Spiegel van de kerk Deel 1 - De wereld van vandaag 1995
Weet u waar de wereld van vandaag om draait...? Hij draait om.... en .... Ook spreekt broeder Strijker over aanvaarding, ware aanvaarding.

De wereld van vandaag draait niet meer om z'n as..., maar om geld.

Zelfs de zon gaat niet meer voor niets onder tegenwoordig, en er is niets nieuws meer onder de zon.

Toch is er een wereld van verschil als je naar Jezus kijkt. Hij heeft altijd gratis voor ons gezorgd, en Hij kwam altijd met iets nieuws.

De wereld van vandaag draait niet meer om z'n as..., maar om roddel.

Als iemand z'n teen heeft gestoten, dan zegt buurvrouw 1 dat hij z'n voet heeft gebroken. Buurvrouw 2 zegt dan dat z'n been verlamd is geraakt. Buurvrouw 3 zegt dan dat z'n been eraf is, en buurvrouw 4 zegt dan, dat hij dood is.

Gelukkig dat God dan altijd een pleister uit de kast haalt.

De wereld van vandaag draait niet meer om z n as..., maar om eer.

De mens wil graag gezien worden, en pronkt met zichzelf. Modeshows, miss-verkiezingen, u kent het wel: Het gaat allemaal om het pakpapier en het kan men vaak niet schelen wat er binnenin zit.

Laten we slim zijn. Als de t.v. kapot is, dan gaan we het beeldscherm niet opschilderen, maar brengen het naar de reparateur om het van binnen te laten nakijken.

De wereld van vandaag draait niet meer om z'n as..., maar om macht.

Maar de zon laat ons zien, dat er Iemand boven ons staat. De zon heeft veel gelachen om de domheid van de wereld.

Er is Iemand die zorgt voor het licht in onze ogen. En als Hij het licht uitdoet, dan zijn we nergens meer.

De wereld van vandaag draait niet meer om z'n as..., maar om betweterigheid.

's Werelds grootste wet is : 'Ik heb altijd gelijk.'
Er is ook nog een andere wet die daarbij hoort :
'Als ik niet gelijk heb, treedt de eerste wet automatisch in werking.'

Piraten gebruiken dit soort wetten als ooglappen, maar laten wij zo verstandig zijn om ze aan onze laars te lappen.

De wereld van vandaag draait nietm meer om z n as..., maar om hoogmoed.

Als het buiten dondert en bliksemt en je fietst op het veld: Laat dan je fietsje staan en ga plat op de grond liggen. De bliksem treft het hoogste punt.

Daarom is het belangrijk voor ons om te bukken, ... zodat we later weer kunnen doorfietsen.

De wereld van vandaag draait niet meer om z'n as..., maar om zichzelf.

De wereld tracht zichzelf al tijden en tijden te zoeken en te vinden. Toch heeft ze gemerkt dat dit niet werkt. Ze is er niet beter op geworden.

Is het niet tijd, dat de wereld weer omhoog gaat kijken ? Omhoog gaat kijken naar de zon ?
Is het niet tijd, dat de wereld weer om de zon gaat draaien en daar z'n geluk gaat vinden ?

Laten we hier tijd voor maken. Laten we de hoogtes van God opzoeken, om zo dicht mogelijk bij de warmte van de zon te komen. Laten we onze zware jassen uit doen en er echt voor zitten, om intens van de zon te kunnen genieten.

Zo kunnen we een voorbeeld zijn voor anderen. Zo kunnen anderen van ons leren. We hebben dan het zonnetje in huis gehaald en laten het ook schijnen.Aanvaarding

God is een God van Aanvaarding.

Er is alleen één ding waar Hij niet tegen kan en dat is verwerping. Er mag geen verwerping bij Hem komen. Dat haat Hij.

Aanvaarding is een Vuur. Een Vuur waarin elke verwerping wordt verteerd. Wij kunnen alleen tot God komen als wij ook mensen van Aanvaarding worden, die elke verwerping haten en verwerpen.

Ja, de Ware Aanvaarding verwerpt. In de Bijbel komen wij telkens weer tegen dat God verwerpt.
Hij verwerpt de verwerping. Aanvaarding is geen aanvaarding als ze de verwerping niet verwerpt. Het goede is het goede niet, als ze het kwade niet haat en niet verwerpt.

Br. T. Strijker, predikant/ herder

Klik hier voor deel 2
De kerk is in de god-stemming