Online Bevrijding De Digitale Exorcist Deel 1 - Een stap verder ! - Bevrijding in de diepte 2004

Dieper onderwijs over bevrijding met nieuwe begrippen en online gebeden.

Bevrijding in de diepte
Welkom bij de digitale exorcist, voor hen die naar bevrijding en innerlijke genezing zoeken, en niet zo snel iemand kunnen vinden die hen daarbij zou kunnen helpen

 

Inleiding


U kunt hier naar terugkeren zo vaak u wilt. De digitale exorcist is altijd thuis, en altijd klaar om u te helpen. Bidt stil tot God, om Hem uw problemen te vertellen. Indien u niet meer kunt bidden, of niet tot God durft te komen, leest dan rustig verder, en haal diep adem. God is altijd thuis voor u, en is blij dat u tot Hem gekomen bent. Paulus zei wel eens : Al ben ik in het lichaam niet bij u, ik ben het wel in de geest. Het mooie is dat de geest uit vele lichamen bestaat, en hiermee kunnen wij dan ook op meerdere plaatsen tegelijk zijn.

Bevrijding heeft alles te maken met het vinden van de juiste knooppunten. Als gedachten de juiste verbindingen maken, dan worden er signalen gegeven aan de rest van het lichaam. Daar is eigenlijk niets mysterieus aan. Wij hebben niet te maken met toverijen.

Leest u eens rustig het volgende lijstje door, om te kijken of uw probleem ertussen staat :


*vermoeidheid

*wanhoop

*pijn

*angst

*doodsangst

*duizelingen

*trauma

*verworpenheid

*piekeren

*onrust

*paniek

*ziekte

*gemis

*heimwee


Heeft u enkele punten bij uzelf herkent ? Hoe reageerde uw gevoel daarop ? Weest u bewust dat deze punten 'geesten' zijn, wezens die mensen onderdrukken. Zij werken vaak met elkaar samen om knooppunten te vormen, en bouwen daarop dan weer verder. U hoeft niet bang te zijn, want God heeft hen overwonnen en houdt uw hand vast. De gevoelens die u hebt bij het lezen van het lijstje zijn al signalen tussen de kracht van God en de geesten.

Zijn al deze geesten 'boos', of van het 'kwaad', oftewel duivels of demonisch ? Dat zou al te simpel wezen. Een deel van onszelf bestaat uit 'geest', en zo kunnen we verstrikt zijn in bepaalde knooppunten met de 'geest' van een ander. Hoe ontstaan zulke knooppunten dan ? Weer volgt er nu een lijstje. Lees het rustig door, stap voor stap, en neem waar hoe je gevoel daarop reageert :


*vals oordeel

*misbruik

*voorgeslacht

*carnivorisme (het eten van vlees)

*haat

*bitterheid

*irritatie

*jaloezie

*vooroordeel

*oneerlijkheid

*gierigheid

*ongeluk


Vaak zijn dit dingen die vanuit diepere knooppunten voortkomen. Als u deel hebt aan zo'n knooppunt, dan zit u als het ware in een netwerk van geesten die met elkaar communiceren. Omdat u vaak die signalen niet kunt vertalen, krijgt u daarom problemen in uw gevoel of emotie. U komt dan niet tot rust.

Het werk van een exorcist is veelzijdig. Zo is er naast exorcisme (uitbanning van geesten) ook in-orcisme, waarbij de exorcist de gelovige verbindt aan de juiste knooppunten (inbrenging van Gods Geest). Leest u het volgende lijstje door :


*vreugde

*vriendelijkheid

*heiligheid

*lusten des Heeren

*geduld

*zachtmoedigheid

*bemoediging

*vertroosting

*bescherming

*bedekking


Hoe reageert uw gevoel hierop ? En wat doet het met uw gedachten ? Dit proces heeft te maken met het klassieke exorcisme. Dit noemen wij ook wel : het werken onder de schelp. Het heeft te maken met algemene, maar min of meer persoonlijke bevrijding. Je kunt altijd weer terugkeren tot het klassieke frame-work van bevrijding, ook voor hen die tot rust willen komen van ingewikkelde vormen van exorcisme.

