Terug naar de Basis Deel 2 - Vragen en Antwoorden bij studie Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber 7 maart 2006
 

Deze brief is onderdeel van de serie Terug naar de Basis Deel 2 - Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber en hoort bij de brieven die verstuurd zijn naar diverse mensen voor meer informatie en antwoorden over de werken van Emanuel Swedenborg en Jacob Lorber.

Toelichting bij de vragen
Telkens vindt u per vraag de ingevulde antwoorden met daarachter (Lorber) of (Swedenborg) waarmee bedoeld wordt dat die persoon zich meer bezig houdt met de werken van Lorber en de ander meer met de werken van Swedenborg. Bij vraag 2 moet u voor de beantwoording van Swedenborg voor Lorberianen, Swedenborgianen lezen en bij vraag 3, 4, en 5 moet u dus Lorber en Swedenborg omdraaien voor de juiste vraagstelling.

De brief in kwestie
Geachte heer of mevrouw,

Ik run een christelijke website die ook in voortgaande openbaring gelooft. In die zin staan wij ook open voor de geschriften van Swedenborg en Lorber. Nu krijgen we regelmatig vragen van christenen uit diverse kringen, evangelisch, pinkster of protestants met o.a. help wat moeten we hiermee nadat ze een keer toch iets gelezen hebben (waarschijnlijk op het internet) over de omvangrijke werken van Swedenborg en Lorber en hoe komt het dat het zo weinig bekendheid heeft in de hierboven genoemde kringen. Het leek mij verstandig deze vragen aan Swedenborg en Lorber mensen (als ik het even zo mag noemen) voor te leggen.
 
Vraag 1
Ik ben zelf ook opgegroeid in een christelijk gezin in de hervormde kerk en later wel in een pinkstergemeente terecht gekomen en vele andere gemeentes bezocht en doorgewinterd in het christendom doch....nooit in die kringen iets gehoord over Swedenborg of Lorber. Kunt u dat verklaren. Kan u mij vertellen wat er geschiedkundig gebeurd is dat Swedenborg en Lorber nooit ingang gevonden hebben in het mainstream christendom ? Is het omdat daar niet in voortgaande openbaring wordt geloofd ? Waren Nederland en Europa zo christelijk, zo hervormd of reformatorisch beter gezegd dat Swedenborg en Lorber er nooit tussen zijn gekomen ? Of zijn er nog andere redenen ?

Antwoord 1 (Lorber)
Zelf ben ik lid van de gereformeerde kerk, of PKN zo u wilt, en al ruim 20 jaar intensief bezig met de verspreiding van de boeken van de Nieuwe Openbaringen geopenbaard aan Jakob Lorber. Aanvankelijk liep ik over van enthousiasme om deze woorden van de Heer aan mijn mede kerkgenoten te laten lezen, maar ik stuitte slechts op onbegrip en bijzonder lauwe reacties. Op den duur liet ik dit wel en vond met de jaren juist veel weerklank en enthousiasme in randkerkelijk cq buitenkerkelijk gebied. Voor de institutionele kerk heeft God voor het laatst gesproken in het boek openbaringen en zijn deze openbaringen met het kaft van de Bijbel afgesloten. Hier valt niet aan te tornen en daarmee bepaalt de kerk hoe de Heer tot de mens zal spreken. Nu stel ik het misschien wat direct, maar toch komt het hier in grote lijnen op neer. Men sluit zich af voor de boeken van Lorber en Swedenborg en dat is zeer pijnlijk als je ziet hoe het instituut kraakt in haar voegen, hoe dit instituut soms predikanten het woord laat verkondigen die zelf niet meer in de goddelijkheid van Jezus geloven en welk instituut momenteel in de publiciteit is vanwege een rechterlijk geschil over de naamvoering. Het is al niet anders dan in de tijd van Jezus Zelf. Juist waar je verwacht dat schriftgeleerden etc. Zijn boodschap met open armen zullen ontvangen, daar bereidde men zich er op voor om deze oproerkraaier te weerspreken en vervolgens te doden. Nu kan ik de kerk achter me laten, maar dat is niet de bedoeling. De Heer zegt Zelf: Zie het instituut maar als een zieke moeder, er wordt in ieder geval nog gelezen uit het Evangelie dus je kunt er een basis vinden net zoals je thuis ook niet altijd een volmaakte opvoeding meekrijgt. En verlaat je je moeder ook als ze ziek is? Nee je probeert haar ziekte te verlichten waar mogelijk. Ach je kunt het allemaal nalezen. Ook hebben we de EO eens het een en ander opgestuurd; maar we kregen een brief terug dat we van doen hadden met een valse profeet. Men opent zich wel voor de commercie, maar sluit zich af voor het voortgaande woord van God. Het komt er eenvoudigweg op neer dat je het evangelie moet leven , dan ontmoet je als vanzelf mensen op je weg die geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen hebt en zo verspreid zich de inhoud van deze prachtige Openbaringen. De verspreiding is reeds 150 jaar gaande en de boeken zijn inmiddels in bijna 20 talen beschikbaar. Allemaal tot stand gekomen door vrijwillige arbeid in combinatie met stichtingen en uitgevers die het belang van deze werken inzagen, zonder commercieel belang. In vertrouwen op Gods leiding gaan wij dan ook moedig voort met het zaaien, de wasdom is aan de Heer.

