wij. ...En zo komen we met elkaar in contact. Door naar ons eigen lijden te kijken, ontdekken we het lijden van het doelgebied, zodat we een poort hebben tot dat gebied. Zie je eigen kruizen als je geestelijke zintuigen. Als wij die tunnel van het kruis geheel doorlopen komen we uiteindelijk bij de kern van het probleem van dat gebied en ontmoeten we de heersende probleem-machten waarmee we de strijd moeten aangaan.

 

| FASE E. | AANVOERENDE TERRITORIALE STRIJD

 

U krijgt de autoriteit van voorbereiding als u tot deze levels bent doorgebroken. Dan krijgt u legers engelen tot uw beschikking, spionage-engelen en gevechts-engelen, om uit te zenden naar het doel-gebied. Zend eerst de spionage-engelen, om informatie te winnen. Later kunt u de gevechts-engelen zenden om tot doorbraken te komen. Ontdek de verschillende soorten engelenlegers die tot uw beschikking staan.

Dit is territoriale strijd vanuit een ander oogpunt, namelijk zelf-verloochening. Wetende dat je zelf niets betekent, maar dat je geheel afhankelijk bent van God. Je geeft alles weer aan Hem : Al je gaven, al je strijd, zodat Hij het kan zuiveren en vormen tot Zijn Eer. Offer je territoriale gaven aan Hem, aan Zijn leger, aan Zijn heiligen. Geef je leven, opdat anderen geoefend kunnen worden. Dit is een belangrijk principe, een belangrijk element in de strijd. Trek jezelf terug en vlucht tot het verborgene. Verlies jezelf, kom tot de stilte.

 

| FASE F. | HET OPLADEN DER TERRITORIALE WAPENS

 

Voordat we kunnen strijden in het territoriale, moeten onze wapens eerst voldoende worden opgeladen, anders verliezen we de strijd. Het hangt er vanaf welk gebied we als doel hebben. Via de aanvallen vanuit dat gebied op ons, ervaren we het lijden van dat gebied. Door die gebondenen in ons hart te sluiten, wakkeren we de Liefde in ons aan en daarmede het Goede. Het Goede is de Energie waarmee onze wapenen beladen moeten worden. We laden in wezen dus onze wapens op met het kruis, het lijden van het doel-gebied.

Belangrijk in Territoriale Strijd is dus het lijden in eerste instantie te aanvaarden.

Dit lijden wordt dus getransformeerd tot informatie en actie, wat nodig is in de strijd. Laad je wapens nu op en ga pas tot de strijd over als ze volledig opgeladen zijn. Deze principes zijn terug te vinden in Johannes 3. Ons binnenste moet vol worden van onze lijdende broeders en zusters, vol van onze Lijdende God dus, volgens Mattheus 25. Het lijden wat er dan overblijft getuigt ook van het lijden van de vijand zelf, want zijn lijden probeert hij op ons te projecteren. Door deze ervaring komen onze wapens in actie. Het lijden getuigt van het vlees dat sterft, wat verband houdt met het sterven van het territoriale vlees. Het strijden is dus ook een ervaring van het lijden van onze tegenstander. Hierdoor groeit zijn verwonding, waardoor we hem makkelijker kunnen uitschakelen. Ingesteld raken op het lijden van satan openbaart zijn zwakke plekken welke poorten vormen om hem dieper te vernietigen.

Met Groet,

Tim Strijker