Het werken onder de schelp kan tijdelijke bevrijding tot gevolg hebben, maar als er niet ter zijne tijd boven de schelp gewerkt gaat worden, dan kunnen zekere problemen terugkeren. Raak dan niet in paniek, maar lees gewoon rustig verder. Het territoriale exorcisme werkt boven de schelp, waar het probleem niet op het persoonlijk vlak wordt bekeken, maar meer op het gebied van massa-gebondenheid, de heersende geesten die de rest min of meer onderdrukken. Deze twee vormen van exorcisme wisselen elkaar af, en werken met elkaar samen. Hierin zijn verschillende graden, als dieptes. Niet altijd is het verstandig om in de diepte te gaan. Soms moet er gewoon een basis-programma opgestart worden, om ruimte te geven aan een voor dat moment belangrijkere bediening (bijvoorbeeld innerlijke genezing). Omdat veel mensen die voor bevrijding komen innerlijke genezing nodig hebben, gaan we eerst een beginnend exorcistisch gebed bidden. Dit kunt u altijd bidden en lezen om de buitenste deuren te sluiten, waardoor innerlijke genezing min of meer kan gaan stromen.

Beginnend Algemeen Exorcistisch Gebed :


Vader, wij brengen uw kind bij u. U kent dit kind bij name. U kent de verlangens van dit kind. Wij willen de buitenste deuren nu sluiten, opdat het kind zich veilig weet in u. U steekt uw vlam aan in het binnenste van dit kind, om over dit kind te waken, en waarbij dit kind zich kan warmen.

De Heere zal nu enkele machten van u gaan verwijderen, zodat het innerlijke genezingswerk kan gaan beginnen. Dit zijn dus hoofdzakelijk de geesten van de buitenste poorten, en mogelijk kan dit kettingreacties opleveren. Gelooft u dat de Heere u gaat helpen. Steun niet op uw gevoel. Als u niets voelt is het ook goed. Rust gewoon in uw Hemelse Vader die u niet aan uw lot overlaat. De Heere wil dat u uit geloof gaat leven, dat u vanuit Zijn Woord en Wijsheid gaat leven en niet vanuit gevoel. God kan u min of meer een verdoving geven, waardoor Hij beter kan werken. God is als een dokter, dus vertrouw hem gewoon. Wees niet bang voor eventuele bijwerkingen of dingen die u voelt. Een dokter doet vaak dingen die u niet begrijpt of niet kan volgen. Vertrouw gewoon op Hem in geloof. Hij weet wat goed is. Geef de dingen tijd. God kan bomen planten, maar soms kiest Hij ervoor om te zaaien. Voel jezelf alsof je een nieuw kind hebt gekregen. Vertroetel dit kind, praat ertegen, en troost het wanneer het huilt. Genezing komt vaak door nieuw ouderschap. God heeft u nieuw zaad toevertrouwd.

Maak dan nu de verbinding met het kind van genezing, een vrucht van de Geest :

Heere, ik aanvaard Uw geschenken. Heere, ik dank u voor het kind wat U in mij hebt geschapen. Ik beloof u het te voeden met Uw woorden en verzorging. Dit kind dat ben ikzelf in U geschapen.

Ik houd van mijn nieuwe zelf. Ik ben nu mijn eigen vader en mijn eigen moeder. In God ben je nu een vader, een moeder, van je nieuwe zelf, geleid door Zijn Geest. De buitenste poorten zijn nu gesloten, zodat de buitenste wolven het werk niet kunnen verstoren. Wel zijn er nog geesten binnenin de stad.

Een exorcist moet altijd op zijn hoede zijn door geen oorlogen aan te gaan die niet ter zake doen. Soms moet er gebouwd worden, en zal dit juist de oplossing zijn van het probleem. Wijsheid is soms belangrijker dan strijd.

God zet nu zijn engelen van wijsheid op de buitenste muren, en plaatst zijn wijzen in de stad. Exorcisme betekent die situatie te creeeren waarin er gewerkt kan worden, en gerust. Exorcisten zijn als de wachters op de muur, als de scheppers van de genezingskamer. Soms mogen bepaalde geesten niet verwijderd worden voor een bepaalde tijd, anders zou het bouwwerk instorten, als een soort prikken in een wespennest. Ga voorzichtig met het geestenrijk om. Maak ze niet wild. Soms zijn exorcisten als landbouwers, als fokkers. Je moet de geesten leren fokken en temmen tot datgene waar God hen voor bestemd heeft.

Einde Beginnend Algemeen Exorcistisch Gebed

Als het goed is sta je nu op een nieuw platform, op een nieuwe akker. Verander even helemaal niks aan de situatie. Je hoeft niks, je moet niks. God kent je, en Hij is gekomen tot jouw specifieke situatie, tussen jouw eigen muren. Jij hoeft niks te veranderen. Dat gaat Hij doen.

