Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Deel 2 - De Profetische Reis 2001
Wat is diepte onderscheiding, wie zijn die geesten waar hedendaagse profeten mee te maken hebben, en wat is groei-kennis.

Meer over toetsen en profetie !!

"Ja, men toetst wel, maar toets je manier van toetsen maar eens. Ondervraag die toetsende geest in je maar eens. Beproef hem of hij wel uit God is."

---

WAT IS DIEPTE-ONDERSCHEIDING ?

EN WIE ZIJN DIE GEESTEN WAAR HEDENDAAGSE PROFETEN MEE TE MAKEN HEBBEN ?

WAT IS GROEI-KENNIS ?

----

LEES HET VERHAAL !!


Het volgende verhaal is overgenomen van de inter-actieve tape-serie "Gebeds-Reizen" door broeder Tim Strijker, wat een paar jaar geleden verscheen.

 

voorbereiding

We gaan een reis maken, een profetische reis. Wilt u mee ? We gaan zo vertrekken, maar eerst volgt er een inleiding, een toerusting, een voorbereiding. U kunt ook als onderzoeker met ons meereizen. U mag een kijkje nemen in het voertuig en als het u niet bevalt kunt u rustig weer uitstappen. U bent daar geheel vrij in.

Ik zou graag uw gids in deze reis willen zijn. Ik heb deze reis al eerder gemaakt en wil u graag de mooie plekjes laten zien. Ook wil ik u waarschuwen voor de gevaren. Maar alles krijgt z'n plaats, zowel het goede als het verkeerde. Alles heeft z'n functie, God doet ook het verkeerde meewerken ten goede. Om ons alert te maken. Als we merken dat we op een koord lopen waar we aan beide kanten eraf kunnen vallen, zullen we dat koord extra in de gaten houden en rechter oplopen. Ja, het leven is dan een groot avontuur. We zijn niet belust op sensatie, maar de sensatie zit hem in het leven met God. Dan merken we dat ons leven een sprookjesboek is. Die grote draak past gewoon in het verhaal. Ons leven is dan een pretpark. God weet de weg wel, als de achtbaan over de kop gaat, komt alles wel weer op z'n pootjes terecht. De weg is uitgestippeld, er kan niets foutgaan, als u uw riemen maar goed vastdoet.

Stap maar in, de reis gaat beginnen. U kunt op ieder gewenst moment uitstappen, maar weet, dat uw leven een voertuig is. Zorg ervoor dat u in het goede voertuig zit.

Deze reis is voor hen die meer willen weten van het profetische, voor hen die de gaven willen ontvangen en willen ontwikkelen.

In de bediening die de Heer mij gegeven heeft, werken de profetische gaven op een machtige manier. Bij tijd en wijle kan ik de geestelijke dingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Ik heb de ervaring dat mensen die met ons , onze geschriften, of bandjes, in contact komen soms die zelfde manifestaties ontvangen. Dit zijn allemaal vormen van toerusting en behandeling. Deze manifestaties komen van Godswege, niet door mijzelf. Het is geenszins de bedoeling om de aandacht op mij te richten, maar het gaat om God, om Zijn Heilige Wet en Karakter.

Weest u niet bang als u nu of tijdens de reis de volgende manifestaties in uw lichaam ontdekt :

kou, warmte, trillen, tintelingen, lachen, huilen, niet kunnen bewegen, slapen, niet kunnen staan of andere dingen. Dit zijn, zoals ik al zei, vormen van toerusting en behandeling.

Laat God zijn werk doen, geef hem alle eer en blijf nuchter, met beide benen op de grond. Dat wil ik u meegeven op de reis.

 

in het voertuig

U bent nu binnengekomen in het voertuig. Ezechiel zag het voertuig van God en maakte daarin vele reizen. Dit voertuig is ook voor u bestemd, want God houdt van Zijn kinderen. Ik ben door God in de gemeente als richter, rechter, aangesteld. Dat wil zeggen dat ik de gave heb om zonde aan het licht te brengen en uit te bannen. Voor u het voertuig zal starten zal God u uw zonden voor ogen brengen, en zult u moeten belijden. U zult er berouw over moeten krijgen en u ervan moeten bekeren, want met een balk in uw oog kunt u het profetische wel vergeten.