Antwoord 2 (Lorber)
Ik denk dat de grootste reden is dat er, na dat Jezus gekruisigd is, niet meer geloofd wordt in openbaringen en profeten. Er komt ook nog eens bij dat ze niet geaccepteert zouden worden, net zoals alle profeten vermoord zijn in de vroeger tijden. Ze hoeven nu niemand meer te vermoorden, ze sluiten het simpelweg buiten. De openbaringen komen namelijk niet helemaal overeen met kerkelijke ideën.

Antwoord 3 (Lorber)
Bedankt voor je vragen! Ze zijn beslist kernachtig. Graag zal ik ze in volgorde beantwoorden. Lorber en Swedenborg zijn nooit geaccepteerd door het overgrote deel van de christenen, omdat men daar niet in voortgaande openbaring gelooft. De R.K.-kerk gelooft wel in privé-openbaringen, maar deze hebben geen algehele geldigheid voor alle christenen; ze dienen alleen voor het heil van degene, die ze ontvangt.

Antwoord 4 (Lorber)
De suggesties over mogelijke antwoorden die in de vraagstelling zijn opgenomen, geven al de voornaamste redenen. In het gevestigde christendom wordt doorgaans inderdaad aangenomen dat de Openbaring van Johannes het laatste profetische werk is, ondanks andere geluiden hierover in het NT, met name in de brieven van Paulus (zie ook de web-pagina www.lorber.nl/htm/nwopenb.htm). Verder gaan veel mensen ervan uit dat elk werk waarin ook maar iets wordt vermeld wat niet ook in de bijbel staat, uit den boze is, ook al is het hier geheel niet mee in tegenspraak en geeft het slechts aanvullende of verklarende informatie. Ik heb ook een NH-achtergrond, maar had daar altijd het gevoel dat ik niet veel verder kwam. Alles was altijd vaag of dogmatisch bepaald. Op een wat diepgaander vraag kwamen allerlei totaal verschillende antwoorden, afhankelijk van de persoon aan wie deze vraag werd gesteld. Van RK-zijde zijn er vanuit de leiding ook nog de nodige bedenkingen tegen de Lorberwerken omdat hierin de sterk hiërarchische opbouw van de organisatie en het uitvoeren van bepaalde ceremoniën niet erg positief worden beschreven. Desondanks is een groot deel van de Lorberlezers van katholieke huize, waarschijnlijk ook omdat de doorsnee kerkganger daar altijd doelbewust zoveel mogelijk onwetend werd gehouden. Onze ervaring is dat mensen die in aanraking komen met de boeken van Lorber daar óf niets van moeten hebben (vaak om voornoemde redenen), óf er heel erg enthousiast over zijn omdat ze daarin nu net die dingen vinden die ze altijd al graag wilden weten en waarover de bijbel of de kerk hun geen of onvoldoende uitsluitsel kon geven.

Antwoord 1 (Swedenborg)
Naar ik weet is er nooit een godsdienst geweest die het roer heeft omgegooid en fundamentele leerstellingen heeft veranderd. Daarom heeft het mij altijd een beetje verbaasd dat Swedenborg dit geprobeerd heeft en nooit een nieuwe kerk heeft willen starten. Zelfs zo sterk dat hij zijn meeste boeken anoniem heeft uitgegeven.
Wel heeft hij op deze manier meer tijd voor schrijven gekregen, het aantal bladzijden telt in de vele duizenden.
Daarnaast lijkt het me geen eigenschap van gelovigen om eens poolshoogte te gaan nemen wat anderen over hun geloof zeggen of wat er eventueel aan verbeterd kan worden. Daarom is 2000 jaar geleden het Judaïsme ook niet van richting veranderd en zal, naar mijn mening, door deze wederkomst via Swedenborg in 1770 het Christendom ook niet het roer omgooien.
Daarnaast is het pas een paar honderd jaar geleden dat Swedenborg pen op papier heeft gezet dus zie ik dit meer als een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat.
Maar de wereld begint notitie te nemen. Op 8 November, 2005 heeft het Zweedse UNESCO Counsel bekend gemaakt dat het twee bibliotheken heeft geselecteerd voor haar Memory of the World International Register. Als de culturele tak van de Verenigde Naties tracht UNESCO over de hele wereld culturele schatten te documenteren en behouden. Dit congres betekende een erkenning van de belangrijkheid van Emanuel Swedenborg’s archieven en die van de welbekende schrijfster van kinderboeken, Astrid Lindgren.
Er bestaat dus een ontwikkeling of groei, al is het langzaam maar zeker. Bovendien is het pas sinds de laatste 15 of 20 jaar dat men evangelisatie of Outreach serieus is gaan nemen.