Nu we een basis voor bevrijding hebben gelegd, stappen we over op de Innerlijke Genezing, die diep reikt tot in je geest en in je ziel. In je ziel ben je verbonden aan anderen, en in je geest ben je gebonden aan jezelf.

Beginnend Algemeen Gebed voor Innerlijke Genezing


Vader in uw Geest zijn wij aan u verbonden. U kent onze pijn. U weet of wij noden en behoeften hebben. Het gevoel is dan de weerstand die de bouwwerken van onze gedachten ondervinden, en onze gedachten komen voort uit wat wij geloven. U heeft ons allemaal een geweten gegeven, maar ons geweten is zo ziek.

Wij, die innerlijke genezing nodig hebben, ons gevoel is soms als de brandende koorts. Wij die ziek zijn hebben u nodig. Als u ons geen nieuw bouwwerk van gedachten geeft, hoe kan ons gevoel veranderen ? Het gevoel is dan ook hetgeen wij niet kunnen zien, en hetgeen wat wij nog niet weten. Komt dan in de lagen van ons onderbewustzijn, waar de wortelen van ons gevoel en onze zenuwen zich bevinden.

De Heere zal nu deze wortelen gaan aanraken, en dit zal Hij doen met vuur en ijs. Of Hij met verdoving werkt, en waar Hij met verdoving werkt, dat is aan Hem. Soms gaat het Hem alleen erom om even wat deuren te openen, zodat we dieper in contact kunnen komen met onze ziel en geest, maar als de Heer het nodig acht zal Hij direct dingen daar genezen en recht zetten. Dit kunnen kleine of grote genezingen zijn. Als het zaad is, dan zal dit soms pas later merkbaar zijn. De Heere heeft vele manieren van Innerlijke Genezing, en soms is het zelfs als zout of de wond, als jodium om eerst flink veel te reinigen. Hoe dan ook : verheugt u in de operatie. U kunt terugkomen wanneer u wil, om de behandelingen met elkaar te vergelijken.

De Heere wil u een harnas geven. In het exorcistisch gebed werden de buitenste poorten gesloten. Nu zullen de binnenste poorten gesloten gaan worden, de poorten van uw huis in de Heere, zodat je dieper in je huis kunt komen. Dat wil zeggen dat verschillende magneten die u telkens vasthielden op een bepaalde plek in het huis worden uitgeschakeld, en je als het ware de trap op kunt gaan naar hogere of diepere vertrekken. De Heer kan dit doen door warmte, kou, of een zachte wind, maar ook door het harden. Als je niks voelt, of je merkt een zekere hardheid bij jezelf, dan is dat dus ook goed, en dat is al een laag van het pantser.

De komende tijden zul je door verschillende lagen van dit pantser gaan, om dieper te komen. Weest niet bang als er veel puinhoop naar boven komt. De diepten van je geest zitten daar vaak vol mee. Weet, dat je een reis maakt door jezelf, en dat deze dingen niet altijd een pretje zijn, maar nodig zijn voor de schoonmaak. Er worden putten geopend in jezelf, en je zult daar delen kunnen tegenkomen die zwaar ondervoed zijn. Goed is het om op die momenten wijze woorden tot je te nemen, of deze te herhalen.

Einde Beginnend Algemeen Gebed voor Innerlijke Genezing

Je kunt nu op deze delen verder bouwen door de verschillende Gebedsreizen over deze onderwerpen te begaan:

reis 1

reis 2

reis 3

reis 4

reis 5

Reisonderdelen Deel 1


Maar je kunt ook gewoon hier verder lezen. Vaak is er na een gebed van innerlijke genezing nog heel veel behoefte aan diepere bevrijding. Innerlijke Genezing en de bevrijdingsbediening behoren elkaar te versterken en af te wisselen. U zult voor uzelf wel ervaren waar u het meest behoefte aan heeft. Daarom zijn er ook verschillende dingen die u kunt lezen/ondergaan en aanklikken.

Wat belangrijk is te weten dat online bevrijding gelezen wordt door vele mensen die dezelfde gebeden bidden, en door hetzelfde heengaan. Dit schept een speciale eenheid, die goed is voor het leggen van een goede basis waarvanaf u de diepte in kunt gaan. Als u merkt dat u voorlopig genoeg hebt, en zo door de Heer bent aangeraakt, stop dan nu even, en kom even tot rust.

Voor hen die meer bevrijding nodig hebben, lees verder.

