Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 6 - John Wimber terug uit Toronto ! - De strijd tegen schoolziekte 1996
Over de parallellen tussen de New Age krachten en werkingen in de wereld en kerk. En wat doet u ? Spijbelen en feestvieren of verder leren ?
De strijd tegen schoolziekte


John Wimber is een bekende naam in de Evangelische-Charismatische wereld. Hij wordt weleens 'de vader van de derde golf' genoemd. De derde golf is een veelbesproken beweging. Deze golf komt er kort op neer dat de mens moet leren leven vanuit de geopenbaarde kennis van God en niet vanuit de menselijke beredeneringen. Wimber wilde de mensen weer wijzen op 'het gebed om gebed'. Zoals de discipelen baden: 'Oh Heer, leer ons bidden,zoals ook Johannes het aan zijn discipelen geleerd heeft.' ( Luc. 11 :1 ) Het 'leren van de Heilige Geest' werd weer ingevoerd in deze tijd van betweterigheid en onafhankelijkheid. Natuurlijk zijn hierin grote fouten gemaakt. en worden er nog steeds grote fouten gemaakt, maar dan hoeven we nog niet met de graten ook de vis weg te gooien..... en dat is helaas veel gebeurd.

Anderen hielden meer van de klasseavonden en de schoolfeesten, en gedroegen zich als afgestudeerden. Och, wat werd er veel gedronken en gestampt, zeg.

Vader Wimber gunde z'n kinderen veel plezier. Ook in z'n lessen besteedde hij daar veel aandacht aan. Hij was bepaald geen saaie leraar. Er werden tussendoor zeker grapjes gemaakt. En zo is de Heilige Geest ook. Maar de lessen vormen het hoofdmenu, het basis-voedsel.

Wat gebeurde er toen ? De spijbelaars kwamen opzetten. Ze wilden niet meer naar school, maar naar feesten. Feesten, feesten en nog eens feesten. Een grote golf van spijbelen kwam over de kerk, om misselijk van te worden. Men noemde deze golf: de Toronto-golf. Het begon nl. in Toronto, in Canada.

Dit is meester Wimber te ver gegaan. Hij heeft alle spijbelaars geschorst. De christelijke en wereldse media toeteren nu rond : 'Scheuring in Toronto ! John Wimber breekt met Toronto ! Wereldwijde verwarring ! Vader Wimber trekt zich - terecht -geheel terug van deze spijbelfeesten. De beruchte Toronto-gemeente zat onder het overkoepelend orgaan van de Vineyard Church, waar John Wimber de directeur van is. Maar nu mag deze gemeente de naam Vineyard niet meer gebruiken. Wimber en z'n Vineyards ( = wijngaarden ) hebben zich teruggetrokken. De spijbel-partijtjes blijken steeds meer uit de hand te lopen, en ze hebben het plan om zelf 'scholen' te gaan starten.

Is het niet eng allemaal ? En dat te bedenken dat deze tendens al langer meeloopt dan vandaag. De duivel werkte al lang geleden met deze strategie. Kunt u het u voorstellen: vermomde spijbelaars op de preekstoel. Ik zeg u : Vele hedendaagse bijbelleraren en andere soorten leraren zijn niets anders dan VERMOMDE SPIJBELAARS !

Binnen de spijbel-beweging is er ook oorlog gaande. De man met wie het eigenlijk allemaal begon RODNEY HOWARD-BROWNE, wil zich nu halfjes losscheuren van wat er nu allemaal in Toronto-diensten gebeurt, terwijl hij zelf deze massale puinhopen heeft gesticht en er nog wel een grotere bende van maakt dan z'n nakroost.
Hij wordt de attractie van de Heilige Geest genoemd. Zelfs aanhangers beweren dat hij macht heeft over de wil van de mensen. Een blad dat zich ten dienste van Browne opstelt schrijft : 'Naarmate zijn prediking vordert, worden hier en daar mensen overvallen met enorme lachstuipen, waardoor velen ongewild naast hun stoel op de grond belanden. , Browne zei in een interview met John Howard, hoofdreacteur van het blad 'Power Magazine (nu Charisma)' , dat iemand die zijn samenkomst bezocht, bij hem kwam en zei: 'Mijn handen branden ! Waarop Browne zei: 'Ga terug naar je gemeente en leg je handen op alles wat beweegt.' Die man ging terug naar zijn gemeente en vandaaruit naar Toronto, waar de golf begon.

Rodney Howard-Browne is dus de grote vader van de Toronto-beweging. Maar nu hij heeft gemerkt dat z'n kind gehandicapt is, worden de banden losser gemaakt. Het vreemde ervan is dat hij in z'n eigen diensten de grootst mogelijke miskramen krijgt, en daar enorm tevreden mee is. Wat de reden is van zijn terughoudendheid ten opzichte van Toronto is te vinden in het 'verschil' tussen hem en Toronto : Toronto staat bekend om de controle-loosheid, maar Browne staat bekend om zijn over-controle. De golf is dus twee-ledig.

