Nieuws en overdenkingen van onze reporter Deel 3 - Frinsel door de bocht 2005
In november 2003 hebben wij tot onze spijt het artikel Jeremia en de tirannie van het 'positieve' moeten verwijderen op verzoek van de heer Hans Frinsel (de schrijver van dit artikel) van maandblad de Oogst. Over het hoe en waarom meer in deze nieuwe Nieuws en overdenkingen van onze reporter.
Onze reporter op pad brengt verslag uit van merkwaardige gebeurtenissen, personen en situaties. Kijkt u met hem mee ?


Introductie

In november 2003 hebben wij tot onze spijt het artikel Jeremia en de tirannie van het 'positieve' moeten verwijderen op verzoek van de heer Hans Frinsel (de schrijver van dit artikel) van maandblad de Oogst. Over het hoe en waarom meer in deze nieuwe Nieuws en overdenkingen van onze reporter. Waar ging dit artikel nu over. Misschien heeft u het destijds wel gelezen. De heer Frinsel van de Oogst schreef over de profeet Jeremia die een boodschap moest brengen aan het volk die in hun ogen negatief te noemen was, een boodschap van berouw en van bekering terwijl het volk liever een boodschap wilde horen die overeenstemde met fijne gevoelens en verlangens, eentje zoals de heer Frinsel het noemde: "verlossing zonder verootmoediging, redding zonder bekering". Vervolgens legde de heer Frinsel parallellen naar het heden naar de christelijke wereld waar men tegenwoordig vaak spreekt over elkaar positief benaderen en positieve profetieen. Aan het einde van het artikel beschreef de heer Frinsel hoe voor velen positief gelijk is te komen staan met goed en negatief met verkeerd en erger nog positief met waar. Dus als iets positief klinkt of voelt dan is het waar en als het negatief klinkt of voelt dan is het niet waar of niet van de Heer. De heer Frinsel waarschuwde voor deze gevaarlijke weg.

Aangezien wij dit een heel goed artikel vonden besloten wij contact op te nemen via het maandblad de Oogst met de heer Frinsel om toestemming te vragen om het over te mogen nemen op onze website zodat ook onze lezers kennis konden maken met deze belangrijke boodschap. Wij schreven de heer Frinsel het volgende:

Brief van de Hermitatische Orders aan de heer Frinsel - 31 januari 2001

Hallo Beste mensen,

Even een vraagje. Ik heb een artikel hier geschreven door jj frinsel uit de oogst genaamd 'Jeremia en de tiranie van het positieve. Graag zou ik dit op m,n website willen publiceren, natuurlijk met bronvermelding erbij.
Is dat goed ? Of moet dat aan de heer frinsel gevraagd worden. Zo ja kunt u dan zijn e-mail adres geven of dit bericht aan hem doorsturen.

Ik hoor graag van u,

Met Vriendelijke Groet,

T. De Ruiter.

Geen enkel bezwaar

Ik kreeg toen persoonlijk antwoord en toestemming van de heer Frinsel om het artikel te mogen plaatsen. Hij schreef ons het volgende:

11 februari 2001

Geachte broeder De Ruiter,

De vraag met betrekking tot het publiceren van een artikel uit de Oogst op internet, is door de vereniging aan mij doorgestuurd.
Ik heb geen enkel bezwaar dat u het artikel gebruikt, mits het in in z'n geheel overgenomen wordt. Ook wil ik u erop wijzen dat het artikel van mij (Hans) Frinsel is en niet van mijn vader (J.J.).

met vriendelijke groet,


Dankbaar gingen wij aan de slag en onderaan het artikel bedankten wij nog is extra: "Met Dank aan H. Frinsel en het maandblad De Oogst voor het mogen publiceren op het internet".

Een tweede brief

Op 26-9-2003 ruim tweeeneenhalf jaar later kregen wij de volgende brief van de heer Frinsel:

Geachte broeders,

Door lezers van ons maandblad is ons onder de aandacht gebracht dat er een artikel van mijn hand op uw web site staat. Wellicht hebben wij daar in het verleden toestemming voor gegeven. Het was voor ons echter ook aanleiding om uw site te bestuderen, omdat de vraag bij sommigen rees, of Tot Heil des Volks hierbij betrokken is en het steunt.
Ofschoon er ook herkenning is in wat u publiceerd, en wij zeker een aantal zorgen met u delen, bij er ons toch ook een gevoel van ongrijpbaarheid. De benaming De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice" roept bij ons vragen op en wekken wellicht een zekere esoterische indruk. Ook de titels die toegeeigend worden en de exclusiviteit die daaruit spreekt, komen onevenwichtig op ons over.
Het is ook om die reden dat ik u namens de leiding van Tot Heil des Volks vriendelijk doch dringend verzoek het artikel uit De Oogst (over Jeremia) van uw site te verwijderen, omdat wij niet op de inhoud van uw site aangesproken willen worden of er verantwoording voor kunnen dragen.