Antwoord 2 (Swedenborg)
Persoonlijk denk ik wel dat het te maken heeft met:
a. de gedachte Sola Scriptura; alle latere openbaringen kunnen niet als openbaring worden gezien, na de geschriften van Paulus was het dus afgelopen, de Heer had ons niets meer te zeggen.
b. in de Werken van Swedenborg worden de toenmalige Kerken heel nauwkeurig onder de loep genomen, waardoor onjuistheden (per ongeluk of met opzet; valsheden vlgs ES) aan het licht werden gebracht. Ja, hoe ga je daar mee om als kerkelijk bestuur waarvan er minstens toen één was die onfeilbaar was in kerkelijke zaken.
c. De Werken van ES zijn niet de gemakkelijkste om te lezen. Het zijn theologisch/filosofische boeken en niet iedereen is in het lezen daarvan even bedreven. Dus: komt nog wel, volgende keer e.d.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Waarschijnlijk zijn beiden weinig bekend in de christelijke kerken vanwege twijfels aan nieuwe openbaringen.

Antwoord 4 (Swedenborg)
U bent doorgewinterd in het Christendom... Het was daar vaak inderdaad wel koud. Vooral het feit dat aan het Geloof (en de geloofswaarheden) veel nadruk gegeven wordt, maakt het voor een religie die gevestigde standpunten overboord gooit (zoals de zoenoffer-theorie) , moeilijk om "er tussen te komen". Ik ben zelf protestants opgevoed en voel heel goed aan hoe de traditionele kerk bijv. op de jeugd werkt (of eigenlijk niet werkt). De rigoureuze kritiek die het werk "Beknopte Uiteenzetting" van Swedenborg t.o.v. de bestaande kerken levert, werd en wordt hem niet in dank afgenomen. Swedenborg werd niet voor niets door het Vaticaan op de index geplaatst. Helaas staat in de meeste encyclopedieën Swedenborg als een occult mysticus beschreven, die over engelen en boze geesten schrijft., en die onder spiritisten vele volgelingen heeft. (Grote onzin). Al met al geen warme verwelkoming.
De in Duitsland toonaangevende filosoof Kant heeft Swedenborg in het Duitse (en omliggende?) taalgebied onmogelijk gemaakt, door hem als trumender Geistenseher belachelijk te maken. Ik spreek wellicht niet namens Lorber-lezers, maar in de werken van Swedenborg wordt m.i. de juiste balans (eenheid) tussen Wijsheid en Liefde gevonden en ook de verhouding wetenschap-religie in het reine gebracht. Lees bv. de uitleg over het Scheppingsverhaal in de Hemelse Verborgenheden.

 
Vraag 2
Hoe zien Lorberianen zichzelf. Noemen ze zichzelf christen ? Hoe staan ze tegenover de traditionele christenen die alleen de bijbel hebben ?

Antwoord 1 (Lorber)
Persoonlijk zie ik deze boeken als puur christelijk in de meest ware zin van het woord. Jezus Christus staat centraal en het fundament van deze werken is de Bijbel. Aan de Bijbel wordt niets toegevoegd of afgedaan maar deze wordt uitgediept en geopend omdat de huidige mens aan bepaalde inzichten toe is (kan dragen). Zie voor nadere toelichting de website www.lorber.nl Dit geld voor zover ik de lezers ken voor het merendeel. Wij waken ook over deze uitgesproken christelijke identiteit. Vanuit christelijke hoek krijgen we wel eens het commentaar waarom we zoveel belangstelling hebben binnen esoterische kringen en onze uitgever zich ook bezighoudt met dergelijke lectuur. Maar, zeg ik dan, moet niet juist daar deze boodschap gebracht worden?? Lezers van dergelijke boeken staan vaak al open voor boodschappen uit de goddelijke wereld en moeten we niet juist daar het evangelie aanbieden. Voor eigen parochie preken is het gemakkelijkst. Ging Jezus Zelf ook niet om met hoeren en tollenaars en vond Hij niet juist daar de meeste weerklank. Het lijkt allemaal wel een herhaling.

