De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 4 - De Gaven van onderscheiding 2000
In dit nummer:
 • De gave van de onderscheiding
 • Leren onderscheiden
 • ToetsenIn dit nummer :

* De gave van de onderscheiding

* Leren onderscheiden

* Toetsen


De gave van de onderscheiding

Er is een gave die belangrijk is in de strijd: de gave van het onderscheiden der geesten. Wat houdt die gave dan precies in ?

Er zitten verschillende elementen in deze gave. Je kunt het vergelijken met een sinaasappel die uit meerdere stukjes bestaat. De Bijbel zegt dat we naar de gaven van de Geest moeten streven. We streven dan ook naar elke gave van elk stukje.

Wat wij gemerkt hebben is dat niet iedereen dezelfde stukjes heeft, maar dat daar verschil in bestaat. Zo mogen we van elkaar leren en van elkaar ontvangen. De een hoort misschien in de geestelijke wereld terwijl de ander misschien wel heel veel ziet. Weer een ander is misschien juist weer heel scherp in z’n gevoel.

Het is de bedoeling dat al onze geestelijke zintuigen zich ontwikkelen. Net zoals het belangrijk is om al onze natuurlijke zintuigen te ontwikkelen. Dit is voor onze eigen bescherming.

Het is niet per definitie zo dat we deze gave direct in z’n geheel ontvangen. Ieder mens zit anders in elkaar. En we worden door zoveel dingen beïnvloedt dat het allemaal nog best wel ingewikkeld zit. Maar laten we eerst eens kijken waaruit de gave van onderscheiding bestaat:

Eigenlijk komt het hier op neer:
 • Onderscheiding van het goede
 • Onderscheiding van het kwade
 • Onderscheiding van zintuigen
 • Onderscheiding van territoriale niveau's
 • Onderscheiding van gebieden
En deze onderscheidingen bestaan dus uit afzonderlijk blokjes.

Waar wij veel op hameren is dat er valse gaven van onderscheiding op de loer staan. Er wordt om elk blokje in ons leven gestreden tussen God en de duivel. Het frame-work heeft God al in uw hart geschapen. Nu is het de vraag door wie u het laat opvullen. (zie ook De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3: De Indelingen in de Hemelse gewesten )

De duivel kan op 2 manieren zo’n open hokje invullen:
 • met valse onderscheiding
 • met anti-onderscheiding
Als u gebrek aan onderscheiding in uw leven bemerkt, dan weet u dat u met punt 2 maken heeft, de geest van anti-onderscheiding. Heeft u wel onderscheiding, dan kan dat of goed zijn, of vals. Om hierachter te komen is het belangrijk dat we leren TOETSEN. Hier hopen we later nog op terug te komen.

De vraag is nu natuurlijk: hoe ontvangen we de gave van onderscheiding ?

Basis:
 1. Nagaan via de kubussen welke blokjes u heeft. En daar God voor danken. Dankbaarheid schept voor God het vertrouwen u meer te geven. Verzamel datgene wat u al hebt. Koester het, dat vormt het fundament voor verdere ontvangst.


 2. Nagaan wat u niet hebt en daar een heilig verlangen naar later ontstaan. Uzelf afvragen wat uw motieven zijn om meer onderscheiding te hebben. Werk aan uw motieven. Want motieven zoals macht, eer en trots kan God natuurlijk nooit beantwoorden.
Verder:
 1. Nagaan wie er die onderscheidingsstukken heeft die u nog niet heeft en vragen of die persoon voor u wil bidden, of u die gave ook mag ontvangen. Eert u geestelijke vader en moeder, opdat uw dagen (ook: gaven) verlengd worden !


 2. Nagaan wie van de goede broeders en zusters uw gaven nog niet heeft en voor hen bidden dat ze die gaven mogen ontvangen. Wie geeft zal gegeven worden !
Ten slotte:
 1. Wetende dat je gaven kunt ontvangen en ontwikkelen door STUDIE.
  Lees over deze gave en vraag God je er over te onderwijzen.


 2. Bid om de gave.
  Noem specifiek de gave-stukjes op die je nog niet hebt.
Zoals we wel merken zijn er een heleboel factoren die de ontvangst en de ontwikkeling kunnen tegenhouden. Ik zal er een aantal noemen: Voorgeslachtelijke bindingen (erfelijkheid), zonde, onwetendheid, verleden- bindingen, etc. Aan deze invloeden staan de gaven-stukjes bloot. Het is belangrijk om naar de achtergronden te kijken, naar de ondergrond, want alles, alle zaadjes moeten in goede aarde vallen !

Leren onderscheiden

Het onderscheiden mag geen natte-vinger-werk worden. De gave heeft een mechanisme. Als u dat mechanisme niet kent staan er teveel gevaren op de loer en is er een grotere kans dat er dingen fout gaan. Hiervoor moeten we de schoolbanken in. Er moet een balans gehouden worden tussen het leren van God en het leren van anderen. God heeft nl. ook mensen aangesteld om ons te onderwijzen.

