Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Deel 3 - De Reis van Innerlijke Genezing 2001
Innerlijke Genezing door Gods Dieren-Wereld. Voorgeslacht-verleden-nu = de lijn van de wond waarin we gaan werken. Blokkeringen in profetie / de ruggegraat-wond. Blokkeringen in interpretatie / apostolische wonden. Predictaatse wonden (blokkeringen en omwijzingen in het geestelijk reizen en groeien).

(enkele jaren terug op cassette verschenen)

We merken steeds weer dat er zoveel behoefte is aan gebed voor innerlijke genezing, wat nog steeds zo weinig gedaan wordt, en waar nog zoveel onwetendheid over is. Voor mij was het vroeger zo'n ervaring toen ik dit ontdekte door de bediening van John Wimber, het onderwijs van Agnes Sandord en de boekjes van dhr. Kraan.

Het boekje genezing der herinneringen heeft destijds mijn leven geheel veranderd en ook de manier waarop ik voor anderen bad. Het is zoveel dieper geworden, zoveel intenser. En vaak heb ik de opmerking gehoord dat mensen zo diep aangeraakt en gesteund worden door deze vorm van gebeden. Wij willen de Heilige Geest alle ruimte geven om dit uit te werken.

Innerlijke Genezing door Gods Dieren-Wereld

Misschien dat u de laatste tijd wel geschrokken bent van dingen die u in uzelf bemerkte. Misschien dat u op 't moment door zware stormen heengaat. Kijk eens naar uw lijden, uw problemen, hoe groot of klein het ook moge zijn. God zegt : "Ik breng het naar boven. Schrik niet, het gaat eruit."

Lijden kan ook juist bevrijding zijn : De afvalstoffen komen naar boven, dat doet even pijn, maar dat moet even : Het gaat eruit.

Zo kunnen er tijdens deze reis rare dingen naar boven komen. Schrik daar niet van op, want God brengt alles wat op de bodem ligt en wat daar niet hoort naar de oppervlakte. Kom het onder ogen, want zo kunt u er afstand van doen. Het komt in bellen naar boven zetten, nu al.

Door de satanskerk worden er vloeken over christenen uitgesproken die diepe verwondingen aanrichten. Het komt in bellen naar boven bubbelen.

Mensen kunnen elkaar verschrikkelijk veel pijn doen met woorden, zelfs met houdingen en bewegingen, of door een brief. Het komt in bellen naar boven zetten. Kijk naar die bellen en weet : Ze gaan eruit. Als ze aan de oppervlakte komen, zie je ze opstijgen in de lucht, al die bellen, en de wind van God drijft ze weg, ver weg van jou. Kijk ze na met een verrekijker, zodat je er geheel afstand van kunt doen, en je rust kan ontvangen als je ziet wat God met die bellen doet. Heel ver weg, op een heel verre planeet, zit een kikker van God, en die lust de bellen rauw. Hij eet ze op : Hap, slik, weg.

Als die wonden eruit gaan, achtervolg ze dan altijd. Kijk waar ze naartoe gaan, waar Gods Wind ze brengt. Alleen dan heb je rust.

God houdt van alle dieren. Weet je dat Hij ze zelfs gebruikt in Zijn Genezings-Plan voor ons ? Ik heb dat vaak gezien. Elk dier heeft weer een andere functie. Elk dier is gemaakt naar de aard van God. Elk dier vertegenwoordigt eem deel van Hem. Daarom moest Noach alle dier-soorten verzamelen. In de Ark is Genezing. God komt vaak in de vorm van een dier. De duif bijvoorbeeld is het symbool van Gods Geest, maar ook in Openbaring komen we God tegen in diergedaanten, als het Lam en als de Leeuw.

voorgeslacht-verleden-nu = de lijn van de wond waarin we gaan werken

Ook zien we dat de duivel dat doet. Hij gebruikt ook de krachten van het dierenrijk. Daarom hebben veel innerlijke wonden de vorm van een dier als we in de geestelijke wereld kijken. Laat al die dieren maar naar boven bubbelen, ze zitten al keurig netjes opgesloten in bellen : Slangen, poezen, draken en ezels. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar wij weten waar al die bellen naartoe gaan.

Het lijkt wel alsof de mist optrekt en we zien de Ark in het water liggen. We zwemmen naar de Ark en klauteren naar binnen. De chirurgen daar zijn dieren. Drie dieren : een poes, een hond en een paard. Ze gaan ons opereren. We liggen op een hoog bed. Er zijn nl. nogal hardnekkige wonden en obstakels, maar Gods Dieren weten daar wel raad mee. Er zitten drie kubussen in ons die ze gaan verwijderen : Een kubus met wonden van het voorgeslacht, een kubus met wonden van het verleden, en een kubus met wonden van nu. De kubussen worden netjes in de prullemand geworpen. Er is nu ruimte voor drie nieuwe kubussen, en die planten ze er dan ook in : Een kubus met zegeningen en genezing van het voorgeslacht, een kubus met zegeningen en genezing van het verleden, en eentje voor nu. En daaromheen komt een hele grote kubus van dankbaarheid, waarop God elke dag weer nieuwe kubussen kan bijbouwen, naarmate we in Zijn wil wandelen en blijven wandelen.