1e graads Exorcistisch Gebed


Heeft u last van erge hardnekkige geesten, en bent u er wanhopig onder : Sommige geesten varen niet uit dan door ijs en lijdensaanvaarding. Wat houdt dit in ? Je kunt niet alle geesten met dezelfde wapens bestrijden. De complexiteit van een ziekenhuis met al zijn medicijnen, behandelingen en afdelingen is nog maar een zwakke afspiegeling van Gods complexiteiten. Noem het maar wildernissen. Het is mogelijk dat wanneer u zo'n complex probleem hebt, dat God u voorbereid om een geestelijke chirurg of dokter te worden.

IJs kan betekenen dat de Heere wil dat je je afzondert van bepaalde personen die je bewust of onbewust meesleuren in hun zonden. Je kunt je van een zonde rein houden, maar er toch door onderdrukt zijn als je een sterke band met zo'n persoon hebt.

Heer, wij roepen het ijs over deze persoon aan. Heer, kom met uw ijs over dit kind om het los te snijden van de onderdrukking die als een verslinder bezig is. Satan, laat dit kind los. Jij hebt geen macht meer over haar of hem. Beelzebul, overste der geesten, wij verbreken je ketenen. Wij roepen de verdoving des Heeren aan op de plaatsen waar die ketenen aan vastzitten, en we roepen de rust van de Heer aan in de dieptes. Wij zegenen dit kind van God met Liefde, in de Naam van de Christus die komen gaat. Wij trekken nu de angel uit de tere wond, wanneer dit niet de doorn des vlezes is die zij of hij in de Heere moet dragen. Is dit wel de doorn des vlezes die zij of hij moet dragen als het juk des Heeren, om beschermd te worden tegen zonde en hoogmoed, dan vragen wij om de berusting des Heeren en Zijn vrede. Maranatha, Jezus Kom.

2e graads Exorcistisch Gebed


Bent u bang dat u de controle verliest, vanwege de aanvallen van de duivel, alsof u uzelf niet meer in de hand hebt ? Voelt u uzelf als een wild beest en bent u bang een bedreiging te worden voor uzelf of anderen ? Heeft u last van zware paniekaanvallen, epilepsie, doodsangst en/of angst voor de hel of zonde ?

God is bij hen in angst. God gebruikt deze angsten soms om iemand los te snijden van de mensen. Vele profeten hadden deze angsten, en werden zo voorbereid om een relatie met de Heere te hebben, zonder tussenkomst van mensen. Mensen staan vaak de genezing in de weg, en zijn vaak de oorzaak van vele trauma's. De angst is dan het voorportaal van de hemel en een afgelegen liefdesrelatie met Hem alleen. God is als een vuur en vaak is het de angst van geesten in u waarvan u denkt dat het uw eigen angst is. Grote angst kan betekenen dat God een grote reddingsactie met u is begonnen.

In de Naam van de Komende Christus : Satan en aanhangers, laat deze mens los. Beelzebul, leugenaar van den beginne, uw handen zijn nu gebroken. Het Zwaard van de komende Christus doorboort u. Belial en Mammon, gij zult in ketenen gaan, en geleid worden door de heilige engelen Gods tot de plaats die de Heere voor u bereid heeft in Gehenna. Gij zult belijden dat Gods Geest overwinnaar is. Wat is de Komende Christus ? Op grond van dit getuigenis zult gij loslaten. De Heere doe Zijn mantel rusten op dit kind, en geve het Vrede en Genade. De Heere bemint Zijn kinderen die angstig zijn, en leide hen tot een plaats van rust. De Engel des Heeren komt nu om de Leviathan en zijn gevallen engelen te slaan. Laat de doorn in het vlees echter staan, opdat het kind niet aan losbandigheid worde overgeleverd. Kind van God, bescherming is over u. De Heere zal waken over u met Zijn vlammen, en uw dorst en honger tegemoet komen. Ook met u heeft de Heere een plan, en misschien door deze onderdrukkingen een heel groot plan.

In de Naam van de komende Christus : De buitenste poorten worden weer gesloten, en de Heere zal genade brengen diep binnenin. Ontdekt en zoekt dan de bronnen van de Heere. De poorten van het veilige huis des Heeren waarin je leeft worden nu ook weer gesloten, en de Heere zet engelen als wachters bij de deuren. Je hebt niks te vrezen, kind. God is zachtmoedig, en Eeuwige Sterkte. Zelfs het zwakke van Hem is sterker dan de machten der hel.