Antwoord 2 (Lorber)
Op je tweede vraag wil ik allereerst opmaken dat ik persoonlijk mezelf niet een Lorberiaan noem. Ik lees de boeken, maar alleen de inhoud neem ik aan, niet Lorber. Ik zie mijzelf ( althans, dat probeer ik ) als praktiserend christen. Mensen die alleen de bijbel hanteren en erna leven zie ik evenzo, daar zit geen verschil in.

Antwoord 3 (Lorber)
Er zijn in feite geen 'Lorberianen': dat is een benaming die anderen ons soms geven. We zijn immers geen aanhanger of volgeling van Lorber, maar van Jezus, die deze boodschappen via Lorber aan ons heeft gegeven d.m.v. het innerlijke woord. Wie zien onszelf als christenen, dat klopt. We staan niet negatief tegenover christenen, die alleen de Bijbel als de bron beschouwen van hun geloof. We denken echter wel dat de boeken van de Nieuwe Openbaringen (Böhme, Lorber, Swedenborg, Mayerhofer, Leopold Engel e.a.) een belangrijke aanvulling en verdieping op de bijbel vormen. Veel dingen, die in de bijbel nog raadselachtig of zelfs tegenstrijdig zijn, worden in de boeken van de N.O. glashelder uitgelegd.

Antwoord 4 (Lorber)
'Lorberianen' zijn juist christenen bij uitstek omdat het bijbelse gedachtegoed door de werken van Lorber veel meer diepgang krijgt en het 'geloven' daardoor meer in de richting van 'zeker weten' gaat. Alles krijgt een veel meer logische en gestructureerde basis. Onze stichting heeft overigens geen enkele binding met welke kerk of 'richting' dan ook. De meeste lezers zijn en blijven gewoon lid van hun eigen kerk, maar vinden in de werken van Lorber vooral aanvullende en bevestigende informatie.

Antwoord 1 (Swedenborg)
Officieel zou de naam De Kerk van het Nieuwe Jeruzalem zijn, gebaseerd op Openbaringen 21. Vaak worden we in het kort De Nieuwe Kerk genoemd. Persoonlijk ben ik daar niet zo voor omdat het zo weinig zeggend is. Hier (in Canada) presenteren we ons als Nieuwe Christenen. Mijn voorkeur gaat uit naar Swedenborgianen.
Onze houding ten opzichte van andere geloven wordt sterk beïnvloed door het standpunt dat iedereen die oprecht naar zijn geloof leeft naar de hemel gaat. Dit is ook een van de redenen waarom evangelisatie zich slechts langzaam ontwikkelde.

Antwoord 2 (Swedenborg)
Ik noem mijzelf christen en probeer dat handen en voeten te geven.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Swedenborgianen beschouwen zich natuurlijk als christenen. Er bestaat een Nieuwe Kerk gebaseerd op de Geschriften. Iedereen die overeenkomstig de leringen van zijn godsdienst leeft kan gezaligd worden, dus ook christenen die alleen de Bijbel hebben.

Antwoord 4 (Swedenborg)
Wie mag zich Christen noemen? In elk geval ziet de mens van de Nieuwe Kerk Jezus Christus als Enige God in persoon, in Wie Vader, Zoon en Heilige Geest de Drie-eenheid vormen (als Warmte, Licht en Energie in de Zon). Welke kerk schrijft deze Heer zoveel belang en waarde toe als de Nieuwe Kerk?
Het Christen zijn heeft te maken met hoe je voelt en denkt en hoe je de liefde in praktijk brengt (handen en voeten).

 
Vraag 3
Hoe staan Lorberianen tegenover Swedenborgianen ?

Antwoord 1 (Lorber)
We kunnen goed met elkaar. Ooit hebben we eens samen een publicatie gedaan en in Duitsland overlapt het elkaar regelmatig. Je zou het alsvolgt kunnen zien: Je hebt een hart stichting en een nierstichting. Beiden spannen zich in om het lichaam te helen. Ze werken naast elkaar maar dienen hetzelfde lichaam. Het heeft met inzich te maken naar welke boeken men zich het meest aangetrokken voelt.

Antwoord 2 (Lorber)
Is over het algemeen gelijk. Het is praktisch hetzelfde en er zullen veel zijn die Lorber en Swedenborg lezen.

