Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Deel 5 - De Reis van het Toetsen 2001
De berg van ijs. De Toets-Altaren. De Twijfel-Zone. Noodzakelijke en Heilige Voorportaal van het Geweten. De gangen der gebreken.

De berg van ijs

Je beklimt een hoge berg. Je hebt allerlei dingen in je rugzak die je wil toetsen. Je denkt : Behoor ik ze te hebben, of moet ik ze dumpen ? Of moeten ze misschien in een andere vorm gegoten worden ?

Het is koud, ijskoud, en je weet wel dat dit nodig is, he ? Je weet wel, dat als je de kou in gaat, de afzondering, dat je dan Jezus kunt ontmoeten zoals Hij echt is. Je weet dan ook wel dat je in die kou Zijn Pijn gaat voelen.

Daar, helemaal aan de top van de berg zie je licht. 

Daar moet Jezus ergens wezen. Je weet dat je Zijn Pijn-lijnen moet volgen, Zijn tranen, Zijn doorbloede voetstappen. Je hoort de stemmen beneden aan de voet van de berg. Mensen en geesten die je terugroepen, of misschien zelfs proberen terug te lokken. Je weet dat je die stemmen kunt doven door hoger en hoger te klimmen. het is alsof je een deur dichtdoet en naar het zolder loopt. Het is een lange trap. Op de trap zie je overal lieve, leuke vlammetjes zitten, die je uitnodigen je te warmen, maar je weet dat boven Iemand op je zit te wachten.

De Toets-Altaren

Eindelijk ben je boven, en je doet de deur van de zolderkamer open. Je ziet daar Jezus zitten in een en al licht. Oh, ja, dit licht heeft je verblind. Maar je weet dat je hier moet zijn. Je loopt naar de tafel toe en keert de rugzak om met een heleboel spullen en spulletjes die eruit rollen. Je vergeet wat, zegt Jezus, en leegt je zakken. Daar sta je dan voor Hem, om alles aan Hem over te geven, om alles te toetsen. een van de grootste opdrachten die Hij je gaf.

Je wordt al een beetje warmer, want je ziet daar aan de andere kant van de kamer de toets-altaren staan. De open haarden. Maar, wat is die kamer groot zeg. Je loopt met Jezus naar de open haarden, maar het lijkt wel alsof je geen stap vooruit komt, of dat de open haarden van je wegglijden. Ze zijn zo ver weg.

"Ja," zegt Jezus, "we hebben voldoende vuur nodig om te kunnen toetsen."

"Velen haken hier af, omdat ze het altaar niet kunnen bereiken. Op dit punt bouwen ze zelf altaren, terwijl ze al ver waren."

Maar jij wil de Waarheid weten, en niets dan de Waarheid. Je bent bang om zelf een altaar te bouwen.

"Kijk," zegt Jezus, "de Vreze des Heeren is een van de belangrijkste toets-vuren. Als je dat vuur niet hebt, kun je niet toetsen, of komt er een valse toets. De Vreze des Heeren komt over je, zodra je bang begint te worden voor zonde en valse leer, ja, ook voor de valse toets, omdat je weet dat je daarmee jezelf en anderen misleidt en God daarmee erg pijn doet. Zoals Spreuken laat zien dat de Vreze des Heeren het begin van de Wijsheid is. Dit is een van de pilaren van toetsen."

Plotseling sta je voor de toets-altaren, met Jezus aan je zijde. Jezus gooit al je spullen in het vuur. Al je gedachten-voorwerpen en de gereedschappen van je gevoel. Ook je geweten, (je weter en je zeker-weter) wordt in het vuur geworpen.

Je kijkt ernaar.

______________________________________

Er zijn diverse Heilige Middelen om dit Vuur aan te sterken, zoals : de effecten van misleiding en zonde te bestuderen, wat het uiteindelijk zal veroorzaken. In het O.T. bijvoorbeeld staat tuchteloosheid gelijk aan haat. In het N.T. staat haat bijvoorbeeld gelijk aan moord. We moeten leren denken in lijnen van oorzaak en gevolg om de toetsvuren op te wekken.

