Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine Deel 3 - Toronto-Zegen of Kwallebeet 1 september 2001
We bespraken de tweede uitverkiezing in de Lawine deel 2. Maar kent u ook de derde en vierde uitverkiezing ?
In dit nummer:
  • Kent u de vier uitverkiezingen ?
  • Geheime Toronto-geesten ? - De Galjoen-geest "Physalia Physalis"
  • Tim Strijkers persoonlijke ervaringen met Toronto
  • Gevaarlijke profetie en genezing
  • Rustbaak voor vervolgde profeten
Door broeder A. Moolenburgh


Een vraag die ons bezighoudt

Het is al weer enige tijd geleden dat de Toronto-Zegen de wereld verraste. Uitspattingen van gelach, dierengedrag en emotionaliteiten kwamen ook tot ons kleine landje en waren sindsdien dagelijks aan de orde in diverse gemeenten. Direct kwamen er dan ook scheuringen tussen voortijds goedbevriende predikanten ; meer dan ons lief was. En terecht werden er dan ook vragen gesteld : Is het dit allemaal waard ? Gebroken gezinnen, verwarde zielen ... Kapotte samenwerkingen.

Ja, werd er gezegd, voor een opwekking moet je iets overhebben. Maar was dit een ware opwekking, een opwekking waar je je leven voor zou willen geven ? Dat er niet veel ruimte tot logisch gesprek en discussie aanwezig was, werd ons snel duidelijk. Men had een nieuw middel gevonden tegen de terreur van het dagelijks leven, en daarmee was het af. Men hoefde niet meer naar het café te gaan om de wederom opgestane verzopen problemen van gisteren wederom te verzuipen, men kon nu naar de kerk gaan voor een bakkie sterk water, om de nodige zaken te verrichten.

Wij, binnen de Hermitatische Orders, willen weten of deze nieuwe stoffen die geschonken worden wel of niet schadelijk zijn voor de gezondheid van het geestelijke milieu. Kennen wij de stoffen ? Kennen wij hun structuren en hun aard ? Zouden wij het echte van het surrogaat kunnen onderscheiden ? Een vraag die ons nog steeds intens bezighoudt.

Vasten tot toetsen, een onlosmakelijk verbond

Van broeder Tim Strijker weten wij dat hij voordat de grote Toronto-Zegen (zoals deze genoemd wordt) kwam opdagen al een grootscheepse confrontatie met deze geest had gehad. Deze geest kwam tot hem in de vorm van een engel, en broeder Tim kon niet meer ophouden met lachen. Ook bemerkte hij dat hij begon te zingen zonder te kunnen ophouden, en deze zogenaamde engel sprak tot broeder Tim dat deze nieuwe zalving doorgegeven moest worden, zodat het de hele wereld kon vervullen. Broeder Tim die bang was om een valse geest op anderen over te brengen heeft zich toen teruggetrokken om te vasten en deze geest te toetsen. Het werd een strijd op leven en dood die hij nooit meer zal vergeten. De engel werd ontmaskerd als een handlanger van satan, een generaal. Broeder Tim zei dat deze pas zo gruwelijk door de mand viel na een lange tijd van vasten en toetsen. Als broeder Tim niet vastberaden en volhardend zou zijn geweest op dit punt, dan had hij in alle waarschijnlijkheid deze zogenaamde zegen doorgegeven, en was de ellende niet te overzien. Na een lange strijd week deze geest van hem, na de wraak gezworen te hebben. Na deze overwinning kreeg broeder Tim de ontmoetingen met de aartsengel Michael, die hem het zwaard van onderscheiding gaf, waarmee hij geesten doeltreffend zou kunnen onderscheiden, met daaraanverbonden de gave van exorcistische krachten, tot het uitbannen van de boze geesten.