Antwoord 3 (Lorber)
3. en 4. De lezers van de boeken van Lorber en Swedenborg beschouwen elkaar als mensen, die in essentie vanuit dezelfde bron denken en handelen. De contacten over en weer zijn uitstekend.

Antwoord 4 (Lorber)
Zie antwoord bij vraag 5

Antwoord 1 (Swedenborg)
Geen antwoord ingevuld

Antwoord 2 (Swedenborg)
Welwillend en geïnteresseerd.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Dat verschilt van persoon tot persoon.

Antwoord 4 (Swedenborg)
Zie volgende vraag

 
Vraag 4
Hoe staan Lorberianen tegenover de werken van Swedenborg ?

Antwoord 1 (Lorber)
Niet alle Lorberlezers zullen Swedenborg gelezen hebben of andersom. De mensen die ik ken lezen uit beide, zonder enige moeite. Maar in alle stromingen kom je fundamentalisten en letterknechten tegen dus ook bij deze boeken. Maar dat is van alle tijden. Maar dat is incidenteel .

Antwoord 2 (Lorber)
Idem

Antwoord 3 (Lorber)
Zie antwoord bij vraag 3.

Antwoord 4 (Lorber)
Zie antwoord bij vraag 5

Antwoord 1 (Swedenborg)
Ik heb al genoeg moeite om tijd te vinden voor Swedenborgs boeken.. (plaatje van een smiley)

Antwoord 2 (Swedenborg)
Welwillend en geïnteresseerd.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Ik kan alleen voor mijzelf spreken en het antwoord is - positief vanwege de vele overeenkomsten met Swedenborgs geschriften, maar bij Lorber kom je veel 'open einden' tegen.

Antwoord 4 (Swedenborg)
Geïnteresseerd, temeer daar Lorber zich positief over Swedenborg uitlaat..

Tegenvraag: als God in de westerse wereld in de tijd van de Verlichting via Swedenborg een verstandelijke uitleg van Zijn Woord openbaart, in vele en uitvoerige geschriften van de Nieuwe Kerk, is het dan te verwachten en logisch dat kort daarna wederom een uitvoerige openbaring in dezelfde westerse wereld plaats vindt? Dat er bijv. in Afrikaanse of Aziatische culturen (bijna) gelijktijdig openbaringen doorgevoerd worden van Goddelijke oorsprong, lijkt mij aannemelijker.

 
Vraag 5
Wat zijn de grootste verschillen tussen de werken van Lorber en Swedenborg ?

Antwoord 1 (Lorber)
Ik ken geen verschillen. Een intensieve studie is ooit gedaan door Thomas Noack. In deze studie die gepubliceerd is onder de titel "Der Seher und der Schreibknecht Gottes" wordt een schijnbare kloof gedicht.

Antwoord 2 (Lorber)
Daar kan ik niet op antwoorden, daar ik niet veel van Swedenborg heb gelezen. Het grootste verschil ligt denk ik aan de manier van doorgeving, welke bij Swedenborg meer van de wijsheid afkwam en bij Lorber meer van de liefde.

Antwoord 3 (Lorber)
Grote verschillen tussen de werken van Lorber en Swedenborg zijn er niet echt. Er is een artikel, waarin deze beide auteurs en hun werken met elkaar worden vergeleken. Je kunt dat artikel lezen op http://www.nieuweopenbaring.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=108

Antwoord 4 (Lorber)
3., 4. en 5. De werken van Lorber en Swedenborg liggen a.h.w. in elkaars verlengde. Er zijn veel mensen die zich met beiden intensief bezighouden. Je zou kunnen zeggen dat ze hetzelfde beschrijven, maar dan vanuit een verschillende richting bezien, met een heel ander taalgebruik en vanuit een heel andere achtergrond. Soms lijkt het op het eerste gezicht alsof ze elkaar tegenspreken, maar bij nadere beschouwing zeggen ze in de kern van de zaak precies hetzelfde of beschrijven ze een ander facet van eenzelfde onderwerp. Een boekwerk dat hier uitgebreid op ingaat is: 'Der Seher und der Schreibknecht Gottes' - Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich -, door Thomas Noack, 2004 (alleen beschikbaar in het Duits).