Ook in de wereld kwam deze twee-ledige golf de kop op steken. En nu willen we even speciaal Nederland belichten, omdat dat profetisch gezien een strategisch vlak is:

Ten tijde dat de Toronto-golf doorbrak in Nederland, brak ook het paranormale medium Jomanda door, met dezelfde ongecontroleerde symptomen. Ten tijde dat Rodney Howard-Browne naar Nederland kwam, kwam de magiër Rasti Rostelli opzetten, met dezelfde gecontroleerde symptomen. Deze man kwam een tijdlang op Veronica-televisie met zijn shows. Ook hij hypnotiseert de mensen, en krijgt ze helemaal in z'n macht, zelfs massa's tegelijk. Ook degenen die niet in hypnose geloven worden door hem in slaap gebracht en doen de dingen die Rostelli hen opdraagt, zelfs op kilometers afstand per telefoon. Na dit spektakel weten ze niets meer van die hypnose af en moeten ze van zichzelf de gekste dingen per video waarnemen.

Alles heeft zo z'n verbindingen met elkaar. De vermomde New Age-beweging in de kerk werkt gelijkmatig samen met de New Age-beweging in de wereld

Dit werd mij weer des te meer duidelijk toen ik voor het eerst keek naar zo'n Rasti Rostelli-show op de televisie. Ik raad niemand aan om dit zomaar te doen. Ik had een belangrijke gebeds-opdracht van de Heer. Die nacht had ik een droom waarin een enorme slang om zich heen greep en de mensen dodelijke beten toebracht. Opeens kwam hij naar mij toe, maar ik riep de Naam van God aan, en hij schoot weg. In zijn vlucht draaide hij zich nog een keer om en riep: 'ik ben de geest die de leiding heeft over het Rasti Rostelli-werk en mijn naam is: 'Nuro'

Dit soort dromen zijn de Bijbel niet vreemd. We noemen het 'onderscheidings-dromen' .Danièl kreeg dit soort dromen. Johannes ook, en Paulus zegt dat in de eindtijd de mensen van God ook dromen zullen dromen ( Hand. 2 :14-21 ). Deze dromen zijn nodig om de leidinggevende geesten te ontmaskeren en te verdrijven. De Bijbel zegt dat we alleen het kwaad kunnen overwinnen als we eerst de sterkere machten verslaan ( Matt. 12 :28-29 ). In aansluiting op deze droom kreeg ik nog een droom over een enorme walvis die zich manifesteerde als de hoofdgeest van Rodney Howard-Browne, met als naam: 'Martirio'.

Jaren terug droomde ik al dat er in Nederland een invasie zou komen van walvissen, maar toen kon ik dat nog niet goed plaatsen. De Heer liet me zien dat Jona's walvis weer terug was gekomen in de kerk, doordat de kerk, net als Jona, ongehoorzaam was geweest aan Gods opdracht. Toch mogen we weten van het verhaal van Jona, dat God de walvis gebruikt om mensen weer terug te brengen op hun plaats. DE OPDRACHT GAAT DOOR ! Alle dingen zijn medewerkers van het goede voor de kinderen van God ( Rom. 8 :28 ) .Ons heilig gebed in het holst van de walvis zal ons brengen in het Hart van de Heer.

Jona was een spijbelaar, dat werd hem wel duidelijk in de walvis. Willen wij in de walvis blijven en die spijbelgeest niet afzweren, dan zullen we daarin ten onder gaan.

Alle ontwikkelingen van de spijbelgeest in ons hart lopen rechtsstreeks uit op een oorlog. Deze strekking zien we ook in Matteus 24 waar Jezus de grote tekenen van Zijn Komst opsomt, en in Openbaring 6,7 en 8 waar de grote zegels worden besproken die losgelaten worden in de eindtijd. Als u hierover meer over wilt weten, over deze gevaren van de New Age-beweging in kerk en wereld, lees dan de andere artikels op Het Anti-New Age Web. We zien het om ons heen waar gespijbeld wordt, komt chaos, verwildering en tenslotte vernieling en opstand, wat zich uit in relletjes en wat zich zelfs in een oorlog kan voortzetten. Hier loopt alles op uit, en dat is nu al aan de gang overal om ons heen, in kerk en wereld. Wat op spijbelen wordt gebouwd zal zich altijd weer splitsen.

Toronto-gangers komen nu ineens voor een keuze te staan. Het was dus allemaal niet zo rooskleurig als ze dachten. De grote vaderen lopen te bekvechten, en gaan ieder hun eigen weg. Waar zal dat op uitlopen ? John Wimber gaat alleen verder met Vineyard. Rodney Howard-Browne heeft z'n eigen ministries opgezet en Toronto blijft zielig in het hoekje met John Arnott als wel een van de bekendste namen die destijds ook Nederland op z'n kop heeft gezet. Toronto-gangers worden verscheurd van innerlijke verwarring en verwerping. Wordt het Wimber, Browne of Arnott ? Wie van de drie ?

Br. T. Strijker, predikant

Zie ook
Profetisch Info-blad De Charismatische Oorlog Deel 1 - Hocus Pocus toestanden