Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Deel 4 - De Hermitatische Reis (De Reis van IJs) 2001
Een reis door het ijskasteel van God en nieuwe ijskristallen voor onderzoek en strijd.

Het IJskasteel - Het Hermitatische Kasteel

U staat voor de poort van het ijskasteel van God. U krijgt een bril waarmee u het mag zien, maar het kan zijn dat zich ongedierte bevindt op die bril die het zicht belemmeren. Wij moeten onze profetische bril schoonhouden van zonden, anders kunnen we deze reizen niet begaan. In dit kasteel bevinden zich wapens die we in de strijd nodig hebben. Het kasteel wordt nog bewoond door ongedierte en boze gedaantes. God zegt dat we Zijn Tempel moeten reinigen.

Stap binnen in dit kasteel waar ergens het Arsenaal van de Hermitaten te vinden is. Kijk goed in het rond. In de Bijbel wordt ijs, verbonden met glas en kristal (vgl. Ezech.1/Openb.4) Mensen die Gods IJs niet kennen mogen niet omgaan met Gods Vuur, want dan loopt het uit de hand. Er wordt zwaar gewaarschuwd tegen vuur. Gods Profetische Stem spreekt vandaag de dag over IJs, want IJs is een beeld van afzondering en heiliging, van overgave en standvastigheid.

Dit kasteel vertegenwoordigt de verschillende ijskrachten van God. het is de bedoeling dat je de ijsengelen ontmoet en de ijsdemonen verslaat.

Profetie heeft te maken met ijs, want alleen als je de wereld loslaat en je zonden verlaat, kun je in contact komen met Gods Stem.

Laat Gods IJskristal je Gids zijn. het straalt als een ster boven de poort van het kasteel om je te leiden tot de schatkamer. je wordt door deze ijskristal bewapend en beschermd. Loop hem achterna.

Je laat een spoor van sneeuw achter, zodat anderen je kunnen volgen. In deze sneeuw is genezing, is kracht.

IJs betekent ook je leven weggeven, geven aan anderen.

Nu heb je al twee kristallen : de profetie-kristal (gids) en de geef-kristal. Deze kristallen mogen tijdens deze reis in je hart groeien. Probeer ze te ervaren. De gids-kristal is voor je, en de geef-kristal is achter je.

Je krijgt nu ook een ijszwaard waar deze ijskristallen zich ook in kunnen bevinden.

Hoe meer kristallen je verzamelt en hoe krachtiger deze kristallen worden, des te krachtiger wordt je ijszwaard. Loop recht naar voren en ga de trap op, voor je. Op de trap zit een ijsvijand die je moet verslaan. het is er een van rebellie, valse afzondering, afzondering vanuit haat, vanuit trots, vanuit valse en overmoedige onafhankelijkheid en rebellie tegen het goede. Sla met je zwaard en probeer te merken dat hoe meer je je zwaard gebruikt, hoe krachtiger het wordt. Hoe meer demonen je verslaat, hoe meer kristallen je ontvangt.

een nieuwe kristal

Als je deze demoon verslagen hebt verschijnt er een nieuwe ijskristal : een vogel-kristal, in de vorm van een vogel. Want je kunt nu nog beter loslaten, waardoor je kunt zweven. Laten we goed beseffen dat wanneer we zweven we beter kunnen strijden tegen demonen, want we kunnen beter aanvallen ontwijken, makkelijker dingen die hoog hangen of liggen aanpakken, kortom het heeft allerlei voordelen.

God vergelijkt gelovigen vaak met vogels. Hij doet dat niet voor niks. De vogel vertegenwoordigt nl. vele krachten van Gods Koninkrijk.

Deze drie kristallen vormen een basis voor verder onderzoek van dit kasteel. U kunt nu met de drie kristallen het kasteel zelf verder gaan onderzoeken, en kennis maken met de gastheren en vrouwen (engelen en hogere geestelijke wezens.)

Gebeds-Reizen Deel V - De Reis van het Toetsen