Is de Heilige Vreze er, plus de nodige blanco "state of mind and feeling", dan heb je een vuur wat je over hetgeen je wilt toetsen kunt aanroepen. Merk je dat er iets van gedachtes of gevoelens terug wil komen, zeg dan : In de Naam van Vader Zoon en Geest, in Jezus Naam : Openbaar jezelf ! Wat zijn je opdrachten ! Wie belijdt je ? Wat belijdt je ?

Gedachte en gevoel is geest, geprogrammeerd met een opdracht.

Laat het daarom dit belijden : "Als ik niet van Gods Geest ben, dan word ik nu verteerd door het Heilige Vuur." Laat hem dat een aantal keer belijden, net zo lang totdat je merkt wat ermee gebeurt. Maar kortom : Als het toetsen niet op bepaalde fundamenten staat, dan word je nog voor het lapje gehouden, ook hierin. We moeten dus in wezen reizen van toets naar toets, van waarheid naar waarheid, de kans op misleiding verkleinende. Het gaat dus niet zomaar van het een op het andere moment. Toetsen moet je leren. En voor toetsen betaal je een hoge prijs.

De Twijfel-Zone, Noodzakelijke en Heilige Voorportaal van het Geweten

Het geweten is gebrandmerkt met leugensprekers volgens het N.T. De mens heeft een mechanisme te snel dingen tot zijn geweten binnen te laten. Daarom moet eerst het hele geweten "geleegd" worden, voor je verder kunt gaan. En eerst alles wat "geest" is terugsturen naar de toets-zone, de gezonde twijfel-zone. Je kunt dit ook heel duidelijk tegen de geesten zeggen : Terug naar de Twijfel-Zone ! Desnoods spreek je de gedachtes en gevoelens een voor een aan. Maak duidelijk een streep in gedachten en stuur ze over de streep, terug tot de toets-altaren. Vraag God om wachters te zetten om het geweten te bewaken.

_____________________________________

"Zie," zegt Jezus, "het is dus allemaal niet zo gemakkelijk. Ook hier, voor de toets-altaren, kun je nog misleid worden, ook als je Mijn Hand op je schouder voelt. Wat zijn dan de pilaren van het toetsen, en hoe kun je deze aanwakkeren ? Hiervoor, Mijn Kind, zul je vele reizen moeten maken. Zul je vele vuren moeten verzamelen, door vele gebieden van ijs heen."

"Totdat alle vuren van de altaren ten sterkste branden en je allerzuiverst kunt toetsen. Dan zul je de Waarheid verstaan en de Waarheid zal jou vrijmaken."

"De openbaring zal jou dan vinden en je zult reizen van openbaring tot openbaring, als een weg uit de wildernis."

_____________________________

Mijn kind, Ik heb je lief. Ik heb jouw verlangen tot toetsen gezien, omdat je Mij geen pijn wilt doen. Je wilt de schaapjes waar je zoveel van houdt tot Mij brengen, want je hebt ze lief als jezelf. Ja, je zou je leven wel voor ze willen geven.

______________________________

Mijn Kind, de Vreze des Heeren kan soms als ijs over je komen, dat je zo verstijfd bent van angst voor zonde en leugen, zo bang om Mij en de schaapjes pijn te doen. Dit IJs zal branden als een vuur in je botten. Dit IJs zal jou rust geven in de Waarheid. Dit IJs zal je brengen op het Toets-Altaar waar je jezelf ziet versnipperen, maar waar je geestes-lichaam opstijgt tot Mij. Het toets-altaar zal dan de motor zijn van jouw schip waarin je vele reizen mag maken. Dan zal Ik jou alle altaren laten zien, en waar ze voor gebruikt moeten worden. Dan zal ik jou ook het altaar-misbruik laten zien, en jou de hamer geven om deze altaren stuk te breken. Al die valse altaren op de hoogtes en de hoge bergen, je zult ze in Mijn Heilige Woede vernietigen, ja, verbrijzelen met Mijn Heilige Staf.

__________________________

Kind, Ik heb je tot de Heilige toets-altaren gebracht. Ik wil deze plaats in je hart laten groeien. Keer telkens tot je hart terug na iedere geestelijke reis, om al het gevondene te brengen, om alles in Mijn Heilige Vlam te zuiveren. Keer terug tot je hart, totdat je merkt dat het een Heilige Vibratie wordt, totdat je merkt dat het je ademhaling wordt, je leven. Kind, Ik wil dieper in je komen wonen.