 

blokkeringen in profetie / de ruggegraat-wond

Wat wij in de bediening van Innerlijke Genezing en Bevrijding (exorcisme) veel tegenkomen zijn slangen die zich om de ruggegraat heen strengelen. Ze worden uitgezonden door heksen om informatie van God te blokkeren. De duivel is doodsbang voor de gaven van de geest en die werken veel via de ruggegraat. De Heer liet mij zien dat dit vrijwel algemeen is, dat iedereen daarvan los moet komen. Het is een algemene vloek. Ik spreek nu dan ook die slang aan die zich om uw ruggegraat heeft verstrengeld : Laat los, vertrek, nu, in de Naam van Vader, Zoon en Geest, nu.

Dit geldt alleen voor diegenen die open staan voor de profetische bediening en die hun leven aan God hebben gegeven. Uw ruggegraat is de antenne van de Heilige Geest. Laat genezing daar komen voor deze functie. Ik zie dat de drie dieren van God de verwonde ruggegraat inzalven en verbinden. Er worden stoffen ingespoten voor verdere behandeling, naar de mate waarin de Heer dit toestaat voor u.

Maar de slang, de anti-profetische geest die is uitgedreven heeft versterking gezocht, en dit is een algemene realiteit die ik ontdekt heb.

 

blokkeringen in interpretatie / apostolische wonden

De ark begint te wiebelen, het begint te stormen op de zee. De duisternis is woest. Overal zijn bliksem-schichten, maar de dieren zeggen dat je kalm moet blijven, er is niets aan de hand. Een anti-apostolische geest heeft zich geopenbaard.

Als satan profetie niet meer kan tegenhouden zal hij proberen de uitleg tegen te werken of te vervalsen.

De Heer heeft ons laten zien dat een apostel bruggen bouwt tussen God en mens en tussen mens en mens. Hij kan dat vanwege zijn gave van vertolking. Hij brengt mensen en gemeentes tot elkaar en vertaalt de soms moeilijke boodschappen van God. Deze gave moet samenwerken met de gave van profetie. Vandaar ook dat anti-profetie samenwerkt met anti-uitleg.

Als satan profetie niet meer kan tegenhouden zal hij proberen de uitleg tegen te werken of te vervalsen.

Er komt een enorme orka oprijzen uit de zee en spuit naar de Ark. Maar de drie engelen, de drie dieren van God, schieten met hun harpoenen pijlen af. Ze raken hem, en de orka zwemt weg, maar omdat er touwen aan de pijlen vastzitten gaat ons schip mee. Maar lieve mensen, dat is wel de bedoeling. Want de orka gaat wanhopig hulp zoeken in z'n schuilplaats, en zo kunnen wij die schuilplaats identificeren. Dit is een belangrijke strategie. Schiet pijlen af met touwen, zodat je hem kunt volgen naar zijn schuilplaats om niet alleen hem te vernietigen, maar ook z'n baas. Als we pijlen zonder touwen afschieten raken we hem soms kwijt. Daarom wil God Zijn volk "harpoenen" geven. Harpoenen zijn belangrijke territoriale wapenen. De orka zwemt naar z'n schuilplaats : anti-territoriale strijd, anti-rechters. Als satan ons nl. zover krijgt om te stoppen met strijden, dan kan hij zo weer grip krijgen. Hier is genezing te vinden, in deze schuilplaats, want hier wordt alles ontmaskerd.

Kom het opperbeest onder ogen en schiet hem af. God heeft je de harpoen gegeven : schiet.

Nu wordt het weer rustig op zee, en de Ark wordt ook weer rustig. Het beest is verslagen. Rust maar goed uit, ga maar weer op het bed liggen en de drie chirurgen duwen het bed op rolletjes naar een rustige slaapkamer achter in het schip waar je kunt rusten, waar je jezelf weer kunt opladen.

En als je weer bijkomt zie je dat er nog meer bedden staan met mensen die door hetzelfde zijn heengegaan als jij. Je begroet hen en jullie wisselen ervaringen uit.

predictaatse wonden (blokkeringen en omwijzingen in het geestelijk reizen en groeien)

Maar dan komen de drie dieren binnen, en zeggen : Het grote beest heeft versterking gezocht. En dit is realiteit : anti-geestelijk reizen komt als je anti-strijd hebt overwonnen. Want als je niet geestelijk reist kom je ook niet verder in je strijd en worden je wapens ook niet krachtiger, zodat de duivel weer grip kan krijgen. Anti-kerkhervorming, anti-reformatie is gekomen. Je kijkt door het raam naar buiten en je weet niet wat je ziet. Zoiets verschrikkelijks heb je nog nooit gezien.

Maar de drie dieren zeggen : Kom, spring in onze speedboot. We gaan geestelijk reizen met hogere snelheid. En de snelheid van God breekt alle barrieres en obstakels. En we vliegen naar een blauw-witte planeet, heel in de verte. Het is een ijsplaneet, waar we geheel loskomen van de vijand. Ook is het een waterplaneet waar we heel rustig kunnen varen en verder geholpen kunnen worden door dieren, de dieren van God. Als ik hier om me heen kijk zie ik veel vissen van God. Vele operaties kunnen plaatsvinden naarmate we daaraan toe zijn.

Maar er word gebeld, en een van de dieren doet open en komt oog in oog te staan met .... Nee, hij wil het niet vertellen. Je moet eerst rusten, zegt hij, het is een nieuwe vijand die je moet verslaan, maar ik zal het je ter zijner tijd wel laten zien.

___________________________________________________________

T. Strijker

Gebeds-Reizen Deel IV - De Hermitatische Reis (De Reis van IJs)