Ik hamer erop : velen profeteren vals, omdat hun oog gekwetst is door balken van zonden. neen, niet alleen balken, zelfs bomen, zelfs bossen. Zo kunnen we het profetische voertuig niet starten.

Velen profeteren niet, omdat hun oog is dichtgegroeid door de zonde. Ik noem : valse bescheidenheid en valse nederigheid. Dit zijn twee geesten die door de duivel zijn uitgezonden om de profetische bediening tegen te gaan. Het zijn anti-profetische geesten, ze komen uit de afgrond. Ze verloochenen wat God door mensen wil doen en in mensen wil zijn. God heeft iets gegeven, maar ze komen er niet voor uit, denkende dat het hoogmoed is. Wel, houd jezelf niet voor de gek. Het is hoogmoed als je God niet in je laat zijn en doen wat Hij wil zijn en doen. Dan staat je vlees nog op de voorgrond. Dat is de reden waarom velen zichzelf geen profeet of apostel durven noemen. Het is in wezen geen angst, maar zelfzucht. Jezelf profeet of apostel noemen bezadelt je direct met een verantwoordelijkheid, en velen willen deze verantwoordelijkheid dus gewoon niet in huis hebben.

Laat God in je zijn wie Hij wil zijn. Wil Hij in jou de profeet zijn, noem jezelf dan profeet. Laat Hem dan dat werk door je heen doen. Verloochen Zijn werk niet.

Mensen pas op voor deze geesten want ze zaaien vertraging en uitstel. De profetische bediening staat nog maar in z'n kinderschoenen. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat Jan en alleman die met profetie bezig is zich dan maar "profeet" moet noemen. Neen. Maar als de Heer je duidelijk maakt dat je een profeet bent, noem jezelf dan ook zo en handel daarnaar.

Kijk maar door het linker-raampje naar buiten, dan zie je ze misschien staan, deze twee geesten, valse bescheidenheid en valse nederigheid. Je overwint ze door te gaan kijken welke gaven je hebt , ze te benoemen en te gebruiken.

Kijken we door het rechter-raampje dan zien we overmoed en valse haast. Je doet je voor alsof je dingen hebt die je helemaal nog niet hebt. Ook gevaarlijk. Je hebt nog niet de moeite genomen om je echt voor te bereiden, om jezelf te heiligen en te toetsen. Je wilt zo snel mogelijk de eer en het respect van mensen ontvangen om zo meer macht te boeken.

Wel, trek jezelf dan terug en begin opnieuw. Geef die dingen terug die niet van jou zijn. Eigenlijk ben je een dief. Je hebt gestolen van God. Je hebt met de ellebogen gewerkt, misschien wel over de ruggen van anderen, wie zal het zeggen. Geef je gaven terug aan God en wacht op Hem wat Hij je rechtmatig toevertrouwt.

Als je aan een van deze geesten blijft plakken, dan blijft je voertuig staan en kun je niet mee. Wees bereid om je los te snijden van het kwaad.

 

daar gaan we

Het voertuig stijgt nu op, maar als u heel duidelijk merkt dat u aan de grond genageld bent en u voelt een trekkende kracht naar de grond toe, dan is het verstandig om terug te gaan naar het begin, om te kijken wat u nu eigenlijk wilt.

Als we met profetie te maken willen hebben, dan moeten we bij God zijn. Onze reis zal dus een reis naar God moeten zijn. Als u ergens anders naar toe wilt reizen, dan kunt u beter nu uitstappen en een andere trein nemen. Er staan genoeg treinen klaar die andere bestemmingen hebben.