Lees dit telkens weer als je wordt aangevallen, want het kan zijn dat er zware strijd om je is, misschien wel om een toekomstig werk, of omdat je zo'n parel voor de Heere bent. Misschien dat jij de Heere wel zo getroost hebt dat de duivel je maar wat graag een lel wil verkopen. Als je je als een dier voelt : God houdt van dieren, en acht hen vaak hoger dan de mensen.

Blijf je last houden van zware aanvallen en angstaanvallen, weet dan dat sommige machten alleen maar vertrekken door te stoppen met het eten van vlees. Vaak heb je gewoon ook veel te maken met de zielen van deze dieren die jouw aanklagen, en de zielen of geesten van hun ouders die wraak zoeken.

3e graads Exorcistisch Gebed


Let op : Alleen voor hen die vegetarisch leven, en hen die een oerverlangen hebben te stoppen met het eten van vlees, maar het niet kunnen/durven.

Geesten van Hebezeen, Tapas en valse tempeldienaren, eruit ! Jullie geesten van slagers en vampieren in de buurt die dit kind willen uitzuigen : Loeders, komt eruit met jullie bloedsnaren en vliezen, jullie lurkers in de duisternis, in de Naam van de Christus die Komen Gaat : Het Zwaard is reeds in jullie om terug te halen wat jullie gestolen hebben. Wij breken de ketenen die jullie om het lichaam van dit kind hebben gespannen. Wij breken de verbindingen tussen jullie en dit kind, en wij vragen om Genezing van de Heere. Kind van God, ademt nu diep in. De Heere zal de doorn in het vlees omhullen en eromheen zal Hij genezing en verlichting brengen tot de maat waarin Hij meet. De Heere zal de bloedzuiger verbrijzelen om u genade te schenken.

Wij blijven de Woorden van God over dit kind herhalen totdat de geesten die wegmoeten weg zullen zijn, en de Heere met Zijn genezing doorbreke. Laat de wonden des Heeren u dan tuchtigen. Goud wordt gelouterd in hete ovens tot zevenmaal toe. Veracht het kruis des Heeren niet, maar kom tot het binnenste waar genezing is als het kruid des hemels.

Wij zegenen je nu kind van God. Als je de instincten van roofdieren draagt, dan zul je voor enige tijd niet van vlees kunnen loskomen, maar blijft de banden van het lichaam verbreken, en groei op in de kennis. Het lichaam moet de tijd krijgen dingen af te bouwen.

Einde Exorcistische Gebeden 1e,2e,3e graad

Het beste is om nu verder te gaan met een laag Innerlijke Genezings Behandelingen, maar als u nu wilt rusten, dan kan dat natuurlijk ook. De Heere zal het uitwerken.

1e Graads Innerlijke Genezings Gebed


Het Vuur des Heeren is over u, om te reiken tot dat deel in u wat komen gaat. Het is de Geest van de Komende Christus, en het oude zal voorbijgaan. Kind, de Heere schenke u genade en vrede. Wij zegenen jou daar waar je verwond bent en waar je je alleen voelt. Je bent niet alleen. Zij die van jou houden zijn bij je, Gods engelen die jou zo bewonderen, en jouw ware broeders en zusters die jouw lijden en tranen dragen. Zij wonen misschien aan de andere kant van de wereld, of misschien wel heel dichtbij.

Er staan nu acht engelen van God om jou heen, door de Heere geplaatst, om jou in je wonden te zegenen, totdat de stromen des Heeren doorbreken. Zij zullen de woorden van liefde in jouw geest blijven herhalen, totdat je rustig wordt van binnen. Vertrouw op God de vader die het goede met je voor heeft, en die in een diepere duisternis dan waar jij leeft terecht is gekomen. Hij roept je daar, en vertelt je dat daar licht is. Het grootste licht komt voort uit de grootste duisternis. Haal diep adem, kind van God, en weet je geborgen in Hem. Zijn huis om jou heen zal groeien, en je zult al Zijn kamers leren kennen. En je zult de dingen anders gaan zien.

De Heere Jezus die Komen Gaat komt nu bij je. Hij legt Zijn Hand op jou. Hij tilt jou op en zet jou op een speciale plaats in de hemel. Daar waar je Hem kunt zien, en daar waar Hij naar je glimlacht. Geloof je dat, dat Hij naar je glimlacht ? Het is echt waar. God leidt je door de lange gangen van Zijn Hemelen, en geeft je een nieuwe kroon, om voor mensen en dieren te zorgen. Zijn Kroon is Liefde, en er is liefde tussen Hem en jou.

