Geestelijk Reizen Deel 1 - De motor voor Territoriale Strijd 1998
In dit nummer :
  • De noodzaak van geestelijk reizen
  • Een nieuwe reformatie
  • De 7 voudige bediening
  • 5 sleutels tot het aanwakkeren van de geestesreis-gaven
  • De bediening der kerkouders
In dit nummer :

* De noodzaak van geestelijk reizen

* Een nieuwe reformatie

* De 7 voudige bediening

* 5 sleutels tot het aanwakkeren van de geestesreis-gaven

* De bediening der kerkouders


Profeten apostelen, nieuwe tijdperken ? Ja, wij geloven erin. Ook geloven wij dat God met deze bedieningen niet het plafond heeft bereikt. Neen, God Woord spreekt ook over komende rechters en kerkvaders.


De noodzaak van geestelijk reizen

Een onderwerp waar er in de kerk weinig over gesproken wordt, maar wat o zo belangrijk is, is het onderwerp: "geestelijk reizen". Net als het onderwerp "territoriale strijd" is dit iets wat ik voor de gemeente van God moet aanstippen. Hiermee beitel ik verder aan het werk wat destijds door de oude profeten is opgezet. Ezechiel maakte deze reizen , zelfs in een speciale "wagen" die God hiervoor gaf (Ezech. 1). Paulus kende iemand die deze reizen maakte en Johannes van het boek Openbaring had deze gave van geestelijk reizen ook. In de kerkgeschiedenis zien we de naam John Bunyan op komen, die met z’n boek "De Christenreis’ (the pilgrims progress) geschiedenis maakte.

Hierop wil ik voort borduren, want wij hebben deze gave van het geestesreizen nodig om te kunnen ontkomen als de elementen gaan instorten. Net zoals de gave van territoriale strijd is het bezit van deze gave van puur levensbelang. Laten we niet lichtzinnig op deze zaken neerkijken.

Een nieuwe reformatie

Voor territoriale strijd is het belangrijk dat we leren geestelijk reizen. Door deze gave komen we namelijk op de verschillende niveau’s / levels waar we regerende geestes wezens ontmoeten.


Geestelijk reizen: de motor voor Territoriale Strijd

Geestelijk reizen houdt zich bezig met voorwaardes, met tussenstappen. Paulus beschrijft in een van zijn brieven de reis die de pelgrim moet maken naar het Heilige der Heiligen in de tabernakel. Het is belangrijk dat de bediening der voorbereiding weer terugkeert in de gemeente Gods, want zonder deze bediening kelderen we telkens weer met onze neus tegen koperen deuren aan, of komen we in de misleidingen van de satan terecht, die zijn snoepjes voor de poorten van Golgoltha uitdeelt. Ja, u kunt nu alles ontvangen, als u de voorbereiding niet wilt, als u de prijs niet wilt betalen. Dan dalen de kant-en-klaar-goden tot u neder.

Eind jaren tachtig is o.l.v. John Wimber de Profetische Bediening in de wereld hersteld. Nu zijn we dan het Apostolische Tijdperk binnen getreden o.l.v. apostelen zoals Harold Eberle. Maar nu wil God dat we opgaan om het Rechterlijke Tijdperk binnen te treden tot herstel van de territoriale gaven. Hierover kunt u lezen in de serie De Strijd tegen de Territoriale Machten waar inmiddels 4 delen van uit gekomen zijn. Daarachter ligt een nieuw tijdperk voor ons klaar tot volkomen herstel van de gemeente, nl de Tijd van de Kerkvaders. God wil ons nieuwe kerkvaders geven. Het werk van Maarten Luther moet voortgezet worden. God wil een nieuwe reformatie geven. Kortom : we zijn er nog niet. Gods kerk ligt in puin. We zijn ergens vastgelopen. Deze kerkvaders worden in het boek Openbaring beschreven als de 24 oudsten die tronen hebben rond de troon van God waaruit de Leeuw en het Lam opkomen om de zegels van het Woord van God te verbreken. Telkens als er oordelen worden gebracht over de wereld zien we deze oudsten ter tonele verschijnen. De vierentwintig oudsten worden de koningen op aarde (Openb. 5:10). In de Bijbel zien we dat Petrus door God als kerkvader was aangesteld. Hij was de rots op wie de gemeente gebouwd werk. Onder zijn bediening vielen er zelfs doden (Hand. 5) Ook Abraham was een kerkvader. In de Eindtijd zal Elia terugkeren als Aartsvader voordat de Heere wederkomt. Hij zal de kerkvaders teruggeven aan de kinderen van God. Gods volk heeft vaders nodig en natuurlijk moeders (Matth. 4)


De bediening der voorbereiding, de gave van het reizen i/d geest zal hersteld worden door de komende kerkvaders, de rotsen waarop de komende gemeente gebouwd zal worden.