Profetie betekent : ontvangen van God, communiceren met God. je kunt profetie ontvangen voor jezelf, maar ook voor een ander. Door profetie kom je dichter bij God en dichter bij de ander. Je kunt profetie zien als de band die samenbindt. Daarom is het zo belangrijk om juiste profetie te ontvangen, want foutieve profetie brengt verwijdering en kan voor grote ongelukken zorgen.

Al gauw kreeg ik te maken met een nieuwe strijd. Zonde brengt misleiding voort, want je ziet de dingen niet meer helder. Zo zendt satan naar alle profeten geesten van valsheid en misleiding uit en ze komen door poorten van zonde binnen. Kijk maar naar voren, ze komen regelrecht op je af, als vogels, en ze proberen je raam kapot te pikken. Iedereen die verder wil gaan met profetie zal deze geesten moeten verslaan. Deze twee geesten hebben legers demonen onder zich en ze bedelven de mensheid. Vandaar de meningsverschillen, vandaar de oorlogen en de twist. Ze zetten ons tegen elkaar op. Maar, mijn vriend of vriendin, als we beiden tegen deze geesten, deze vreemde vogels, gaan strijden, dan zal onze vriendschap blijven bestaan. Laat niets tussen jou en God komen, laat niets tussen jou en mij komen.

Als vriend houd ik van je en wil ik je niet verliezen. Daarom vecht ik voor je, vecht ik tegen die vogels. Echte vrienden strijden voor elkaar. Als ik naar mijn eigen leed kijk, dan begrijp ik ook jouw leed, want we worden door dezelfde vogels lastiggevallen. Kijk naar jouw eigen leed, dan zie je ook mijn leed. We kunnen alleen bij God komen, als we hand in hand staan, alleen dan, alleen als we elkaar begrijpen en respecteren. God vraagt : Waar heb je je broer, waar heb je je zus. Ons antwoord moet zijn : Ik draag hem of haar in mijn hart.

Mijn lieve vriend of vriendin, ik draag u of jou in mijn hart. God meet Mijn Liefde voor Hem af aan Mijn liefde voor u of jou. Als wij elkaar verloochenen, dan verloochenen we Hem. Is dat niet verschrikkelijk ?

God woont in de ander. God werkt door mensen. Eenheid is belangrijk. Eenheid in het profetische lichaam van God. Het profetische lichaam, de profetische gemeente moet weer samengevoegd worden om die valse geesten te kunnen weerstaan.

 

de tunnel

Stuur uw voertuig richting de tunnel van profetische eenheid. Zoek uw profetische broers en zussen op, berg hen in je hart. Alleen in die tunnel zult u verlost kunnen worden van die nare vogels.

We naderen nu dan ook tot die tunnel en dat brengt een enorme kracht met zich mee. God kan u inspireren met nieuwe gebeden, nieuwe idee├źn en nieuwe opdrachten misschien.

Sta voor Hem open.

Er staan twee immens grote, glorieuze engelen voor de poort van die tunnel, want infiltranten kunnen niet binnenkomen.

Sommigen willen hun zonden niet belijden, sommigen zijn op zoek naar status en macht. Sommigen zoeken eer, of zijn lui. Weer anderen zijn gierig, hebberig en willen anderen voor hun karretje spannen. Eenheid met Gods mensen betekent eenheid met God en daarvoor is heiliging vereist.

Het kan zijn dat u nu heel duidelijk een van die engelen voelt, dat u misschien wel tegengehouden wordt. U heeft zonde over het hoofd gezien. Stop dan nu even met lezen, en maak het eerst in orde. Ga desnoods nog even terug naar het begin.

De eerste engel heet STRIJDEN, de tweede heet LIJDEN. Het gaat erom dat u strijdt tegen de zonde. God vraagt niet dat u direct alle zonden overwint. Neen. Hij vraagt dat u die zonden de oorlog verklaart en er tegen gaat strijden met al het mogelijke wat in u is.