Antwoord 1 (Swedenborg)
Geen antwoord ingevuld

Antwoord 2 (Swedenborg)
Volgens mij zijn er vele studies gedaan ten aanzien van dit onderwerp. Een heel recente, heb ik net gelezen, is Der Seher und der Schreibknecht Gottes ( Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich) door Thomas Noack.
Uitgangspunten zijn steeds weer overeenkomsten die er zijn in de verschillen.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Zie http://www1.tip.nl/~t890121/drieluik.htm

Antwoord 4 (Swedenborg)
Niet ingevuld

 
Vraag 6
Denkt u dat de werken van Lorber en Swedenborg ooit nog eens ingang zullen vinden in het traditionele (alleen de bijbel) christendom of denkt u dat er altijd die vervelende scheiding zal blijven tussen het fundamentele christendom en het voortgaande openbaring christendom ?

Antwoord 1 (Lorber)
Er zijn reeds veel mensen die deze werken kennen en er uit handelen en tevens actief lid zijn van een traditionele kerkgemeenschap. In onderlinge gesprekken merk je dat de mens weer meer zoekende is omdat men meer en meer ontdekt dat de wekelijkse preek niet toereikend meer is om de problematiek van vandaag de dag aan te kunnen. Hoe je het ook wendt of keert, je hoort niet veel over deze boeken en dat zou je ook als positief kunnen zien (dus ook geen afkeurende toestanden in de publiciteit). Je kunt er vanuit gaan dat de naam Lorber bekender is dan wij vermoeden. Ik denk dat veel mensen nog niet goed weten wat ze er mee aanmoeten. Steeds vaker duikt Lorber op in literatuurlijsten achter in boeken; ZELFS BIJ PROF. KUITERT. Onlangs nog een zeer positieve recensie gelezen over het Grote Johannes Evangelie in de Stentor (regio NW Overijssel). De Heer heeft deze boeken op wonderbaarlijke wijze door de tweede wereld oorlog geleid en helpt ons nog steeds met de verspreiding. Telkens hebben we voldoende middelen om de boeken uit te geven. Telkens krijgen we precies datgene wat nodig is om voort te kunnen. Het Grote Johannes Evangelie deel 1 beleeft binnenkort haar vierde druk. En vele andere titels zijn ook al in een tweede of derde druk. In een brief zei wijlen uitgever Willem Franken al eens dat de volgende generatie ons dankbaar zal zijn voor het verspreiden van deze boeken.

Antwoord 2 (Lorber)
Ik zie niet zo snel dat de kerk Lorber zal aannemen. Kerkelijke mensen kunnen echter wel Lorber aannemen. Maar je hebt gelijk dat ze het eerst zouden moeten kennen. Zoals gezegd sluit de kerk deze werken liever buiten, dus dat wordt moeilijk. Ik denk dat als je zelf op zoek bent, je wel vind wat bij je past.

Antwoord 3 (Lorber)
Ik denk dat die scheiding langzaam maar zeker zal verdwijnen, al kan dat nog wel een tijdje duren :-) Persoonlijk geloof ik, dat steeds meer mensen rijp zullen worden voor de Nieuwe Openbaringen.

Antwoord 4 (Lorber)
Ik denk niet dat werken zoals die van Lorber en Swedenborg veel ingang zullen vinden in de huidige kerkculturen omdat die hun terrein al hebben afgebakend. Omgekeerd voelen steeds meer mensen zich daar steeds minder thuis en gaan bijgevolg op zoek naar duidelijkheid, verbreding en verdieping. Afhankelijk van hun geestelijk onderscheidingsvermogen zullen ze dan hun heil elders gaan zoeken, waarbij velen ook de werken van Lorber of Swedenborg zullen tegenkomen en daar de grote toegevoegde waarde van inzien.

Antwoord 1 (Swedenborg)
Ik vermoed dat deze scheiding er altijd wel zal zijn vanwege de grote basis verschillen en het menselijke vasthouden aan wat men kent. Wij zien dit echter niet als vervelend omdat de verschillen of variatie het hemelse mozaïek juist ten goede zou komen. Hoe meer en verschillend de pixels, hoe beter de foto.

Antwoord 2 (Swedenborg)
Van binnenuit zal de roep om een duidelijke religie steeds duidelijker worden, met name nu de oudere generatie toch zo langzamerhand uitsterft. De jongere gelovige wil een verdieping in zijn geloof en heeft minder met traditionele uitingen. Ik denk dat er uitleggingen worden overgenomen in het fundamentele christendom, waardoor de fundamentele zienswijze heel langzamerhand helderder wordt.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Natuurlijk - Swedenborg geeft antwoord op vragen die de traditionele kerken onbeantwoord laten. Vroeg of laat kan het niet anders dan dat de waarheden over de Heer en het leven aldaar gevonden worden.