Hoe te onderscheiden ?

LES 1. RICHTEN

Pak een terrein waar je in wil onderscheiden. Als je te algemeen werkt wemelt nl. alles voor ogen. SPECIFICEREN scherpt ons onderscheidingsvermogen.

LES 2. SPREEK ERTEGEN

De geestelijke indelingen worden zichtbaar naarmate we er een kracht op afsturen om eroverheen te gaan. Zo hebben we een instrument om mee te ervaren, zoals een radar die stralen uitzendt om het object mee af te tasten.
EEN VAN DIE krachten kan een woord zijn, een gebed wat betreft het desbetreffende terrein. Ook een gedachte, of een beweging is een kracht. Zend iets uit zodat het terrein geobserveerd/ gemeten kan worden. Zo ontstaan dromen en visioenen.
Dit is een mechanisme van onderscheiding en profetie.

In territoriale strijd:

Spreek de heersende macht aan boven een voor jou haalbaar en denkbaar terrein. Dat kan een familie zijn, een kerk, of een plaats bijv. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik bind je autoriteit in de naam van de Heer.’ En wacht dan af wat je ervaart.
Let daarbij op de gedachtes die binnen komen, de gevoelens, de indrukken. De geestelijke wereld is opgeborgen in subtiele ervaringen. Het hoeft niet direct groots over je te komen. We moeten leren de geestelijke wereld binnen te gaan, en dat begint vaak in het klein.
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert, zeggen we altijd!

LES 3. PROFETEER IN GELOOF IN ALLE ZINTUIGEN

In profetische gemeentes leert men de mensen over het algemeen profeteren in woorden, maar wij leren de mensen ook profeteren wat betreft beelden en gevoelens.
Profetie betekent doen. Romeinen 12 zegt dat we profeteren naarmate ons geloof. Er behoort ook een daad van ons te zijn. Geloof betekent ACTIE. Het is tweerichtingsverkeer. God geeft openbaringen, maar wij moeten erin springen. Niet alleen wat betreft woorden, maar ook wat betreft beelden en wat betreft de andere zintuigen.
Een goede beginvraag is: Wat zou God mij nu willen laten zien? Wat komt er dan voor beeldenstroom in je op ?
Denken is kijken in de geestelijke wereld. Kijk rond, d.w.z. ga denken.
Weet echter dat de duivel ons ook kan beïnvloeden in ons denken waardoor we op verkeerde plaatsen terecht kunnen komen. We moeten in de stromen van de Geest blijven. Hierbij is TOETSEN onmisbaar, waar we straks op terugkomen.

Wij noemen deze 3e les: onderscheidings-profetie. Je kan via profetie erachter komen wat de duivel tegen je zegt, of wat hij doet. Je kunt hem zo ontmaskeren en bevelen geven. Er zijn dus verschillende vormen van onderscheidings-profetie.

Toetsen

Telkens weer merken we dat er diepere wegen zijn om nog nauwkeuriger en sneller te toetsen. Toetsen is van levensbelang willen we niet in misleiding terecht komen.

Laat me u drie belangrijke toetsmethodes doorgeven:

TOETS 1: TERRITORIAAL-TOETSEN

Een valse macht probeert zich altijd in een schuilplaats te beveiligen. Die schuilplaats is de macht die boven hem staat, zijn ouders. Belangrijk is het dus om altijd de oppermacht aan te spreken van hetgeen je wil toetsen. Zo wordt de kans op misleiding kleiner, want de slechte oppermacht is de geheime krachtbron van de valse macht.

Hoe spreek je zo’n oppermacht aan?
Door aan de macht van het toets-gebied te vragen:
‘Wie is de baas?’
Vervolgens roep je de kracht en de wijsheid van de Heere over het toetsgebied en de baas ervan aan en zeg je: ‘Als het een boze baas is wordt hij nu gebonden. Als het een goede baas is wordt hij vrijgezet.’
Let dan goed op wat je ervaart.

TOETS 2: VRAAG-TOETSEN

Via vragen stel je je zintuigen open voor ervaring. Een goede vraag na toets 1 is bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er nu ?’ Het is a.h.w. biddend toetsen. Hoe specifieker je wordt in je vragen, des te krachtiger de ervaringen kunnen worden.

TOETS 3: IJS-TOETSEN

Met Gods ijs scheid je het terrein wat je wilt toetsen van alle andere terreinen, zodat boze machten elkaar niet meer kunnen helpen. Zo wordt het gebied geïsoleerd en komt de ware aard naar voren. Roep daarom Gods ijs aan over hetgeen je wilt toetsen en kijk wat er gebeurt.

Territoriaal Strijder H.T. Strijker