Een soldaat raakt soms in die strijd gewond, maar dat is de prijs die we moeten betalen. Ben je bereid te strijden en te lijden als een soldaat ? Ben je bereid te strijden en te lijden voor je broers en zussen ? Elkanders lasten dragen wij. Dan pas hebben boze bedoelingen geen vat op ons en staat God ons toe in echte, ware eenheid te komen met onze broers en zussen en met Hem.

Kunt u langs deze engelen komen ? Gods paradijs wordt streng bewaakt door Zijn dienstknechten. We naderen de tegenwoordigheid van God.

Hier in deze tunnel van de strijdende en lijdende Eenheid is veel genezing en bevrijding te vinden. Demonen vertrekken NU, ze kunnen niet tegen de macht en kracht van deze heilige plaats waar u nu terecht bent gekomen. Dit zijn plaatsen waar de vijand bang voor is. Valse stemmen worden uitgedoofd. En als we goed luisteren, dan horen we God vanuit de verte tot ons roepen. Hij roept je bij je naam. Hoe dichter we bij God komen, des te vatbaarder we zijn voor Zijn indrukken.

 

dieper toetsen

Maar ik zeg u : Wees voorzichtig met iedere indruk die u krijgt. de Bijbel zegt dat we van elk bedenksel een krijgsgevangene moeten maken. Ondervraag die indrukken maar. Vraag naar hun identiteit. Vertrouw niet te snel op zogenaamde profetie├źn of woorden van de Heer. Toets het. Roep de kracht en de wijsheid van God aan over al je indrukken en probeer goed te ervaren wat daarmee gebeurt. Vraag God je te leren toetsen.

Nu, in deze tunnel krijg je te maken met gevaarlijkere mannetjes van de duivel, waar ik me ook doorheen moest werken : VALSE ONDERSCHEIDING EN VALS TOETSEN. Ik heb heel duidelijk gezien dat deze twee geesten in deze tunnel werkzaam zijn. het zijn zware demonen, hardnekkige demonen die je niet zomaar even kunt overwinnen, en die niet zo gauw bang zijn voor iets of iemand, en die heel subtiel en slim te werk gaan. Ze komen in allerlei gedaantes, doen zich voor als God Zelf, en zijn daar geweldig goed in.

De enigen die hen kunnen overleven zijn degenen die het aandurven hun eigen toetsmiddelen te toetsen.

Ja, men toetst wel, maar toets je manier van toetsen maar eens. Ondervraag die toetsende geest in je maar eens. Beproef hem of hij wel uit God is. Wij werken vaak nog uit valse bronnen en valse krachten en gaan nog te vaak achter ons gevoel aan. Maar neem die mechanismes maar eens onder de loep. Wij noemen dit : DIEPTE-ONDERSCHEIDING. Dat is wat de gemeente nodig heeft vandaag de dag, want velen toetsen maar wat in de lucht.

Deze diepte-onderscheiding moet net zolang worden toegepast totdat er resultaat uitkomt, dus geen halfgebakken toets-gebedje. Maak die geest die tot je spreekt krijgsgevangene en BLIJF HEM ONDERVRAGEN EN BELAGEN MET GODS TOETSENDE ZALVING TOTDAT JE WEET WAT VOOR GEEST JE AAN DE LIJN HEBT !!

WEES HIER NIET SLORDIG IN, WANT ZE PAKKEN JE !! IK HEB VELE PROFETEN DIE GOED BEGONNEN DOOR DEZE GEESTEN ZIEN AFGLIJDEN DOORDAT ZE TE MAKKELIJK DACHTEN !!

Probeer van toetsen tot diepte-toetsen te komen. Dit zal zijn als een frisse waterval die je schoonspoelt van alle onreinheid en slordigheid.

Wij als christenen moeten weer netjes worden, en de puntjes op de "i" zetten. Wij moeten de rommel niet afdekken, maar opruimen : PUINRUIMEN !!

Er is een grote schoonmaak nodig in het lichaam van Christus vandaag de dag. Werk jezelf door deze waterval heen, ook al klettert het hard op je dak. Houd vol, wees een volharder. Laat het allemaal gestalte in je krijgen, zak niet terug, dring door tot de troonzaal van God.