Kort daarop brak de Toronto-Zegen, de zogenaamde Opwekking, vanuit Canada, los. Daar broeder Tim deze geest al kende en een geestdriftige strijd tegen dit venijn had gevoerd, wist hij dat nu zijn broeders en zusters door ditzelfde vreemde vuur werden weggesleept. Wie zouden zich laten misleiden ? Een vraag die hem en ons blijft bezighouden. Toronto is niet het enige verleid afgestuurd op de gemeente van Christus. Meerdere leugengeesten vanuit de afgrond staan klaar om toe te slaan.

Broeder Tim sprak over de vele visioenen die hij destijds kreeg, na zijn ontmoetingen met de aartsengel Michael. Zo heeft hij wat de Toronto-Zegen betreft het visioen gehad van een zwerm kwallen die als reuzen-paraplus over de wereld heen vielen. Dezen kwamen voort uit de bek van een enorme reuzenwalvis (de geest van Rodney Howard-Browne). Broeder Tim kent deze geesten uit persoonlijke ervaring, emotioneel en zintuigelijk, en merkt dat zijn lichaam en geest steeds op dezelfde manier reageren als hij deze geest bij een ander tegenkomt. Zou deze geest wel van God zijn, hoe kan het dan dat deze geest door Tim Strijker uit anderen is gedreven. Hoe kan het dan dat deze geest God belastert, en zo vaak door de mand is gevallen ? Tim Strijker en deze geest staan lijnrecht tegenover elkaar, niet alleen vanwege een boekje, een theologie of iets waar ze het niet over eens zijn, nee, het zit veel dieper. Ze kennen elkaar persoonlijk. Zoals Jezus en sommige profeten in de bijbel persoonlijke aanvaringen met duivels hebben gehad, en vanuit die persoonlijke ervaringen anderen hielpen en bevrijdden, zo werkt ook Tim Strijker vanuit persoonlijk gebied. En dit is niet alleen zijn streven, maar dat van de gehele Hermitatische Orders. Zodra iets onpersoonlijk is of dreigt te worden, staan duivelen op de loer. Onder de dekmantel van onpersoonlijkheid vinden vele demonische gruwelen plaats.

Het Boek Esther als Sleutel

Het is God kennen en satan kennen, anders wordt het je tot strik. Als je God kent, maar satan niet, dan is het heel goed mogelijk dat jouw God een verklede duivel is. God heeft geen kleinkinderen, wordt er wel eens gezegd. Je moet persoonlijk zijn kind worden. Zo zal de duivel geen vijand in je hebben als je hem alleen maar als vijand kent uit het boekje. Esther dronk de wijn tezamen met de koning en Haman, haar aartsvijand die de duivel vertegenwoordigde. Het is dit soort van driehoeks-onderhoud waarmee ze haar volk redde, en de vijand uitschakelde. Dit is ook voor vandaag de dag het geheim. Zorg dat je goed weet wie wie is. Wees goed op de hoogte van deze driehoek, die we ook wel de Esther-Driehoek noemen. Persoonlijk contact met God als wel met de vijand is van levensbelang ! Broeder Tim is om die reden, zoals hij dat zelf wel eens zegt : de man die thee dronk met God en de duivel. Dit is de enige manier om in het leven goed zaken te kunnen doen. Ken zowel uw vriend als uw vijand. Broeder Tim heeft het ook wel eens zo gezegd : "Leven met God is schaken met de duivel."

De Galjoen-geest "Physalia Physalis"

Om terug te komen op Toronto :

Tim Strijker zag kwallen over de wereld komen, zich verspreidende vanuit een reuzenwalvis.