Antwoord 4 (Swedenborg)
Er zullen heel wat fundamenten moeten vallen. Ik vrees dat zowel Rome als het protestantisme (de "reformatie") niet gemakkelijk zullen overgaan. Wel verwacht ik dat veel mensen hun persoonlijke voorkeur aan de Nieuwe Kerk zullen geven (U merkt ik spreek liever niet over Swedenborgianen, daar het niet om deze persoon gaat).


Vraag 7
Hoe kan het dat er uiteindelijk copyrights op de werken van Lorber en Swedenborg zijn gekomen terwijl het openbaringen van God zijn ? Wil dat niet automatisch zeggen dat het vrijelijk verspreidbaar moet zijn voor iedereen ? Heeft een uitgever dan het recht om er mee aan de haal te gaan ? Natuurlijk begrijp ik wel dat ze daarmee het materiaal beschikbaar maken voor het grote publiek en dat aan publiceren kosten zijn verbonden en de vraag is niet als aanval bedoeld maar ik hoop dat u mijn redenering begrijpt. Het zal ongetwijfeld ook met een stukje geschiedenis te maken hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens goed weet in welke talen de oorspronkelijke werken zijn geschreven. Ik dacht beide in het Duits ? Klopt dat of was Swedenborg in het Engels ? Zijn de werken Swedenborg en Lorber in hun oorspronkelije taal wel vrij verspreidbaar ? Kent u plaatsen waar de werken van Lorber en Swedenborg vrijelijk volledig te lezen zijn op het internet ?

Antwoord 1 (Lorber)
Copyrights op deze werken moet u niet zien als een vorm van inkomsten, maar veeleer van het beschermen van deze kostbare teksten. Het moet niet zo zijn dat een ieder deze teksten maar vrijelijk kan gaan vertalen. Er moet een betrouwbare eindredactie zijn van geestverwanten. Wanneer iemand iets met de oorspronkelijke tekst wil doen dan gaat dit in overleg. 'Winsten' komen altijd deze boeken weer ten goede. Gratis verspreiden is paarlen gooien voor de zwijnen. Een parel moet je je verwerven. Wie zoekt zal vinden en u kunt er gerust van uit gaan dat iemand die moeite heeft om een boek aan te schaffen dat die deze gratis ontvangt. We zijn er wel voor de verspreiding. Maar stapels wegschenken heeft als gevolg dat de boeken in de prullenbak verdwijnen. Opdringen heeft geen enkel nut. Wie werkelijk zoek en de Heer vraagt om antwoorden, die wordt als vanzelf naar deze boeken of naar andere voor hem geschikte bronnen geleid. Ik kan u verzekeren dat geen enkele uitgever met deze boeken aan de haal gaat, want er is geen droge boterham aan te verdienen. Middels giften en uitsluitend vrijwilligerswerk is een en ander o.l.v. de Heer te realiseren. En zo gaan de Nieuwe Openbaringen huns weegs. Tot nu toe ervaren wij alleen maar hulp en rijke zegen van de Heer en dat zien wij als een bevestiging van de werkwijze die wordt gehanteerd.

Antwoord 2 (Lorber)
Ik moet hier zeggen dat ik het met u eens ben. Ik vind het ook vervelend, maar aan de kant van de uitgever gezien, wel begrijpelijk vanwege de kosten. Ik weet niet goed wat hier te zeggen. De werken zijn inderdaad in het Duits. De boeken van Lorber zijn trouwens op deze site wel vrijuit te lezen. Hier hoef je niet eens lid voor te zijn. Je vind het onder "Boeken lezen-zoeken."

Antwoord 3 (Lorber)
Op de Duitstalige boeken van Lorber rusten géén copyrights! Die rusten wel op de Nederlandse vertalingen ervan, maar dat is ook begrijpelijk als je bedenkt, dat er jaren van vertaalwerk zijn voorafgegaan aan de uitgave van deze boeken in het Nederlands. Deze rechten gelden alléén voor de tekst van de vertalingen, die in opdracht van de Jakob Lorberstichting zijn opgesteld. Het lijkt me logisch dat je de copyrights beschermt van boeken, waar je jaren lang aan gewerkt hebt. Wie z'n eigen vertalingen wil opstellen, gaat gerust zijn gang. Veel boeken van Lorber zijn op deze site on line te lezen: klik hier maar eens. T.av. de boeken van Swedenborg zou je iemand van het Swedenborg-genootschap moeten vragen of ze ergens on-line te lezen zijn.