 

naar de troonzaal

U bent nu aangekomen in het paleis van God. Merkt u dat u daarin niet binnen kunt komen, stop dan met lezen en ga verder met toetsen. Als u denkt dat u nu verder fluitend de troonzaal kunt bereiken dan heeft u het mis. Vijanden staan voor de deur. De duivel kon zelfs in het paradijs komen. We zullen hogerop moeten komen.

Gods paleis is verbonden aan een stelsel heilige wetten. Liefde is een kunst. Je moet veel van de Liefde weten wil je er goed mee om kunnen gaan. Liefde is een kunstwerk gebouwd op kennis. Je zult naar de school van de Heilige Geest moeten gaan. Hierdoor leer je God en Zijn bedoelingen kennen en zul je dieper met hem in contact kunnen komen. Als je de weg in het doolhof kent, kom je er makkelijker uit. Satan haat die hoge kennis en wil mensen domhouden. Hij wil niet dat ze in zijn bestaan geloven. Zo kan hij zijn werk blijven doen, onopgemerkt. Ik heb in dit paleis een aantal geesten onderscheiden. Worstel er maar mee :

ANTI-KENNIS

SPIJBELEN

SCHOOL-ZIEKTE

ONGELOOF IN STRIJD

VERBLINDING VOOR KENNIS

DOMHEID

Bestrijd ze niet alleen, maar probeer ook wapens tegen hen te verzinnen. Deze wapens kun je vinden naarmate je dieper in het paleis doordringt. Probeer een plattegrond te maken, leer het terrein kennen en onderzoek het.

Dit soort geesten staan onder leiding van een geest met als naam VALSE KENNIS. Hij is de hoofdman van het zaakje en staat voor de deur van de troonzaal. Je zult deze geest moeten verslaan om de sleutel tot die deur te pakken te krijgen.

Hij werkt samen met een geest genaamd VALSE OORLOGSVOERING. Met z'n tweeen runnen ze de hele boel. Het is goed om boeken te lezen over geestelijke oorlogsvoering, en goed op je tellen te letten, want ook hierin, in geestelijke oorlogsvoering, kun je de mist ingaan.

Het enigste wat je hiertegen doen kan, is beseffen dat Gods troonzaal een school is, dat de troon die Hij voor je heeft een studenten-bankje is. Degenen die naar Hem willen luisteren en die door Hem onderwezen willen worden, zullen de ware koningen zijn. Gods koningen zijn kinderen. De Ware Kennis stelt zich altijd open voor diepere kennis. De Ware Kennis groeit, blijft nooit stilstaan.

Denk niet dat je het plafond al hebt bereikt, dat je uitgeleerd bent. Er valt nog zoveel te bereiken, er staat je nog zoveel te wachten.

GROEI-KENNIS noemen we dat. Je belooft God ook trouw voor de toekomst. Deze groei-kennis is een goed wapen tegen die geesten. Smijt het in hun gezicht, dan zal de deur vanzelf open gaan.

Toen ik door deze deur binnenkwam, zag ik een engel die mij een zwaard gaf, een profetisch zwaard. Hiermee kon ik Gods Stem beter verstaan en had ik een grotere autoriteit over de vijand.

God zei kortgezegd tegen mij : Roep het profetische lichaam bij elkaar, het profetische leger om op te staan. Geef aan een ieder die daar klaar voor is het profetische zwaard.

Het kan zijn dat God deze ontvangst persoonlijk bevestigt door een warmte, tinteling, of electriciteit in uw hand, en/of elders in uw lichaam.

Als u een gloeiende band om uw hoofd voelt , dan is dat een teken dat God u roept, bevestigt of verder toerust in de profetische bediening. Het is een profetische kroon die u ontvangt, als teken van autoriteit op dat gebied.

Wees echter voorzichtig. Vraag God om leiding, ook voor in uw contacten met andere profeten.

Gebeds-Reizen Deel III - De Reis van Innerlijke Genezing