Hij zag verschillende soorten van kwallen, maar een zo'n soort maakte het meest indruk op hem, genaamd "de galjoenen". Deze hadden giftige snoeren waarmee ze de mensen omknellen. Het is een paarsblauwe kwal, ook wel het "Portugese Oorlogsschip" genoemd, de Physalia Physalis (van het Griekse woord voor "blaas"). Onderzoekers hebben vastgesteld dat het gif van Physalia een neurotoxine is, een eiwitsubstantie die het zenuwstelsel verstoort. Mensen door zo'n kwal gebeten raken makkelijk hun bewustzijn kwijt. Een vloot Physalia is een indrukwekkende verschijning, als ballon-achtige bootjes vol met wuivende kleuren en versierselen, zoals de Toronto-beweging zich tracht voor te doen, maar schijn bedriegt want onder in het water verstopt hangt de grootste massa : gevaarlijke, bloeddorstige tentakels die wel tot 30 meter diep naar hun prooi kunnen reiken. Wie zou zo'n ding op z'n kamer willen hebben ?

Zoals we vanuit de bijbel weten komen boze geesten vaak in de vorm van dieren. Dit doen ze omdat het dier machtige eigenschappen kan vertegenwoordigen, zoals het geval van de galjoen. Dieren kunnen meesters zijn in camouflage. En in dit geval komt dat voor satan natuurlijk zeer van pas. De galjoen-geest misleidt en verlamt het zenuwstelsel en neemt het daarna over, als een middel om dieper in de geest van een mens door te dringen.

De derde uitverkiezing

Als derde uitverkiezing noemt broeder Strijker de tijd, en dan met name de eenmalige kans, de zogenaamde "genade-tijd". De klok werkt zo als een tijdbom. Ja, zo dreigt de evangelist, als u nu het evangelie niet aanneemt, en u zou morgen sterven, dan is het voor eeuwig te laat. Wie zegt dat ? Bij God krijg je altijd weer kansen. De hel is een zuiverend vuur, in de grondtekst hetzelfde vuur als het vuur van de Heilige Geest. Het vuur dat loutert en test. God is geen sadist. Het religieuze sadisme komt voort uit duistere boeken van vroeger die mensen gebruikten om macht over elkaar te krijgen. Wij hopen hier later op terug te komen. Broeder Strijker liet weten dat de eenmalige kans een ander vervelend foefje van de evangelische gokkast is. Je heil hangt nu af van een klein stukje tijd in de eeuwigheid. Je moet snel gokken, en als je mis gokt, ja helaas, dan was dat je enige kans geweest.

En vanuit de tijd als uitverkiezer komen ook de strakke schema's en liturgieën voort. Mensen worden zo geleid door de klok in plaats van door de Heilige Geest. Dit is een geheel ander soort van vuur. Het is een onpersoonlijk systeem, wat maar al te vaak door leiders gretig wordt gebruikt om de kerkbanken en de collectebussen te vullen. Als tijd de baas wordt, gaat weer alle aandacht naar het getal, de kwantiteit. Hier komen de gemeente-groei fanaten zoals C. Peter Wagner en Morris Cerullo uit voort. Je bent in dat soort gemeentes vaak niet meer dan een lopend getal. Maar God geeft niet zoveel om een getal. Voor hem zijn twee of drie personen al een volwaardige kerk. Jezus sprak soms zulke harde woorden dat velen van zijn discipelen vertrokken. Ging het hem dan nog om een getal ? Hij kon splitsen en vermenigvuldigen wanneer hij maar wilde. En u op uzelf bent trouwens al een volwaardige kerk van God, want u bent de tempel van de Heilige Geest zelf. En niet te vergeten : Denk eens aan de wolk van getuigen rondom u, en al die engelen in de hemelse gewesten. Uw leven is op zichzelf een kerkdienst.