_________________________

Wees niet bang, als je merkt dat je op het randje staat, dat je de kou niet kunt verdragen, want hoe kouder het wordt, hoe meer het gaat branden. Wees niet bang als je dagelijks met pijn leeft en denkt dat je het niet meer kunt dragen, want hoe groter de pijn, des te zoeter het zal zijn. De Genezing en het Vuur is hier, en soms gaan mensen over de kou-grens en zelfs de pijn-grens om dat te kunnen binnengaan. God is de honing, vloeiende van de top van de pijn-berg, en God is ook de vlam aan de top van de ijspegel.

________________________

Je staat nu op het toets-altaar, waar de vlammen zweven. Je kunt nu met hen meezweven door Gods Schoorsteen naar boven. Je kunt zo op hogere etages terecht komen, om nieuwe reizen te maken.

Je kunt ook verder gaan met deze reis naar gods Heerlijkheid.

 

De gangen der gebreken

Je zweeft door Gods Schoorsteen, en het kan zijn dat je zelfs Gods heilige Vlammen in je zijde voelt. Het brengt je omhoog, als een heilige Wind van Vuur. Je wil naar de top. Je wil geheel wegzinken in deze zee van vlammen, want al wat je verlangt is God.

Je wil reizen van toets-altaar tot toets-altaar, als weg tot de Waarheid.

Je zou wel willen dat God al die toets-altaren in je bouwt en je zou er wel alles voor willen doen om de toetsvuren op volle sterkte te krijgen.

Je ziet licht bovenaan de schoorsteen. Je weet dat je daar naartoe moet. Dan ineens sta je bovenop het dak, en een kraai zit naast je.

Je durft niet naar beneden te kijken, want je bent verschrikkelijk hoog nu. je komt nu in een luchtballon terecht, en je weet : er moet voldoende gas zijn, voldoende vuur, anders zakt de ballon. Een enorm woeste zee ligt onder je. Je gaat een lange reis maken.

Je ziet een stad van Licht in de verte. je weet dat je die stad alleen kunt bereiken als je eigen vlammen lichter en lichter worden. Je kunt alleen iets binnentreden door er gelijkvormig aan te worden.

Er is hier zoveel Licht, dat je vrijwel niets kunt zien. Maar dat is ook de bedoeling, want je zag teveel, en je liet je er teveel door beinvloeden. Je loopt door de gangen, tastende met je handen. God schakelt soms een bepaald zintuig uit om de andere zintuigen te verscherpen. Dit is een troostende, bemoedigende en eervolle boodschap voor mensen met een handicap. De handicap is Gods Werkbank, waarin Hij het gereedschap vormt.

________________________________

In deze gangen van verblindend Licht worden je handen gevoeliger gemaakt, worden je oren op scherp gesteld, en bijvoorbeeld ook je reuk-zintuigen.

______________________________

Nu zul je telkens door gangen lopen waar een bepaald "gebrek" heerst, een zegen dus, een middel om jouw talenten en gaven te doen ontwikkelen en verfijnen.

_____________________________

Deze manier van gave-ontwikkeling, van zintuig-verfijning, zal extra kunnen doorwerken als we ons in die zg. handicaps gaan verdiepen, of eens kennis maken met iemand die op een bepaald gebied die handicap heeft. Zij hebben meestal op een ander gebied een enorm ontwikkelde gave. Dit zal een nieuw gebied van schatgraven kunnen worden. De keuze is geheel aan jou.

__________________________

Een prettige reis toegewenst hierin.

Nieuwe toerusting via:
De Reis-onderdelen Deel 1

Belangrijke onderdelen voor het verbeteren en effectiever maken van de gebedsreizen. U kunt twee onderdelen voor het reizen bijvoegen en updaten, om het reizen te verbeteren en te vergemakkelijken. Het eerste onderdeel bestaat uit "cleaners". Dat zijn schoonmaak, toets en level-verhogings-delen. En als tweede : "voertuigen", om de voertuigen waarmee u reist uit te bouwen voor meer resultaat, betere bescherming, meerdere mogelijkheden, betere wapens etcetera. Het is aan te raden om een balans in zowel de reizen als de verschillende onderdelen te creeeren voor het beste resultaat. Een goede reis toegewenst.