Wij wensen u Gods zegen en leiding,

met broederlijke groet,

Hans Frinsel


U zult begrijpen als lezers van de artikels op onze website dat wij nogal teleurgesteld waren vooral ook vanwege de nogal slappe argumentatie in de brief alsof als er iets van je ergens anders gepubliceerd wordt je dan dus achter de inhoud van artikels van andere schrijvers op desbetreffende website moet staan. Wij van de hermitatische orders kunnen ons ook in veel van wat de Oogst schrijft wel vinden maar ook in veel niet omdat het te vaak gebeurt dat alles over een kant wordt geschoren, zowel de slechte als de goede dingen wanneer het gaat om verslagen over de charismatische wereld. De balans van gezond en werkelijk onderscheid is wat dat betreft volledig zoek en we hebben hen hier in het verleden ook op aangesproken. Doch, dit alles weerhoud ons er niet van de goede dingen van de Oogst op onze site te willen publiceren.
Verder noemt de heer Frinsel ons broeders maar wenst verder geen enkele associatie met ons. Dat komt er op neer dat je zegt, jullie zijn onderdeel van het Lichaam van Christus maar we willen verder niets met jullie te maken hebben. Ik moet toch sterk aan een vorm van mensenvrees denken als dieper liggende motievatie van de brief, omdat de argumentatie niet echt afdoende is.
Over het zogenaamd toeigenen van titels hebben we al eens eerder antwoord op gegeven op deze website dus om nu weer in dat schuitje te gaan heb ik al helemaal geen zin meer in. Zie onder andere De Zondvloed Deel 1. Dit is gewoon een regelrecht verloochenen van de vijfvoudige bediening. Het betrof waarempel een artikel over Jeremia die zogenaamd zichtzelf ook de titel van profeet had toebedeeld en in februari 1999 publiceerde de Oogst een oproep waarin priesters en profeten gezocht werden. Dit is weer die geestelijke schizofreniteit. Als het er op aan komt dan wordt er gekozen voor de 'safe side'. Een zeer gevaarlijke kant van demonische rust. Heel vreemd allemaal want ze zien het allemaal zo duidelijk staan in het oude testament, maar ja daarom heet het nu juist ook schizofreniteit. En ze betrekken het op alles en iedereen behalve op zichzelf. Wij raden de Oogst en alle lezers van de Oogst aan nog is goed de delen van de serie De Zondvloed en dan met name Deel 2 te lezen.

Wij schreven de heer Frinsel terug met bijgevoegd de eerdere correspondentie waarin hij toestemming gaf tot publicatie.

Onze brief terug aan de heer Frinsel

Geachte heer (Hans) Frinsel,

Ik zal er voor zorgen dat het artikel verwijderd wordt maar alleen maar omdat we geen zin in gedonder hebben. Ik kan me overigens niet vinden in de argumenten die u aandraagt voor het verwijderen van het artikel want het lijkt mij dat u ook op onze site aangesproken kon en zult worden als er geen artikel van uw hand op onze site te vinden is.

Verder jammer overigens want het is een goed artikel. Ik zal in onze rubriek Nieuws van onze Reporter onze lezers en bezoekers op de hoogte stellen van het moeten verwijderen van dit artikel anders zullen wij hier vragen over gaan krijgen.

Met Vriendelijke Groet,

Namens De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice"

T. De Ruiter.

Nawoord

Tot op heden hebben wij geen antwoord op deze brief ontvangen. Het artikel Jeremia en de tirannie van het 'positieve' is inmiddels al enige tijd van onze site verwijderd. Rest in Peace zullen we maar zeggen... Misschien dat dit artikel de weg zal openen naar een nieuwe dialoog met de mensen van de Oogst maar ze moeten in eerste instantie niet bij ons wezen maar bij God om met Hem in het reine te komen.

Met Groet, Onze Reporter (deze keer was dat Br. T. De Ruiter)