De 7 voudige bediening

Er wordt teveel gerust in de geest! Er wordt teveel gelachen in de geest! Er wordt teveel gevallen in de geest! Er moet weer worden gereisd in de geest! Er moet weer worden opgestaan in de geest! Er moet weer worden gewerkt in de geest! De komende kerkvaders en kerkmoeders zullen er met de zweep goed overheen gaan. Er moet gewerkt worden, we zijn teveel ingedut, we laten ons teveel bedienen, dit is de eeuw van de luiheid. Hiermee, met deze tijdgeest, zal korte metten gemaakt moeten worden. Er moet opgehouden worden met het geklets over de vijfvoudige bediening. De Bijbel spreekt over veel meer bedieningen, het is allemaal luiheid. Laten we beginnen met het spreken over de 7 voudige bediening, met Rechters en Aartsvaders erbij. Het is tijd dat deze bedieningen uit het slijk worden gehaald.

5 sleutels tot het aanwakkeren van de geestesreis-gaven

Sleutel 1

Jezelf gaan zien als een pelgrim met zowel een natuurlijk als een geestelijk lichaam. Paulus zei : "Ik ben niet bij jullie, maar in de geest ben ik wel bij jullie". Als je aan iemand denkt, of voor iemand bidt, dan is jouw geestelijk lichaam bij het geestelijk lichaam van de ander. Je hebt dus meerder geestelijke lichamen, want je kan aan meerdere mensen tegelijk denken.

Als je je verschillende geestelijke lichamen onder ogen komt, je daarvan bewust wordt, begint je geestelijke reis, want dan ben je in staat specifieke dingen op te merken, en te verrichten vanwege deze rangschikking, dit onderscheid. Als je 10 dia’s plaatjes op elkaar liggen zie je niks, of krijg je een rommelig geheel, maar leg je ze naast elkaar, maak je onderscheid, dan komt er goede informatie. Dit noemen we ook wel "3 dimensionaal denken".

Sleutel 2

Stel geestelijke bedevaarts oorden, levensdoelen vast en richt je daarop, vasthoudend, als volhardend gebed. Zo krijgt je geestelijk lichaam de kans om stapje voor stapje in dat bereik binnen te dringen.

Sleutel 3

Het doel kan je verblinden voor de weg ernaar toe. Als je in het donker loopt en je schijnt je zaklamp recht vooruit, kun je struikelen over de dingen die voor je staan. Laat het doel los, richt je op de weg en je hebt het doel.

Sleutel 4

Tank bij, in ieder tussenstation. Daar vind je de sleutels voor je verdere reis. Kom je niet door de deur van de toekomt, reis dan terug naar het verleden. Je hebt ergens een sleutel laten liggen. Wat betekent dat "bij tanken"? Dankbaarheid, aandacht, respect etc.. Op deze basis durft God je meer te geven.

Sleutel 5

Zwem niet zomaar in je eentje de wildwaterbaan over. Misschien heeft iemand anders al voor jou de draad gespannen of een brug gebouwd. God werkt door mensen. Neem je hen niet aan, dan heb je God ook niet en verdrink je. Onderwerp je aan Gods mensen, leer van hen, lees hun boeken, zo kom je verder op je reis.

De bediening der kerkouders

Kerkouders zijn de architecten van God, de cartografen. Zij zijn degenen die de atlassen van de geestelijke wereld gaan opzetten en beheren. Zij zijn degenen die de routes in de geestelijke wereld gaan uitstippelen. Zij zijn de komende gidsen die de overzichten van de geestelijke gebieden kennen en bezitten. Openb. 5:10 zegt dat de 24 oudsten door God zijn aangesteld als koningen die over de aarde heersen. Kerkvorsten en Kerkkeizers zullen opstaan om orde te brengen onder Gods volk. Laten we ons hiervan bewust worden. God werkt door Zijn Lichaam. Als Hij terug komt, dan gebeurt dat in en door Zijn mensen (2 Thess. 1:10).

Hartelijke groeten van Tim Strijker, rechter i/d wil en autoriteit van God

Sommigen van u willen nu in de pen springen ! Voordat u dat doet raden we u aan eerst
De Veel Gestelde Vragen over het Geestelijk Reizen te lezen
en
De Veel Gestelde Vragen - U bent New Age (?).

Om u een handreiking te geven voor het reizen in de geest hebben wij voor u de serie gebedsreizen opgesteld. U kunt deze reizen zien als verhalen waar u zelf in meespeelt. Spelenderwijs kunt u zo in aanraking komen met de dingen van God. Stap in het verhaal en ontmoet zo de werkelijkheid. Klik hier om naar de serie gebedsreizen te gaan !