Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Reisonderdelen Deel 1 - Cleaners & Voertuigen 2001
Belangrijke onderdelen voor het verbeteren en effectiever maken van de gebedsreizen. U kunt twee onderdelen voor het reizen bijvoegen en updaten, om het reizen te verbeteren en te vergemakkelijken. Het eerste onderdeel bestaat uit "cleaners". Dat zijn schoonmaak, toets en level-verhogings-delen. En als tweede : "voertuigen", om de voertuigen waarmee u reist uit te bouwen voor meer resultaat, betere bescherming, meerdere mogelijkheden, betere wapens etcetera. Het is aan te raden om een balans in zowel de reizen als de verschillende onderdelen te creeeren voor het beste resultaat. Een goede reis toegewenst.

(enkele jaren terug op cassette verschenen voor de serie "Gebeds-Reizen")

Welkom bij "Reis-Onderdelen", waarbij u twee onderdelen voor het reizen kunt bijvoegen en updaten, om het reizen te verbeteren en te vergemakkelijken. Het eerste onderdeel bestaat uit "cleaners". Dat zijn schoonmaak, toets en level-verhogings-delen. En als tweede : "voertuigen", om de voertuigen waarmee u reist uit te bouwen voor meer resultaat, betere bescherming, meerdere mogelijkheden, betere wapens etcetera. Het is aan te raden om een balans in zowel de reizen als de verschillende onderdelen te creeeren voor het beste resultaat. Een goede reis toegewenst.


Vanwege de overvloed aan tv-programma's, video's en computerspelletjes etcetera is het oog van de mens lui geworden en mist het hem aan ware creativiteit. Door deze creativiteit kunnen we God ontmoeten. Er is dus een groot gemis. Ons verbeeldings-vermogen is lui geworden, tot niets in staat. Het neemt alleen datgene aan wat voorgeschoteld wordt. Dit is een kwalijke zaak. Wij moeten ons geloof weer opbouwen en symboliseren, creativeren om opgewassen te kunnen zijn tegen de machten van de toekomende tijdperken.

Laten we ons plat-spuiten door de televisie of staan we open voor Gods Visie ? De keuze is geheel aan jou.

Gebeds-Reizen bestaat uit basis-principes die u steeds weer kunt gebruiken om uw geest uit te bouwen en te verfijnen.


CLEANERS 1.

Nu willen we u een zogenaamde "cleaner" geven, een soort schoonmaak-deel, wat u steeds weer kunt gebruiken als zuivering van de binnengekomen gedachtes, beelden en andere zintuigelijke waarnemingen in de geest. Het is een toets-deel, opdat u niet op hol slaat in het profetische. Tevens is dit deel als een schakelaar naar hogere levels. Iedereen zal afhankelijk van zijn geestelijke staat op een bepaald level terecht komen tijdens het begaan van de reizen. Naarmate je meer gaat reizen zul je de mogelijkheid krijgen op hogere levels door te breken. Met deze schakelaar kun je gemakkelijker die overstap maken. Juist die overstap is ook zo belangrijk voor het toetsen, want op hogere niveau's hebben we een beter overzicht over alles wat gebeurd is. Kom hogerop. Je kunt alleen toetsen door te klimmen, door alles los te laten en in Gods Hand te leggen. (We noemen dit : DE LIFT)

de lift

En nu heb je dan de mogelijkheid om dieper in Gods Tegenwoordigheid te komen. Dit houdt in dat je alles moet loslaten. Kom hogerop, laat het oude los, anders kun je het nieuwe niet ontvangen. je moet met lege handen en lege zakken voor God verschijnen, opdat Hij je kan vullen met nieuwe dingen, betere exemplaren. Je kan niks meenemen van de ene level naar het andere. Want elke level is van een andere dimensie. Alles is vast, de muren, de steden, de dorpen. Je kunt ze niet meenemen. Je moet er afstand van nemen. leg het in Gods Hand. Zo ontstaat er zuivering en zo kun je zien wat goed is en wat niet.

Stap in de lift. En loslaten is een kunst van de slaap, een kunst van de Rust. De motor van de lift drijft op narcose. Om bij God te kunnen komen, om de lift te starten, moet je dieper in slaap komen, dieper in narcose rollen, in dieper rust aanlanden.

God telt je voetstappen

Er zijn graden van Narcose. God gaat niet eerder opereren dan wanneer er een bepaalde graad aanwezig is, anders staan we teveel in de weg. Bewandel die graden van Narcose :

1............2................3.................4..............5.................6 en tel rustig door tot en met 10, om in een diepere rust te zakken, om te ontspannen. Adem daarbij diep in. God is ook in jouw adem. Heb je daar al wel eens bij stil gestaan ? God is ook jouw rust en ontspanning voor dit moment. Naarmate je dieper in die Rust binnenkomt, kun je beter loslaten, en kan God met je verder. 11...............12................13..................14..................15 en tel rustig door tot en met 20.

Het mooie van een droom is dat we er zelf geen vat op hebben. het overkomt je, bij een zekere graad van ontspanning en rust, en zo kun je in diepere droomstaten komen, waarin je niet meer voor Gods Voeten kunt lopen en waar je Zijn nieuwe indrukken en geschenken makkelijker kunt ontvangen. 21.............22...............23..................24...............en tel door tot 30.