Karsa - Gevaarlijke profetische geest

De tijd-uitverkiezing heeft erg veel macht over mensen in allerlei vormen. De geest van tijd-uitverkiezing kan hierdoor veel profetische informatie van mensen losweken en is zo een valse profetische geest. Er worden dan misschien veel geweldige dingen over je geprofeteerd, en de profeet weet van alles over je te vertellen, tot misschien zelfs je eigen naam aan toe, maar ondertussen wordt je ziel gebonden en kom je in de banden van een of andere duistere geest. Profetie kan een middel van een misleidende, boze geest zijn om dieper in je geest en ziel door te dringen. Grote profetieën kunnen heel goed merktekens op je ziel zijn voor de rest van je leven, om je periodiek af te tappen. Alhoewel profetie op zichzelf natuurlijk heel belangrijk is. We moeten leren met deze gave om te gaan. Voor hen die meer over profetie en de gevaren daarvan willen weten : Lees daarover het online boekje : Profetie - Speelgoed of Dynamiet, geschreven door broeder Strijker. Vanuit dit prima basis-boekje kunt u uw kennis en beoefening van dit onderwerp op vele manieren voortzetten. God komt zijn profeten tegemoet. U zou ook het online artikel De Profetische Reis kunnen lezen, wat al eerder op cassette verscheen.

Wat dit punt betreft kreeg broeder Strijker een aanvaring met de geest "Karsa", een geest van het Orion-gebied, die veel macht heeft in het universum als een van de demonische keizers. Deze geest heeft door veel kerkvaderen heengewerkt, en vandaag de dag werkt hij met name door veel profeten. Hij komt o.a. in de vorm van een hond of een leeuw en is zoals broeder Strijker dat zegt : een nucleaire geest. Dit wil zeggen dat hij met geestelijke atoom-krachten werkt. Geen kleintje dus.

Alhoewel broeder Strijker erg veel van broeder William Branham hield, en ook erg veel respect voor deze inmiddels heengegane gezalfde profeet heeft, wil hij toch zeggen dat er twee geesten door Branham heenwerkten. Iets wat velen wisten. Ook Derek Prince heeft in een van zijn boeken hierop gewezen. Branham werd door de Heer machtig gebruikt in de profetische en genezingsbediening in het midden van de vorige eeuw. Het was een zachtmoedige man, waar veel mensen troost van hebben mogen ontvangen. Vele hedendaagse profeten verwijzen door naar hem, als hun inspiratie-bron. Hij was een machtig profetisch baken en fundament van de vorige eeuw. Alhoewel hij een pionier was op vele gebieden en heel veel profetische kennis aan de gemeente heeft geschonken, werkte er ook een zwaar misleidende geest door hem heen. Dit was Karsa. Broeder Branham werd door verschillende mensen gewaarschuwd om niet te hard van stapel te lopen, maar heeft hier helaas geen acht op gegeven. De Heer heeft hem daarna weggenomen, maar het was een opmerkelijke man van God, die nog steeds veel voor de gemeente betekent. De zalving van Branham is grotendeels overgegaan op Paul Cain, een van zijn leerlingen. Paul Cain is een Godvrezend man, een oude wijze profeet zoals hij door sommigen genoemd wordt.

Karsa is een echte publiciteits-geest, die profeten de podium-lust en de camera-obsessie geeft, wat een gevoel van macht aankweekt. Wij hopen hier later nog verder op terug te komen. Laten we goed beseffen dat we hier te maken hebben met zware en diepe kerkelijke fundamenten, waarop tollenaars en farizeeërs hun werken verder konden uitbouwen.

De vierde uitverkiezing

Als vierde uitverkiezing noemt broeder Strijker de materiele uitverkiezing, waar voorwerpen of tradities ineens gaan bepalen of u wel of niet in de hemel komt. Wij noemen bevoorbeeld het doopvont en het daarbij behorende doop-gebeuren. Nog steeds zijn er mensen en kerken die beweren dat degenen die niet gedoopt zijn voor eeuwig verloren zijn. Hier komt met name ook de behoefte voor een snelle kinderdoop uit voort, want oh, het kind mocht eens voor de doop sterven. Zo krijgen voorwerpen of gebruiken ineens onpeilbare macht. Zo zijn er zelfs mensen die geloven dat hen die niet in tongentaal geloven, of hen die niet in tongen spreken naar de hel worden verwezen, of hen die niet in de zg. "opname" geloven. Daar waar verschillende theologieen ineens onze rechters worden, en ons eeuwig lust of leed gaan bepalen, daar waar het kromme, rituele verstand de beul van de hel is geworden, daar waar uiterlijkheden onze ziel martelen en aanklagen. Ja, als je dit niet hebt ondergaan, ja, als je dit niet draagt of doet .... Het zijn allemaal ijdelheden die we zo de bazen van de kerk laten worden.