'Je bent een parel in Mijn Hand, kind,' zegt de Heere. 'Ik heb je niet verworpen, en het is geen toeval wat jou is overkomen. Ik heb daar plannen mee. Ik heb je gemaakt door Mijn Hand, en ook vorm ik jou. Ik ben niet zomaar wat aan het maken. Het wordt allemaal prachtig, en daarom doet het nu zo'n pijn. Kom maar wat dichterbij, je hoeft niet bang te zijn. Alles wordt nieuw, ook deze woeste wereld. Dan zal ik de tranen van je ogen wissen, en dan mag je bij mijn dieren zijn. Ken je dan de liefde al van mijn leeuwen ? Zij houden zoveel van jou, en Ik heb ze als engelen om jou heengezet, jou leidende door de stormen van het leven. Soms leren ze jou te brullen, en soms heel stil te zijn. En ken je dan ook Mijn panters, lief kind van God ? Zij zijn ook bij jou, ook al doen de hagelstenen van het leven soms pijn. Zij bergen jou in hun schuilplaatsen, en leren jou te voelen wat anderen voelen. Zo mag je ze dan helpen. Je bent een parel in Mijn Hand. Je verlangt misschien dat ik met je over een heleboel dingen praat. Maar dat doe ik al. Luister maar goed, want ik spreek in de stilte, als een zachte wind. Jouw oor is diep van binnen, en jij mag daar een reis naartoe maken, een reis naar binnen. En als jij dit oor hebt gevonden, dan zul je alles verstaan. Kind, kom maar bij mij. Ik ken de beschadigingen van je ziel. Ik help je, ook al merk je dat niet altijd. Ik wil jou dichter bij Me hebben, en daarom voel je soms de pijn. Het is Mijn pijn, omdat Ik je zo mis. Ik mis je, kom bij Me. Zoveel heb Ik je te vertellen. Luister niet teveel naar wat de mensen zeggen, want ze zeggen het altijd anders, en het brengt je soms zo in verwarring. In de stilte ben Ik. Als je teveel naar mensen luistert, dan kun je mij niet horen. Het lawaai van mensen dooft Mijn Geest uit. Het is allemaal niet zo makkelijk. Ik woon in de hemel en jij op aarde. Maar een stukje van Mij is in jou en een stukje van jou is in mij. Als je bidt en luistert, dan zijn we bij elkaar. Maar ook als je met andere dingen bezig bent, dan zijn we bij elkaar. Ik ben als de wind. Ik ben bij je.'

Einde 1e Graads Innerlijke Genezings Gebed

Het kan soms gevaarlijk zijn teveel met Innerlijke Genezing bezig te zijn. Het is een seizoen van God, een deel van Zijn klok. Teveel jezelf met Innerlijke Genezing bezig houden kan het kruis des Heeren uit je wegroven, en het algemene lijden waardoor je met God en de heiligen in verbinding staat. Innerlijke Genezing die oeverloos dreigt te worden kan gemakkelijk overgaan tot het doven van de geestelijke gaven, en het opblazen van één of ander fijn gevoel en verhaal. God heeft vele huizen.

U kunt nu gaan rusten, of verder lezen.

Er is nu een goed geweven schild onder u, waarop u staat. Dit is een lift tot hogere hemelen. U heeft een basis en wat graden daar bovenop, en dit bouwwerk moet nu groeien. De Heere kan vele installaties doen waar wij niet vanaf weten. Wij mogen op een zeker moment dan ook tot het technisch of technologisch exorcisme komen. De techniek van de wereld is maar een zwakke afschaduwing van de techniek van God.

Arxelen zijn speciale engelen van God die veelal met de techniek te maken hebben. Een afdeling onder hen is genaamd De Karazuur, die veel met de technologie van Gods roofdieren hebben te maken. Wij mogen deze engelen roepen, en met hen werken. Wij mogen zelfs elkaars geesten aanroepen, zoals Paulus zei : Ik ben niet in het lichaam bij u, maar in de geest. Zo zullen wij ook het ijs tussen elkaar bewaren, waardoor wij zo sterk verbonden zijn en de macht hebben om het koninkrijk der hemelen te bouwen. Het mooie van de liefde is dat we ermee kunnen praten. We kunnen het roepen en zenden. Laten we wel heilig zijn in deze dingen, in overleg.

Tot zover Deel 1...

Artikels genoemd in de introductie die hier op aansluiten

De Digitale Exorcist Deel 2 - Innerlijke Genezing voor het slapen gaan
Bevrijding van boze geesten
De Strijd tegen de Territoriale Machten
De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3