Reik uit tot daar waar de narcose dieper wordt, dichter bij Gods Aangezicht ? Verlang je naar Hem ? Weet je dat Hij al je voetstappen telt ? Al je ademhalingen .... omdat Hij weet dat dit de graden van het Leven met Hem zijn. Hij ziet waar je ademhalingen vandaan komen, en waar je voetstappen naartoe gaan.

Het Springkussen

Kom tot hogere droomlevels. Daartoe mag je nu de mogelijkheid hebben, door ook Gods Voetstappen te tellen, naderend tot jou, die Hij zo liefheeft, meer dan je ooit zult beseffen. Hoe dieper je daalt in Zijn Armen des te hoger je kunt stijgen. Dit is als een springkussen. Je bent in de mogelijkheid om hier te komen, daar waar je dieper kunt dalen, om hoger te springen, om Gods Aangezicht aan te raken. .....30 ...............31 en tel nu langzaam door tot 40............

Zo kun je toetsen, zo kun je zuiveren. De lift gaat nu starten, en je kunt tot nieuwe levels komen. In die nieuwe levels is de autoriteit om de oude levels te toetsen en te zuiveren, te reinigen. Daar komen de toetskrachten los. Kijk naar al die oude bolwerken van je oude denken en je oude voelen, al die dogma's van vroeger. Wat gebeurt ermee ? Kijk er maar naar. Blijft het hetzelfde ? Verandert het ? Voel je je er anders over ? Is het verder weg of dichter bij ? Of is het misschien zo ver weg dat je het niet kunt zien ?

Slaapwandelaars van God

Laat de Narcose in je groeien, als basis waarin je kunt zuiveren. Laat de dromen opborrelen, en als je dan geheel vervuld bent met dromen, dan ga je geestelijk slaapwandelen, dat wil zeggen : wandelen en leven vanuit het loslaten, vanuit het toetsen. Wij moeten weer slaapwandelaars worden. Tel maar rustig door van 41 tot 50 ........

De operatie kan beginnen. Je wordt voorbereid voor de reis. Je wordt toegerust. De liftdeur gaat open nu je op een nieuw level terecht bent gekomen. Je kunt nu een reis uitkiezen :

klik hier voor reis 1 - klik hier voor reis 2 - klik hier voor reis 3

Of je kunt eerst je voertuig "updaten" :


VOERTUIGEN 1.

Welkom bij het eerste deel van "voertuigen". Kom binnen in het voertuig waarmee je geestelijk gaat reizen. Op reis verzamel je nieuwe onderdelen voor je voertuig, maar dit deel zorgt voor specifieke uitbouw- en vernieuwings-mogelijkheden in een soort van rangschikkings/ inventarisatie-systeem. Je hebt nu ook echt de mogelijkheid om te kijken wat er allemaal bij is gekomen.

het dashboard

Belangrijk is natuurlijk het dashboard. Er zijn profetische knoppen, de scanners. Er zijn apostolische knoppen, de decoders (vertalers, interpretatie), chirurgische knoppen (innerlijke genezing, exorcisme) etcetera. Zie je de knoppen voor innerlijke genezing ? Tijdens de reis kom je zielen in je gebed tegen die je mogelijk innerlijke genezing mag toebrengen (als ze daartoe bestemd zijn). Al die knoppen in het chirurgische gedeelte zetten een bepaalde stof/ zalving vrij voor genezing. Die kun je indrukken tijdens je reis. De blauwe knop bijvoorbeeld is er voor ijs, om de wond te isoleren, zodat boze invloeden het niet meer kunnen bereiken. Druk hem maar eens in door gebed, geloof en gedachte.

Probeer te ervaren wat er dan gebeurt en waar het gebeurt. Je zintuigen moeten allemaal verbinding maken met alle mogelijke reacties en tussenreacties. Zie of ervaar je nog andere knoppen ? Druk ze maar eens in.

het postvak

Je kunt dit geheel meerdere keren doorlezen en ondergaan voor verdieping en uitbouw. Als je hier meerdere keren komt, kun je kijken welke knoppen erbij gekomen zijn en leren daarmee om te gaan. daar is een speciaal vak voor. Je zou het het postvak kunnen noemen.

Kijk nu naar het profetische gedeelte. Er zijn knoppen die je kunt indrukken voor scherper zicht. Ook zijn er knoppen die je uitgebreidere beelden en ervaringen geven. Verder is er het territoriale strijd-gedeelte wat erg belangrijk is, omdat hierin zich de knoppen bevinden om allerlei wapens mee in werking te stellen. Verder heeft elk gedeelte speakers en monitors etcetera om te meten wat er gebeurt, en voor begeleidende adviezen in elk gedeelte.

de tongentaal - automatische piloot

Het is belangrijk te weten waar de versnelling zit, en de rem, maar als we iets niet weten is er altijd nog de tongentaal, de automatische piloot.

Belangrijk is het om veel de ijsknoppen te gebruiken, om op te stijgen, om het beeld te verscherpen, om je los te schudden van vijanden etcetera.

Je kunt nu een reis kiezen :

reis 1 - reis 2 - reis 3 - reis 4 - reis 5