Hier komt dan ook de automatische focus op aardse schijn en tijdelijkheden uit voort. De verschijning van de kerk : het jurkje, het broekje, het dasje. Ja, we hebben het object, het voorwerp, macht gegeven. Nu werkt het als een magneet waar velen moeilijk van los kunnen komen. Het uiterlijk bedriegt, en doodt de Waarheid, het innerlijke leven. Hebben we in de gaten dat dit een van satans beste strategie is om zijn werken en plannen netjes achter te verstoppen ? Zoals broeder Strijker eens zei : "Wie belust is op dure kleding en allerlei hebbedingetjes heeft iets te verbergen." Dit valse evangelie is een schuilplaats voor allerlei verfoeilijk ongedierte en gevogelte vanuit de hel.

Khomeinah - gevaarlijke genezende autoriteit

Broeder Strijker noemt "Khomeinah" als de geest van de vierde uitverkiezing. Zij is een demonische prinses, ook werkzaam op en vanuit het terrein van Orion. Het kerkelijk materialisme is dan ook haar bouwwerk. Ze is een geest die ervan houdt om in gewaden, sieraden en make-up te verschijnen. Zij moet aansprakelijk gehouden worden voor het hele voorspoeds-gebeuren in de kerk, gebouwd op pure toverij : de materiele uitverkiezing. Zij wordt ook wel de demonische vorstin van de winden genoemd. Broeder Strijker heeft een aantal schokkende ontmoetingen met haar gehad, waarbij het voelde alsof zijn maag werd omgekeerd. Ze kan ook opduiken in de vorm van een tijgerin, en is uitgezonden om de onderscheidings-gaven van de gemeenten uit te doven en te vervalsen. Ze is de heerseres van de bedekkingen. Broeder Strijker zag dat de winden haar bedekkingen waren waarmee ze de zonden van de gemeente tracht te bedekken, te verdraaien en te verfraaien. Ze is een jaloerse geest, die er niet voor terug deinst mensen uit te buiten, zoals Izebel Nabots wijngaard afnam. Net zoals Izebel zal ze ware profeten als een bedreiging zien.

Deze macht is een gevaarlijke bron van valse genezing, werkende door vele genezers en genezeressen heen. Je mag dan misschien voor het oog genezen worden, maar je ziel wordt verblind. Alhoewel genezing op zichzelf natuurlijk niet verkeerd hoeft te zijn. In dit geval : Een klein stukje verstand wordt sterk gemaakt, en de rest wordt weggevreten en door het kleine stukje verstand overgenomen. De mensen die met deze geest behept hebben vaak een simpele theologie, maar deze is ongekend sterk vanwege opgehoopte en geconcentreerde ziels-krachten en verstands-krachten, en kunnen daardoor zelfs zeer geloofwaardig, overtuigend en respect-afdwingend (lees: autoritair) overkomen. Dit is dus verstandelijk kapitalisme, op een gevoelsmatige basis, m.a.w. het heeft niks maar dan ook niks met wijsheid en ware kennis van zaken te maken, maar met selectief verstand. Alle aandacht wordt met kracht op een bepaald stukje gericht, de rest wordt ondervoedt. Wat gebeurt er ? Dit exclusieve, geïsoleerde en verwende stukje begint de andere zwakgeworden deeltjes op te eten. Dit is het beginsel van geestelijke kanker (kwaadaardige elite-cellen leven van de andere cellen) en geestelijke trombose (het ontstaan van bloedproppen, opstoppingen), en dit kan uiteindelijk zelfs in de natuurlijke wereld bij een slachtoffer zich manifesteren. Natuurlijk niet zo snel bij iemand die met deze geest werkt. Zij hebben juist de macht om deze ziektes bij anderen weg te halen. En dit is niet zo moeilijk voor hen, omdat ze de ziekte zelf veroorzaakt hebben. Dit soort geesten zijn daarom vaak als netten over de wereld uitgespannen, met de macht om te slaan en te "genezen". Zo is de dief de grote held geworden.