Antwoord 4 (Lorber)
De taal van de originele werken is voor Lorber een inmiddels wat verouderd Duits (Oostenrijks van zo'n 150 jaar geleden) en voor Swedenborg Latijns. De originele handschriften zijn pas naderhand door de eerste uitgevers gestructureerd en ingedeeld in hoofdstukken en verzen (hierin schijnt ook al een van de redenen van het copyright te liggen). Het uitgeven hiervan ging altijd met hoge kosten gepaard omdat de oplagen steeds relatief klein waren en nog steeds zijn, hetgeen uiteraard ook geldt voor de vertalingen. Het is wel een feit dat de huidige bekendheid van de werken aan deze uitgevers is te danken. Van de Lorberwerken ligt het copyright bij het Duitse Lorber-Verlag, hoewel er hier en daar wel e.e.a. op internet rondzwerft, met name in het Duits. Bij de J. Lorber Stichting houden we ons alleen bezig met het vertalen, en werken daartoe enkel met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. De door de Stichting ontvangen giften worden voornamelijk gebruikt voor subsidiëring van de boeken (om deze daardoor zo goedkoop mogelijk te maken).
Voor verdere (inleidende) informatie over de boeken van Lorber verwijzen we in het kader van de gestelde vragen graag naar de volgende boeken (zoals te vinden op onze website): - Alleen de bijbel?, R. Schuchardt - De hemelen geven antwoord, P. Güllekes - De profeet Jakob Lorber verkondigt …, K. Eggenstein.

Antwoord 1 (Swedenborg)
7a. Hoe kan het dat er uiteindelijk copyrights op de werken van Swedenborg en Lorber zijn gekomen terwijl het openbaringen van God zijn ?
Waarschijnlijk om dezelfde reden dat we voor onze groenten moeten betalen die God voor ons doet groeien. Er zijn ook Bijbel vertalingen met eenzelfde beperking. Men heeft er tijd en geld aan gespandeerd en dat wil men beschermd zien (zoals u later zelf ook opmerkt).
7b. . . Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen eens goed weet in welke talen dat de oorspronkelijke werken waren geschreven.
Toentertijd was het gebruikelijk dat wetenschappelijk literatuur in het Latijn werd geschreven. De eerste vertalingen waren zeer letterlijk en woord voor woord hetgeen ze bijzonder houterig en moeilijk leesbaar maakte.
7c. Zijn de werken Swedenborg en Lorber in hun oorspronkelije taal wel vrij verpreidbaar ?
Dat weet ik niet zeker maar het lijkt me van niet, al zou het een zeer beperkte lezerskring uitmaken.
7d. Kent u plaatsen waar de werken van Swedenborg en Lorber vrijelijk volledig te lezen zijn op het internet ?
Er bestaan verscheidene plaatsen waar Engels talige boeken gedownload en/of gelezen kunnen worden.
http://www.theheavenlydoctrines.org/
http://www.swedenborgdigitallibrary.org

Mijn website heeft ook een aantal boeken en studies ter beschikking
http://webhome.idirect.com/~abraam/
Preken (geschreven of opgenomen) en verdere links
http://www.newchurch.org

Antwoord 2 (Swedenborg)
Lorber Duits en Swedenborg Latijn.

Antwoord 3 (Swedenborg)
Copyrights is een normaal gegeven voor uitgevers - weet u hoeveel moeite enzo het kost een boek te publiceren ? Overigens zijn alle teksten op de site www.swedenborg.nl vrij van copyrights, zoals daar ook staat vermeld.
De oorspronkelijke taal voor de Swedenborg werken was het Latijn.

Antwoord 4 (Swedenborg)
Zie www.swedenborg.nl. De werken van Swedenborg zijn in bijna alle schrijfbare talen verschenen, uit het oorspronkelijk Latijn vertaald. Lorber schreef in het Duits en zal ook in vele talen gelezen kunnen worden, neem ik aan.

Als laatste is de gehele brief met alle vragen (vrij) vertaald in het engels en toegestuurd aan Rev. P. Booth voorganger van Des Heren Nieuwe Kerk Nova Hierosolyma (Swedenborg). Hij verleende graag zijn medewerking en heeft de vragen uitgebreid beantwoord. Klik hier voor de antwoorden van Rev. Booth. Ook is er nog een extra vraag aan toegevoegd.

 

Hoogachtend,
 
ha-ell
 


Nieuw ! Aanvullende antwoorden

 

Tenslotte
In de inleiding spreek ik over Swedenborg mensen en Lorber mensen. Later gebruik ik de woorden Swedenborgianen en Lorberianen. Misschien waren de eerste benamingen achteraf gezien beter geweest maar omdat de vragen zo gesteld waren heb ik die woorden in dit document niet meer veranderd.

IHAO Europe kent geen copyrights. Alles mag vrijelijk gekopieerd en verspreid worden.