Overzicht Uitverkiezingen :

Nog even alles voor u op een rijtje :

_______________________________________________

Eerste Uitverkiezing - Voorbeschikkende Uitverkiezing. God kiest uit, u kunt daar niets aan veranderen. Bent u door hem uitverkozen, dan komt u er dus. Bent u het niet, dan zult u het ook nooit worden. Dit is Theocratische Dictatuur, oftewel Religieus Fatalisme.

Geest : Maas

Broeder Strijker is sinds kind-zijn door deze geest lastiggevallen. Deze pleiadische geest (=afkomstig van de Pleiaden, blauwe planeten in de sterrenketen van De Stier (Taurus)). Deze planeten worden ook al in de Bijbel genoemd als zijnde krachten) werkte door vele kervaderen en pausen heen en heeft de bodem voor veel hedendaags kerkelijk verderf gelegd. Zijn terrein is het water, de zee, en hij verschijnt soms in de vorm van een oude kerkvorst. "Maas" is een van de regerende keizers van de pleiaden, en zelfs van het universum. Hij moet beschouwd worden als zeer gevaarlijk.

___________________________________________

Tweede Uitverkiezing - Democratische Uitverkiezing. Mensen bepalen even of u wel of niet voor eeuwig behouden zult zijn, afhankelijk van hun evangelisatie-lust.

Geest : Delfio, 666, het merkteken/ getal van het beest, Centraal Orion (kruispunt van de Orion-planeten)

______________________________________________

Derde Uitverkiezing - Tijd Uitverkiezing. Het moment van sterven bepaalt uw eeuwig lot.

Geest : Karsa, Betelgeuse (Orionse planeet)

______________________________________________

Vierde Uitverkiezing - Materiele Uitverkiezing. Het ritueel bepaalt. Het is een plaatsgebonden, voorwerpsgebonden uitverkiezing.

Geest : Khomeinah, Bellatrix (Orionse planeet)

_________________________________________________

Verder noemde broeder Strijker canonisatie (Gertie/ Geke), monopolie (religieus alleenrecht, Aam, het beeld van het beest) en masochisme (altijddurende marteling in de hel, Beuse), als een slim systeem wat deze uitverkiezingen voedt en beschermt. En zie daar : de kerkelijke kooi. Zo werden door alle eeuwen heen miljarden en miljarden mensen geofferd aan de draak.


Rustbaak voor vervolgde profeten

Wij willen een rustbaak zijn voor vervolgde profeten of kerkmensen die zich door hun eigen kerk niet meer aanvaard voelen, of zich daar niet meer thuisvoelen. Wij willen een rustbaak zijn voor diegenen die bewust of onbewust door dit soort geesten worden toegetakeld. Territoriale geesten hebben hun netten over de gemeenten en steden gehangen, over de verschillende gebieden van het dagelijks leven. Wij willen, als website zijnde, een schuilplaats zijn voor hen die deze schadelijke, alles innemende sferen willen ontvluchten en bestrijden. Wij willen niet alleen dus voor veiligheid en bescherming garant staan, maar ook voor toerusting en bewapening. We zullen wat dat betreft niet rusten totdat deze wortels van de kerk volledig aan de kaak gesteld en uitgeroeid zijn.

De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice"

De Profetische & Apostolische Website van Nederland en België !

Br. A. Moolenburgh
Klik hier voor deel 4
Terug Naar De Grondtekst I